Industrial iqtisodiyotiDownload 49,43 Kb.
bet1/9
Sana26.12.2019
Hajmi49,43 Kb.
#31605
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Bog'liq
2 5461078941525607524
Davron.KBX.A1, 1-2-02 Matnazarova Shaxrizoda , 1-2-02 Yo'ldoshev Azizbek, Бошқариш системалари элементлари ва қурилмалари фанидан МИ, Ultratovushli sarf o'chagichlar, Документ Microsoft Word (5), Mustaqil talim (1), Document, 2 5197294617279596090, 2 5197294617279596090, 1-17 guruh. Diplom oldi amaliyot 216 soat.xlsx 200420165321, xat va buyruq MOK iyun, @Kutubxona Elektron-Ayol mukarramdir, Раззокова Гузал2020
5230100 – “Iqtisodiyot” , 5111000 – Kasb ta’limi

“Iqtisodiyot” ta’lim yo’nalishlari uchun

“INDUSTRIAL IQTISODIYOTI” FANIDAN TEST TOPSHIRIQLARI

Fan bo’limi 1; Qiyinlik darajasi-1Xodisalarning mayda elementlarini birlashtirish asosida yagona xulosaga kelish ----- usulining mohiyatini tashkil etadi.


Sintez

Tahlil

Deduktsiya

Induksiya

Fan bo’limi 1; Qiyinlik darajasi-1

........... uslubi barcha xodisa va voqealarni taraqqiyoti va o’zaro aloqadorlikda o’rganishni taqozo etadi

Dialektika

Tahlil

Deduktsiya

iqtisodiy matematik usul

Fan bo’limi 1; Qiyinlik darajasi-1

Xodisalarning mayda elementlarini birlashtirish asosida yagona xulosaga kelish ----- usulining mohiyatini tashkil etadi.


Sintez

Tahlil

Deduktsiya

Induksiya

Fan bo’limi 1; Qiyinlik darajasi-1

........... uslubi barcha xodisa va voqealarni taraqqiyoti va o’zaro aloqadorlikda o’rganishni taqozo etadi

Dialektika

Tahlil

Deduktsiya

iqtisodiy matematik usul

Fan bo’limi 1; Qiyinlik darajasi-1

Jamiyatning ob’ektiv iqtisodiy qonunlari va zaruriy qoidalarining shu sohada namoyon bo’lish shakllarini, sano­at mahsuloti ishlab chiqarish jarayonida jonli va buyumlashgan mehnatning eng optimal xarajatlari asosida eng yaxshi natijalarga erishishni ta’minlaydigan shart-sharoitlar va omillarni o’rganish fanning ………


Predmeti

Mazmuni

Moxiyati

Metodi

Fan bo’limi 2; Qiyinlik darajasi-1

Mehnat vositalarning mehnat buyumlariga ta’sir ko’rsatishiga qarab sanoat…………….tarmoqlariga bo’linadi.


Qazib oluvchi va ishlov beruvchi

Qayta ishlovchi va yakuniy mahsulot ishlab chiqaruvchi
Qayta ishlovchi va tayyorlovchi.


Fan bo’limi 2; Qiyinlik darajasi-2

Industrial jamyat ..........natijasida shaklandi

Mashinalashgan ishlab chiqarish va unga muvofiq keluvchi mehnatni tashkil etish shakllarining rivojlanishi

Fan texnika taraqqiyoti

Bozor munosabatlarining rivojlanishi

Iqtisodiy o’sish natijasida

№2 Fan bo’limi 2; Qiyinlik darajasi-2

Industrial jamiyatda yetakchi ishlab chiqarish omili sifatida ……maydonga chiqadi

Tadbirkorlik qobiliyati

Kapital

Ishlab chiqarish vositalari

Axborot texnologiyalari

№3 Fan bo’limi 2; Qiyinlik darajasi-1

Industrial iqtisodiyotda kapitalning asosiy ko’rinishi

Pul

Ko’chmas mulk

Qimmatli qog’ozlar

Ishlab chiqarish quvvatlari

№4 Fan bo’limi 2; Qiyinlik darajasi-1

Industrial iqtisodiyotda qanday bozor turlari shakllandi?

Mehnat bozori,qimmatli qog’ozlar bozori, xizmatlar bozori

Xom ashyo bozori, tovar bozori, xizmatlar bozori

Xom ashyo bozori, qimmatli qog’ozlar bozori, tovar bozori

Mehnat bozori, tovar bozori, xizmatlar bozori

№5 Fan bo’limi 2; Qiyinlik darajasi-1

Sanoat mahsulotlariningA va B guruhga bo’lish qanday printsipga asoslanadi?

Mahsulotning vazifasi

Texnik jarayonlarning murakkabligi

Xom ashyoning umumiyligi

Jihozlarning umumiyligi

Fan bo’limi 2; Qiyinlik darajasi-1

Milliy iqtisodiyot qanday tarmoqlarga bo’linadi?

Sanoat, qishloq xo’jaligi, transport-aloqa, qurilish, xizmat ko’rsatish

Sanoat, maorif, sog’liqni saqlash, xizmat ko’rsatish

Qishloq xo’jaligi, sanoat, maorif, sog’liqni saqlash, madaniyat

Agrosanoat, mashinasozlik, transport, xizmat ko’rsatish

Fan bo’limi 2; Qiyinlik darajasi-1

Boshqaruv ob’ekti hisoblanadi-

Korxona, ishlab chiqarish, mamlakat, xodimlar

Sud xokimiyati, vazirliklar

Korxona raxbarlari, qo’mitalar, qonun chiqaruvchi organlar

Fuqarolar yig’ilish raisi, xokimliklar, ijro etuvchi xokimiyat

Fan bo’limi 2; Qiyinlik darajasi-1

Tarmoq tuzilmasini ifodalovchi ko’rsatkichlar jumlasiga quyidagilar kirmaydi

Ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanish xolati

Mustaqil sanoat tarmoqlarining soni

Tarmoqlarning sanoat ishlab chiqarishi umumiy hajmidagi salmog’i

Tarmoq rivojining sur’ati

Fan bo’limi 3; Qiyinlik darajasi-2

Sanoatning tarmoq tuzilmasi nima bilan belgilanadi?


Tarmoq mahsulotining umumiy sanoat mahsuloti ishlab chiqarishidagi salmog’i bilan

Sanoatdagi asosiy fondlari tarkibida tarmoq aylanma fondlari salmog’i bilan

Tarmoqdagi xodimlarning umumiy bandlar tarkibidagi salmog’i bilan

Tarmoq daromadining umumiy sanoatdagi daromaddagi salmog’i bilan

Fan bo’limi 3; Qiyinlik darajasi-1Bir nechta korxona, firma, tashkilotlarning birlashuvi-bu


Korporatsiya

Xolding

Assotsiatsiya

Kontsern

№8 Fan bo’limi 3; Qiyinlik darajasi-1

Ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash asosida shakllantiriladigan yirik va ko’p tarmoqli birlashma

Kontsern

Korporatsiya

Xolding

Assotsiatsiya

Fan bo’limi 3; Qiyinlik darajasi-1

Sanoatda xususiy mehnat taqsimoti – bu

Sanoatni tarmoqlarga bo’linishi

Milliy iqtisodiyotni tarmoqlarga bo’linishi

Mehnat jarayonlarini operatsiyalarga taqsimlanishi

Korxona ichidagi ixtisoslashuv

Fan bo’limi 4; Qiyinlik darajasi-1

Oliy umumdavlat boshqaruv organlari-

Qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, sud

Moliya vazirligi,qishloqti va suv xo’jaligi vazirligi


Davlat mulk qo’mitasi,Davlat statistika qo’mitasi, Oliy majlis

Vazirlar maxkamasi,xoldinglar, sud

Fan bo’limi 4 ; Qiyinlik darajasi-1

Texnik shartlarga ko’ra to’liq tayyorlangan, texnik nazoratdan o’tgan va omborxonaga topshirilgan mahsulot bu.....................

Tayyor mahsulot

Sotilgan mahsulot

Yalpi mahsulot

Tovar mahsulot

Fan bo’limi 4; Qiyinlik darajasi-1

Boshqaruv bo’g’ini, bo’g’in tarkiblari soni, ularning o’zaro bog’lanishi- boshqaruvning ……………… tuzilmasi

Tashkiliy

Iqtisodiy

Chiziqli

Ma’muriy

Fan bo’limi 4; Qiyinlik darajasi-2

Ishchilar malakasini oshirish boshqarishning qanday uslubiga tegishli?

Ijtimoiy ta’sir ko’rsatish

Psixologik ta’sir ko’rsatish

Iqtisodiy ta’sir ko’rsatish

Ma’muriy ta’sir ko’rsatish

Fan bo’limi 4; Qiyinlik darajasi-1

Ishchilar malakasini oshirish boshqarishning qanday uslubiga tegishli?

Ijtimoiy

Iqtisodiy

Psixologik

Ma’muriy

Fan bo’limi 4; Qiyinlik darajasi-1

Boshqaruv faoliyatini amalga oshirish tartibiga ko’ra bosqichlari

Maqsad, vaziyat,muammo, qaror

Maqsad, axborot, tashkil etish, nazorat

Rejalashtirish,tartibga solish, nazorat, tashkil etish

Bashoratlash, tashkil etish, yo’naltirish, nazorat

Fan bo’limi 4; Qiyinlik darajasi-1

Raxbarning o’z qo’l ostidagilariga ma’lum ishni belgilangan vaqtda bajarish talabining yozma yoki og’zaki ko’rinishi-

Buyruq

Farmoyish

Ko'rsatma

Qaror

Fan bo’limi 4; Qiyinlik darajasi-1

Boshqaruv uslublarini belgilang

Iqtisodiy, tashkiliy-ma’muriy, ijtimoiy-ruhiy

Iqtisodiy, tashkiliy-ma’muriy,ilmiy

Rejalashtirish, buyruq berish, qaror va farmonlar chiqarish

Biznes rejalashtirish, sotsiologik, iqtisodiy –matematik

Fan bo’limi 4; Qiyinlik darajasi-1

Ma’muriy ta’sir qanday shaklda amalga oshiriladi?

Buyruq, farmoyish, ko’rsatma

Buyruq, farmon, qaror

Reja, farmiyish, ko’rsatma

Reja, buyruq, farmon

Fan bo’limi 4; Qiyinlik darajasi-1

Boshqaruv qarorlari dastlab kim tomonidan shakllantirilgan?

A.Fayol

E,Meyo

A.Smit

R.Akkoff

Fan bo’limi 4; Qiyinlik darajasi-1

“Boshqaruv - bu, korxona ixtiyoridagi barcha resurslardan maksimal foyda olgan holda uni maqsad sari etaklash faoliyatidir” Ushbu ta’rif kim tomonidan berilgan?

A.Fayol

F.Teylor

R.Akkof

A.Smit

Fan bo’limi 4; Qiyinlik darajasi-2

……………………usullar boshqarish tizimidagi munosabatlarni tartibga solib turadi, jamoalar ichida va orasida ratsional aloqalar tarkib topishiga yordam beradi.

Tashkiliy-ma’muriy

Iqtisodiy

Ijtimoiy-ruhiy

Tarbiyaviy

Fan bo’limi 4; Qiyinlik darajasi-1

…………………..bu- o’ziga tegishli tarmoqning xo’jalik tizimida boshqarishning eng oliy bo’g’ini

Vazirlik

Qo’mita

Birlashma

Xokimlik

Fan bo’limi 4; Qiyinlik darajasi-1

Me’yor va nizomlarni ishlab chiqish qanday uslubga tegishli?

Ijtimoiy

Psixologik

Iqtisodiy

Ma’muriy

Fan bo’limi 5; Qiyinlik darajasi-2

Ishlab chiqarish hajmini, ishchilar soni, ish haqi fondi, foyda summasi-

Son ko’rsatkich

Sifat ko’rsatkich

Qiymat ko’rsatkich

Mehnat ko’rsatkichi

Fan bo’limi 5; Qiyinlik darajasi-2

Yalpi mahsulot tovar mahsulotidan ... bo’yicha farq qiladi

Tugallanmagan ishlab chiqarish qoldig’i bo’yicha

Ish o’rinlari soni bo’yicha

Sotilgan mahsulot qoldig’i bo’yicha

Aylanma mablag’lar miqdori bo’yicha

Fan bo’limi 5; Qiyinlik darajasi-2

Ishlab chiqarish dasturida qaysi ko’rsatkichlar rejalashtirilmaydi?


Ishlovchilar soni

Mahsulot hajmi

Mahsulot assortimenti

Zaruriy jihozlarga talab


Download 49,43 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
davlat pedagogika
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
vazirligi muhammad
таълим вазирлиги
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
fanidan mustaqil
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
covid vaccination
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti