Fayllar bilan ishlash oqimlariga qaysilar kiradi fstream, ifstream, ofstreamDownload 3.51 Mb.
bet4/24
Sana14.02.2020
Hajmi3.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ){
short a,b,c;
float d;
a=10; b=3; c=9;
d=(a+c+3*b)/a;
cout << d << endl;
return 0;}

3.8
356

Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ){
int a,c; a=5; c=a/4;
switch ( c ) {
case 1:
case 3: cout << "Ishladi"; break;
case 5: cout << "Dastur"; break;
default: cout << "Talaba"; }
return 0; }

Ishladi
357

Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ){
int a,b,c;
a=5; b=12; c=b/a;
switch ( c ) {
case 1:
case 3: cout << "Ishladi"; break;
case 5: cout << "Dastur"; break;
default: cout << "Talaba"; }
return 0;}

Talaba
358

Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ){
int q=0;
string s="murakkab dastur";
if (s[0]=='m') {
q=q++; }
cout << q++;
return 0;}

2
359

Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ) {
int a,b,q=0;
a=1.2; b=2;
if (b+a==3) {
if (a==2) {
q=q++; }
q++; }
cout << q++;
return 0; }

1
360

Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ){
int a=10; int b=2;
if (a/b==5) {
if (a==10) {
if (b==2) {
cout << "Ortacha"; return 0; }
cout << "Rost"; return 0; }
cout << "Xato"; }
return 0; }

Ortacha
361

Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ){
int a,b,c;
a=10; b=5; c=7;
bool e = a>=b && c!=b || a<=c;
cout << e << endl;
return 0;}

False
362

Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ){
int a,b; a=10; b=5;
bool e = a=cout << e << endl;
return 0; }

False
363

Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ){
string s="mustaqil ish";
int n=s.find(' ');
cout << n << endl;
return 0; }

8
364

Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ){
string s="mustaqil ish";
int n=s.find("mustaqil ish");
cout << n << endl;
return 0; }

0
365

Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ){
int n(2.8),b=12;
cout << b/n;
return 0; }

6
366

Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ){
short s(500.500),a=10;
if (s>500) {
s=10; }
cout << s/a;
return 0; }

50
367

Dastur natijasi qanday bo'ladi?


#include
using namespace std;
int main( ){
cout << sizeof(int)+sizeof(long) << endl;
return 0; }

8
368

Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ){
string s="Yutqazdin";
int a;
a=sizeof(long long);
a+=s.size();
cout << a << endl;
return 0;}

17
369

Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ){
string s="98";
int a=0;
a+=s[1]-48;
cout << a;
return 0;}

8
370

“++” ma’nosi nima?

Sonni bittaga orttirish
371

Chala shart operatorini korsating.

If(){}
372

Dasturning natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ) {
int q,e; q=0; e=0;
bool b, a = q == e;
b = a >=q;
cout << b+a;
return 0;}

2
373

Dasturning natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ) {
short a,b; a=0; b=9;
if (a=b-9) {
cout << "Yakuniy"; }
else {
cout << "Yakunlandi"; }
return 0; }

Yakunlandi
374

Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ){
int n[]={0, 1.1, 2.2, 3.3, 5.5};
float x;
x=(n[1]+n[4])/n[2]+n[3];
cout << x;
return 0;}

Xato
375

Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ){
int n[]={1, 5.5, -2, 3.3, 5.5};
float x;
x=(pow(n[2],2)+fabs(n[3]))/(n[1]-n[3]);
cout << x;
return 0;}

Xato
376

Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
#include
using namespace std;
int main( ){
if (M_PI>3.14) {
if (exp(1)<1) {
if (M_PI_4>3) {
cout << "Yomon"; return 0; }
cout << "Yaxshi"; return 0; }
cout << "Ortacha"; }
return 0;}

Ortacha
377

Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ){
int a,b; a=2; b=3;
cout << (a*b)*(1/b);
return 0;}

0
378

Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
#include
using namespace std;
int main( ){
int a,b; a=2; b=3;
cout << (a*b)*pow(b,-1);
return 0;}

2
379

Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ){
int a,b; a=7; b=4;
if (a*b%3==1) {
if (a/b==1) {
if (b/a>0) {
cout << "Xayir"; return 0; }
cout << "Tugadi"; return 0; }
cout << "Dastur"; }
return 0;}

Tugadi
380

Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ){
double a,b;
b=4.4; a=b/2.2;
cout << b/a;
return 0; }

2.2
381

Dastur natijasi qanday bo'ladi?
#include
using namespace std;
int main( ){
int b=20.5;
bool a = 20>=b;
if (a) {
if (b<=b) { cout << "Bola"; return 0; }
cout << "Bolalar"; return 0; }
return 0;}

Bola
382

strcpy(satr1,satr2) – funksiyasi vazifasi383

strncpy( satr1,satr2, int len) – funksiyasi ning vazifasi384

strcmp(satr1, satr2) – funksiyasi vazifasi.385

string a("yaxshi");
string b("kun");
string c=a+b;
cout<Dastur natijasi qanday?

yaxshikun
386

Length() funksiyasining vazifasini aniqlang

Uzunligini aniqlash
387

Empty() funksiyasinig vazifasi

..ni tozalash
388

string c="614";
c=c.insert(3,"-10"); cout<natijani aniqlang

Xato
389

string g=“yaxshi”; g=g.erase(4,2); cout<natijani aniqlang

Xato
390

S.substr(n1,n2) ning fazifasini toping.

S satrning n1-elementidan n2 elementigacha bolgan satrdan yangi satr qirqib olish
391

String tipi uchun satr uzunligini aniqlovchi funksiyani toping.

Length(), size()
392

string s=”dasturlash”; string a=s.substr(0,4); cout<

Dast
393

string s=”dasturlash”; string a=s.erase(0,4); cout<

Xato
394

int a=s.find (“a”); funksiyani ma’nosi?

S satrda mavjud bolgan birinchi a belgining indeksini aniqlash
395

Javoblardan qaysi biri klaviaturadan kiritishni talab qiladi?

Bilmadim
396

string a=”yakuniy nazorat”; int s=a.strlen(); cout<

Xato
397

string a=”yakuniy nazorat”; int s=a.length(); cout<

15
398

int isdigit(int c); funksiya prototipining tasnifini toping.

C belgi ning raqam yoki raqam emasligini aniqlash true false orqali
399

int isalnum(int c); funksiya prototipining tasnifini toping.

C belgining harf, raqamligini aniqlash uchun ishlatidai, true va false qiymatlarni qaytaradi
400

int islower(int c); funksiya prototipining tasnifini toping

C belgining kichkina harfligini aniqlahs uchun ishlatiladi, true yoki false qiymatlarni qaytaradi
401

int isupper(int c); funksiya prototipining tasnifini toping

C belgining kata harf ekanligini aniqlash uchun ishlatiladi, true va false qiymatlarni qaytaradi
402

int tolower(int c); funksiya prototipining tasnifini toping

C belgini agar katta harf bolsa kichkinasiga almashtiradi
403

int toupper(int c); funksiya prototipining tasnifini toping

C belgini agar kichkina harf bolsa kattasiga almashtiradi
404

char a; cin>>a; kiritiladigan ma’lumot necha baytni tashkil etadi.

1
405

char[50]="qator"; Satr oxiri qanday belgi bilan yakunlanadi

50
406

Qaralayotgan belgining harf yoki harf emasligini aniqlab beruvchi funksiyani ko’rsating.

Isalpha()
407

Qaralayotgan belgining raqam yoki raqam emasligini aniqlab beruvchi funksiyani ko’rsating.

Isdigit()
408

Qaralayotgan belgining katta harfligini yoki katta harf emasligini aniqlab beruvchi funksiyani ko’rsating.

Isupper()
409

Agar c katta harf bo’lsa kichik harf aks holda funksiya argumentini qaytaruvchi funksiya.


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa