Huquq fanidan 8-sinflar uchun “Bilimlar bellashuvi” savollari. I- variantDownload 53.4 Kb.
Sana08.06.2017
Hajmi53.4 Kb.
huquq fanidan 8-sinflar uchun “Bilimlar bellashuvi” savollari.

I- variant.

1. Shvedcha –“allakimningdir manfaatlari vakili” manosini anglatuvchi atama bu..?

A) Kvorum B) Ombudsman C) Preambula D) Prezident2. Fuqorolarning muomala layoqati haqida fuqorolik kodeksining nechanchi moddasida ma’kumot berilgan?

A) 17-modda B) 11-modda C) 81-modda D) 22-modda3. Ishga qabul qilinishga 16 yoshdan ruxsat berilishi mehnat kodeksining nechanchi moddasida berilgan?

A) 81-90-moddasida B) 80-moddasida C) 77-moddasida D) 4-moddasida4. Huquqiy javobgarlik qanday amalga oshiriladi?

A) ma’muriy tartibda B) sud tartibida C) intizomiy tartibda D) barcha javoblar to’g’ri5. O’zb. Res. Oliy Majlisi quyi palatasining vakolatlari nechta va nechanchi moddada belgilangan?

A) 14 ta 79-modda B) 4 ta 79-modda C) 4 ta 80-modda D) 14 ta 80-modda6. Advakaturani tashkil etish ta rtibi haqida konstitutsiyaning nechanchi moddasida berilgan?

A) 116-moddasida B)111-moddasida C)114-moddasida D)118-moddasida7. Bugungi kunda uchinchi sector deb nom olgan institut bu…

A) Davlat B)Jamiyat C)Fuqorolik jamiyati D)Ombudsman8. Jamoaviy xat-murojaatnoma qanday ataladi?

A) Apelyatsiya B)Petitsiya C)SHikoyat legitimlashtirish D)Umumiy legitimlashtirish9. Shanhay hamkorlik tashkilotiga O’zbekiston qachon a’zo bo’lgan?

A) 1999-yil B) 2001-yil C) 2003-yil D) 2002-yil10. Adolat-sotsial demokratik partiyasi qachon tashkil topdi?

A) 1995-yil 18-fevral B) 1991-yil 1-dekabr C) 2008-yil 11-avgust D) 1996-yil 26-dekabr11. “Yoshlarni rag’batlantirish” to’g’risida Prezident farmoni qachon e’lon qilindi?

A) 1994-yil 7-yanvar B) 2002-yil 29-oktabr C) 1995-yil 3-fevral D) 1993-yil 5-fevral12. “The World Justice Project” kodeksida birinchi o’rinda qaysi davlat egallagan?

A) O’zbekiston B)Yaponiya C) AQSh D) Portugaliya13. Quyidagilardan monarxiya boshqaruvidagi davlatlarni aniqlang…

A) Shvetsiya, Meksika B) Daniya, O’zbekiston

C) Shvetsiya, Norvegiya D)Buyuk Britaniya, Meksika

14. Nima murakkab tirik tuzulma hisoblanadi?

A) jamiyat B) huquqiy davlat C) siyosiy tartibot D) davlat15. Jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni va alohida shaxs xulq-atvorini kerakli yo’nalishga solish huquqning qaysi funksiyasiga to’g’ri keladi?

A) tartibga solish B) qo’riqlash C) tarbiyalash D) mudofa qilish16. Ozodlikdan maxrum qilish voyaga yetmaganlarga muddati qancha?

A) 3 oydan 15 yilgacha B) 6 oydan 10 yilgacha

C) 1 oydan 6 oygacha D) 3 oydan 10 yilgacha

17. Qonunchilikni amalga oshirish kishilarning o’zaro munosabatlari mustahkam intizom o’rnatish tartibi nima deb ataladi?

A) qonuniyliuk B) huquqiy tartib C) legitimlik D) huquqiy ong18. Sudlov, tergov prokuratura organlarining jinoyat ishlarida tergov qilish va sudda ko’rib chiqish faoliyatini tartibga solish qaysi huquq sohasiga kiradi?

A) fuqorolik-protsesual B) xo’jalik-prosesual

C) ma’muriy-prosesual D) jinoyat-prosesual

19. “Qonunlar haqida kitob” asarining muallifi kim?

A) Ibn Sino B) Beruniy C) Abu Nasr Farobiy D) Abu Tolib20. Necha yoshdan boshlab bolaning ismi yoki familiyasini o’zining roziligi bilan o’zgartirish uchun ruxsat beriladi?

A) 14 dan B) 18 dan C) 16 dan D) 11 dan21. 14 yoshga to’lgan voyaga yetmaganlar jinoyat subyekti bo’lishi mumkin jinoyatlar ro’yhati jinoyat kodeksining nechanchi moddasida berilgan?

A) 136-modda B) 97-modda C) 17-modda D) 110-modda22. Prezidentimiz tomonidan “ Ish bilarmonlik muhitini yanada tubdan yaxshilash tadbirkorlikga keng erkinlik berib chora tadbirlari ” to’g’risidagi farmon qachon qabul qilindi?

A) 2012-yil 16-may B) 2012-yil 18-iyul C) 2014-yil 7-may D) 2014-yil 10-iyun23.O’zbekistonda vazirlar mahkamasi raisi lavozimi qachon tugatildi?

A)2008-yil B)2010-yil C)2007-yil D)2011-yil24. O`zbekistonda davlat boshqaruvi va amalyotiga kirgan yangi boshqaruv munosabati qaysi?

A) Vertikal boshqaruv B) Gorizantal boshqaruv

C) Mahalla boshqaruvi D) Shahar boshqaruvi

25. Milliy huquq tizimimizning shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan qoida qaysi?

A) Axloq qoidalari B) Urf-odatlarimiz C) Huquqiy normalar D) An`analarimiz26. Natariuslar yo`q joylarda ularning vazifasini kimlar bajaradi?

A) fuqarolar yig’inlarining raislari B) huquqiy bilim va madaniyatli shaxslar

C) sudlar D) advakatlar

27. Qoraqalpog’iston Respublikasining qonunlari respublikaning barcha hududlarida amal qilinadimi?

A) Amal qilinadi B)O’z hududidagina amal qilinadi

C) O’zbekistonning barcha hududlarida majburiy D) Referendum orqali amal qilinadi

28. O’zaro bog’langan, bir turdagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy normalar guruhi qanday ataladi?

A) Huquq tizimi B) Huhuq institutlari C) Huhuq normalari D) Huhuq sohasi29. Qonun ustivorligini ta’minlash bo’yicha jahonda qaysi davlat birinchi o’rinda turadi?

A) O’zbekiston B)Norvegiya C) Koreya D) Yaponiya30. Oliy Majlis deputatlari faoliyatlari bilan bog’liq xarajatlar belgilanganligi konstitutsiyani nechanchi moddasida ko’rsatib o’tilgan?

A) 36- modda B) 87- modda C) 88- modda D) 79-moddа31. Shaxsning murojaat qilish huquqi konstitutsiyaning nechanchi moddasida berilgan?

32. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qarorlari Qonunchilik palatasi deputatlari yoki Senat a’zolari qancha qismi bilan qabul qilinadi?

33. Qonunchilik tashabbusi huquqiga kimlar ega?

34.Ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi kimlarga kafolatlangan?

35. Fuqaroni hibsga olish uchun:

36.Mulkka ega bo’lib,uni shaxsiy xizmati uchun sarf qilish…….

37. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarning mulkiy munosabatlari to'g'risida:

38. Qonunchilik palatasi bilan Senat o’rtasida O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining normal faoliyatiga tahdid soluvchi hal qilib bo’lmaydigan ixtiloflar yuz berganda O’zbekiston Respublikasi Prezidenti….

39.Konstitutsiyaga muvofiq, Mahalliy hokimiyat organlari respublika va mahalliy ahamiyatga molik masalalarni muhokama qilishda …..

40.Mulkchilikning turli shakllariga asoslangan korxonalar, muassasalar, tashkilotlar o’rtasidagi, shuningdek tadbirkorlar o’rtasidagi, iqtisodiyot sohasida va uni boshqarish jarayonida vujudga keladigan xo’jalik nizolarini hal etish…..

Ixtisoslashtirilgan maktablarda huquq fanidan 8-sinflar uchunBilimlar bellashuvisavollari.

2 - variant.

1.“Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqorolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi” Islom Karimov tomonidan nechanchi yilda ilgari surildi?

A) 2012-yil 12-noyabr B) 2010-yil 12-noyabr C) 2010-yil 10-noyabr D) 2012-yil 15-may2. Insonning o’z marifat va ma’naviyat darajasiga tayangan holda jamiyatda amal qilayotgan huquqiy talab va normalarning mazmunini tushunish va mohiyatini anglash qaysi atamaga mos keladi?

A) huquqiy madaniyat B) huquqiy ong C) huquq normasi D) huquq mas’ulyati3. Islom Karimov tomonidan konsepsiyada demokratik o’zgarishlarni yanada chuqurlashtirishning eng muxum nechta yo’nalishi belgilandi?

A) 5 ta B) 6 ta C) 7 ta D) 8 ta4. Aholini huquq va erkinliklarini taminlash davlatning qaysi vazifasiga kiradi?

A) siyosiy-huquqiy vazifasiga B) xafsizlik va himoyalash borasidagi vazifasiga

C) moliyaviy vazifasiga D) ijtimoiy vazifasiga

5. Argentina davlat boshqaruv shakli quyidagi qaysi davlat boshqaruvi bilan o’xshash?

A) Gretsiya B) Italiya C) Meksika D) Daniya6. Quyidagi jazolar orasidan qo’shimcha jazolarni aniqlang?

A) muayyan huquqdan maxrum qilish B) jarima

C) huquqni tiklash javobgarligi D) xizmat bo’yicha cheklash

7. AQShda har 100 ming aholiga to’g’ri keladigan qamoqdagilar sonini toping?

A) 611 kishi B) 166 kishi C) 738 kishi D) 814 kishi8. Prokuratura organlarini tashkil etish uchun vakolat va faoliyat ko’rsatish tartibi qonun bilan belgilanadi normasi qaysi moddada belgilangan?

A) 116-modda B) 121- modda C) 123- modda D) 120- modda9. Sud jarayonida oqlovchi bilan qoralovchi o’rtasidagi e’tiroz qanday atama bilan ataladi?

A) so’roq B) hakam C) paritent D) replika10. 2008-yil 4-aprelda O’zbekiston Respublikasi qaysi konvensiyani ratifikatsiya qildi?

A) Ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to’g’risidagi konvensiya

B) Birovlar mehnatini og’ir shartlarini taqiqlash konvensiyasi

C) Bola huquqlari to’g’risidagi konvensiyasi

D) Inson huquqlari umumjahon deklarasiyasi

11. Odamlarning ijtimoiy qonunlari ustivor bo’lgan, yuksak shakllangan mushtarak birligi bu…

A) davlat B) jamiat C) hukumat D) mahalla12. Jamiatning shakllangan siyosiy instituti bu…

A) fuqorolik jamiyati B) siyosiy tartibot C) jamiyat D) davlat13. Jamoa hokimyati bu…

A) ibtidoiy demokratiya B) urug’chilik jamoasi C) jamiyat D) siyosiy tartibot14. Davlat funksiyalarining belgilari nechta?

A) 4 ta B) 3 ta C) 5 ta D) 2 ta15. Tinchlik va millatlararo totuvlikni saqlash davlatning qanday vazifasiga kiradi?

A) himoyalash B) siyosiy huquqiy C) ijtimoiy D) iqtisodiy16. Mamlakatning iqtisodiy sohadagi rivojlanishini taminlash davlatning qaysi funksiyasiga kiradi ?

A) tashqi B) ichki C) uning funksiyasiga kirmaydi D) madaniy funksiyaga kiradi17. Hokimyatni o’rnatish va qabul qilishni alohida tartibi mavjud, bu qanday davlatning belgilari?

A) huquqiy davlat B) etatik davlat

C) monarxiya boshqarilgan davlat D) respublika tuzumidagi davlat

18. Sudning mustaqilligi qanday davlatning belgilaridir?

A) etatik B) huquqiy C) monarhiya D) nodemokratik19. Farobiy adolatli jamiyat asosiy yo’llarini nechaga bo’lib bayon etadi?

A) 5 ga B) 4 ga C)2 ga D) 3 ga20. Fuqorolik jamiyatini xususiyatlari nechta sohada namoyon bo’ladi?

A) 2 ta B)4ta C)3 ta D) 5 ta21. 18 yoshga to’lmagan hodimlarga kamida necha kalendar kunlik yillik ta’til beriladi?

A)30 kalendar B) 10 kalendar C) 20 kalendar D) 40 kalendar22. Oliy Majlisning inson huquqlari bo’yicha vakili qachon tashkil etilgan?

A) 1995-yil 18-fevral B) 1990-yil 1-dekabr C) 1991-yil 1- noyabr D) 1997-yil 24- aprel23. Moddiy huquq tarmoqlari nechta?

A) 12 ta B) 3 ta C) 4ta D) 11 ta24. Qachon inson huquq va erkinliklariga bo’lgan etibor jonlanib bordi?

A) 1948-yildan B) 1946-yil

C) kishilik jamiyatini oxirgi yuz yilligidan

D) BMT tashkiloti tuzilgan paytdan boshlab25. Mavqei, ijtimoiy kelib chiqishi va qiziqishlariga ko’ra birlashgan kishilar doirasi nima deyiladi?

A) Fuqorolik jamiyati B)Jamiyat C)Farz D) Sharnoma
26. Davlatning ibtidoiy urug’chilik jamiyatidan ajralib turadigan belgilari nechta?

A) 6 ta B) 8 ta C) 5 ta D) 4 ta27. Fuqorolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish davlatning qaysi vazifasi?

A) siyosiy huquqi B) ijtimoiy C) iqtisodiy D) moliyaviy28. Fuqorolarning huquq va erkinliklarini ta’minlash davlatning qaysi funksiyasiga kiradi?

A) ichki B) tashqi C) siyosiy huquqi d) ijtimoiy huquqi29. Federativ davlat subyektlariga kirmaydigan javobni ko’rsating

A) shtat, o’lka B) respublika C) amirlik D) viloyat30. Qaysi ittifoqda yagona hudud, yagona fuqorolik mavjud bo’lmaydi?

A) federativ B) konfedratsiya C)unitar D)monarxiyada31. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi majlislari qaysi muddatlarda o`tkaziladi?

32.O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati ma’qullagan qonun imzolanishi va e’lon qilinishi uchun O’zbekiston Respublikasi Prezidentiga necha kun ichida yuboriladi?

33. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qonun necha kun ichida imlonadi va e`lon qilinadi?

34. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati Raisi chaqirib olinishi mumkinmi?

35. O’zbekiston Respublikasining Prezidenti davlat boshlig’idir va davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini hamda hamkorligini

36. Yuqori darajadagi huquqiy madaniyat deganda nimani tushinasiz?

37. Fuqorolik jamiyatini hususiyatlari qaysi sohada yaqqol o’z ifodasini topadi?

38. Ijodiy uyushmalarning mustaqilligi fuqorolik jamiyatini qaysi sohasiga kiradi?

39. Mohiyatan mahalla nimani vazifasini bajaradi?

40. Mahalla odamlar yashaydigan muhit bo’lib ularning ongiga nima jiddiy t’sir ko’rsatadi?

Вопросы по Государственному праву для 8 класса специализированных школ. «Состязание знаний». I 1- вариант.

1. Означающее «представитель чьих-либо интересов» от шведского слова - это…?

A) Kворум B) Oмбудсман C) Преамбула D) Президент2. В какой статье Гражданского кодекса дано объяснение способности общения граждан?

A) в 17 B) в 11 C) в 81 D) в 223. В какой статье Трудового кодекса приведено разрешение принятия на работу с 16 лет?

A) в 81-90 статьях B) в 80 статье C) в 77 D) в 44.Как осуществляется правовая ответственность?

A) в административном порядке B) в судебном C) в дисциплинарном D) все ответы верны5. В какой статье говорится о количестве полномочий Нижней палаты Олий Маджлиса Р. Уз.?

A) 14, в 79 статье B) 4, в 79 статье C) 4, в 80 статье D) 14, в 80 статье6.В какой статье Конституции определена организация и порядок деятельности адвокатуры?

A) в 116-статье B) в 111- статье C) в 114- статье D) в 118- статье7. Какой институт в настоящее время получил название третий сектор?

A) государство B) общество C) гражданское общество D) омбудсман8. Как называется коллективное письмо-обращение?

A) аппеляция B) петиция C) легитимизация жалобы D) общая легитимизация9. Когда Узбекистан стал членом Шанхайской организации сотрудничества?

A) в 1999 году B) в 2001 C) в 2003 D) в 200210. Когда образована социально-демократическая партия «Адолат» («Справедливость»)?

A) 18 февраля 1995 года B) 1 декабря 1991 г.

C) 11 августа 2008 г. D) 26 декабря 1996 г.

11.В каком году объявлен указ президента «О поощрение молодежи»?

A) 7 января 1994 г. B) 29 октября 2002 C) 3 февраля 1995 D) 5 февраля 1993 г.12. Кто занял первое место по кодексу “TheWorldJusticeProject”?

A) Узбекистан B)Япония C) США D) Португалия13.Найдите государство с формой правления монархия ….

A) Швеция, Мексика B) Дания, Узбекистан

C) Швеция, Норвегия D) Великобритания, Мексика

14.Что считается сложной живой структурой?

A) общество B) правовое государство

C) политический режим D) государство

15. К какой функции права подходит направление в нужное русло социальных отношений в обществе и правил поведения отдельной личности?

A) упорядочение B) охрана C) воспитание D) оборона16. На какой срок могут лишаться свободы несовершеннолетние?

A) от 3 месяцев до 15 лет B) от 6 месяцев 10 лет

C) от 1 до 6 месяцев D) от 3 месяцев до 10 лет

17. Как называется порядок установления твёрдой дисциплины во взаимоотношениях людей?

A) законность B) правовой режим

C) легитимность D) правовое сознание

18. В какую сферу права входит упорядочение деятельности работы органов прокуратуры при производстве судебных дел, дознаний, рассмотрении дел в суде?

A) гражданско-процессуальную B) хозяйственно-процессуальную C) административно-процессуальную D) уголовно-процессуальную19.Кто считается автором труда «Книга о правах»?

A) Ибн Сина B) Беруни C) Абу Наср Фараби D) Абу Талиб20.С какого возраста изменения имени и фамилии ребенка производится только с его согласия?

A) с 14 лет B) с 18 лет C) с 16 лет D) с 11 лет21.В какой статье Уголовного Кодекса дан список преступлений несовершенного лица, которому не исполнилось 14 лет?

A) в 136-статье B) в 97- статье C) в 17- статье D) в 110- статье22. Когда принят указ Президента «О мерах по дальнейшему углублению и свободе предпринимательской среды и деятельности»?

A) 16 мая 2012 года B) 18 июля 2012г. C) 7 мая 2014 г. D) 10 июня 2014 г.23.Когда в Узбекистане отменена должность председателя Кабинета министров?

A) в 2008-году B)в 2010- году C)в 2007- году D)в 2011- году24. Какое отношение правления считается в государственном управлении и практике Узбекистана нововведением?

A) Вертикальное управление B) Горизонтальное управление

C) Махаллинское управление D) Городское управление

25. Какое правило имеет решающее значение в формировании структуры национального права?

A) правило нравственности B) обычаи C) правовые нормы D) традиции26. Кто выполняет задачу нотариусов в местах их отсутствия в каком-нибудь населенном пункте?

A) председатель схода граждан B) личности с правовыми знаниями и культурой

C) судьи D) адвокаты

27. Действуют ли законы республики Каракалпакстан на всей территории республики?

A) Действуют. B)Действуют только на его территории.

C)Обязательно на всей территории Узбекистана. D) Действуют через референдум.

28. Как называется группа правовых норм дисциплинирующих взаимосвязанные и социальные отношения одного вида ?

A) структура права B) правовые институты C) нормы права D) отрасль права29. Какое государство занимает первое место по обеспечению верховенства закона?

A)Узбекистан B) Норвегия C) Koрея D) Япония30. В какой статье Конституции указаны расходы связанные с деятельностью депутатов Олий Мажлиса?

A) в 36-статье B) в 87-статье C) в 88- статье D) в 79-статье31.В какой статье Конституции указано право личности на обращение?

32. ВколичествесколькичленовСенатаиЗаконодательнойпалатыО. МаджлисаР. Уз. принимаютсяпостановленияСенатаиЗаконодательнойпалатыО. МаджлисаР. Уз.?

33.Ктоимеет правона инициативу законотворчества?

34.Кому гарантирована свобода научного и технического творчества?

35.Для производства ареста гражданина необходимо…

36.Где идет речь по имущественным отношениям граждан Республики Узбекистан?

37. Лицо, приобретающее товар и использующее для собственного пользования службы и услуги, считается…

38. В случаях, когда возникает конфликт между Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан Президент Республики Узбекистан может распустить согласно с решением … …..

39. Местные органы управления согласно Конституции в обсуждении вопросов имеющих государственное и местное значение …..

40.Разрешение возникаюших конфликтов в экономической сфере и в процессе управления ею, хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями, организациями основанными на различных формах собственности, а также между предпринимателями, осушествляется …….

Вопросы по Государственному праву для 8 класса специализированных школ. «Состязание знаний».

2 - вариант.

1.В каком году выдвинута Президентом И. А. Каримовым «Концепция углубления демократических преобразований и развития гражданского общества в стране »?

A) 12 ноября 2012 г. B) 12 ноября 2010 г.

C) 10 ноября 2010 г. D) 15 мая 2012 г.

2. К какому термину относится понятие: «Понимание и осмысление человеком требований и норм прав, действующих в обществе исходя из степени собственной образованности и просвещённости»?

A) правовая культура B) правовое мышление

C) правовая норма D) правовая ответственность

3. Сколько самых необходимых направлений отмечено Исламом Каримовым в «Концепции…»?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 84. В какую задачу государства входит обеспечение прав и свобод человека?

A) политическая правовая задача B) задача безопасности и защиты

C) финансовая D) социальная задача

5. С формой правления какого государства схоже государственное управление Аргентины?

A) Греции B) Италии C) Mексики D) Дании6. Определите дополнительные наказания?

A) лишение прав на определённое время B) штраф C) ответственность восстановления права D) ограничение по службе7. Сколько осуждённых приходится на сто человек в США?

A) 611 B) 166 C) 738 D) 8148. В какой статье указана норма порядка организации, законности ведения деятельности органов прокуратуры?

A) в 116 статье B) в 121 C) в 123 D) в 1209. Какой термин используется при несогласии между адвокатом и прокурором во время судебного процесса?

A) допрос B) судья C) паритент D) реплика10. Какую конвенцию ратифицировала 4 апреля 2008 года Р. Уз.?

A) Конвенцию о минимальном возрасте при принятии на работу

B) Конвенцию о запрете тяжёлых условий труда

C) Конвенцию о правах ребёнка

D) все ответы верны

11. высокоразвитое единство людей при верховенстве социальных законов …

A) государство B) общество C) власть D) сход граждан(махалля)12. Сформированный политический институт общества …

A) гражданское общество B) политический режим

C) общество D) государство

13. Власть общества…

A) первобытная демократия B) родовая общность C) общество D) политический режим14. Сколько признаков функции государства?

A) 4 B) 3 C) 5 D) 215. В какую задачу государства входит защита мира и межнационального согласия?

A) защита B) политическая правовая C) социальная D) экономическая16. В какую функцию государства входит обеспечение развития в сфере экономики?

A) внешнюю B) внутреннюю C) не входит D) культурную17. Есть особый порядок установления и принятия власти – это признаки какого государства?

A) правового B) этатического C) монархического

D) государства с республиканским строем

18. Независимость судов – это признак какого государства?

A) этатического B) правового C) монархического D) недемократического19. Деля на сколько частей, излагает Фараби основные пути справедливого общества?

A) на 5 B) на 4 C) на 2 D) на 320. В скольких сферах деятельности проявляется своеобразие Гражданского общества?

A) в 2 B) в 4 C) в 3 D) в 521. На сколько календарных дней даётся годовой отпуск сотрудникам, которым не исполнилось 18 лет ?

A) 30 календарных B) 10 C) 20 D) 4022. Когда образовано представительство по правам человека Олий Маджлиса?

A) 18 февраля 1995 г. B) 1 декабря 1990 г.

C) 1 ноября 1991 r. D) 24 апреля 1997 r.

23. Сколько отраслей материального права?

A) 12 B) 3 C) 4 D) 1124. Когда начало оживляться внимание к правам и свободам человека?

A) с 1948 года B) с 1946 года

C) с последнего столетия человеческого общества D) с момента составления ООН

25. Как называется круг людей, объединённых общностью статуса, социального происхождения и интересов?

A) гражданское общество B) общество C) необходимость D) контракт


26. Сколько признаков отличия государства от первобытно-общинного строя?

A) 6 B) 8 C) 5 D) 427. Какая задача государства обеспечение прав и свобод человека?

A) политическая задача B) социальная задача

C) экономическая D) финансовая задача

28. В какую функцию государства входит обеспечение прав и свобод человека?

A) внутреннюю B) внешнюю C) политическое право D) социальное право29. Покажите субъекты Федеративного государства

A) штат, край B) республика C) эмират D) социальные права30. В каком союзе не может быть единой территории, единого гражданства?

A) федеративном B) конфедеративном C)унитарном D) нет верного ответа31. В какие сроки проводятся собрания Законодательной палаты О. Маджлиса Р. Уз.?

32. В течении скольких дней отправляется на подписание Президенту и для объявления, принятый Сенатом Р. Уз. закон ?

33. В какой срок Президент подписывает и объявляется закон?

34. Может ли отзываться Председатель Сената до окончания срока полномочий?

35. Президент Р. Уз. глава правительства, он ... деятельность и сотрудничество органов государственной власти в установленном порядке.

36. Что вы понимаете под высшей степенью правовой культуры?

37. В какой сфере отчётливо проявляются особенности гражданского общества?

38. В какую сферу гражданского общества входит независимость творческих союзов?

39. Какую задачу по сути выполняет махалля (сход граждан)?

40. Махалля – среда обитания людей, что может сильно подействовать на их сознание?

Download 53.4 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat