Fayllar bilan ishlash oqimlariga qaysilar kiradi fstream, ifstream, ofstreamDownload 3.51 Mb.
bet8/24
Sana14.02.2020
Hajmi3.51 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

 1. int strlen (satr); ning vazifasini toping.

 1. String tipidagi satr uzunligini qaytaradi.

 2. * Char tipidagi satr uzunligini qaytaradi.

 3. Nusxa olish operatori.

 4. To’g’ri javob yo’q.

 1. strcpy(satr1,satr2) – funksiyasi vazifasi.

 1. * Satr2 dan satr1 ga nusxa oladi.

 2. Satr1 dab satr2 ga nusxa oladi.

 3. Bunday funksiya mavjud emas.

 4. Satr1 bilan satr2 ni birlashtirish.

 1. strncpy( satr1,satr2, int len) – funksiyasi ning vazifasi.

A) Bunday funksiya mavjud emas.

B) Satr1 dan satr2ga dastlabki len ta belgini nusxasini oladi, lekin xosil bo’lgan satrning oxiriga ‘\0’ belgisini joylashtirmaydi.

C) * Satr2 dan satr1 ga dastlabki len ta belgini nusxasini oladi, lekin xosil bo’lgan satrning oxiriga ‘\0’ belgisini joylashtirmaydi.

D) Satr1 dan satr2ga dastlabki len ta belgini nusxasini oladi.

104. strcat(satr1, satr2) – funksiyasi vazifasi.


 1. Satr1 dan satr2 ni qidiradi.

 2. Satr2 dan satr1 ni qidiradi.

 3. * Satr1 dan keyin satr2 ni joylashtirib chiqadi.

 4. Satr1 va satr2 ni bir-biriga ulaydi.

 1. strncat( satr1, satr2, int a) – funksiyasi.

 1. Satr1dan keyin satr2 ni dastlabki a ta belgisini joylashtirib satr xosil qiladi. *

 2. Satr2dan keyin satr1 ni dastlabki a ta belgisini joylashtirib satr xosil qiladi.

 3. Satr2dan keyin satr1 ni dastlabki a ta belgisini o’chirib satr xosil qiladi.

 4. Satr1dan keyin satr2 ni dastlabki a ta belgisini o’chirib satr xosil qiladi.

 1. strcmp(satr1, satr2) – funksiyasi vazifasi.

 1. Satr1 bilan satr2 ni solishtiradi.

 2. *Satr1 bilan satr2 ni solishtiradi. Agar satrlar bir xil bo’lsa, 0 qiymat qaytaradi.

 3. Satr1 bilan satr2 ni solishtiradi. Agar satrlar har xil bo’lsa, 0 qiymat qaytaradi.

 4. Satr1 bilan satr2 ni solishtiradi. Agar satrlar bir xil bo’lsa, qiymat qaytarmaydi.

 1. strncmp(satr1, satr2, int len) – funksiyasi vazifasi.

 1. Satr1 bilan satr2 ni dastlabki len ta belgisini solishtiradi. Agar satrlar har xil bo’lsa, 0 qiymat qaytaradi.

 2. Satr1 bilan satr2 ni dastlabki len ta belgisini solishtiradi. Agar satrlar bir xil bo’lsa, qiymat qaytarmaydi.

 3. Bunday funksiya mavjud emas.

 4. * Satr1 bilan satr2 ni dastlabki len ta belgisini solishtiradi. Agar satrlar bir xil bo’lsa, 0 qiymat qaytaradi.

 1. String a("yaxshi");

String b("kun");

String c=a+b;Natija ?

 1. "yaxshi kun"

 2. "yaxshi+kun"

 3. "a+b"

 4. * "yaxshikun"

 1. Length() funksiyasining vazifasini aniqlang.

 1. * String tipidagi satr uzunligini aniqlaydi.

 2. Char tipidagi satr uzunligini aniqlaydi.

 3. Bunday funksiya mavjud emas.

 4. Satr uzunligini aniqlaydi.

 1. Empty() funksiyasinig vazifasi.

 1. Satrni bo’shligini tekshirib, bo’sh bo’lsa 0 qiymat qaytaradi.

 2. Satrni bo’shligini tekshirib, bo’sh bo’lsa qiymat qaytarmaydi.

 3. Satrni bo’shligini tekshirib, bo’sh bo’lmasa o’chiradi.

 4. * Satrni bo’shligini tekshirib, mantiqiy qiymat qaytaradi.

 1. string c="614"; c=c.insert(3,"-10"); natijani aniqlang.

 1. "-10"

 2. "61410"

 3. * "614-10"

 4. "614 10"

 1. string g=“yaxshi”; g=g.erase(4,2); natijani aniqlang.

 1. “y”

 2. “ya”

 3. “yax”

 4. * “yaxs”

 1. S.substr(n1,n2) ning fazifasini toping.

 1. * S satrning n1 elementidan boshlab n2 ta element ajratib olish.

 2. S satrning n1 elementidan boshlab n2 ta elementini o’chirib tashlash.

 3. S satrning uzunligini aniqlash.

 4. Tog’ri javob yo’q.

 1. String tipi uchun satr uzunligini aniqlovchi funksiyani toping.

 1. Strlen();

 2. * Length();

 3. Erase();

 4. Substr();

 1. String s=”dasturlash”; String a=s.substr(0,4); a=?

 1. * a=”dast”;

 2. a=”das”;

 3. a=”dastu”;

 4. a=”dastdastdastdast”;

 1. String s=”dasturlash”; String a=s.erase(0,4); a=?

 1. * a=”dast”;

 2. a=”urlash”;

 3. a=”urla”;

 4. a=”dast urlash”;

 1. int a=s.find (“a”); funksiyani ma’nosi?

 1. * S satrdan birinchi uchragan “a”ni nomerini qaytaradi.

 2. S satrdan oxirgi uchragan “a”ni nomerini qaytaradi.

 3. S satrning uzunligini qaytaradi.

 4. S satrdan “a”larni sanab chiqadi.

 1. Javoblardan qaysi biri klaviaturadan kiritishni talab qiladi?

 1. cin>>a;

 2. getline(cin,a);

 3. cout<

 4. * A va B javoblar to’g’ri.

 1. string a=”yakuniy nazorat”; int s=a.strlen(); s=?

 1. S=15;

 2. S=14;

 3. Xatolik habari e’lon qilinadi.

 4. Tog’ri javob yo’q.

 1. string a=”yakuniy nazorat”; int s=a.length(); s=?

 1. S=13;

 2. S=14;

 3. S=15;

 4. Xatolik habari e’lon qilinadi.

 1. double atof(c); funksiya tasnifini toping;

 1. C satrini butun tipli songa o'tkazadi.

 2. * C satrini haqiqiy tipli songa o’tkazadi.

 3. C satrini long toifasiga o’zgartiradi.

 4. To’g’ri javob berilmagan.

 1. int atoi(c); funksiya tasnifini toping.

 1. * C satrini int tipli songa o'tkazadi.

 2. C satrini haqiqiy tipli songa o’tkazadi.

 3. C satrini long toifasiga o’zgartiradi.

 4. To’g’ri javob berilmagan.

 1. long atol(c); funksiya ishlashi uchun qaysi kutubxonadan foydalaniladi.

 1. *

 2. Kutubxonadan foydalanish shart emas;

 1. long atol(c); funksiya ishlashi uchun “c” qanday tipda bo’lishi kerak.

 1. String

 2. * Char

 3. Double

 4. Long

 1. Char a[50]; ni kiritish uchun qaysi qaysi identifikatorlardan foydalanamiz.

 1. Cin>>a;

 2. Cin.getline(a, sizeof(a));’

 3. To’g’ri javob yo’q.

 4. * A va B javoblar to’g’ri.

 1. int isdigit(int c); funksiya prototipining tasnifini toping.

 1. * Agar c raqam bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

 2. Agar c harf bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

 3. Agar c harf va raqam bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

 4. Agar c katta harf bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

127. int isalpha(int c); funksiya prototipining tasnifini toping.

A) Agar c raqam bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

B) * Agar c harf bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

C) Agar c harf va raqam bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

D) Agar c katta harf bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

128. int isalnum(int c); funksiya prototipining tasnifini toping.

A) agar c raqam bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

B) Agar c harf bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

C) * Agar c harf yoki raqam bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

D) Agar c katta harf bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

129. int islower(int c); funksiya prototipining tasnifini toping.

A) agar c raqam bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

B) Agar c harf bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

C) Agar c harf yoki raqam bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

D) * Agar c kichik harf bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.
130. int isupper(int c); funksiya prototipining tasnifini toping.

A) Agar c raqam bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

B) Agar c harf bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

C) Agar c harf yoki raqam bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

D) * Agar c katta harf bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

131. int tolower(int c); funksiya prototipining tasnifini toping.

A) *Agar c katta harf bo’lsa kichik harf qaytaradi, aks holda funksiya argumentini qaytaradi.

B) Agar c kichik harf bo’lsa kichik harf qaytaradi, aks holda funksiya argumentini qaytaradi.

C) Agar c harf yoki raqam bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

D) Agar c kichik harf bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

132. int toupper(int c); funksiya prototipining tasnifini toping.

A) Agar c katta harf bo’lsa kichik harf qaytaradi, aks holda funksiya argumentini qaytaradi.

B) * Agar c kichik harf bo’lsa katta harf qaytaradi, aks holda funksiya argumentini qaytaradi.

C) Agar c harf yoki raqam bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

D) Agar c kichik harf bo’lsa true aks xolda false qiymat qaytaradi.

133. int toupper(int c); funksiya ishlashi uchun qaysi kutubxonadan foydalanish kerak.

A)

B) *

C)

D)

134. char a; cin>>a; kiritiladigan ma’lumot necha baytni tashkil etadi.

A) * 1


B) 8

C) 16


D) 0.5

135. char[50]=”qator”; Satr oxiri qanday belgi bilan yakunlanadi.

A) probel bilan

B) to’g’ri javob yo’q;

C) * “\0”

D) “r”


136. cin.getline ( , ); satr uzunligi uchun qaysi funksiyadan foydalanish mumkin.

A) * sizeof();

B) erase();

C) substr();

D) find();

137. Quyidagilardan qaysi biri uchun kutubxonasidan foydalaniladi. 1. int tolower ( int c );

 2. int isupper(int c);

 3. double atof (c);

 4. *A va B javoblar to’g’ri.

138. Quyidagilardan qaysi biri uchun kutubxonasidan foydalaniladi.

A) * int atoi( c);

B) int tolower ( int c );

C) int isupper(int c);

D) A va B javoblar to’g’ri.

139. eof ( ); funksiyasining tasnifi.

A)* faylning oxiri.

B) faylning boshi.

C) probelni aniqlaydi

D) abzasni aniqlaydi

140. kutubxonasi nima uchun chaqiriladi.

A) Ma’lumotni string tipida e’lon qilish uchun.

B) Ma’lumotni char tipida e’lon qilish uchun.

C) * Satrli malumotni char tipida e’lon qilish uchun.

D) To’g’ri javob yo’q.

141. Qaralayotgan belgining harf yoki harf emasligini aniqlab beruvchi funksiyani ko’rsating.

A) isdigit();

B) islower();

C) isupper();

D) * isalpa();

142. Qaralayotgan belgining raqam yoki raqam emasligini aniqlab beruvchi funksiyani ko’rsating.

A) * isdigit();

B) islower();

C) isupper();

D) isalpa();

143. Qaralayotgan belgining katta harfligini yoki katta harf emasligini aniqlab beruvchi funksiyani ko’rsating.

A) isdigit();

B) islower();

C) * isupper();

D) isalpa();

144. Agar c katta harf bo’lsa kichik harf aks holda funksiya argumentini qaytaruvchi funksiya.

A) * int tolower(int c);

B) int isupper (int c);

C) int islower (int c):

D) int toupper (int c);

145. Agar c kichik harf bo’lsa katta harf aks holda funksiya argumentini qaytaruvchi funksiya.

A) int tolower(int c);

B) int isupper (int c);

C) int islower (int c):

D) * int toupper (int c);

146. Agar c kichik harf bo’lsa true aks holda false qiymat qaytaruvchi funksiya.

A) int tolower(int c);

B) int isupper (int c);

C) * int islower (int c):

D) int toupper (int c);

147. Agar c katta harf bo’lsa true aks holda false qiymat qaytaruvchi funksiya.

A) int tolower(int c);

B) * int isupper (int c);

C) int islower (int c):

D) int toupper (int c);

148. c satrini butun sonli int tipiga o’zgartiruvchi funksiyani ko’rsating.

A) double atof(c)

B) * int atoi(c)

C) long atol(c)

D) long long atoll(c)

149. c satrini haqiqiy sonli tipga o’zgartiruvchi funksiyani ko’rsating.

A) * double atof(c)

B) int atoi(c)

C) long atol(c)

D) long long atoll(c)


150. Fayllar bilan ishlash uchun qaysi kutubxonadan foydalanamiz ?

A. iostream B. iomanip *C. fstream D. filestream

151. Fayllarga malumot kiritish uchun qaysi ilovadan foydalanamiz ?

A. fstream B. filestream C.ifstream *D. ofstream

152. Fayllar malumotini chiqarish uchun qaysi ilovadan foydalanamiz ?

A. fstream B. filestream *C.ifstream D. ofstream

153. eof() dan qanday foydalanamiz ?

A. Fayl oxiriga yetmaganini bilish uchun

*B. Fayl oxiriga yetganini bilish uchun

C. Faylda malumotlarni saqlab qolish uchun

D. Faylda malumotlarni yangilash uchun

154. ios :: app nima ahamiyatga ega ?

A. Buning hech qanday ahamiyati mavjud emas

B. Dasturda malumotni faylga qo`shib ketadi

C. Dastur malumotlarini yangilab ketadi

*D. Faylga malumotlarni davomidan ulab qo`shib ketadi

155. Fayl nima ?

*A. Malumotlarni saqlash uchun tashqi xotiraning nomlangan qismi

B. Baytlar yig`indisi

C. Dasturda ishlashni osonlashtirish uchun kerakli funksiya

D. A va C javob to`g`ri

156. Qanday fayllar binar fayllar deyiladi ?

A. Bir xil obyektlarni ifodalovchi baytlar ketma –ketligi

*B. Har xil obyektlarni ifodalovchi baytlar ketma –ketligi

C. Faylning aynan bir joyga yo`naltirilgani

D. Aynan bir malumot kiritish yoki chiqarish uchun mo`jallangan faylga

157. Fayl kelgan joyini aniqlash uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi ?

A. fwrite *B. rewind C. fseek D. ftell

158. Fayl ko`rsatkichini siljitish qaysi funksiyadan foydalaniladi ?

A. fwrite *B. rewind C. fseek D. ftell

159. Ko`rsatkichni saqlab qolish uchun qaysi funksiyadan foydalanamiz ?

A. fwrite B. rewind C. fseek * D. ftell

160. fopen ,fwrite,fclose funksiyalaridan foydalanish uchun qaysi kutubxonadan foydalanamiz ?

A. ifstream *B.stdio.h C.iostream D.ofstream

161. Fayl yopishda xatolik bo`lmasa fclose() qanday qiymat qabul qiladi ?

A. Bu funksiya qiymat qabul qilmaydi

*B. 0 C. 1 D.Faylning oxirgi elementi qiymatini takrorlaydi

162. Fayl yopishda xatolik bo`lmasa fclose() qanday qiymat qabul qiladi ?

A. Bu funksiya qiymat qabul qilmaydi

B. 0 C. 1 * D.Faylning oxirgi elemeni qiymatini takrorlaydi

163. whenche operatirining vazifasi nima ?

*A. Qiymatiga qarab fayl ko`satkichini surish

B. Ko`rsatkichni qiymatini saqlab qolish

C. Ko`rsatkichni qiymatini yangilash

D.Faylni yopish uchun

164. ifstream a(“dasturlash.txt”) qayerda va qanday fayl xosil bo`ldi ?

A. Joriy katalogda a fayl hosil bo`ldi.

B. Joriy katalogda dasturlash.txt fayl hosil bo`ldi

C. Joriy katalogda dasturlash fayli hosil bo`ldi

*D. Xech qanday fayl hosil bo`lgani yo`q

165. ofstream a(“dasturlash.txt”) qayerda va qanday fayl xosil bo`ldi ?

A. Joriy katalogda a fayl hosil bo`ldi.

B. Joriy katalogda dasturlash.txt fayl hosil bo`ldi

*C. Joriy katalogda dasturlash fayli hosil bo`ldi

D. Xech qanday fayl hosil bo`lgani yo`q

166. Binar fayllarga malumotlarni o`qish yoki yozish uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi ?

A.fstream B.ifstream C.ofstream *D.fopen

167. Faylni ochishda xatolik sodir bo`lsa qaysi fopen qanday qiymat takrorlaydi.

A. Bu funksiya qiymat qaytarmaydi B. Bunday funksiya mavjud emas

*C. 0 D. 1

168. Faylda n ta malumot bo`lsa fayldan 2*n ta malumot olmoqchi bo`lsak qanday hodisa yuz beradi ?

A. Xatolik bo`lib dastur ishlamaydi

B. Qolgan n taga ham dastlabki n taning qiymati takrorlanadi

*C. Ixtiyoriy qiymat qabul qiladi

D.Bir qiymat ketma-ket 2 tadan chiqib boraveradi

169. ifstream a(“b.txt”) fayl ichida 4 5 6 7 sonlari mavjud bo`lsa

int x,y,z,t; b>>x>>y>>z>>t;

cout<

A.4 6 7 5 B. 4675 C.4 5 6 7 *D. Dasturda xatolik bor

170. Sarlavha fayllarini qo`shish uchun qaysi direktivadan foydalaniladi

A. using B. insert C. include D. define

171. Faylni yopish operatori qaysi ?

A. Fayl nomi.close() *B. Fayl biriktirilgan name.close()

C. Fayl nomi.fclose() D. Fayl biriktirilgan name.fclose()

172. ifstream f(“talaba.txt”) ;///faylda 1 2 3 4 bor

int a[500],i=0; while(f.eof())

{ f>>a[i];i++;}

for(int j=0;j

{cout<

A.1 2 3 4 B.1 2 3 4 ixtiyoriy son C. Dasturda xatolik bor

*D.Ixtiyoriy son chiqadi

173. ifstream f(“talaba.txt”) ;///faylda 1 2 3 4 bor

int a[500],i=0; while(!f.eof())

{ f>>a[i];i++;}

for(int j=0;j<=i;j++)

{cout<

A.1 2 3 4 * B.1 2 3 4 ixtiyoriy son C. Dasturda xatolik bor

D.Ixtiyoriy son chiqadi

174. ifstream f(“talaba.txt”) ;///faylda 1 2 3 4 bor

int a[500],i=0; while(!f.eof())

{ f==a[i];i++;}

for(int j=0;j

{cout<

A.1 2 3 4 B.1 2 3 4 ixtiyoriy son * C. Dasturda xatolik bor

D.Ixtiyoriy son chiqadi

175. ifstream f(“talaba.txt”); ///faylda 1 2 3 4 bor

ofstream f1(“son.txt”);

int a[500],i=0; while(!f.eof())

{ f>>a[i];i++;}

for(int j=i;j<0;j++)

{f1<

A.1 2 3 4 * B.Dastur to`xtamasdan ishlayveradi C. Dasturda xatolik bor

D.Ixtiyoriy son chiqadi

176. ofstream a(“test.txt”);///faylda 1,2,3,4; malumot bor

int e,b,c,d; cin>>e>>b>>c>>d;

a>>b>>c>>d; cout<

ekranga qanday malumot chiqadi ?

A.Yangi kiritilgan sonlar B.Faylda saqlangan 1 2 3 4

C.Ixtiyoriy son chiqadi * D.Xatolik yuz beradi

177. Oqimni tozalash uchun qaysi funksiyadan foydalanamiz ?

*A. trunc B. ate C. out D. binary

178. Fayl oxiriga yozish uchun qanday funksiyadan foydalanamiz ?

A. trunc * B. ate C. out D. binary

179. ifstream b(“a.txt”); //faylda 6,4,6 bor

int a,b,c; cin>>a>>b>>c;

cout<

A.6 4 6 B. 64 6 *C.6 46 D.Dasturda xatolik bor

180. ifsream f(“talaba.txt”) ///faylda 4,6,7,8,9 lar mavjud

int s[50];

for(int i=0;i

{ f>>a[i]; }

for(int i=0;i

{ cout<

A.46789 *B.4 C.9 D.4 6 7 8 9

181. ofstream a(“talaba.txt”);

for(int i=0;i<=100;i--)

{a<

A.1 2 …… 100 B.1 2…….99 *C.Dastur to`xtovsiz ishlaydi D.1 2 …..101

182. ifstream f(“test.txt”);faylda // 89,56,2,8 lar mavjud

ofstream f1(“talaba.txt”);

while(!f.end()) {f>>f1;} talaba.txt faylida nimalar chiqadi ?

A.895628 B.89 56 2 8 *C.Dastur ishlamaydi D.Istalgan qiymat qaytadi

183. Qaysi qatorda talaba faylni D diskdagi loyiha papkasiga to`g`ri joylangan ?

A. ofstream b (D:://loyiha//talaba.txt);

B. ofstream talaba(“D:://loyiha//”);

C. ifstream b(D:\\loyiha\\talaba.txt);

*D. ofstream b(“D:\\loyiha\\talaba.txt”);

184. Qaysi qatorda talaba faylni D diskdagi loyiha papkasidan to`g`ri olingan ?

A. ifstream b (D:://loyiha//talaba.txt);

B. ofstream talaba(“D:://loyiha//”);

*C. ifstream b(“D:\\loyiha\\talaba.txt”);

D. ofstream b(“D:\\loyiha\\talaba.txt”);


185.funksiya ---bu..

a)dasturda osonlik yaratish uchun kerakli amllar ketma-ketligi;

*b) dasturning istalgan joyidan turib ,bir necha bor ishlatish uchun mo’ljallangan operatorlar ketma-ketligi;

c)dasturning bir qismi;

d)kiritiluvchi amallar ketma-ketligi;

186.rekursiya –bu…

a) funksiyani o’zidan turib boshqa funksiyaga bevosita murojat qilishi;

b)funksiyadan turib malumotlarni chiqarish;

c)funksiyani dastur davomida o’ziga o’zi murojaat qilishi;

*d) ) funksiyani o’zidan turib o’ziga bevosita murojat qilishi;

187.funksiyalar qiymat qaytarishiga qarab necha turli bo’ladi?

a)3; b)4; *c)2; d)turi yo’q;

188.funksiyani dasturdan oldin ……ni e’lon qilib ishlash dastur davomida qulaylik yaratadi.

a)return; b)parameter; *c)prototip; d)void;

189.xatoni toping:

*a)void alfa(){cout<<”salom”;return 0;};

b)void sar(){cout<<”salom”;};

c)int modul(int a){int r=a;if(r<0){return -1*a;}else{return a;}};

d)void salom{cout<<”xato bu”;};

190.dastur yangi ochilganda kamida …. funksiyasi bo’ladi .

a)void b)int *c)main d)hech qanday funksiya bo’lmaydi.

191.Ixtiyoriy funksiyadan chiqish uchun….xizmatchi so’zi ishlatiladi.

*a)return b)main c)void d){}

192. void pr(float a,float b, float & s, float & p)

{ p=2(a+b);

s= a*b;


cout<

/*cout<

funksiyani dasturda chaqirilib faollashtirilganda konsulda nimani qiymati chiqadi?

a)s; *b)p; c)s va p; d)hech narsa chiqmaydi.

193.funksiyalarni yozish uchun ishlatiladigan kutubxonalar qaysilar?

a)mat.h b)cstdio c) time.h

*d)holatga qarab kerakli kutubxonalar chaqirilib olinaveradi.

194.funksiya tanasida olingan o’zgaruvchilar qachogacha amal qiladi?

a)berilgan nuqtadan dastur oxirgacha

*b)berilgan nuqtadan blokkacha

c)berilgan nuqtadan biz xohlagan joygacha

d)faqat blok tashqarisida

195.dasturda qaysi funksiya bo’lishi shart?

a)void b)int *c)main d)return:

196.int katta(float a) bu funksiya qanday qiymat qabul qiladi va qanday qiymat qaytaradi?

*a) haqiqiy,butun; b)butun,haqiqiy; c)belgi,haqiqiy; d)haqiqiy,haqiqiy;

197.belgili tipdagi malumotlarni qabul qilib, butun tipdagi malumot qaytaruvchi funksiyani toping?

a)string son(Int a ); b) char son(Int a ); c) float son(char a ); *d) int son(char a );

198.funksiya qiymatini aniqlang:

float baho(int a,int c,int k=5)

{float s=(a+c+k)/3; return s;}

Int main()

{int a,b,c;cin>>a>>b;

Cout<<” baho:”<

Return 0;}

Kiritilsin: a=4; b=5;

a)4.5 b)3.3 c)4.67 d)T.J.Y.

199. funksiya qiymatini aniqlang:

#include

using namespace std;

int g=15;

float baho(int a)

{ for(int i=0;i<3;i++){static int a=13; g+=a;} return a;}

int main()

{ int a;

cin>>a;


cout<<"baho:"<return 0;

}

Kiriting a=2;*a)2: b)54: c)14: d)18:

200. funksiya qiymatini aniqlang: #include

using namespace std;

int g=15;

float baho(int a)

{ for(int i=0;i<3;i++){static int a=13; g+=a;} return g;}

int main()

{ int a; cin>>a;

cout<<"baho:"<

Kiriting a=2

a)2: *b)54 c)18 d)15
201. funksiya qiymatini aniqlang: #include

using namespace std;

const int g=15;

float baho(int a)

{int s=0;

for(int i=0;i<3;i++){static int a=13; s+=a;} return g;}

int main()

{ int a;


cin>>a;

cout<<"baho:"<

return 0;}

Kiriting a=2;

a)2: b)54 *c)15 d)12

202. funksiya qiymatini aniqlang: #include

using namespace std;

const int g=15;

float yig(int a)

{int s=0;

for(int i=1;i<=a;i++){ s+=i;} return s;}

int main()

{ int a;cin>>a;

cout<<"baho:"<

return 0;}

Kiriting a=2;

a)1 b)2 *c)3 d)4

203.funksiya qaytaradigan tipini aniqlang:

int func1 (float a);

a)char; b)haqiqiy; *d)butun; d)satr;

204.void katta(int a,int b){if(a

Tekshiring :katta(115,111);

a)115; *b)111; c)111 va115 d)xatolik qaytaradi;

205.void hafta(int a=1,int b){int s=0;s=a+b;cout<

Tekshiring :hafta(2,3);

a)3; b)2; c)5; *d)xatolik qaytaradi;

206. void hafta(int a,int b=12){int s=0;s=a+b;cout<

Tekshiring :hafta(18);

a)30; b)12: c)18; d)xatolik qaytaradi;

207.fuksiyaning a=3, b=8 bo’lganda qiymatini toping:

void toping(int a,int b)

{int s1=0,s2=0;

for(int i=0;i

for(int i=0;i

cout<

a)11 b)12 c)21 *d)24

208.Funksiyani qiymatini toping: char toping(int a)

Int a=3; {char s1=’A’; for(int i=0;i

*a)E b)F c)G d)H
209.funksiya prototipi to’g’ri berilgan qatorni toping?

a)void baho(int a)[];

b)void baho(int a){};

*c)void baho (int a);

d)void baho(int a,b){};

210.funksiyani qaytaruvchi qiymati to’g’ri berilgan qatorni toping?

Void funksiya(){};

*a)nomalum; b)butun; c)haqiqiy; d)satr;

211.funksiya tanasida faol o’zgaruvchilar nima deb ataladi?

a)global o’zgaruvchlar

*b)local o’zgaruvchilar

c)qatiy o’zgarmaslar

d)T.J.Y.

212.dasturining asosiy qismida va funksiyada faol

qo’llaniluvchi o’zgaruvchilar nima deyiladi?

*a)global o’zgaruvchlar

b)local o’zgaruvchilar

c)qatiy o’zgarmaslar

d)T.J.Y.

213.bizda global o’zgarmas x=16;bor,”void baho(int a){ int a=17;return x;}”nimani qaytaradi?

a)16 b)17 c)a=17

*d)xatolik bor void tipidagi funksiya return ishlatilmaydi;

214. bizda global o’zgarmas x=16;bor,”int baho(int a){ int a=17;return x;}”nimani qaytaradi?

a) xatolik bor void tipidagi funksiya return ishlatilmaydi; *b)16 c)a=16 d)17

215. int tana1(int a,int b ){return a+b;}

int tana2(int a,int b ){ return a-b; }

int tana3(int a,int b ){ return a*b;}

int tana4(int a,int b ){ return a/b;} funksiyalar berilgan

tana3(a,b)+tana2(a,b)+tana4(b,a)+2*tana1(b,a)=? Int a=2,b=4;

a)10 *b)20 c)30 d)40

216. . int tana1(int a,int b ){return a+b;}

int tana2(int a,int b ){ return a-b; }

int tana3(int a,int b ){ return a*b;}

int tana4(int a,int b ){ return a/b;} funksiyalar berilgan

tana3(a,b)+tana2(a,b)+tana4(b,a)-2*tana1(b,a)+1=? Int a=3,b=6;

a)2 b)6 c)-1 *d)0

217. . int tana1(int a,int b ){return a+b;}

int tana2(int a,int b ){ return a-b; }

int tana3(int a,int b ){ return a*b;}

int tana4(int a,int b ){ return a/b;} funksiyalar berilgan

tana3(a,b)+2*tana2(a,b)-tana4(b,a)+2*tana1(b,a)=? Int a=3,b=6;

*a)26 b)16 c)-6 d)0

218 . int tana1(int a,int b ){return a+b;}

int tana2(int a,int b ){ return a-b; }

int tana3(int a,int b ){ return a*b;}

int tana4(int a,int b ){ return a/b;} funksiya berilgan

tana3(a,b)+tana2(a,b)-2*tana4(b,a)+tana1(b,a)=? Int a=4,b=8;

a)46 *b)36 c)26 d)16

219 . int tana1(int a,int b ){return a+b;}

int tana2(int a,int b ){ return a-b; }

int tana3(int a,int b ){ return a*b;}

int tana4(int a,int b ){ return a/b;} funksiya berilgan

tana3(a,b)-tana2(a,b)+tana4(b,a)+tana1(b,a)=? Int a=4,b=8;

*a)50 b)40 c)30 d)20

220. int tana1(int a,int b ){return a+b;}

int tana2(int a,int b ){ return a-b; }

int tana3(int a,int b ){ return a*b;}

int tana4(int a,int b ){ return a/b;} funksiya berilgan

tana3(a,b)+4*tana2(a,b)+tana4(b,a)+tana1(b,a)=? Int a=4,b=8;

a)50 b)40 *c)30 d)20

221. int tana1(int a,int b ){return a+b;}

int tana2(int a,int b ){ return a-b; }

int tana3(int a,int b ){ return a*b;}

int tana4(int a,int b ){ return a/b;} funksiya berilgan

tana3(a,b)+3*tana2(a,b)+2*tana4(b,a)+tana1(b,a)=? Int a=4,b=8;

a)50 *b)40 c)30 d)20

222. int tana1(int a,int b ){return a+b;}

int tana2(int a,int b ){ return a-b; }

int tana3(int a,int b ){ return a*b;}

int tana4(int a,int b ){ return a/b;} funksiya berilgan

¼*tana3(a,b)+1/2*tana2(a,b)+2*tana4(b,a)+tana1(b,a)=? Int a=4,b=8;

a)55 b)44 c)33 *d)22

223. int tana1(int a,int b ){return a+b;}

int tana2(int a,int b ){ return a-b; }

int tana3(int a,int b ){ return a*b;}

int tana4(int a,int b ){ return a/b;} funksiya berilgan

tana3(a,b)+tana2(a,b)+tana4(b,a)+tana1(b,a)=? Int a=4,b=8;

a)50 b)36 c)40 *d)46

224. int tana1(int a,int b ){return a+b;}

int tana2(int a,int b ){ return a-b; }

int tana3(int a,int b ){ return a*b;}

int tana4(int a,int b ){ return a/b;} funksiya berilgan

tana3(a,b)-2*tana2(a,b)+2*tana4(b,a)+tana1(b,a)=? Int a=4,b=8;

*a)56 b)46 c)36 d)26

225. int tana1(int a,int b ){return a+b;}

int tana2(int a,int b ){ return a-b; }

int tana3(int a,int b ){ return a*b;}

int tana4(int a,int b ){ return a/b;} funksiya berilgan

½*tana3(a,b)+tana2(a,b)+2*tana4(b,a)+tana1(b,a)=? Int a=4,b=8;

a)51 b)48 *c)28 d)18

226. int tana1(int a,int b ){return a+b;}

int tana2(int a,int b ){ return a-b; }

int tana3(int a,int b ){ return a*b;}

int tana4(int a,int b ){ return a/b;} funksiya berilgan

1/32*tana3(a,b)+1/4*tana2(a,b)+1/2*tana4(b,a)+1/12*tana1(b,a)=? Int a=4,b=8;

a)5 b)4 c)3 *d)2

227. int tana1(int a,int b ){return a+b;}

int tana2(int a,int b ){ return a-b; }

int tana3(int a,int b ){ return a*b;}

int tana4(int a,int b ){ return a/b;} funksiya berilgan

(tana3(a,b)+2*tana2(a,b))/(tana4(b,a)*tana1(b,a))=? Int a=4,b=8;

*a)1 b)2 c)3 d)4

228. int tana1(int a,int b ){return a+b;}

int tana2(int a,int b ){ return a-b; }

int tana3(int a,int b ){ return a*b;}

int tana4(int a,int b ){ return a/b;} funksiya berilgan

tana3(a,b)-tana2(a,b)+2*tana4(b,a)+tana1(b,a)=? Int a=4,b=8;

a)51 *b)52 c)53 d)20

229. int tana1(int a,int b ){return a+b;}

int tana2(int a,int b ){ return a-b; }

int tana3(int a,int b ){ return a*b;}

int tana4(int a,int b ){ return a/b;} funksiya berilgan

(-1)*tana3(a,b)+tana2(a,b)+2*tana4(b,a)+tana1(b,a)=? Int a=4,b=8;

a)-1 b)40 *c)-4 d)2

230. int tana1(int a,int b ){return a+b;}

int tana2(int a,int b ){ return a-b; }

int tana3(int a,int b ){ return a*b;}

int tana4(int a,int b ){ return a/b;} funksiya berilgan

tana3(a,b)+3*tana2(a,b)+ tana4(b,a)+tana1(b,a)=? Int a=4,b=8;

a)51 b)24 c)30 *d)34

231. int tana1(int a,int b ){return a+b;}

int tana2(int a,int b ){ return a-b; }

int tana3(int a,int b ){ return a*b;}

int tana4(int a,int b ){ return a/b;} funksiya berilgan

2*tana3(a,b)+1.5*tana2(a,b)+ tana4(b,a)+tana1(b,a)=? Int a=4,b=8;

a)53 *b)72 c)32 d)21

232. int tana1(int a,int b ){return a+b;}

int tana2(int a,int b ){ return a-b; }

int tana3(int a,int b ){ return a*b;}

int tana4(int a,int b ){ return a/b;} funksiya berilgan

1.5*tana3(a,b)+12*tana2(a,b)+2*tana4(b,a)+tana1(b,a)=? Int a=4,b=8;

*a)16 b)14 c)12 d)10

233. int tana1(int a,int b ){return a+b;}

int tana2(int a,int b ){ return a-b; }

int tana3(int a,int b ){ return a*b;}

int tana4(int a,int b ){ return a/b;} funksiya berilgan

0.5*tana3(a,b)+2*tana2(a,b)+tana4(b,a)+1.5*tana1(b,a)=? Int a=4,b=8;

a)50 b)48 c)30 *d)28

234. int tana1(int a,int b ){return a+b;}

int tana2(int a,int b ){ return a-b; }

int tana3(int a,int b ){ return a*b;}

int tana4(int a,int b ){ return a/b;} funksiya berilgan

tana3(a,b)-2* tana2(a,b)+ tana4(b,a)+tana1(b,a)=? Int a=4,b=8;

*a)54 b)40 c)32 d)20


235. Butun qiymat qabul qiluvchi tiplarni ko`rsating

a) *short, int, long long

b) float, double, long double

c) float, double, long double, short, int, long long

d)

long, float, int236. Bir qatorli izoh yozish uchun ishlatiladigan operatorni ko`rsating

a) *//


b)\\

c)/**/


d)*//*

237. Berilgan tip chegarasini to`g`ri ko`rsating: short

a) *[-32768; 32767]

b) [-2147483648; 2147483647]

c) [-9223372036854775808; 9223372036854775807]

d) [0;4294967295]

238. int x = 10; cout << oct << x; Ekrandaga sonni toping

a)18 b)16 c)*12 d)10

239. int x = 17; cout << hex << x; Ekrandagi sonni toping:

a) 15 b) 10 c)12 d)*11

240. double x = 12.345; cout << setprecision(1) << fixed << x; Natijani toping:

a)* 12.3


b) 12.345

c) 12.34


d) 12

241. double x = 12.345; cout << setprecision(2) << fixed << x; Natijani toping:

a) 12.3

b) 12.345c) 12.34

d) *12.35

242. int x = 90; y = ++x; x va y ning qiymatini toping

a) 90 91


b) 91 90

c) *91 91

d) 90 90
243. int x = 90; y = x--; x va y ning qiymatini toping

a) 89 89


b) 90 89

c) 90 90


d)* 89 90

244.int x = 90; y = --x; x va y ning qiymatini toping

a)* 89 89

b) 90 89


c) 90 90

d)89 90
245. shartsiz o`tish operatorini ko`rsating

a) for

b) if


c) goto

d) switch


246.
a=6, b=11 bolganda Dastur natijasini toping.

a)*1Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa