Fanidan test savollariDownload 275,5 Kb.
bet1/2
Sana11.04.2020
Hajmi275,5 Kb.
#43812
  1   2
Bog'liq
2 5222378342979733000

O‘ZBEK TILI

FANIDAN TEST SAVOLLARI

1. Qaysi uslubda qo‘shma gaplar faol qo‘llanadi ?  1. Ilmiy uslubda

  2. Rasmiy uslubda

  3. Ommabop uslubda

  4. Badiiy uslubda

2. Fanning vazifasi- odamlarga xizmat. Bu fikrlar kimga tegishli? 1. Jomiy

 2. Navoiy

 3. Rudakiy

 4. Tolstoy

3. So‘zlashuv uslubi nechaga bo‘linadi va qaysilari ? 1. 2 ga og‘zaki va adabiy so‘zlashuv uslubi

 2. 2 ga rasmiy va ilmiy uslub

 3. 2 ga og‘zaki va ilmiy uslub

 4. 2 ga adabiy va rasmiy uslub

4. Ma’lumot – axborot hujjati Bayonnoma nechta asosiy zaruriy qismdan iborat?  1. 9 ta

  2. 11 ta

  3. 8 ta

  4. 12 ta

5. Rasmiy uslubda qanday matnlar tuziladi ? 1. E’lonlar, she’rlar, romanlar

 2. Qarorlar, idora hujjatlari, dostonlar

 3. Hujjatlar, ish yuritish qog‘ozlari

 4. E’lonlar, qarorlar, qonunlar

6. Quyidagi matn qaysi uslubga mansub ?

Men dunyoga kelgan kundanoq

Vatanim deb seni uyg‘ondim .

Odam baxti birgina senda

Bo‘lurida mukammal qondim. 1. So‘zlashuv uslubi

 2. Rasmiy uslub

 3. Badiiy uslub

 4. Publisistik uslub

7. Ilmiy uslubga xos hususiyat ? 1. So‘z va atamalarni ko‘proq qo‘llash

 2. Ko‘chma ma’noli so‘zlarni qo‘llash

 3. Eskirgan so‘zlarni qo‘llash

 4. Neologizmlarni qo‘llash

8. Hujjatlar tuzilishiga ko‘ra necha turga bo‘linadi? 1. Ichki va tashqi hujjatlar

 2. Sodda va murakkab hujjatlar

 3. Namunaviy va qolipli hujjatlar

 4. Rasmiy va shaxsiy hujjatlar

9. Tashkiliy hujjatlarga qaysi hujjatlar kiradi ? 1. Buyruq, buyruqdan ko‘chirma, ko‘rsatma, farmoyish

 2. Ariza, bayonnoma, bildirishnoma, dalolatnoma

 3. Guvohnoma, yo‘riqnoma, nizom , ustav, shartnoma

 4. Adres, taklifnoma , telegramma, xatlar

10. Qaysi uslub uchun frazeologik birikma ishlatilishi xos emas ? 1. Ilmiy va badiiy

 2. Badiiy va rasmiy

 3. Ilmiy va rasmiy

 4. So‘zlashuv va ilmiy

11. Adabiy meyorning qanday ko‘rinishi mavjud ? 1. Og‘zaki va yozma

 2. Imloviy

 3. Uslubiy

 4. Fonetik

12. Hujjat matni qanday talablar asosida ko‘riladi ? 1. Xolislik, aniqlik

 2. Ixchamlik, lo‘ndalik

 3. Mazmuniy to‘liqlik

 4. Barcha javoblar to‘g‘ri

13. Adabiy normaning qanday ko‘rinishlari mavjud ? 1. Og‘zaki va yozma

 2. Dialektal norma

 3. Jargonlar normasi

 4. Uzus

14.Qaysi uslubda atamalar kamroq qo‘llaniladi ? 1. Ommabop uslubda

 2. Ilmiy – ommabop uslubda

 3. Badiiy uslubda

 4. Rasmiy uslubda

15. Ma’lumot – axborot hujjatlaridan Dalolatnoma nechta zaruriy qismdan iborat ? 1. 10 ta

 2. 9 ta

 3. 12 ta

 4. 11 ta

16. Badiiy uslubga xos xususiyat qaysi javobda berilgan ? 1. Tasviriy vositalarni qo‘llamaslik

 2. Badiiylik, atamalarni qo‘llash

 3. Soddaik , tantanavorlik

 4. Obrazlilik , estetik ta’sir etish vazifasi

17. Qonun matnlari, farmonlar, buyruqlar, ariza… kabi hujjatlar qaysi uslubda yoziladi ? 1. Badiiy uslubda

 2. So‘zlashuv uslubda

 3. Ilmiy uslubda

 4. Rasmiy uslubda

18. Berilgan matndagi o‘xshatishlarni aniqlang :

Okoplardan yov chiqadi

Och bo‘riday uvlashib.

Orqasidan ajal quvgan

Tentaklarday kulishib. 1. Ajal quvgan

 2. Och bo‘riday, ajal quvgan tentaklarday

 3. Tentaklarday

 4. Ajal quvgan tentaklarday

19. Ma’muriy – boshqaruv faoliyatida xizmat mavqeiga ko‘ra hujjatlar qanday guruhlarga bo‘linadi ? 1. tashkiliy , farmoyish hujjatlar

 2. ma’lumot – axborot hujjatlari

 3. xizmat yozishmalari

 4. barcha javoblar to‘g‘ri

20. So‘zni ko‘p so‘zlamay, sizlab ayt, oz-oz,

Tuman so‘z tuginin shu bir so‘zda yoz. misralari kimga tegishli ?


 1. Xisrav Dehlaviy

 2. Navoiy

 3. Yusuf Hos Hojib

 4. Bobur

21. Farmoyish hujjatlar guruhiga qanday hujjatlar kiradi ? 1. Guvohnoma, Yo‘riqnoma, Dalolatnoma

 2. Buyruq, Ko‘rsatma, Farmoyish

 3. Farmoyish, Ariza, Bayonnoma

 4. Hisobot, Buyruq, Dalolatnoma

22. Ma’lumot – axborot hujjatlar guruhiga qaysi hujjatlar kiradi? 1. Ariza, Bayonnoma, Bildirishnoma, Dalolatnoma

 2. Guvohnoma, Hisobot, Tilxat, Buyruq

 3. Ma’lumotnoma, Shartnoma, E’lon, Vasiyatnoma

 4. E’lon, Hisobot, Buyruq, Ariza

23. “So‘zchi holing boqma,boq so‘z holini,

Ko‘rma kim der ani, ko‘rgilkim, ne der.


 1. Xorazmiy

 2. Bobur

 3. Farobiy

 4. Navoiy


24. “Lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosini joriy etish to‘g‘risida”gi qonun qachon qabul qilingan?

 1. 1992-yil 3-mart

 2. 1989-yil 21-oktabr

 3. 1993-yil 2-sentabr

 4. 1993-yil 6-may


25.Turkiy o‘zbek tilning rivojida kimning hissasi katta?

 1. Alisher Navoiy

 2. `2Amir Temur

 3. Ahmad Yassaviy

 4. Zaxiriddin Muxammad Bobur

26. Yusuf Xos Hojib qaysi asarning muallifi? 1. Qutadg‘u bilig

 2. Hibbatul haqoyiq

 3. Devonu lug‘atit turk

 4. Xamsa


27.O‘zbek tili qaysi tillar oilasiga kiradi?

 1. Oltoy tillar oilasining turkiy turkumiga

 2. Hind-yevropa tillari oilasining eron turkumiga

 3. Hind-yevropa tillari oilasining slavyan tillari turkumiga

 4. Oltoy tillar oilasining eron turkumiga

28. Matn nima ? 1. Gap

 2. So‘z

 3. Tinish belgilari

 4. Bir yoki bir necha sintaktik birliklardan tashkil topgan nutqiy butunlik

29. Ma’lumot-axborot hujjatlaridan Ariza nechta zaruriy qismdan iborat ? 1. 9 ta

 2. 11 ta

 3. 7 ta

 4. 10 ta

30. Rasmiy ishonchnomaning nechta zaruriy qismdan iborat ?

a) 9 ta

b) 11 ta


c) 8 ta

d) 10 ta
31. «Annotatsiya» so‘zining ma’nosi nima?


а) Kisqacha ta’rif

b) Xarakteristika

c) Bilim

d) Xabar, ma’lumot


32) Annotatsiya janrida muayyan asar kimlarga mo‘ljallanganligi aniqlanadimi?

a) Aniklanmaydi

b) Bu savol ahamiyatli emas

c) Albatta, aniqlanadi

d) Fakat muayyan asarga xarakteristika beriladi
33) «Maqola» so‘zining ma’nosi nima?

a) Tahlil

b) Hajmi uncha katta bo‘lmagan ilmiy asar

c) Xabar


d) Ilm
34) Maqola bajarayotgan vazifasiga qarab qanday xarakterlar kasb etadi?

a) Ilmiy xarakter kasb etadi

b) Publitsistik kasb etadi

c) Nazariy kasb etadi

d) Publitsistik, problematik, nazariy, tanqidiy, ilmiy, metodik xarakter kasb etadi
35) Ilmiy maqola klassik namunasining hajmi necha sahifa bo‘ladi?

a) 3-4 bet

b) 4-5 bet

c) 5-6 bet

d)7-9 bet
36) Ilmiy maqolada muallifning ismi-sharifi,maqolaning nomi, o‘quv yurti (ilmiy tashkilot yoki ishlab chiqarish korxonasi) nomlanishi qayd etiladimi?

a) qayd etilmaydi

b ) savolda qo‘yilgan barcha talablar qayd etiladi

c) Ilmiy tashkilotning nomlanishi qayd etiladi

d) maqolaning nomi bo‘lsa basYE)
37) “Ilm”so‘zi qaysi til atamasi va uning lug‘aviy ma’nosi nima?

a) Forscha so‘z, bilim

b) Turkcha so‘z, ma’lumotlar

c) O‘zbekcha so‘z, tajribalar yig‘indisi

d) Arabcha so‘z, kishining o‘qish o‘rganish va hayotiy tajribasi orqali orttirilgan bilimi
38) “Ma’ruza” so‘zining ma’nosi?

a) Axborot

b) Hisobot

c) Biror mavzuda ko‘pchilik oldida so‘zlangan nutq, doklad

d) Tezisning bir ko‘rinishi
39) Ilmiy ma’ruza uchun qancha vaqt ajratiladi.

a) 4-5 minut

b) 5-6 minut

c) 7-8 minut

D)9-10 minut
40) Ilmiy axborot nima?

a) Hisobot

b) Ma’ruza

c) Muayyan sohadagi eng yangi yutuq va xulosalarning ilmiy daragi

d) Ma’lumot
41) Ilmiy axborot uchun qancha vaqt ajratiladi?

a) 10-15 minut

b) 10-20 minut

c) 8-9 minut

d) 5-7 minut
42) “Tezis”so‘zining ma’nosi nima va uning matni hajmi qanchagacha bo‘ladi?

a) grekcha so‘z, tasdiqlayman,2 betgacha

b) forscha so‘z, ma’lum kilaman, 4 betgacha

c) ruscha so‘z, axborot, 3 betgacha

d) farangcha so‘z, xabar beraman, 2 betgacha

43) «Taqriz» qaysi tilning atamasi va u qanday ma’nolarni beradi?

a) Arabcha so‘z, «bayon qilish, so‘zlash, tasdiqlash» ma’nolarini beradi

b) Tojikcha so‘z, «asarning qimmatini belgilash»;

c) Forscha so‘z, «asarni tahlil etish»;

d) Forscha - tojikcha so‘z, «asarning o‘rnini aniqlash»;


44) Referatda yagona fikr xukmronlik qiladimi yoki fikrlar majmui beriladimi?

a) Fikrlar majmui beriladi

b) Kamida 5 ta fikr aytiladi

c) Yagona fikr hukmronlik qiladi va u to‘liq isbot etiladi

d) Fakatgina tanqidiy fikr beriladi
45) «Referat» qaysi tilning atamasi va u qanday ma’nolarni beradi?

a) Arabcha so‘z, «bayon qilish, so‘zlash, tasdiqlash» ma’nolarini beradi.

b) lotincha so‘z, «ma’ruza qilaman, ma’lum qilaman»

c) Forscha so‘z, «asarni tahlil etish»;

d) Forscha - tojikcha so‘z, «asarning o‘rnini aniqlash»;
46) Izohli lug‘at – bu alifbo tartibda qurilgan butun bir dunyo… Barcha kitoblar lug‘atda joylashtirilganday… Faqat ularni ajratib ola bilish lozim.

Lug‘atlar haqida aytilgan ushbu jumlalar muallifi kim?


a) Eriyest Renan

b) Anotol Frans

C) V.I. Dal

d) Emil Zolya


47) Birinchi bo‘lib “izoh” atamasi qaysi lug‘atshunos olim lug‘atida qo‘llanilgan?
a) V.I. Dal

b) Emil Zolya

c) Eriyest Renan

d) Karl Linney


48) XVII asrning yarmiga kelib Yevropada lug‘atlarga munosabat o‘zgarishining sabablarini belgilang.
a) Fanlar Akademiyasi, bilimlar Akademiyasi tuzila boshlaganligi

b) Ayrim matnlarda uchragan qiyin so‘z va so‘z birikmalarini izohlashga urinishc) O‘z ona tillarini bilishga bo‘lgan qiziqish

d) barcha javoblar to‘g‘ri


49. Fransuz akademiyasi qachon va kim tomonidan tuzilgan?
a) 1582-yil, V.I.Dal tomonidan

b) 1712-yil, Karl Linney

c) 1635-yil Kardinal Rеshеl’е

d) To‘g‘ri javob yo‘q


50. Ispan akademiyasida nashr etilgan lug‘atni belgilang.
A “E’tiborlilar lug‘ati”

b) “Izohli lug‘at”c) “Chet tilidan kirgan so‘zlar lug‘ati”

d) “Chastotali lug‘at”


51. 1902-yilda Varshavada nashr etilgan lug‘atni belgilang.
a) 7 tilli “Ruscha – fransuzcha – nemischa – tibetcha – mo‘g‘ulcha – uyg‘urcha – xitoycha lug‘at”

b) 2 tilli “Ruscha – o‘zbekcha qisqacha botanika terminlari lug‘ati”

c) “Yozuv yodgorliklari asosida qadimgi rus tilining lug‘ati”

d) “Turkcha – tatarcha qiyosiy lug‘at”


52. Terminologik lug‘atlar qatorini belgilang.
a) “Ruscha – o‘zbekcha matematik terminlar so‘zligi”, “Turk tillari lug‘ati”

b) “Ruscha – o‘zbekcha fizik terminlar lug‘ati”, “Ruscha – o‘zbekcha – qisqacha botanika terminlari lug‘ati”

c) “Ruscha – o‘zbekcha matematik terminlar lug‘ati”, “Chet tilidan kirgan so‘zlar lug‘ati”

d) Barcha javoblar to‘g‘ri


53. Istiqloldan so‘ng yaratilgan “O‘zbek milliy ensiklopediyasi” necha jilddan iborat va O‘zMEning I – XI jildlarida taxminan qancha maqola berilgan?
a) 12 jild, 50 ming maqola

b) 14 jild, 40 ming maqola

c) 13 jild, 30 ming maqola

d) 12 jild, 40 ming maqola


54. Turli fan, texnika, madaniyat kabi turli soha haqida kerakli ma’lumotlar beruvchi asar…

a) Ko‘p tillik lug‘atlar deyiladi

b) Tarixiy lug‘atlar deyiladi

c) Terminologik lug‘atlar deyiladi

d)Qomusiy lug‘atlar deyiladi
55. 1971-1980-yillarda nashr etilgan O‘zbek sovet ensiklopediyasi necha jilddan iborat edi?
a) 2 jild

b) 10 jild

c) 14 jild

d) 30 jild


56. Talabalarning o‘quv-tadqiqot ishlarini nomlang?

a) Ilmiy ma’ruza, axborot, hisobot

b) Tezis, taqriz,maqola

c) Nazorat ishi, referat, kurs ishi,bitiruv malakaviy ish

d) Risola, annotatsiya, maqola
57.So‘zning o‘zi ifodalayotgab voqelikka mutlaqo mos va muvofiq kelishi...........deyiladi?

a) Nutqning sofligi

b) Nutqning izchilligi

c) Nutqning ravonligi

d) Nutqning mantiqiyligi
58. Til madaniyatining asosiy tekshirish obekti nima?

a) Adabiy til me’yorlari

b) Lug‘at boyligi

c) Uslubiyat

d) Imlo
59. Nutqning tozaligiga salbiy ta’sir etadigan unsurlami ko‘rsating?

a) Varvarizmlar va vulgazmlar

b) Arxaizm va dialektizmlar

c) Adabiy me’yor va imlo

d) А, B javob
60. Nutqning tozaligi deganda nimani tushunasiz?

a)Adabiy til me’yorlariga yot bo‘lgan birliklarningqo‘llanmasligi

b) Dialektizmlarning qo‘llanmasligi

c) Nutq mantiqiyligiga rioya qilish

d) Nutq ifodaviyligini oshirish
61. Milliy o‘ziga xosligi bilan ajralib turuvchi nutq qanday nomlanadi?

a) Og‘zaki

b) Madaniy

c) Yozma


d) Badiiy
62. Tog‘lardagi qip-qizil lola Bo‘lib go‘yo yqut piyola, Buloqlardan uzatadi suv, El ko‘zidan qochadi uyqu. She’riy parchada tilning tasviriy vositalaridan qay biri qo‘llangan?

a) O‘xshatish

b) Qiyoslash

c) Sinekdoxa

d) Metonomiya
63. Qaysi adib «Tarbiya»ni tо‘rt turga bо‘ladi.

a) Qoshg‘ariy

b) Beruniy

c) A.Avloniy

d) Y.X.Xojib

64. 1995-yilda qabul qilingan imlo qoidasiga ko‘ra quyidagi so‘zlarning qaysi biri qo‘shib yoziladi?

A) kir sovun B) tarjimayi hol

C) liq to‘la D) och sariq


65. Tutuq belgisi (’) qo‘yilishi kerak bo‘lgan so‘zlarni aniqlang.

A) maraka, tazim B) mo‘tadil, vaz

C) mashuq, mezon D) taziya, murojaat
66. Qaysi qatordagi so‘zda til oldi jarangli tovush lab-lab jarangli tovushi sifatida talaffuz etiladi?

A) mehmon B) bo‘yni C) gapni D) minbar


67. Noto‘g‘ri yozilgan so‘zlar qatorini ko‘rsating.

A) oliyjanob, taqiqlamoq, ohanrabo

B) taqchil, bug‘u, hasharot

C) hukumron, alyuminiy, vakum

D) bo‘ysunmoq, gulsapsar, binoyi
68. 1995-yilda qabul qilingan imlo qoidasiga ko‘ra quyidagi so‘zlarning qaysi biri ajratib yoziladi?

A) yarim avtomat B) bug‘doy rang

С) janubi g‘arb D) sovuq mijoz
69. Noto‘g‘ri yozilgan so‘z qaysi qatorda berilgan?

A) hasharot B) netron C) obro‘li D) xushhazm


70. Talaffuz va imloda farqlanadigan so‘zlar ko‘rsatilgan qatorni toping.

1) tonna; 2) avtomat; 3) bahor; 4) okean; 5) kollej; 6) ishlov; 7) tovuq; 8) yasha; 9) bilan

A) 1, 2, 5, 7, 8, 9 B) 3, 4, 6, 8, 9 C) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
71. Qo‘sh undosh xato qo‘llangan so‘zlar qatorini aniqlang.

A) dramma, ushshatmoq

B) yallig‘lanish, horittirmoq

C) himmatli, haqqoniyat D) uvvos, uddaburon


72. Adabiy me’yor saqlangan so‘zlar qatorini belgilang.

A) giyohvan, xayir, g‘ish, mas

B) pasay, chapdas, qayrilmoq, sanalmoq

C) artis, grip, dramma, darax

D) yarmi, bag‘ri, ayrilmoq, ikkala
73. Xato yozilgan sonlarni toping.

A) besh-o‘n, ellik-oltmishtacha *B) uchchala, to‘rttala

C) bitta, ikkita D) uchdan bir, beshdan uch

74. Qaysi juftlikda so‘zlar xato yozilgan?

A) mo‘’jaz, mo‘’jiza B) surat, sur’at

C) nasha, nash’a D) tana, ta’na


75. Yangi imlo qoidasiga ko‘ra har bir so‘zi bosh harf bilan yoziluvchi birliklar qatorini belgilang

A) O‘zbekiston qahramoni

B) Barcha qatordagi so‘zlar bosh harf bilan yoziladi.

C) Xotira va qadrlash kuni D) Mustaqillik kuni


76. "O‘zbek tilining asosiy imlo qoidalari" (1995) ga ko‘ra chiziqcha bilan yoziladigan so‘zlar qatorini toping.

A) unda bunda, uyma uy

B) ko‘pdan ko‘p, yangidan yangi

C) ochiqdan ochiq, to‘g‘ridan to‘g‘ri

D) yangidan yangi, to‘g‘ridan to‘g‘ri
77. Chiziqcha bilan yoziladigan so‘zlar qaysi qatorda berilgan?

A) orom//baxsh, qiyma//taxta, ur//to‘qmoq

B) gul//chechak, bordi//keldi, och//sariq

C) bodom//qovoq, to‘q//qizil, kecha//kunduz

D) uyma//uy, kiyim//kechak, dam//badam
78. Qaysi javobda 1995-yilda qabul qilingan imlo qoidasiga ko‘ra ajratib yoziladigan so‘z berilgan?

A) sovuq mijoz B) yarim avtomat

C) kula yozdi D) bug‘doy rang
79. -illa fe’l yasovchi qo‘shimchasi qaysi so‘zlarga qo‘shilganda fonetik yozuv asosida yoziladi?

A) lo‘k, g‘ing, ship B) shov, shiq, dik

C) shov, guv, ship D) shov, guv, shuv
80. Diagramma so‘zining 3-bo‘g‘ini nechta tovushdan tarkib topgan?

A) 3 ta undosh, 1 ta unli В) 3 ta undosh, 2 ta unli

C) 2 ta undosh, 1 ta unli D) 1 ta undosh, 1 ta unli
81. Qaysi qatordagi so‘zlarda “o” unlisi “a” singari talaffuz qilinadi?

A) dekoratsiya, omonim, monitoring

B) savol, bahor, zamon C) okulist, tonna, tort

D) dekoratsiya, bola, …


82. Quyida berilgan so‘zlarning qaysilariga egalik qo‘shimchalari qo‘shilsa, bu so‘z fonetik yozuv asosida yozilmaydi?

1) o‘rin; 2) park; 3) rizq; 4) kapalak; 5) bo‘g‘iz; 6) nutq; 7) qorin; 8) butoq; 9) farq; 10) tuproq

A) 3, 4, 5, 10 B) 6, 8, 9 C) 2, 3, 6, 9

D) 1, 5, 9, 10


83. Qo‘sh unlilarsiz yozilishi kerak bo‘lgan so‘zni toping.

A) manfaatdor B) mutakaabbir

C) mutolaa D) mutaassib
84. Imlo qoidasiga ko‘ra noto‘g‘ri yozilgan so‘zlarni toping.

1) yutiq; 2) badiiy; 3) ukrayin; 4) tassurot; 5) mone; 6) ehtirom

A) 1, 3, 4 B) 2, 5, 6 C) 1, 2, 5 D) 1, 3, 4, 5
85. Talaffuzda tovush orttirilishi yuz bergan so‘zlar qatorini toping.

A) tabiat, doim, ilm B) unga, achchiq, issiq

C) qadr, do‘st, g‘isht D) go‘sht, yozdir, iliq
86. Imlo qoidasiga ko‘ra xato yozilgan so‘zni toping.

A) hasharot B) zalvorli C) qaynana D) qat’i nazar


87. Bo‘g‘in ko‘chirish haqida aytilgan qaysi qoida noto‘g‘ri?

A) Harfdan iborat shartli belgi o‘zi tegishli raqamdan ajratib ko‘chiriladi.

B) o‘zlashma so‘zlarning bo‘g‘inlari chegarasida ikki undosh kelsa, ular keyingi satrga birgalikda ko‘chiriladi.

C) v. b. (va boshqalar), sh. k. (shu kabilar) singari harfiy qisqartmalar oldingi so‘zdan ajratib ko‘chirilmaydi.

D) O‘zlashma so‘zlarning bo‘g‘inlari chegarasida uch undosh kelsa, birinchi undosh oldingi satrda qoldirilib, qolgan ikki undosh keyingi satrga ko‘chiriladi.
88. Quyida berilgan juft so‘zning qaysi biri imlo qoidasiga ko‘ra to‘g‘ri yozilgan?

A) yaroq-aslaha B) yaroq-aslaxa

C) yarog‘-aslaha D) yarog‘-aslaxa
89. “Muxbirimiz voqea ro‘y bergan joydan xabar beradi”, “voqeaga guvoh bo‘lganlarning so‘ziga ko‘ra”, “muxbirimizning xabar berishicha” kabi iboralar qaysi uslubda qo‘llaniladi?

A) publitsistik uslub B) rasmiy uslub

C) badiiy uslub D) ilmiy uslub
90. Qaysi qatordagi uslubiy xato paronimlarni qo‘llash bilan bog‘liq?

A) Tambalga ish buyursang, otangdan yaxshi maslahat beradi.

B) Dugonajon, bugun menikiga tashrif buyurarsan?

C) Yarog‘ tuta oladigan qari-yu yosh jangga shay turardi.

D) O‘zak va qo‘shimcha qanday aytilishidan qat’iy nazar o‘zgarmaydi.
91. Qaysi javobda publitsistik uslubga to‘g‘ri ta’rif berilgan?

A) atamalarga tayanib, fikrni aniq va ixcham shaklda bayon qiluvchi uslub

B) ish yuritish qog‘ozlari uslubi

C) voqelikni badiiy tasvir vositalari orqali ifodalash uslubi

D) ommaviy axborot vositalari uslubi
92. ”Shaxsiy yoki mulkiy sug‘urta shartnomasi, zarurat tug‘ilganda sug‘irtachiga qarshi da’vo qo‘zg‘atib zararni undirish uchun sudga taqdim etiladigan rasmiy hujjat”.

Ushbu izoh qaysi so‘zga tegishli?A) lizing B) aksiya C) polis D) invistetsiya
93. Quyidagi hujjatlarning qaysi biri rasmiy uslubning diplomatik uslub turida yoziladi?

A) bildirgi B) jinoiy aktlar C) konvensiya D) qonun


94. Xizmat xatlari nechta zaruriy qismni o‘z ichiga oladi ?

 1. 24 ta zaruriy qism

 2. 19 ta zaruriy qism

 3. 16 ta zaruriy qism

 4. 22 ta zaruriy qism

95. Matnning uslubini aniqlang .

Maishatman kayfu safo bir yoqda ,

Mehnat bilan jabro jafo bir yoqda 1. Rasmiy

 2. Badiiy

 3. So‘zlashuv

 4. Publisistik

96. Ma’muriy – boshqaruv faoliyatida xizmat mavqeiga ko‘ra hujjatlar qanday guruhlarga bo‘linadi ?  1. tashkiliy , farmoyish hujjatlar

  2. ma’lumot – axborot hujjatlari

  3. xizmat yozishmalari

  4. barcha javoblar to‘g‘ri97.Labing g‘uncha yuzing ikki qizl gul.

Qading sarvu, soching go‘yoki sunbul 1. sifatlash

 2. metafora

 3. metonimiya

 4. o‘xshatish

98. Noto‘g‘ri yozilgan so‘zlar qatorini ko‘rsating.

A) oliyjanob, taqiqlamoq, ohanrabo

B) taqchil, bug‘u, hasharot

C) hukumron, alyuminiy, vakum

D) bo‘ysunmoq, gulsapsar, binoyi

99. 1995-yilda qabul qilingan imlo qoidasiga ko‘ra quyidagi so‘zlarning qaysi biri ajratib yoziladi?

A) yarim avtomat B) bug‘doy rang

*С) janubi g‘arb D) sovuq mijoz

100. Talaffuzda tovush orttirilishi yuz bergan so‘zlarqatorini toping.

A) tabiat, doim, ilm B) unga, achchiq, issiq

C) qadr, do‘st, g‘isht D) go‘sht, yozdir, iliq


101. Lotin alifbosiga asoslangan imlo qoidasiga ko‘ra Is’hoq so‘zida ishlatiladigan tutuq belgisi qanday vazifa bajaradi?

A) unli tovushning cho‘ziqroq aytilishini ifodalaydi

B) unlini undoshdan ajratib talaffuz etilishini ifodalaydi

C) oldin va keyin kelgan tovushlar alohida tovushlar ekanligini ifodalaydi

D) so‘z urg‘usini ifodalaydi

102. Berilgan qaysi so‘zda tutuq belgisi noto‘g‘ri qo‘yilgan?

A) ma’sul B) ma’sum C) ma’mur D) ma’qul

103. 1) kav... sh; 2) kib... r; 3) kir... m; 4) lut... f; 5) moy... l

Imlo qoidasiga ko‘ra nuqtalar o‘rnida i unlisi qo‘yilishi kerak bo‘lgan so‘zlarni belgilang.

A) 1, 2, 3, 5 B) 1, 4, 5 C) 3, 5 D) 1, 4

104. Berilgan so‘zlarning qaysilarida nuqtalar o‘rnida u unlisi yoziladi?

1) junj... kish; 2) juld... r; 3) zo‘g‘... m; 4) ibratom...z;

A) 1, 2, 3, 4 B) 2, 3 C) 2, 4 D) 1, 4

105. Ayrim paytlarda ko‘nglim onamni qo‘msaydi-da, qanotim qayrilganini sezib, nafasim bo‘g‘zimga tiqiladi. Ushbu gapda fonetik yozuv qoidasi asosida yozilgan so‘zlar soni nechta?

A) 1 ta B) 2 ta C) 3 ta D) 4 ta

106. Noto‘g‘ri yozilgan so‘zlar qatorini toping.

A) Xalqaro olimpiya qo‘mitasi, Madaniyatva Sport ishlari vazirligi, Nuroniyjamg‘armasi

B) Buxoro viloyati hokimligi, Temuriylar tarixidavlat muzeyi, Quvasoy sement zavodiC) Oliy xo‘jalik sudi, Toshkent agrar

universiteti, «Lazzat» oshxonasiD) Vazirlar Mahkamasi, «Sharq gullari» firmasi

107. Bag‘rim yoniq, yuzim qora, ko‘nglim siniq,bo‘yim bukik, sening ziyoratingga keldimsultonim. Gapda fonetik yozuv qoidasi asosida yozilgan so‘zlar soni nechta?

A) 4 ta B) 2 ta C) 3 ta D) 5 ta

108. Imlo qoidasiga ko‘ra xato yozilgan so‘zni toping.

A) ma’yus B) ma’zur C) ma’sum D) ma’sud

109. 1) yig‘lamoq; 2) taranmoq; 3) chorlamoq;4) anglamoq; 5) chanqamoq; 6) qaynoqroq

Berilgan so‘zlarning qaysi biri fonetik yozuvqoidasi asosida yozilgan?

A) 2, 3, 4, 5, 6 B) 1, 4, 6 C) 3, 4, 6D) 4, 5, 6

110. 1) taroqqa 2) buloqqa 3) so‘roqqa 4) ilikka 5)kurakka 6) terakka

Jo‘nalish kelishigidagi ushbu so‘zlarning qaysibirida so‘zning ham o‘zak, ham qo‘shimchaqismida tovush o‘zgarishi yuz bergan?

A) 1, 2, 3B) 3, 4, 5 C) 1, 3D) barchasida faqat qo‘shimchada o‘zgarish yuzbergan

111. Qaysi qatordagi so‘zlarda qo‘sh undosh qo‘llanishi kerak?

A) has ... os, qo‘sh ... a B) ud ... aburon, tasad ... uq

C) hij ... alamoq, uv ... at D) mut ... asil, jiz ... illamoq

112. Imlo qoidasiga ko‘ra qaysi so‘z to‘g‘ri yozilgan?

A) uzur B) mumiyo C) mayilD) makir

113. So‘zlarga jo‘nalish kelishigi qo‘shimchasiqo‘shilganda so‘z tarkibida qanday fonetiko‘zgarish yuz berishi mumkin?

A) tovush tushishi B) tovush almashishi

C) tovush orttirilishi va almashishi

D) tovush almashishi va tushishi

114. Talaffuzda tovush orttirilishi yuz bergan so‘zlarqatorini toping.

A) tabiat, doim, ilm B) unga, achchiq, issiq

C) qadr, do‘st, g‘isht D) go‘sht, yozdir, iliq

115. Imlo qoidasiga ko‘ra xato yozilgan so‘zni toping.

A) hasharot B) zalvorli C) qaynana D) qat’i nazar

116. Bo‘g‘in ko‘chirish haqida aytilgan qaysi qoida noto‘g‘ri?

A) Harfdan iborat shartli belgi o‘zi tegishli raqamdan ajratib ko‘chiriladi.

B) o‘zlashma so‘zlarning bo‘g‘inlari chegarasida ikki undosh kelsa, ular keyingi satrga birgalikda ko‘chiriladi.

C) v. b. (va boshqalar), sh. k. (shu kabilar) singari harfiy qisqartmalar oldingi so‘zdan ajratib ko‘chirilmaydi.

D) O‘zlashma so‘zlarning bo‘g‘inlari chegarasida uch undosh kelsa, birinchi undosh oldingi satrda qoldirilib, qolgan ikki

undosh keyingi satrga ko‘chiriladi.

117. Quyida berilgan juft so‘zning qaysi biri imlo qoidasiga ko‘ra to‘g‘ri yozilgan?

A) yaroq-aslaha B) yaroq-aslaxa

C) yarog‘-aslaha D) yarog‘-aslaxa

118. 1) ekmoq; 2) ko‘rmoq; 3) chiqmoq; 4) osmoq

Ushbu fe’llardan payt ravishdoshi yasalganda ularning qaysi biri morfologik (yozuv) qoida asosida yoziladi?

A) 2, 4 B) 1, 2, 3, 4 C) 1, 3 D) 1

119. 1) ekmoq; 2) ko‘rmoq; 3) chiqmoq; 4) osmoq

Ushbu fe’llardan payt ravishdoshi yasalganda ularning qaysi biri fonetik (yozuv) qoida asosida yoziladi?

A) 2, 4 B) 1, 2, 3, 4 C) 1, 3 D) 1

120. Qaysi qatorda juft sifatlar yangi imlo qoidasiga ko‘ra noto‘g‘ri yozilgan?

A) yakkam-dukkam B) kattayu kichik

C) yakka-yu yagona D) sarg‘ish-qo‘ng‘ir

121. 1995-yilda qabul qilingan imlo qoidasiga ko‘ra quyidagi so‘zlarning qaysi biri ajratib yoziladi?

A) kelintushdi, tokqaychi B) so‘zboshi, achchiqtosh

C) qirg‘iyko‘z, oybolta D) dardibedavo, timqora

122. Quyidagi talaffuz xususiyatlarining qaysilari yozuvda ham aks etadi?

1) k undoshi bilan tugagan otlarga egalik qo‘shimchalari qo‘shilganda k undoshining g ga o‘zgarishi; 2) q undoshi bilan tugagan otlarga egalik qo‘shimchalari qo‘shilganda q undoshining g‘ ga o‘zgarishi; 3) g‘ undoshi bilan tugagan otlarga jo‘nalish kelishigi qo‘shimchasi qo‘shilganda g‘ undoshining q undoshiga o‘zgarishi; 4) a unlisi bilan tugagan fe’llarga shaxs oti yasovchi -vchi qo‘shimchasi qo‘shilganda a unlisining o ga o‘zgarishi

A) 1, 2, 3, 4 B) 1, 2, 4 C) 1, 2, 3 D) 1, 2

123. Berilgan so‘zlarning qaysi biri to‘g‘ri yozilgan?

1) taqiqlamoq; 2) tahqiqlamoq; 3) ta’qiqlamoq

A) 1, 2 B) 3 C) 1 D) 2, 3

124. 1) idrok; 2) terak; 3) ishtirok; 4) chok; 5) bolalik.

Berilgan ushbu so‘zlarning qaysi biriga egalik qo‘shimchasi qo‘shilganda, asos qismda fonetik o‘zgarish bo‘ladi?

A) 1, 2, 3, 4 B) 2, 5 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 5

125. Unga uchragani yuragi dov bermadi, yig‘lab uyga keldi. Berilgan gapda necha so‘z fonetik qoida asosida yozilgan?

A) 1 ta B) 2 ta C) 3 ta D) 4 ta

126. Qoyalar bag‘ridan o‘ynab oqib tushayotganshalola unga zavq bag‘ishlardi. Ushbu gapdagi fonetik yozuv qoidasi asosida yozilgan so‘zlar miqdorini aniqlang.

A) 1 ta B) 2 ta C) 3 ta D) 4 ta

127. 1995-yilda qabul qilingan imlo qoidasiga ko‘raquyidagi so‘zlarning qaysi biri xato yozilgan?

A) parvoyim B) obro‘yim C) avzoyim D) orzuyim

128. Nuqtalar o‘rnida bo‘g‘iz tovushi yoziladiganso‘zlarni toping.

1) xayr ... ohlik; 2) xayr- e... son; 3) hoyu... avas; 4) mav ... um; 5) ma ... fiy

A) 1, 2, 3, 4, 5. B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 5D) 1, 4

129. Juft so‘z imlo qoidasiga ko‘ra to‘g‘ri yozilganqatorni toping.

A) sa’yi-harakat B) sayi-harakat

C) saiy-harakat D) sa’y-harakat

130. Yoshligidan tabiiy fanlarga shunday mehrqo‘ydiki, bu fanlarning sirli olami uning butunborlig‘ini qamrab oldi.

Ushbu gapda nechta so‘z fonetik yozuv qoidasiasosida yozilgan?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

131. 1) boqmoq; 2) bukmoq; 3) sog‘moq; 4) egmoq

Ushbu fe’llardan payt ravishdoshi yasalgandaularning qaysi biri fonetik yozuv qoidasi asosidayoziladi?

A) 1, 2, 3, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 2 D) 1

132. Qaysi qatordagi so‘zlar to‘g‘ri yozilgan?

A) Toshkent viloyati hokimligi, Guliston DavlatUniversiteti

B) Quvasoy sement zavodi, Temuriylar tarixiDavlat muzeyi

C) «G‘afur G‘ulom» nomidagi nashriyot,O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi

D) Xalq ta’limi vazirligi, Respublika OliyKengashi

133. Qaysi javobda imloviy jihatdan noto‘g‘ri yozilgan so‘zlar qatori berilgan?

A) xijil, hijjalamoq, xaspo‘shlamoq

B) hijil, xijjalamoq, haspo‘shlamoq

C) hijil, hijjalamoq, haspo‘shlamoq

D) xijil, xijjalamoq, xaspo‘shlamoq

134. Imloviy jihatdan to‘g‘ri yozilgan so‘zlarni aniqlang.

A) sazavor, mulaqot B) sazovar, muloqat

C) sazovor, muloqot D) sazovor, muloqat

135. Qaytar bo‘lsam quruq qo‘l ovdan,

Qora qozon qolsa qaynovdan,

Ham ayrilib o‘lja, ulovdan,

Qarzga botar bo‘lsam birovdan,

Taskin berib Onam yig‘laydir,

Qolganlari yolg‘on yig‘laydir. (To‘ra Sulaymon)

Ushbu she’riy parchada fonetik o‘zgarish asosida yozilgan so‘zlar necha o‘rinda qo‘llangan?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

136. Qaysi javobda nom to‘g‘ri yozilgan?

A) Osiyo Taraqqiyot Banki B) Osiyo “Taraqqiyot” Banki

C) “Osiyo” taraqqiyot banki D) Osiyo taraqqiyot banki

137. hokandoz, nomoyish, jaholat, tamosha, tadbiq, mabodo, mojora, tag‘dimot, ma’shum

Ushbu so‘zlardan nechtasi noto‘g‘ri yozilgan?

A) 5 tasi B) 7 tasi C) hammasi to‘g‘ri yozilgan D) 6 tasi

138. Qaysi so‘zlarda u unlisi noto‘g‘ri qo‘llangan?

1) unutmoq; 2) unumli; 3) unub-o‘smoq; 4) umumiylik; 5) umum; 6) umurguzaron

A) 3, 4, 5 B) 1, 2, 4, 6 C) 3, 6 D) 2, 3, 5

139. Quyidagi qaysi so‘zlarda nuqtalar o‘rniga sirg‘aluvchi, jarangsiz, lab undoshi yoziladi?

1) a...zal; 2) a...tomobil; 3) sha...qat; 4) sa...do; 5) a...g‘on; 6) mu...affaqiyat

A) 1, 2, 3, 5 B) 1, 3, 5 C) 4, 5 D) 1, 2, 3, 5, 6

140. Imloviy jihatdan noto‘g‘ri yozilgan so‘zlarni aniqlang.

1) sazavor; 2) talofat; 3) rahmat; 4) xoxlamoq; 5) taqdim; 6) tag‘dir

A) 3, 4 B) 1, 2, 4, 6 C) 1, 2 D) 1, 2, 3, 6

141. “voqeaga guvoh bo‘lganlarning so‘ziga ko‘ra, “muxbirimizning xabar berishicha” kabi iboralar qaysi uslubda qo‘llaniladi?

A) publitsistik uslub B) badiiy uslub

C) ilmiy uslub D) rasmiy islub

142. Ilmiy uslubning xususiyatlari haqida berilgan qaysi hukm(lar) noto‘g‘ri?

1) sof ilmiy uslubda fan yutuqlarini keng ommaga yetkazish maqsad qilinadi;

2) ilmiy-ommabop uslubda ma’lum fan sohasiga doir atamalar qo‘llansa ham, lekin bu atamalar xalqqa tushunarli bo‘lishi uchun izohlanadi;

3) tarix va adabiyotshunoslik uslubi publitsistik uslubga yaqinroq turadi;

4) ilmiy-ommabop uslubda eng yuqori darajadagi mavhumlashtirish orqali ilmiy xulosalarni bayon qilish kuchli bo‘ladi.

A) 1, 4 B) 4 C) 2, 3 D) 1

143. Ilmiy uslubning xususiyatlari haqida berilgan qaysi hukm(lar) to‘g‘ri?

1) sof ilmiy uslubda fan yutuqlarini keng ommaga yetkazish maqsad qilinadi;

2) ilmiy-ommabop uslubda ma’lum fan sohasiga doir atamalar qo‘llansa ham, lekin bu atamalar xalqqa tushunarli bo‘lishi uchun izohlanadi;

3) tarix va adabiyotshunoslik uslubi publitsistik uslubga yaqinroq turadi;

4) ilmiy-ommabop uslubda eng yuqori darajadagi mavhumlashtirish orqali ilmiy xulosalarni bayon qilish kuchli bo‘ladi.

A) 4 B) 1, 4 C) 1, 2 D) 2, 3

144. Atamalar faqat bir ma’noda qo‘llanib, o‘zi ifodalayotgan tushunchaning tub mohiyatini ko‘rsatishga xizmat qiladigan uslubni aniqlang.

A) rasmiy uslub B) ommabop uslub

C) badiiy uslub D) ilmiy uslub

145. Qaysi javobda rasmiy uslubga xos xususiyatlar ko‘rsatilgan?

1) uslubning belgisi qisqalik, soddalik, aniqlikdir;

2) atamalar, ta’riflar, qoidalar asosida ish ko‘radi;

3) fan va texnika tili sanaladi;

4) ibora va jumlalar bir qolipda bo‘ladi;

5) so‘zlar ko‘chma ma’noda ishlatilmaydi

A) 1, 3, 4 B) 1, 2, 4 C) 1, 4, 5 D) 1, 3, 5

146. “Muxbirimiz voqea ro‘y bergan joydan xabar beradi”, “voqeaga guvoh bo‘lganlarning so‘ziga ko‘ra”, “muxbirimizning xabar berishicha” kabi iboralar qaysi uslubda qo‘llaniladi?

A) publitsistik uslub B) rasmiy uslub

C) badiiy uslub D) ilmiy uslub

147. Qaysi qatordagi uslubiy xato paronimlarni qo‘llash bilan bog‘liq?

A) Tambalga ish buyursang, otangdan yaxshi maslahat beradi.

B) Dugonajon, bugun menikiga tashrif buyurarsan?

C) Yarog‘ tuta oladigan qari-yu yosh jangga shay turardi.

D) O‘zak va qo‘shimcha qanday aytilishidan qat’iy nazar o‘zgarmaydi.

148. Qaysi javobda publitsistik uslubga to‘g‘ri ta’rif berilgan?

A) atamalarga tayanib, fikrni aniq va ixcham shaklda bayon qiluvchi uslub

B) ish yuritish qog‘ozlari uslubi

C) voqelikni badiiy tasvir vositalari orqali ifodalash uslubi

D) ommaviy axborot vositalari uslubi

149. ”Shaxsiy yoki mulkiy sug‘urta shartnomasi, zarurat tug‘ilganda sug‘irtachiga qarshi da’vo qo‘zg‘atib zararni undirish uchun sudga taqdim etiladigan rasmiy hujjat”.

Ushbu izoh qaysi so‘zga tegishli?A) lizing B) aksiya C) polis D) invistetsiya

150. Quyidagi hujjatlarning qaysi biri rasmiy uslubning diplomatik uslub turida yoziladi?

A) bildirgi B) jinoiy aktlar C) konvensiya

D) qonun


151. Quyidagi hujjatlarning qaysi birida da’vat etish, axborot o‘z aksini topgan bo‘ladi?

A) buyruq B) bildirgi

C) ishonchnoma D) ma’lumotnoma

152. Quyidagilardan qaysilari publitsistik uslubning yozma shakliga mansub?

1) ijtimoiy-siyosiy masalalarga bag‘ishlangan bosh maqolalar; 2) felyetonlar; 3) pamfletlar;

4) murojaatnomalar; 5) ilmiy xulosalar;

6) deklaratsiyalar; 7) chaqiriqlar

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 B) 1, 2, 3, 4, 5, 6

C) 1, 2, 3, 4, 6, 7 D) 1, 2, 3, 4

153. Qaysi uslublar ham og‘zaki, ham yozma shakllarga ega?

1) publitsistik uslub; 2) badiiy uslub; 3) rasmiy uslub; 4) ilmiy uslub; 5) so‘zlashuv uslubi

A) 1, 2, 3, 4 B) 1, 2, 3 С) 1, 2, 4 D) 1, 2, 3, 4, 5

154. Nutq uslublariga xos xususiyatlar aks etgan javoblar mosligini belgilang.

1) badiiy uslub; 2) ilmiy uslub; 3) publitsistik uslub; 4) so‘zlashuv uslubi;

a) ijtimoiy masalalarga faol munosabatda bo‘lishlik; b) axborot uchun eng kerakli so‘zlarni ishlatish, nutqiy vositalarni tejash va ortiqcha qo‘llashga intilish; c) axborot berishdan tashqari, estetik ta’sir ko‘rsatish vazifasini bajarish; d) fan yutuqlarini keng ommaga yetgazish.

A) 1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c

B) 1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - b

C) 1 - c; 2 - d; 3 - b; 4 - a

D) 1 - d; 2 - d; 3 - b; 4 - b

155. Qaysi qatorda ilmiy uslubga xos gap berilgan?

A) Saxiylik va olijanoblik ulug‘vor fazilatdir.

B) Ega va kesim gapning grammatik asosi hisoblanadi.

C) Seni hur va ozod kuylaymen.

D) Nedin g‘amnok ko‘rinasiz!

156. Badiiy uslubning kommunikativ vazifasi deganda nima tushuniladi?

A) muayyan ijtimoiy masalalarga faol munosabatda bo‘lishlikB) ma’lum voqea-hodisa haqida axborot berish

C) tasviriy ifodalarni qo‘llash

D) o‘quvchiga ta’sir qilish

157. Qaysi uslubda atamalar hamda deyiladi, ataladi, kifoya, zarur kabi so‘zlar, mazmunan aniq, ravshan, qat’iy iboralar ishlatiladi?

A) badiiy uslub B) ommabop uslub

C) ilmiy uslub D) rasmiy uslub

158. Qaysi javobda badiiy uslub namunasi berilgan?

A) Ikkinchi darajali bo‘laklar fikrni to‘laroq va mukammalroq ifodalash uchun xizmat qiladi.

B) Milliy mafkura millatning tub manfaatlarini nazariy asoslab berishga va himoya qilishga da’yat etilgandir, uning bosh vazifasi ham shudir.

C) Dalalarning keng quchoqlaridan uchishib kelgan mayin shabadalar qiz og‘zidan chiqqan unlarni o‘z qanotlariga mindirib, allaqayerlarga, olislarga olib ketardilar.

D) Ushbu ma’lumotnomani ko‘rsatuvchi G.Mo‘minov, haqiqatan ham, O‘zbekiston Milliy universitetining matematika fakultetida dekan o‘rinbosari lavozimida ishlaydi.

159. Quyidagi qaysi gap badiiy uslubga xos?

A) Stakanlarning ikkovida ham rangli eritma bor.

B) Butun osmonni bulutlarning og‘ir, qalin, qoramtir namati qoplagan.

C) Ma’lumotnoma tuman hokimiyatiga ko‘rsatilsin.

D) Sen menga "ovqating undog‘, ovqating bundog‘" degan gapni qilaverma.

160. Uslubiy xoslangan so‘zni belgilang.

A) so‘zlamoq B) uy C) nigoh D) ovqat

161. “Yotoqxonada yashovchilar belgilangan tartib-intizom va tozalikka rioya qilmagan taqdirda yotoqxonadan chiqariladi”.

Ushbu gap nutq uslublarining qaysi turiga mansub?

A) rasmiy-idoraviy B) badiiy

C) publitsistik D) so‘zlashuv

162. Ommaviy axborot vositalari uslubi qanday uslub sanaladi?

A) publitsistik uslub B) ilmiy uslub

C) rasmiy uslub D) badiiy uslub

163. Adabiy tilning ijtimoiy hayotning ma’lum soha doirasiga, ma’lum nutqiy vaziyatga xoslangan ko‘rinishi ...A) nutq uslubi hisoblanadi

B) adabiy til hisoblanadi

C) sohaviy uslub hisoblanadi

D) adabiy so‘zlashuv uslubi hisoblanadi

164. Uslubiy betaraf so‘zlarni belgilang.

A) futbol, kurash, shaxmat

B) ega, gap, undosh C) go‘sht, gap, choyxona

D) traktor, plug, mufta

165. Ayrim nutq uslubi doirasidagina qo‘llanadigan so‘zlar qanday nomlanadi?

A) maxsus so‘zlar B) atamalar

C) uslubiy xoslangan so‘zlar

D) uslubiy betaraf so‘zlar

166. Nutq a‘zolari vositasida hosil qilinadigan, ma‘no ifodalaydigan so‘zlarni shakllantirishda xizmat qiladigan tovushlarga nima deyiladi?

A) Nutq organlari В) Ovoz tebranishlari

C) Tovush kuchi D) Nutq tovushlari

167. Tovush hosil qilishda ishtirok etadigan nutq a‘zolarining jamiga?

A) Nutq formulasi deyiladi

B) Nutq apparati deyiladi

C) Faol nutq a‘zolari deyiladi

D) Nutq artikulyatsiyasi deyiladi

168. Tovush hosil qilish yoki lingvistik xussusiyatiga ko‘ra nutq apparatini nechaga bo‘lish mumkin?

A)3 ga B)4 ga C)6 ga D)2 ga

169. Tovush hosil qilishda ishtirok etadigan faol organni ko‘rsating.

A) Bo‘g‘iz B) Tanglay C) Lab D) Tish

170. Hosil bo‘lish usuliga ko‘ra q hamda g‘ undosh fonemalariga to‘g‘ri tavsif berilgan qatorni toping.

A) q - til undoshi, chuqur til orqa; g‘ - til undoshi, chuqur til orqa

B) q va g‘ - bo‘g‘iz undoshlari

C) g‘ - jarangli undosh; q - jarangsiz undosh

D) q portlovchi undosh; g‘ - sirg‘aluvchi undosh.

171. Qorishiq undosh fonemalar berilgan qatorni toping.

A) m, n, ng B) dj, sh, f C) ch, j(dj), D) ng, r, l.

172. X undoshiga to‘g‘ri tavsif berilgan javobni toping.

A) chuqur til opqa, sirg‘aluvchi, jarangsiz undosh fonema

B) bo‘g‘iz, sirg‘aluvchi, jarangsiz undosh fonema

C) chuqur til orqa, sirg‘aluvchi, jarangli undosh fonema

D) chuqur til orqa, portlovchi, jarangsiz undosh fonema.

173. Tovush paychalarining ishtirokiga ko‘ra sh hamda j undosh fonemalariga to‘g‘ri tavsif berilgan qatorni toping.

A) sh - til undoshi, til oldi; j - til undoshi, til oldi

B) j- jarangli undoshning jarangsiz jufti sh undosh

C) sh - til undoshi, til orqa; j - til undoshi, til oldi

D) sh - til unlisi, til orqa; j - til undoshi, til oldi

174. Tambur - tanbur, manba - mamba, o‘n besh - o‘mbesh, sunbul - sumbul kabi so‘zlarning talaffuzi va imlosiga tegishli bo‘lgan qanday fonetik hodisa yuz bergan?

A) tovush orttirilishi B) tovush tushishi

C) tovush almashinishi D) tovush moslashishi.

175. Qaysi so‘z talaffuz qilinganda, undagi ikki o‘xshash fonemadan biri noo‘xshash fonemaga almashishi mumkin?

A) tuzsiz B) yigitcha C) bojxona D*) zarur.

176. Urg‘u orqali so‘z ma’nolarini farqlash mumkin bo‘lgan qatorni toping.

A) yangi, yigitcha, qishloqcha B) surma, kitob, hovli C) fizik, chog‘lar, mudir D) olma, anjir, muhit.

177. Urg‘u nechaga ajaraladi?

A) 3 B) 2 C) 4 D) 5

178. Qaysi urg‘uda zarb emas ohang kuchli bo‘ladi?

A) Mantiqiy urg‘u B) So‘z urg‘usi C) Musiqiy urg‘u D) Ikkinchi darajali urg‘u

179. Unli va jarangli undoshlardan hosil bo‘lgan so‘zlar qatorini belgilang.

A) mashq, kitob, so‘z B) paxta, xalq, choynak

C) maydon, dor, gul D) maktab, sabab, maqol.

180. Bo‘g‘inning amaliy ahamiyati nimalardan iborat?

A) yozuvda bir satrga sig‘may qolgan so‘z keyingi yo‘lga bo‘g‘in asosida ko‘chiriladi

B) birinchi sinf o‘quvchilarini o‘qish va yozishga o‘rgatish ham bo‘g‘inga asoslanadi

C) she’riy misralarda bo‘g‘inlar sonining teng bo‘lishi e’tiborga olinadi

D) A, B, C.

181. O‘zbek tilida quyidagi shakllardan qaysi biri bo‘g‘in sifatida uchramaydi?

A) faqat bir unlidan iborat bo‘lgan bo‘g‘inlar

B) bir unli va bir undoshdan tuzilgan bo‘g‘inlar

C) bir unli va ikki undoshdan hosil bo‘lgan bo‘g‘inlar

D) bir undosh va ikki unlidan iborat bo‘g‘inlar.

182. Son-sana, yurak-yurakka, shahar-shahri, men-mening kabi o‘zak va qo‘shimchalarning qo‘shilishida fonetik o‘zgarishlarining qaysi turlari vujudga kelgan?

A) tovush almashishi

B) tovush tushishi

C) tovush almashishi va tovush orttirilishi

D) tovush almashishi va tushishi.

183. Sirg‘aluvchi j fonemaini ifoda etuvchi so‘zlar qatorini toping.

A) jimjit, g‘ijjak B) jo‘yak, ajdod

C) vijdon, garaj D) jumla, janob.

184. Pasay, susay leksemalariga o‘zak va qo‘shimchalarning qo‘shilishidan qanday fonetik o‘zgarish vujudga keldi?

A) unli fonemalar almashishi B) undosh fonemalar almashishi

C) unli fonemalar tushishi D) undosh fonemalar tushishi

185. Quyidagi so‘zlarning qaysi qatorida qo‘shimcha qo‘shilishi bilan fonetik o‘zgarish sodir bo‘ladi?

A) o‘lcham, to‘plam, o‘ymakor B) shirinlik, ko‘pchilik, bog‘lam

C) ko‘ylakchan, ko‘klam, o‘lguncha D) gulduros, yuragi, shahri.

186. Unli va jarangli undosh fonemalardan hosil bo‘lgan so‘zlarni belgilang.

A) bolalar, gul, ozod

B) maktab, sabab, maqol

C) mashq, kitob, so‘z

D) paxta, xalq, choynak.

187. Til o‘rta undoshlarini ko‘rsating.

A) k,g,ng B) l C) y D) h, x, q

188. Qaysi savol noto‘g‘ri tuzilgan?

A) Nutq tovushlarini hosil qilishda nutq organlaridan qaysilari ishtirok etadi?

B) Nutq tovushlarini hosil qilishda qaysi nutq organlari faol ishtirok etadi.

C) Nutq tovushlarining hosil bo‘lishida tovush (un) paychalarining qanday ahamiyati bor? D) qaysi unli fonemalarni talaffuz qilganda havo oqimi og‘iz bo‘shlig‘ida ayrim to‘siqlarga uchraydi?

189. Ovoz va shovqinning ishtirokiga ko‘ra undoshlar qaysilarga ajraladi?

A) Portlovchilar-sirg‘aluvchilar

B) Qorishqlar

C) Jarangli-jaragsizlar

D) Shovqinlilar-sonorlar

190. Tarkibida shovqinga nisbatan ovoz kuchliroq bo‘lgan undoshlarga…

A) Shovqinlar kiradi

B) Jaranglilar

C) Qorishiqlar

D) Sonorlar

191. Qaysi leksemalar faqat jarangli undoshlardan iborat? 1) ko‘ylak; 2) maydon; 3) jadval; 4) va’zxon; 5) ko‘llar: 6) vijdon; 7) sog‘lom; 8) doimiy; 9) darslik; 10) osmon.

A) 2, 3, 6, 8 B) 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10

C) 1, 2, 4, 5, 8, 9D) 1, 4, 5, 7, 9

192. Urg‘u ma’no farqlash vazifasini bajargan so‘zlarni belgilang.

1) tortma; 2) akademik; 3) o‘quvchimiz; 4) tok; 5) etik; 6) ko‘zlar; 7) changi; 8) tort.

A) Barcha so‘zlarda urg‘u ma’no farqlash vazifasini bajargan.

B) 1, 2, 3, 4, 6, 7

C) 1, 2, 3, 5, 6, 7

D) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.

193. Buyrug‘ingiz so‘zida fonetik o‘zgarishlarining qaysi turi mavjud?

A) tovush tushishi va orttirilishi B) tovush orttirilishi va almashishi C) tovush almashishi D*) tovush tushishi va almashishi.

194. Tilning so‘z ma‘nolarini farqlash uchun xizmat qiladigan fonetik birligi?

A) Tovush B) Amplituda

C) Ovoz D) Fonema

195. Ijtimoiy hayotda ro‘y beradigan o‘zgarishlar, avvalo, tilshunoslikning qaysi bo‘limida o‘z aksini topadi?

A) fonetikada B) frazeologiyada

C) leksikologiyada D) morfologiyada

196. So‘z boyligi, asosiy lug‘at tarkibi, ularning ma‘no turlari, so‘z ma‘nolarining ifodalanish yo‘llarini o‘rganuvchi bo‘lim tilshunoslikning qaysi bo‘limi?

A) Leksikografiya B) Orfografiya C) Orfoepiya *D) Leksikologiya

197. Gaplarda ajratilgan so‘zlarning qaysi biri metaforik ma’noga ega?

A) Qalin do‘stim paxta terishar edi.

B) U ikki bor turmushga chiqdi, biroq tirnoq, yuzini ko‘rmadi.

C) Uning sochlari yelkasiga tushgan edi.

D) Men kelsam, direksiyada bo‘lim boshliqlari yig‘ilgan ekan.

198. Uxlamoq, talamoq fe’llarining sinonimlari qaysi qatorda to‘g‘ri izohlangan?

A) tunamoq – uxlamoq, to‘namoq – talamoq: bu o‘rinda tunamoq leksemasining ikki ma’nosi berilgan B) tunamoq – uxlamoq, to‘namoq – talamoq: bu o‘rinda tunamoq, to‘namoq leksemalari omonim leksemalar

C) tunamoq – uxlamoq, to‘namoq – talamoq: bu o‘rinda tunamoq va to‘namoq so‘zlari paronim leksemalar D) tunamoq leksemasi uxlamoq va talamoq leksemalariga sinonim bo‘lib, bu leksema ba’zan ikki xil variantda: tunamoq va to‘namoq tarzida yoziladi.

199. Ikki yoki undan ortiq so‘zning shakliy munosabati va talaffuziga ko‘ra o‘zaro birlik hosil qilishi qaysi hodisalar uchun xos?

A) sinonimlar uchun xos B) antonimlar va ko‘p ma’nolilik uchun xos

C) omonimlar uchun xos D) paronimlar uchun xos.

200. Leksikografiya tilshunoslikning qanday bo‘limi?

A) So‘z ma‘nolarini o‘rganuvchi bo‘lim B) So‘z qatlamlarini o‘rganuvchi bo‘lim

C) Lug‘at tuzish ishlari bilan shug‘ullanuvchi bo‘lim

D) Lingvistik terminlar tuzish bilan shug‘ullanuvchi bo‘lim


Download 275,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish