I. A. Karimov O’zbekiston XXI asr bO’sag’sida T, 1997Download 18.17 Kb.
Sana19.03.2017
Hajmi18.17 Kb.
Foydalaniladigan adabiyotlar ro’yxati

Raxbariy adabiyotlar:


Asosiy:

1.O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: O’zbekiston, 2009. – 39 b.

2. I.A.Karimov O’zbekiston XXI asr bO’sag’sida.. .T, 1997.

3. I.A:Karimov O’zbekiston XXI asrga intilmoqda..T,1999.

4. I.A.Karimovning "Tafakkur " jurnali bosh muxarriri bilan "Jamiyatimiz mafkurasi xalqni xalq, millatni - millat qilishga xizmat etsin" mavzusidagi suxbati.

5. Karimov I.A. O’zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T.1. – Toshkent: O’zbekiston, 1996. – 364 b.

6. Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. T.2. – Toshkent: O’zbekiston, 1996. – 382 b.

7. Karimov I.A. Vatan sajdogoh kabi muqaddasdir. T.3. – Toshkent: O’zbekiston, 1996. – 367 b.

8. Karimov I.A. Bunyodkorlik yo’lidan. T.4. - Toshkent: O’zbekiston, 1996. – 351 b.

9. Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash davri talabi. T.5. – Toshkent: O’zbekiston, 1997. – 384 b.

10. Karimov I.A. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo’lidan. T.6. – Toshkent: O’zbekiston, 1998. – 429 b.

11. Karimov I.A. Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz. T.7. – Toshkent: O’zbekiston, 1999. – 410 b.

12. Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot – pirovard maqsadimiz. T.8. – Toshkent: O’zbekiston, 2000. – 525 b.

13. Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz. T.9. – Toshkent: O’zbekiston, 2001. – 432 b.

14. Karimov I.A. Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak. T.10. – Toshkent: O’zbekiston, 2002. – 430 b.

15.. Karimov I.A. Biz tanlagan yo’l demokratik taraqqiyot va ma’rifiy dunyo bilan hamkorlik yo’li. T.11. – Toshkent: O’zbekiston, 2003. – 319 b.

16. Karimov I.A. Tinchlik va xavfsizligimiz o’z kuch-qudratimizga, hamjihatligimiz va qat’iy irodamizga bog’liq. T.12. – Toshkent: O’zbekiston, 2004. – 400 b.

17.. Karimov I.A. O’zbek xalqi hech kimga, hech qachon qaram bo’lmaydi. T.13. – Toshkent: O’zbekiston, 2005. – 446 b.

18. Karimov I.A. Inson, uning huquq va erkinliklari oliy qadriyat. T.14. – Toshkent: O’zbekiston, 2006. – 277 b.

19. Karimov I.A. Jamiyatimizni erkinlashtirish, islohotlarni chuqurlashtirish, ma’naviyatimizni yuksaltirish va xalqimizning hayot darajasini oshirish – barcha ishlarimizning mezoni va maqsadidir. T.15. – Toshkent: O’zbekiston, 2007. – 318 b.

20. Karimov I.A. Mamlakatni modernizatsiya qilish va iqtisodiyotimizni barqaror rivojlantirish yo’lida. T.16. – Toshkent: O’zbekiston, 2007. – 366 b.

21. Karimov I.A. Vatanimizning bosqichma - bosqich va barqaror rivojlanishini ta’minlash - bizning oliy maqsadimiz. T.17. - Toshkent: O’zbekiston, 2009. -277 b.

22. Karimov I.A. Jahon inqirozining oqibatlarini yengish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish va taraqqiy topgan davlatlar darajasiga ko’tarish sari. T.18. - Toshkent: O’zbekiston, 2010. - 278 b.

23. Karimov I. A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2009. – 176 b.

24. Karimov I.A. O’zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. – Toshkent: O’zbekiston, 2011. – 440 b.
Qo’shimcha:
1. Falsafadan ma’ruza matnlari (o’quv uslubiy qo’llanma) T..TDTU.1995.

2. A.S.Begmatov falsafada olam muammosi.T.. 1990.

3. A.M.Jalolov O’zbekiston mustaqillik ma’naviyat, mafkura.T..1994.

4. B.Iskandarov O’rta Osiyoda falsafiy va ijtimoiy - siyosiy fikrning shakllanishi va rivojlanishi..T.. 1 )93.

5.B.Iskandarov Tasavvuf falsafasi..T..1995.

6. Nasafiy Xoji Axmad Yassaviy T fan.. 1993.

7. Orif Usmon Baxouddin Naqshband va uning ta’limoti T.. 1994.

8. A.Forobiy Fozil kishilar shaxri.T.. 1993.

9. Yu.Shodimetov Ijtimoiy ekolopiyaga kirish.T.O’qituvchi. 1994.

10. E.Yusupov Istiqlol yo’lida T.Fa-1.1996

11. E.Yusupov Qadriyatlar, ularning jamiyatdagi taraqqiyotidagi o’rni.T.T. D.G.U. 1996.

12. E.Yusupov Ma’naviyat va jamiyat taraqqiyoti. Xo’jand 1996.

13. A.Jalolov. Ma’naviyat tarkibida falsafiy tafakkurning o’rni.T..O’zbekiston.1998.

14. Barkamol avlod O’zbekiston taraqqiyotining poydevori.T..1997.

15. U.Abilov, S.Nigay, R.Burnashev (osnovы filosofii) .T.. 1999.

16. M.Axmedova va boshqalar Osnovы Filosofii.T.. 1999.

17. E.Yusupov va boshqalar Falsafa. . 1999.

18. Falsafa.Maьruzalar matni.T..20 )0.

19. I.Soifnazarov, i.dr.Filosofiya G.Sharq.2003.

20.D.Norqulov. Vaqt va Inson. "Falsafa va xuquq" nashriyoti. 2006

21. Yusupov E. Falsafa. Toshkent:O’zbekiston, 1999 y

22. Falsafa. Ma’ruzalar matni T. 2000 y

23. Raximov I.Falsafa T., Universitet 1998 y

24. Xayrullayev M.M. Dakberdiyev 3. Mantiq O’qituvchi, 1993 y

25. Mantiq;. Ma’ruzalar matni T., 2000 y

26.Etika. O’quv qo’llanma T., 2000 y

27.Axloqshunoslik, Ma’ruzalar matni T.,20 Yu y

28.Umarov E. Estetika T., O’zbekiston, 1995y

29.Abduqosimov Sh.J. Mantiq 2005 y va boshqalar. O’qish davomida talabalar bilimlari joriy nazorat qilinadi va oraliq, yakuniy nazorat o’tkaziladi.

30. Mirzo Ulug’bek. To’rt ulus tarixi. - T.: 1993.

31. Norqulov D.T., Mahmudov Yu.A. Mustaqil O’zbekiston ma’naviy yangilanish va huquqiy ong. Falsafa va huquq instituti. T.: 2011. B.154.

32. Norqulov S.D. Falsafiy ong va ma’naviy yangilanish. T.: Fan va texnologiya. B. 139.

33. Otamurotov S. Mustaqillik va ijtimoiy-falsafiy qarashlar taraqqiyoti // Falsafa, fan, ta’lim. – Toshkent: Noshir, 2010. – 229 b.

Internet saytlari

1. www.bilim.uz.

2. www.philosophy.ru.

3. www.filosofiya.ru.

4. www.philosophy.nsc.ru.5. http.philosophy.albertina.ru.

6. www.history.ru.

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa