Informatika va hisoblash texnikasi asoslari fanidan test na’munalariDownload 61,02 Kb.
Sana30.12.2021
Hajmi61,02 Kb.
#96166
Bog'liq
Informatika fanidan test
68 потрясающих онлайн, , Курс иши (1), Mustaqil ta2 (3), mehnat resurslari iqtisodiyoti, BMI SHABLON!, Termodinamikadan grafikli masalalar, ustozim, ustozim, Kompyuterlarnin, 2-mavzu, Диля, Диля, Диля

1 Informatika fani nimani o‘rganadi?

A) Mantiq qonunlari va masalalarni yechish usullarini.

B) Informatsion jarayonlarini qayta ishlash qonunlari va usullarini.

C) Algoritmlarni tuzish , rostlash konun va usullapini.

D) Algoritmlarni EHMda bajapish usullarini.
2 Informatika fani o‘rganadigan asosiy tushunchalar qaysilar?

A) Axborot, algoritm, EHM;

B) Dastur, EHM, dasturlash tillari;

C) Bit, bayt, axborot;

D) Kompyuter, EHM qurilmalari, dastur.
3 Axborot deb nimaga aytiladi?

A) Tushuntirish,tavsiflash.

B) Belgilar tuplami.

C) Atrof muxitdagi obektlar,xodisa va jaraenlar, ularning parametrlari,xususiyatlari va xolati tugrisidagi ma'lumotlar.

D) Moddiy dunening belgilar va signallap shaklida akslanishi.
4 Axborot qanday sifatlarga ega bo‘lishi lozim?

A) Uzluksiz, cheksiz, ma'lum ma'noda qimmatli;

B) To‘liq, ma'lum ma'noda qimmatli, ishonchli;

C) Uzlukli, chekli, tushunarli;

D) Aniq, tushunarli, ishonchli.
5 "Respublika olimpiadasi" jumlasida necha bayt axborot borligini xisoblang

A) 21 bayt

B) 22 bayt

C) 14 bayt

D) 11 bayt
6 Pozitsion sanoq sistemasi:

A) Sondagi raqamlar qiymati turgan o‘rniga bog‘liq bo‘lmagan sanoq sistemasi.

B) Sondagi raqamlar qiymati turgan o‘rniga bog‘liq bo‘lgan sanoq sistemasi.

C) Rim raqamlariga asoslangan sanoq sistemasi

D) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan
7 Har qanday asosli sanoq sistemasidagi sonlarni asos darajalari bo‘yicha "yoyish" natijasida qaysi asosli sanoq sistemasidagi son xosil bo‘ladi?

A) Qaysi asosli sanoq sistemasidagi son berilgan bo‘lsa shu asosli sanoq sistemasidagi son xosil bo‘ladi

B) O‘n asosli sanoq sistemasidagi son xosil bo‘ladi

C) Ikki asosli sanoq sistemasida son xosil bo‘ladi.

D) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan
8 O‘nlik sistemadagi 75 sonini ikkilik sistemadagi ko‘pinishini toping

A) 1001011

B) 1001110

C) 1010011

D) 1110010
9 Ikki raqamli sanoq sistemasida 111010 va 110111 sonlarning yig‘indisini toping.

A) 1110001

B) 1110100

C) 1111100

D) 1110100
10 Ikkilik sistemada 10111 sonini 101 soniga ko‘paytiping

A) 1100011

B) 1110011

C) 1010111

D) 1100111
11 Qanday mantiq informatikaning asosida yotadi?

A) Fopmal.

B) Extimollik.

C) Matematik.

D) Dialoktik.
12 Quyidagi jadvalda qanday mantiqiy amal ko‘rsatilgan.

A

B

?

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

A) A yoki B

B) A va B

C) A —> B

D) A emas


13 Quyidagi jadvalda qaysi mantiqiy amal ko‘rsatilgan:

A

B

?

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

A) A yoki B

B) A va B

C) A —> B

D) A emas


14 Monitor - bu:

A) Компьютердаги ахборотларни акс эттирувчи экран

B) Bitta tarmoqqa ulangan bir nechta terminallar majmui

C) Axborotni chiqarish uchun xizmat qiluvchi mikrosxemalar yig‘indisi

D) Klaviatura va displey
15 Printerning vazifasi:

A) Perfokartalarga axborot yozish

B) Magnit disklariga axborot yozish

C) Kompyuter ekranidagi tasvirni qog‘ozga ko‘chirish

D) Axborotlarni qog‘ozga chop etish
16 Displeyning vazifasi:

A) EHM xotirasidagi axborotni qog‘ozga chop etish

B) Axborotlarni ekranda tasvirlash

C) Disketadagi axborotlar ro‘yxatini ko‘rsatish

D) Matnlarni taxrir qilish
17 Tasvirni EHM xotirasiga raqamli kodlash asosida kirituvchi qurilma:

A) Skaner, digitayzer

B) Grafyasagich, printer

C) Planshet, nurli pero

D) Skaner, grafyasagich
18 Dastlabki, eng sodda suniy hisoblash asbobi.

A) Birka


B) Neper tayoqchalari

C) Abak


D) Logarifmik lineyka
19 Elektron hisoblash mashinalari davriga asos solgan EHM nomi

A) EDSAK


B) BINAK

C) UNIVAK

D) ENIAK
20 Elektron hisoblash mashinalarining ikkinchi avlodi qaysi davrga to‘g‘ri keladi?

A) 1945-1950 yillar

B) 1942-1947 yillar

C) 1955-1960 yillar

D) 1960-1970 yillar
21- Elektron hisoblash mashinalarining uchinchi avlodi qaysi davrda ishlab chiqilgan?

A) 1933-1943 yillar

B) 1955-1960 yillar

C) 1960-1970 yillar

D) 1945-1955 yillar
22 Elektron hisoblash mashinalari to‘rtinchi avlodining yaratilishi qaysi davrga to‘g‘ri keladi?

A) 1970 yildan boshlab hozirgacha

B) 1965-1975 yillar

C) 1975 yildan boshlab hozirgacha

D) 1977-1985 yillar
23 Informatika faniga qachon asos solingan?

A) XVIII asr boshlarida;

B) XIX asr o‘rtalarida;

C) XVI asr ikkinchi yarmida;

D) XX asr o‘rtalarida
27 "Informatika" fanining o‘tmishdoshi (avvalgi nomi )

A) Informatsiyani avtomatlashtirish

B) Dokumentalistika

C) Avtomatika

D) Kibernetika
24 Qaysi qatorda uzluksiz axborot ifodalangan?

A) O‘quvchining informatikadan kundalik baholari haqida axborot;

B) Kun yoki tun haqida ahborot;

C) 1/X funksiya grafigi;

D) Dars jadvalidagi ximiya fanidan mashg‘ulotlar xaqidagi axborot.
25 Diskret axborotga qaysilar misol bo‘ladi

A) Xafta,raqam,tovush

B) belgilar, xarflar, vaqt

C) raqam, xarflar, fazo

D) vaqt, fazo, belgi
26 "O‘zbekiston xaritasi" iborasida necha bayt axborot bor?

A) 18 bayt;

B) 20 bayt;

C) 21 bayt;

D) 19 bayt
27 Nopozitsion sanoq sistemasi:

A) Sondagi raqamlar qiymati turgan o‘rniga bog‘liq bo‘lmagan sanoq sistemasi.

B) Sondagi raqamlar qiymati turgan o‘rniga bog‘liq bo‘lgan sanoq sistemasi.

C) Ikkilik sanoq sistemasi

D) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan
28 Har qanday asosli sanoq sistemasidagi sonlarni asos darajalari bo‘yicha "yoyish" natijasida qaysi asosli sanoq sistemasidagi son xosil bo‘ladi?

A) Qaysi asosli sanoq sistemasidagi son berilgan bo‘lsa shu asosli sanoq sistemasidagi son xosil bo‘ladi

B) O‘n asosli sanoq sistemasidagi son xosil bo‘ladi

C) Ikki asosli sanoq sistemasida son xosil bo‘ladi.

D) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan
29 O‘n raqamli sanoq sistemasida berilgan 137 sonning ikki raqamli sanoq sistemasidagi ifodasini toping

A) 10101001

B) 10011001

C) 10001001

D) 10001101
30 Ikki raqamli sanoq sistemasida 1110101 va 1110111 sonlarining yig‘indisini toping

A) 11001100

B) 11101000

C) 11101100

D) 11010100
31 Ikkilik sistemada 10111 sonini 101 soniga ko‘paytiping

A) 1100011

B) 1110011

C) 1010111

D) 1100111
32 Ikkilik sistemada 101,01 sonidan 10,10 sonini ayiping

A) 11,10

B) 10,11

C) 11,11


D) 110,11
33 Sakkizlik sistemadagi 23,4 sonini 12,2 soniga ko‘paytmasini toping

A) 307,20

B) 314,70

C) 307,70

D) 317,70
34 Mantik nima?

A) Aqliy xulosalar chiqarish qoidalari to‘g‘risidagi fan.

B) Fikr yuritish shakllari va qonuniyatlari to‘g‘risidagi fan.

C) Fikrlash to‘g‘risidagi fan.

D) Algoritmlarni tuzish to‘g‘risidagi fan.
35 Mantiq qonunlapi nima uchun ishlatiladi:

A) Tasdiqni isbotlash uchun.

B) Rostlik jadvalini tuzish uchun.

C) Masalalap yechish uchun.

D) Muloxazani bo‘laklapga ajpatish uchun.
36 Quyidagi jadvalda qanday mantiqiy amal keltirilgan:

A

B

?

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

0

A) A yoki B

B) A va B

C) A —> B

D) A emas


37 Monitor - bu:

A) Компьютердаги ахборотларни акс эттирувчи экран

B) Bitta tarmoqqa ulangan bir nechta terminallar majmui

C) Axborotni chiqarish uchun xizmat qiluvchi mikrosxemalar yig‘indisi

D) Klaviatura va displey
38 Magnit disklariga axborot qaysi qurilma yordamida yoziladi

A) Printer

B) Klaviatura

C) Diskyuritgich

D) Nurli pero
39 Axborotni EHMga kiritish qurilmalari:

A) Diskovod, printer, grafyasagich

B) Diskovod, klaviatura, sichqoncha

C) Sichqoncha, displey, grafyasagich

D) klaviatura, displey, nurli pero
40 Axborotlarni qog‘ozga chop etish qurilmasi:

A) Printer, grafyasagich

B) Displey, diskyuritgich

C) Skaner, printer

D) Digitayzer, skaner

41 Kompyuterning asosiy qurilmalari:

A) Klaviatura, protsessor, displey

B) Protsessor, xotira, kiritish-chiqarish qurilmasi

C) Protsessor, klaviatura, diskyuritgich

D) Protsessor, klaviatura, diskyuritgich, printer


42 Birinchi hisoblash vositalari.

A) Toshlar

B) Abak

C) Barmoqlar

D) Birka
43 Birinchi mexanik hisoblash mashinasini loyixalashtirgan olim

A) V.Shikkard

B) Leonardo da Vinchi

C) Blez Paskal

D) G.Leybnits
44 Elektron hisoblash mashinalarining birinchi avlodi qaysi davrda yaratilgan?

A) 1946-1950 yillar

B) 1942-1947 yillar

C) 1950-1960 yillar

D) 1936-1945 yillar
45 Elektron hisoblash mashinalarining uchinchi avlodi qaysi davrda ishlab chiqilgan?

A) 1933-1943 yillar

B) 1955-1960 yillar

C) 1960-1970 yillar

D) 1945-1955 yillar
46 Printerning vazifasi:

A) Perfokartalarga axborot yozish

B) Magnit disklariga axborot yozish

C) Kompyuter ekranidagi tasvirni qog‘ozga ko‘chirish

D) Axborotlarni qog‘ozga chop etish
47. Qaysi javobda faqat grafik fayllar formati ko‘rsatilgan?

a) grp, pcx, txt

b) pcx, bmp, gif

c) jpeg, grp, avi

d) gif, chr, pas
48. Fayl formati bu - …


 1. saqlanayotgan faylning o‘lchami

 2. saqlanayotgan axborotning shakli

 3. saqlanayotgan axborotning xajmi

 4. axborotlarni saqlashning shakli va usuli

49. Microsoft Paint grafik muharririning ishchi maydoni - … 1. kompyuter ekranining rasm chizish uchun ajratilgan qismi

 2. tasvirni qayta ishlashga mo‘ljallangan buyruqlar majmuyi

 3. turli shakllarni tanlashga mo‘ljallangan maxsus qism

 4. rang tanlashga mo‘ljallangan maxsus qism

50. Iyerarxik ma’lumotlar omborida ma’lumotlar qanday shaklda joylashadi

a) to‘rli

b) daraxtsimon

c) jadval

d) sharsimon


51. Qaysi qatorba ma’lumotlar omborini tashkil etuvchilari o‘sib borish tartibida to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

a) maydon, fayl, yozuv

b) yozuv, maydon, fayl

c) maydon, yozuv, fayl

d) yozuv, fayl, maydon
52. Ma’lumotlar jamg‘armasi bu - …

a) axborot omborining boshqacha nomi

b) axborot ombori, uni boshqarish sistemasi va yordamchi dasturlar tizimi

c) bir nechta axborot ombolarining jamlamasi

d) axborot omborining ma’lum shartlar asosida ajratib olingan qismi
53. Axborotlar omborida ma’lumotlar quyidagicha saqlanadi

a) axborot ombori strukturasi bo‘icha

b) ma’lumotlarni axborot omboriga kiritish vaqtiga ko‘ra

c) nomi bo‘yicha

d) alifbo bo‘yicha
54. “O’quvchilar” axborot ombori quyidagicha bo‘lsa, undagi ma’lumotlar qanday saralangan?

F.I.Sh.

Manzil

Maktab

Sinf

Baho

Saidov U.M.

Toshkent

12

11

5

To‘raqulov S.N.

Andijon

63

9

3

Aliev S.T.

Farg‘ona

2

10

5

Xaydarov T.

Samarqand

7

8

4

a) Familiya bo‘yicha

b) Sinf bo‘yicha

c) saralanmagan

d) Maktab bo‘yicha

55. Elektron jadvalda ustunlar qanday belgilanadi?

a) ixtiyoriy

b) A, B, C,…, AA,…

c) 1, 2, 3, …

d) o‘ngdan chapga
56. Elektron jadvalda satrlar qanday belgilanadi?

a) ixtiyoriy

b) A, B, C,…, AA,…

c) 1, 2, 3, …

d) o‘ngdan chapga

e) pastdan yuqoriga


57. Qaysi qatorda elektron jadvalning kataklar bloki to‘g‘ri belgilangan?

a) A21,D34

b) E12;G24

c) B6:F11

d) A12-D16
58. Elektron jadvalda qaysi funksiya belgilangan kataklar blokidagi qiymatlar yig‘indisini hisoblaydi?

a) SIN


b) MIN

c) SUM


d) ABS
59. Elektron jadvalda sonning kvadrat ildizini hisoblash uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi?

a) SIN


b) MIN

c) SUM


d) SQRT
60. Elektron jadvalda sonning modulini hisoblash uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi?

a) SIN


b) MIN

c) SUM


d) ABS
61. Algoritmlarni ifodalashning qanday usuli eng ko‘p qo‘llaniladi

a) Blok-sxemalar

b) So‘zlar bilan ifodalash

c) Beysik tili

d) LOGO tili

62. Algoritm so‘zini kelib chiqishiga sababchi bo‘lgan olimni ayting

a) Beruniy

b) Al-Xorazmiy

c) Ulug‘bek

d) Ibn Sino


63. Algoritmning asosiy xossalarini ko‘rsating

a) Diskretlilik, tushunarlilik, aniqlik, ommaviylik, natijaviylik

b) Diskretlilik, tushunarlilik, aniqlik, uzluksizlik, natijaviylik

c) Uzluksizlik, tushunarlilik, aniqlik, ommaviylik, natijaviylik

d) Tushunarlilik, aniqlik, ommaviylik, natijaviylik
64. Blok-sxemaning quyidagi elementi qanday amalni anglatadi

a) Shartni tekshirish

b) Arifmetik amallar bajarish

c) Boshlanish yoki tugallash

d) Yordamchi algoritmga murojaat
65. Blok-sxemaning quyidagi elementi qanday amalni anglatadi


a) Shartni tekshirish

b) Arifmetik amallar bajarish

c) Boshlanish yoki tugallash

d) Kiritish yoki chiqarish


66. Blok-sxemaning quyidagi elementi qanday amalni anglatadi

a) Shartni tekshirish

b) Arifmetik amallar bajarish

c) Boshlanish yoki tugallash

d) Kiritish yoki chiqarish
67. Blok-sxemaning keltirilgan qismi bilan qanday algoritm ifodalangan?


a) Asosiy algoritm

b) Chiziqli algoritm

c) Tarmoqlanuvchi algoritm

d) Yordamchi algoritm


68. Grafik muharrirning asosiy vazivasi..?

 1. rasmlar chzish

 2. rasmlarni taxrirlash

 3. rasmlarni saqlash

 4. barcha javoblar birgalikda to‘g‘ri

69. Tasvirning rang ko‘lami bu - …  1. tasvirda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan ranglar miqdori

  2. kompyuterda qo‘llanilish mumkin bo‘lgan ranglar miqdori

  3. turli ranglar xosil qilish uchun qo‘llaniladigan asosiy (qizil, yashil, ko‘k) ranglar

  4. tasvir faylining formati

70. Ranglar miqdori 256 xil bo‘lgan tasvirning rang ko‘lami necha bit bilan ifodalanadi?

a) 4 bit

b) 2 bit

c) 16 bit

d) 8 bit


71. Paint grafik muharririda PALITRA nima uchun qo‘llaniladi?

 1. turli chiziqlar chizish uchun

 2. rang tanlash uchun

 3. rasmni diskda saqlab qo‘yish uchun

 4. turli shakllar chizish uchun

72. Ma’lumotlar omborida ma’lumotning eng kichik birligi:

a) maydon

b) yozuv

c) fayl

d) yacheyka


73. Relyatsion ma’lumotlar omborida ma’lumotlar qanday shaklda joylashadi

a) to‘rli

b) daraxtsimon

c) jadval

d) sharsimon

74. Qaysi qatorba ma’lumotlar omborini tashkil etuvchilari kamayib borish tartibida to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

a) maydon, fayl, yozuv

b) yozuv, maydon, fayl

c) maydon, yozuv, fayl

d) fayl, yozuv, maydon


75. Ma’lumotlar jamg‘armasi qanday masalalarni hal etishga imkon beradi?

 1. ma’lumotlarni izlash vaqtini qisqartirish

 2. ma’lumotlarni ko‘p marta ishlatish

 3. ma’lumotlarni qayta ishlashda foydalanuvchiga qulaylik yaratish

 4. barcha javoblar birgalikda to‘g‘ri

76. “O’quvchilar” axborot ombori quyidagicha bo‘lsa, undagi ma’lumotlar qanday saralangan?F.I.Sh.

Manzil

Maktab

Sinf

Baho

Saidov U.M.

Toshkent

12

11

5

To‘raqulov S.N.

Andijon

63

9

3

Aliev S.T.

Farg‘ona

2

10

5

Xaydarov T.

Samarqand

7

8

4

a) Familiya bo‘yicha

b) Sinf bo‘yicha

c) saralanmagan

d) Maktab bo‘yicha


77. Dastlabki elektron jadvalning nomi:

a) SuperCalc

b) Multiplan

c) VisiCalc

d) Excel

e) Framework

78. Elektron jadvalda qaysi dasturlash tili qo‘llaniladi?

a) Beysik

b) Paskal

c) Assembler

d) dasturlash tili qo‘llanilmaydi
79. Qaysi qatorda elektron jadval katagi to‘g‘ri belgilangan?

a) D23


b) 12E

c) D,23


d) 12,E
80. Elektron jadvalda B4:E12 kataklar bloki nechta katakni o‘z ichiga oladi?

a) 35


b) 36

c) 4


d) 27
81. Elektron jadvalda sonning kvadrat ildizini hisoblash uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi?

a) SIN


b) MIN

c) SUM


d) SQRT
82. Elektron jadvalda sonning modulini hisoblash uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi?

a) SIN


b) MIN

c) SUM


d) ABS
83. Matematik model nima ?

a) Ob’ekt yoki xodisaning parametrlari va xususiyatlarining matematik belgilar orqali ifodalanishi

b) Qo‘yilgan masalani yechishning matematik usullari

c) Ob’ekt yoki xodisani o‘rganish uchun mo‘ljallangan matematik formulalar to‘plami

d) Algoritm
84. Algoritmlarni ifodalashning qanday usuli ko‘rgazmali xisoblanadi

a) PASKAL tili

b) BEYSIK tili

c) Blok-sxema

d) LOGO tili
85. Algoritm nima ?

a) Algoritm - biror tipdagi masalani yechish uchun qo‘llaniladigan amallar ketma-ketligi

b) Algoritm - biror tipga oid masalalarni yechish uchun bajarilishi shart bo‘lgan amallar ketma-ketligi

c) Algoritm - biror tipga oid bo‘lgan masalalarni yechish uchun bajarilishi shart bo‘lgan amallarning tartiblangan ketmaketligi

d) Algoritm – masalani kompyuter tushunadigan tilda yozish
86. Blok-sxemaning quyidagi elementi qanday amalni anglatadi


a) Shartni tekshirish

b) Arifmetik amallar bajarish

c) Boshlanish yoki tugallash

d) Kiritish yoki chiqarish


87. Blok-sxemaning quyidagi elementi qanday amalni anglatadi


a) Shartni tekshirish

b) Arifmetik amallar bajarish

c) Boshlanish yoki tugallash

d) Kiritish yoki chiqarish


88. Blok-sxemaning quyidagi elementi qanday amalni anglatadi


a) Shartni tekshirish

b) Arifmetik amallar bajarish

c) Boshlanish yoki tugallash

d) Kiritish yoki chiqarish
89. Blok-sxemaning quyidagi elementi qanday amalni anglatadi


a) Shartni tekshirish

b) Arifmetik amallar bajarish

c) Boshlanish yoki tugallash

d) Kiritish yoki chiqarish


90. Komputerda masalalarni echish bosqichiga qaysi bandlar kiradi?

  1. masalaning qo’yilishi, masaning matematik modelini yozish;

  2. masalani echish usulinini tanlash, hisoblash algaritmini tuzish;

  3. algaritmik tilda dastur tuzish, komputerga kiritish;

  4. barcha javoblar to’g’ri.

91.Masalaning ob’ekti bu-: 1. Masala asosini tashkil etuvchi aniq bir jarayon;

 2. Masalaning tavsifi ;

 3. Masalaning maqsadini ifodalovchi jarayon;

 4. Voqea, xodisa, energiya, axborot;

92. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisida “EHM va ularni huquqiy himoyalash” to’g’risidagi qonuni qashon qabul qilingan?

А) 1999 yil mayda

В) 2001 yil mayda.

С) 2004yil iynda.

D) 1994 yil mayda


93. O’zbekiston Respublikasida kibernetika sohasida birinchi akademik nomini ko’rsating.

А) B. Boltayev

В) V. Qobulov

С) A. Abduqodirov.

D) Farobiy
94. Informatsion texnologiya bu-:

А) axborotni yig'ish, saqlash, uzatish, qayta ishlash usul va vositalari majmuasidir

В) barcha sezgi organlarimiz orqali qabul qila oladigan barcha ma’lumotlar majmuasi va ularning bog’lanish darajasi

С) masalaning maqsadini ko’rsatuvchi jarayon

D) Voqea, xodisa, energiya, axborot;
95. Matn, tovushli ma’lumotlarni, tabiiy va grafik tasvirlarni birlashtiruvchi axborot texnologiyasi qanday nomlanadi?

А) diskyurituvchi

В) vinchester

С) multimedia

D) modem
96. Ma’lumot ombori deb nimaga aytiladi?

А) Markazlashgan tartibda va tashkiliy tizim vositalari haqidagi ma’lumotlar to’plami

В) Borliqni ma’lum bir sohasi bo’yisha birlashtirgan ma’lumotlar to’plami

С) asosini ma’lumotlar jamg’armasi tashkil qiladigan tizim

D) dastur
97. Ma’lumotlarni xotiraga kiritish va shiqarish amalini bajaruvchi operatsion tizim dasturini ko’rsating.

А) SAVE

В) COMMAND.COM

С) BIO.COM

D) BIOS

Е) barcha javoblar to’g’ri.


98. Ma’lumotlar omborida ustun nima deb yuritiladi?

  1. fayl

  2. yozuv

  3. maydon

  4. yacheyka

99. Ma’lumotlar omborida yozuvni saralash nimani anglatadi?   1. jadvaldagi yozuvning tartibi

   2. yozuvning alfavit bo’yicha tartiblanishi

   3. jadvaldagi yozuvni tartibga solish jarayoni

   4. to’g’ri javob yo’q

100. Relatsion ma’lumotlar ombori namunasi berilgan. Uning asosiy kalitini ko’rsating.Reys nomeri

Uchish vaqti

Samolyot tipi

Chipta narhi

To’lov turi

2156

23.10.98

ТУ – 154

56450

naqd
 1. Reys nomeri +Uchish vaqti

 2. Uchish vaqti +Samolyot tipi

 3. Chipta narhi

 4. Reys nomeri

101. Ma’lumotlar omborini yaratishda dastlab qanday bosqichlar amalga oshiriladi?

A. Yozuvni kiritish, ma’lumotlar omborini loyihalash

B. Ma’lumotlar omborini loyihalash, tuzilishini yaratish

C. Yozuvni yaratish, maydon, ma’lumotlar ombori kaliti

D. Maydonning berilishi, tipi, soni

E. Ma’lumotlar omborini loyihalash, tuzilishini yaratish, yozuv kiritish
102. Quyidagilardagilardan qaysi biri ashyoviy modelga misol bo’la oladi?

A. samolyot maketi

B. karta

C. chizma

D. diogramma
103. Ob’ektning miqdoriy jihatidan farq qiluvchi belgilari qanday model turiga kiradi?

A. matematik model

B. fizik model

C. biologik model

D. kimiyaviy model
104. Odam intelektining ba’zi vazifalarini o’zida mujassamlashtirgan avtomatik va avtomatlashtirilgan tizimlar xususiyati informatikaning qaysi bo’limida o’rganiladi?

A. dasturlash bo’limida

B. algaritmlashda

C. Intelektual tizimida

D. Suniy intelekt bo’limida
105. A soninig a taqribiy qiymatining nisbiy xatoligi qaysi formula yordamida aniqlanadi?

А) │А – а │

В)

С)

Д) А – а
106. CHR$(X) funksiyasi-:

A. kodi X ga teng bo’lgan simvolni qaytaradi

B. X ni ko’rsatuvchi o’nlik kodli simvol

C. X ning absalyut qiymati

D. X ni belgili kattalikga o’zgarishini aniqlaydi
107 Komputerda masalani echish qaysi bosqichdan boshlanadi?


 1. masalaning qo’yilishi, masaning matematik modelini yozish;

 2. masalani echish usulinini tanlash, hisoblash algaritmini tuzish;

 3. algaritmik tilda dastur tuzish, komputerga kiritish;

 4. natija olish;

108.EHMda ishlash uchun mo’ljallangan dasturli tizim dasturi bu-:

A. kross-sistema

B. stek – sistema

C. interpretator

D. kompilyator


109. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisida “EHM va ularni huquqiy himoyalash” to’g’risidagi qonuni qashon qabul qilingan?

А) 1994 yil mayda.

В) 2001 yil mayda.

С) 2004yil iynda.

Д) 1999 yil mayda
110. O’zbekiston Respublikasida kibernetika sohasida birinchi akademik nomini ko’rsating.

А) Farobiy

В) H. Toyloqov

С) B. Boltayev

D) A. Abduqodirov
111. Hardware nima?


 1. Axborot texnologiya asosi- aparatli ta’minot

 2. Axborot texnologiya asosi- dasturli ta’minot

 3. Masalaning maqsadini anglatuvchi jarayon

 4. Hodisa, voqea, axborot, o’lchov

112. Qurol nomidan olingan EHM qismining nomi?

А) diskyurituvchi

В) vinchester

С) multimedia

D) modem
113. Ma’lumot jamg’armasi deb nimaga aytiladi?

А) Markazlashgan tartibda va tashkiliy tizim vositalari haqidagi ma’lumotlar to’plami

В) Borliqni ma’lum bir sohasi bo’yisha birlashtirgan ma’lumotlar to’plami

С) asosini ma’lumotlar jamg’armasi tashkil qiladigan tizim

D) dastur


114. Operatsion tizimda buyruq protsessorning nomi?

А) SAVE

B) COMMAND.COM

C) BIO.COM

Д) BIOS

E) barcha javoblar to’g’ri


115.MS Access da satr qanday ma’noni anglatadi?

 1. Fayl

 2. Yozuv

 3. Maydon

 4. yacheyka manzili

116. Ma’lumotlar omborida yozuvni saralash kaliti nimani anglatadi?

A. jadvaldagi yozuvning tartibi

B. yozuvning alfavit bo’yicha tartiblanishi

C. jadvaldagi yozuvni tartibga solish jarayoni

D. yozuvni ma’lum bir shart asosida tanlash


117.Relatsion ma’lumotlar ombori namunasi berilgan. Uning asosiy kalitini ko’rsating.

Kinoteatr

Film

Vaqti

Chipta narhi

To’lov turi

“Kinochilar uyi”

“Uzuklar hukumdori”

13:00

564.50

ha
 1. Kinoteatr + Film

 2. Film + Vaqti

 3. Chipta narhi

 4. Film

118.Ma’lumotlar omborini yaratishda qaysi bosqichida komputer talab qilinmaydi?

 1. Yozuvni kiritish, ma’lumotlar omborini loyihalash

 2. Ma’lumotlar omborini loyihalash, tuzilishini yaratish

 3. Yozuvni yaratish, maydon, ma’lumotlar ombori kaliti

 4. Maydonning berilishi, tipi, soni

119. Maktabda axborot moduli nimadan iborat? 1. maktab ustavi

 2. sinflar ro’yhati

 3. dars jadvali

 4. o’quvchilar ro’yhati

120. Turli tirik ob’ektlar va ularning qisimlari funksiyasi jarayonlarini modellashtirish qanday model turiga kiradi? 1. matematik model

 2. fizik model

 3. biologik model

 4. kimiyaviy model

121.Odam intelektining ba’zi vazifalarini o’zida mujassamlashtirgan avtomatik va avtomatlashtirilgan tizimlar xususiyati informatikaning qaysi bo’limida o’rganiladi? 1. dasturlash bo’limida

 2. algaritmlashda

 3. Intelektual tizimida

 4. Suniy intelekt bo’limida

122.A soninig a taqribiy qiymatining absalyut nisbiy xatoligi qaysi formula yordamida aniqlanadi?

А) │А – а │

В)

С)

Д) А – а


123.ASC(X$) funksiyasi-:

 1. kodi X ga teng bo’lgan simvolni qaytaradi

 2. X ni ko’rsatuvchi o’nlik kodli simvol

 3. X ning absalyut qiymati

 4. X ni belgili miqdordagi birinchi belgi kodini ASCII da aniqlaydi.

124.Elektron pochta uzatadi- :

A) faqat xabarlarni

B) faqat fayllarni

C) fayllar haqidagi xabarlar va takliflarni

D) videotasvirlarni


125.Gippermatn-bu:

A) juda katta matn

B) ko’rsatilgan belgi orqali o’tishi mumkin bo’lgan strukturali matn

C) komputerga terilgan matn

D) katta o’lchovli shriftda yozilgan matn
126. Komputer lokal tarmog’ida ma’lumot uzatishning eng katta tezligi qanday bo’lishi mumkin?

А) 56,6 Кбит/с

В) 100 Кбит/с

С) 1 Мбит/с

D) 1 Кбайт/с

127.Internetda user_name@mtu.net.ru elektron pochta manzili berilgan. Pochta egasining nomi qanday?

А) ru

В) mtu-net.ru

С) user_name D) mtu-net
128.Brauzer- bu:

А) Internet server

В) Antivirus dasturi

С) protokol

D) dasturlash tilidagi transliyator
129. TCP/IP –bu:

А) pochtaviy dastur

В) tarmoq protokoli

С) Internet serveri

D) texnik qurilma
130.Modem- bu:

А) pochtaviy dastur

В) tarmoq protokoli

С) Internet serveri

D) texnik qurilma

Е) komputerga ulanga telefon


131.Fayl arxivi ko’rinishidagi Internet server qanday imkoniyatlarni beradi?

А) zarur bo’lgan fayillarni ko’chirish

В) elektron pochta yaratish

С) telekonfirensialarda ishtirok etish

D) videokonferensiyalarni o’tkazish

132. Internetga ulangan komputerda quyidagilarning qaysi biri mavjud bo’lishi zarur?

А) Web –server

В) xonadon Web- sahifa

С) domen nomi

D) e-mail


133.Shlyuz- bu:

А) Asosiy tarmoq amallarini bajaruvchi tarmoqdagi komputer

В) tarmoqda ishlovchi mashina

С) ichki va boshqa tarmoqlarni bog'lovchi aloqa stansiyasi

D) lokal hisoblash tarmog’i
134.HTMLda qaysi element yordamida shrift tipini qiyalashtirish mumkin?

А)


В)

С)

D)
135. HTML ning elementi qanday vazifani bajaradi?

А) satrning tuzilishini aniqlaydi

В) sitatani aniqlash

С) ajratilgan qismni aniqlaydi

D) klaviaturaga kiritish imkoniyatini beradi
136.Gipperssilka (гипперссылки) Web sahifaga o’tish uchun ta’minlaydi-:

А) Ihtiyoriy Internet serverning har qanday Web-sahifaga o’tish

В) berilgan domen asosida har qanday Web-sahifaga o’tish

С) berilgan server asosida har qanday Web-sahifaga o’tish

D) Berilgan Web sahifa asosida
137. HTML bu-:

A) Internet serveri

B) Web sahifa yaratuvchi vosita

C) translyator

D) Web sahifani ko’rsatuvchi vosita
138. Quyidagi dastur qanday natija beradi?

A$= «клавиатура» : В$= «мышка» : А$= MID$(A$,2,3)+ MID$(B$,4,2) : ?A$

А) камыш

В) лавка

С) клавиатура

D) турка


139. Dastur qanday natija beradi? A=15 : В=А∕3 : A=A+В: ?A,В

А) 20,5

В) 20

С) 205

D) А,В
140.O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisida “EHM va ularni huquqiy himoyalash” to’g’risidagi qonuni qashon qabul qilingan?

А) 1994 yil mayda.

В) 2001 yil mayda.

С) 2004yil iynda.

D) 1999 yil mayda
141. Kompyuter tezligining o‘lchov birligi ?

A. bit/sek

B. bayt/sek

C. bod


D. gs
142. Trigger qanday hajmdagi axborotni saqlaydi ?

A. 2 bit

B. 1 bayt

C. 2 bayt

D. 1 bit
143. CD-ROM disklaridagi yo‘lchalar qanday shaklda joylashgan ?


 1. Doirachalar shaklida

 2. Ellips shaklida

 3. Kesishgan aylanalar shaklida

 4. Spiral shaklida

144. Magnit diskda o‘z nomiga ega bo‘lmagan direktoriya yoki mundarijaning atalishi ?

A. Direktoriya(directory)

B. Joriy mundarija

C. Ustki mundarija

D. Tub direktoriya(root directory)


145. Egiluvchan disklardagi yo‘lchalar qanday shaklda joylashgan ?

A. Spiral shaklida

B. Ellips shaklida

C. Kesishgan aylanalar shaklida

D. Doirachalar shaklida

146. Operatsion sistema nima ?

A. Bosh dastur

B. Maxsus sistema

C. Kompyuter ishga tushishi bilan avtomatik yuklanuvchi, boshqaruvchi bosh dastur

D. Ishniyengillashtiruvchi va xizmat ko‘rsatuvchi maxsus avtomatik sistema


147. Operatsion sistema qanday dasturlarni boshqaradi ?

A. Sistemali dasturlarni

B. Kataloglarni

C. Maxsus dasturlarni

D. Barcha dasturlarni
148. Dastur nima ?


 1. matn

 2. amallar ketma-ketligi

C. sonlar va qiymatlar ketma-ketligi

D. buyruqlar ketma-ketligi

149. Fayl nomga ega bo‘lishi shartmi ?

A. doim emas

B. yo‘q

C. zarur bo‘lsa

D. ha
150. Fayl so‘zining inglizcha yozilishi qanday bo‘ladi ?

A. fayle

B. fale

C. feli

D. file
151. Fayl so‘zining lug‘aviy ma’nosi ?

A. matn

B. ma’lumot

C. axborotlar

D. qog‘ozlar tikkichi(qadagich)
152. Fayl nima ?

A. Magnit disklarda bitta nom ostida joylashgan axborotlar ketma-ketligi

B. Tezkor xotirada umumiy nom ostida joylashgan ma’lumotlar majmui

C. Doimiy xotirada umumiy nom ostida joylashgan ma’lumotlar majmui

D. Ma’lumotlar saqlagichida umumiy nom ostida joylashgan ma’lumotlar majmui
153. Fayl nomi necha qismdan iborat bo‘lishi mumkin ?

A. 5


B. 3

C. 4


D. 1 yoki 2

E. To‘g‘ri javob keltirilmagan


154. Fayl nomi o‘z kengaytmasidan qaysi belgi bilan ajratib yoziladi ?

A. vergul(,)

B. yulduzcha()

C. ikki nuqta(:)

D. nuqta(.)
155. Fayl nomi va kengaytmasida co‘roq("?") belgisini ishlatib bo‘ladimi ?

A. doim emas

B. ha

C. zarur bo‘lsaD. yo‘q
156. Fayl nomi va kengaytmasida yulduzcha("") va og‘ma chiziq("\") belgilarini ishlatib bo‘ladimi ?

A. doim emas

B. ha

C. zarur bo‘lsa

D. yo‘q
157. Fayl nomi va kengaytmasida dollar("$") belgisini ishlatib bo‘ladimi ?

A. doim emas

B. yo‘q

C. ayrim hollarda

D. ha
158. WINDOWS operatsion sistemasida fayl nomi uchun eng ko‘pi bilan nechta belgi ishlatish mumkin ?

A. 6


B. 8

C. 16


D. 255
159. Fayl nomi va kengaytmasida undov("!") belgisini ishlatib bo‘ladimi ?

A. doim emas

B. yo‘q

C. ayrim hollarda

D. ha
160. "Katalog" so‘zi bilan teng kuchli ma’noda ishlatiladigan so‘zlar ... ?

A. papka, sumka, mundarija

B. direktoriya, korzina(savat), mundarija, papka

C. papka, sumka, mundarija, korzina(savat)

D. direktoriya, mundarija, papka
161. Katalog - ...

A. Axborot saqlagichda umumiy nom ostida joylashgan ma’lumotlar majmui

B. Axborot saqlagichda joylashgan ma’lumotlar majmui

C. Axborot saqlagichda umumiy nom ostida joylashgan fayllar majmui

D. Axborot saqlagichda umumiy nom ostida joylashgan fayllar va kataloglar majmui
162. Katalog ichidan qanday ma’lumotlar olish mumkin ?

A. fayllarning yaratilish yoki o‘zgartirish kiritilgan sanalari, fayllarning nomlari, fayllarning oldingi nomlari haqida

B. fayllarning yaratilish yoki o‘zgartirish kiritilgan sanalari, fayllarning nomlari, buyruqlar haqida

C. fayllarning yaratilish yoki o‘zgartirish kiritilgan sanalari, fayllarning nomlari, hajmlari, fayllarning oldingi nomlari haqida

D. fayllarning yaratilish yoki o‘zgartirish kiritilgan sanalari, fayllarning nomlari, hajmlari, fayllarning xususiyatlari haqida
163. Qanday katalog nomga ega bo‘lmaydi ?


 1. Bunday kataloglar yo‘q

 2. Sistemali kataloglar

 3. Boshida nom berilmagan bo‘lsa

 4. Tub katalog

164. Foydalanuvchi ishlab turgan katalog qanday ataladi ? 1. Foydalanuvchi katalogi

 2. Foydalanuvchi mundarijasi

 3. Sistemali katalog

 4. Joriy katalog

165. Agar biz joriy katalogdagi fayldan boshqa faylga murojaat qilmoqchi bo‘lsak odatda nimadan foydalanishishimiz kerak ?

A. diskdondan

B. printerdan

C. displeydan

D. izlash yo‘lidan


166. Fayl nomida, uning kengaytmasi yozilishi shartmi ?

A. doim emas

B. ha

C. zarur bo‘lsa

D. yo‘q
167. Katalog nomi necha qismdan iborat bo‘lishi mumkin ?

A. 5


B. 2

C. 4


D. 1

E. To‘g‘ri javob keltirilmagan


168. Katalog nomining, kengaytmasi bo‘ladimi ?

A. doim emas

B. ha

C. zarur bo‘lsa

D. yo‘q
169. Fayl nomidagi "exe" kengaytmasi nima ma’noni bildiradi ?

A. matnli fayl

B. shu fayl nusxasi

C. buyruqlar fayli

D. bajarishga tayyor fayl
170. Fayl nomidagi "bat" kengaytmasi nima ma’noni bildiradi ?

A. matnli fayl

B. shu nomdagi fayl nusxasi


 1. bajarishga tayyor fayl

 2. buyruqlar fayli

171. Bitta faylni turli jildlarga(papkalarga) joylashtirish mumkinmi ?

A. doim emas

B. yo‘q


C. zarur bo‘lsa

D. ha
172. Ichida boshqa katalogni saqlovchi katalog qanday katalog bo‘ladi ?

A. muntazam katalog

B. maxsus katalog

C. ostki katalog

D. ustki yoki ona katalog


173. Katalog ichida joylashgan boshqa katalogga qanday katalog deyiladi ?

A. muntazam katalog

B. maxsus katalog

C. ustki yoki ona katalog

D. ostki katalog
174. "" belgisi fayl nomida yoki uning kengaytmasida nimani ifodalaydi ?

A. istagan bitta belgini

B. bitta belgini


 1. uchta belgini

 2. istagan bitta yoki bir nechta belgini

175. .txt yozuvi nimani bildiradi ?

A. text kengaytmasiga ega fayllarni belgilaydi

B. istagan nomli fayllarni ifodalaydi

C. bunday yozuvning mazmuni yo‘q

D. txt kengaytmasiga ega istagan nomli fayllarni ifodalaydi


176. .txt. yozuvi nimani bildiradi ?

A. text kengaytmasiga ega fayllarni belgilaydi

B. istagan nomli fayllarni ifodalaydi

C. txt kengaytmasiga ega istagan nomli fayllarni ifodalaydi

D. bunday yozuvning mazmuni yo‘q
177. .txt. yozuvi nimani bildiradi ?

A. text kengaytmasiga ega fayllarni belgilaydi

B. istagan nomli fayllarni ifodalaydi

C. txt kengaytmasiga ega istagan nomli fayllarni ifodalaydi

D. bunday yozuvda xato bor
178. Bitta katalog ichida yagona nomga ega ikkita fayl joylashtirish mumkinmi ?

A. yo‘q

B. ha

C. zarur bo‘lsaD. doim emas
179. Tub katalog ichida yagona nomga ega ikkita fayl joylashtirish mumkinmi ?

A. doim emas

B. ha

C. zarur bo‘lsaD. yo‘q
180. Katalog ichida bevosita ravishda xuddi shunday nomli katalog ochish mumkinmi ?

A. doim emas

B. yo‘q

C. zarur bo‘lsa

D. ha
181. s.doc yozuvi nimani bildiradi ?

A. doc kengaytmasiga ega fayllarni belgilaydi

B. "s" єarfi bilan tugovchi fayllarni belgilaydi

C. doc kengaytmasiga ega, nomi "s" harfi bilan tugovchi fayllarni ifodlaydi

D. doc kengaytmasiga ega nomi, "s" harfi bilan tugovchi barcha fayllarni belgilaydi
182. a1 yozuvi nimani bildiradi ?

A. a harfidan boshlanuvchi va 1 raqami bilan tugovchi fayl va kataloglarni belgilaydi

B. a harfidan boshlanuvchi va 1 raqami bilan tugovchi barcha kataloglarni ifodalaydi

C. a harfidan boshlanuvchi va 1 raqami bilan tugovchi barcha fayllarni belgilaydi

D. a harfidan boshlanuvchi va 1 raqami bilan tugovchi barcha fayl va kataloglarni belgilaydi
183. Fayl nomi faqat raqamlardan iborat bo‘lishi mumkinmi ?

A. doim emas

B. yo‘q

C. zarur bo‘lsa

D. ha
184. Katalog nomi faqat raqamlardan iborat bo‘lishi mumkinmi ?

A. doim emas

B. yo‘q

C. zarur bo‘lsa

D. ha
185. a. yozuvi nimani bildiradi ?

A. a harfidan boshlanuvchi fayl va kataloglarni belgilaydi

B. a harfidan boshlanuvchi va istagan kengaytmaga ega barcha kataloglarni ifodalaydi

C. a harfidan boshlanuvchi va belgisi bilan tugovchi

barcha fayllarni belgilaydi

D. a harfidan boshlanuvchi barcha fayllarni belgilaydi


186. Fayl yoki kataloglarni o‘chirish uchun qanday buyruqdan foydalaniladi ?

A. TIME

B. DATE

C. FORMAT

D. DEL
187. COPY buyrug‘ida "+" belgisi nima uchun ishlatiladi ?

A. istagan holda

B. doim

C. ishlatib bo‘lmaydi

D. fayllarni bir-biriga ulash uchun
189. Fayl va kataloglar haqidagi ma’lumotlar qaysi buyruq ko‘magida chiqariladi ?

A. DEL


B. DATE

C. FORMAT

D. DIR
190. Tub katalogga o‘tish uchun qaysi buyruqdan foydalaniladi ?

A. DEL


B. DATE\

C. DIR\

D. CD\
191. Ekranni tozalash uchun qaysi buyruqdan foydalaniladi ?

A. DEL


B. DATE

C. FORMAT

D. CLS
192. Joriy sanani o‘rnatish uchun qaysi buyruqdan foydalaniladi ?

A. DEL


B. DIR

C. FORMAT

D. DATE
193. Joriy vaqtni o‘rnatish uchun qaysi buyruqdan foydalaniladi ?

A. DEL


B. DIR

C. FORMAT

D. TIME

194. (Word) Tayyor bo‘lgan hujjatni ma’lumot saqlovchiga yangi nom ostida yozish(saqlab qo‘yish) uchun qaysi ketma-ketlikdagi amallar bajariladi ?

A. "Fayl"("File") menyusi, "Soxranit"("Save"- "Yozilsin") buyrug‘i ...

B. Ctrl + S tugmalari bosiladi

C. "Servis"("Servis") menyusi, "Soxranit"("Save"-"Yozilsin") buyrug‘i ...

D. "Fayl"("File") menyusi, "Soxranit kak ..."("Save as"-"Bunday yozilsin ...") buyrug‘i ...


195. (Word) Matn boshiga o‘tish uchun qaysi tugmalar bosiladi ?

A. Alt + Home

B. Page Up

C. Home

D. Ctrl + Home
196. (Word) Matndagi yurgichdan(kursordan) oldingi belgilarni o‘chirish uchun qaysi tugmadan foydalaniladi ?

A. Delete

B. Home

C. Ctrl + Delete

D. BaskSpace
197. (Word) Hujjatni birinchi marta yozish(saqlab qo‘yish) uchun qanday ma’lumotlarni berish shart ?

A. Fayl nomi, diskning nomi, formati(yozilish usuli)

B. Fayl nomi, yoziladigan o‘rni(fayl yo‘li), diskning nomi

C. Yoziladigan o‘rni(fayl yo‘li), diskning nomi

D. Fayl nomi, yoziladigan o‘rni(fayl yo‘li), formati(yozilish usuli)

E. Fayl, disk va katalogning nomi


198. (Word) Matnning ajratilgan(blokka olingan) qismini hujjatning biror joyiga qo‘shish uchun qaysi tugmalardan foydalaniladi ?

A. Ctrl + O

B. Ctrl + S

C. Alt + W

D. Shift + Insert
199. (Word) Gorizontal yozilgan jumlani hujjatda aylanma shaklda ifodalash uchun nimadan foydalanish mumkin ?

A."Fayl"("File") menyusidan

B. "Format"("Format") menyusidan

C. "Bukvitsa"("Drop Caps"-"Yirik harflardan") buyrug‘idan

D. "WordArt" ob’ektidan
200. Ma’lumot jamg’armasi deb nimaga aytiladi?

А) Markazlashgan tartibda va tashkiliy tizim vositalari haqidagi ma’lumotlar to’plami

В) Borliqni ma’lum bir sohasi bo’yisha birlashtirgan ma’lumotlar to’plami

С) asosini ma’lumotlar jamg’armasi tashkil qiladigan tizimD) dastur
Download 61,02 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti