Fan: Algoritmlar va ma'lumotlar strukturasiDownload 72 Kb.
Sana29.12.2021
Hajmi72 Kb.
#76874
Bog'liq
Fan Algoritmlar va ma'lumotlar strukturasi
HTMLda grafika bilan ishlash, KIRISIW, Iqtisodiy Sotsiologiya, bilet SST, памятка для тестов (7), 7, 1, 4228, 4228, chiziqli bolmagan tenglamalar sistemasini yechish usullarini taqqoslash, Big Data 1, ПФ-6079 05.10.2020, 2-Labaratoriya jumisi, 5-1115

FAN: Algoritmlar va ma'lumotlar strukturasi

 1. Quyidagi bandlardan qaysi birida algoritm tushunchasi aniqroq va to’liqroq ta'riflangan?

 2. Algoritm ma'lum bir ijrochiga mo’ljallab tuziladi. Agar ijrochi EHM bo’lsa, algoritm qanday yozilishi kerak?

 3. Algoritm va EHM uchun dastur tushunchalari orasidagi farq nimadan iborat?

 4. Algoritm yaratish jarayonining bosqichlarini tug’ri tartibda joylashtiring: 1) Masalaning qo’yilishi. 2) Algoritmni yozish; 3) Model tuzish; 4) Algoritmni amalga oshirish (realizatsiya); 5) Algoritm tug’riligini tekshirish; 6) Dasturni tekshirish; 7) Algoritmni va uning murakkabligini taxlil qilish; 8) Xujjatlashtirish.

 5. Masalaning qo’yilishidan nimalar aniqlanadi?

 6. Quyidagi jumlalardan qaysi biri masalaning matematik modelini tuzish jarayonini tug’ri

 7. ifodalaydi?

 8. Algoritmning samaradorligini baholash uchun mezonlar:

 9. Algoritmni tug’ri deymiz, agar …

 10. Algoritmni aniq deymiz, agar …

 11. Dasturiy ta'minotning xususiyatini nima ifodalaydi?

 12. Quyidagilardan qaysi birida dasturlash texnologiyasi tushunchasi tug’ri tavsiflangan?

 13. Modulli strukturaga ega bo’lgan dastur-bu …

 14. Strukturali yozuv nimani anglatadi?

 15. Ob'ektlar turi Paskal – programmaning qaysi bo’limida tavsiflanadi?

 16. Quyida ikki algoritm keltirilgan:1-algoritm: boshlanish i:=100, S1:=0; toki i>=1 takrorlash boshlanish S1:=S1+i; i:=i-1 tamom; chiqarish S1; tamom.2-algoritm: boshlanish i:=100, S2:=1; toki i>1 takrorlash boshlanish S2:=S2*i; i:=i-1 tamom; chiqarish S2; tamom. Birinchi va ikkinchi algoritm bajarilishi natijasida mos ravishda S1 va S2 qiymatlar hosil qilinadi. S1 va S2 o’rtasida quyidagi keltirilgan munosabatlardan qaysi biri bajariladi?

 17. Yevklid algoritmi – bu …

 18. Ikki sonning EKUB ini topish algoritmlaridan birining nomi keltirilgan javobni toping

 19. Pufakcha nomini olgan algoritmning ikkinchi nomi bu …

 20. Eng qisqa yo’llar algoritmlaridan birining nomi berilgan javobni aniqlang

 21. Ikki matritsani ko’paytirish algoritmlaridan birining nomi keltirilgan javobni aniqlang

 22. Dyekstra algoritmi qanday masalani hal etadi

 23. Shtassen algoritmi qanday masalani hal etish uchun ishlatiladi?

 24. Quyida keltirilgan algoritmlardan qaysi javobda berilganlari saralash algoritmlari hisoblanadi?

 25. Algoritmning boshlanishi va tugallanishini bildiruvchi blok-sxema quyidagi javoblardan qaysi birida keltirilgan?

 26. Oddiy harakatni, yani qiymat berish yoki tegishli ko’rsatmalar berishni bildiruvchi blok-sxema to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang

 27. Shart tekshirilishini bildiruvchi blok-sxema aks ettirilgan javobni aniqlang.

 28. Ma’lumotlarni kiritish va chiqarish blok-sxemasi aks ettirilgan javobni aniqlang

 29. Quyidagi algoritmda siklning operatorlari necha marta bajariladi? m: =36; n: =56; while m< >n do; if m>n then m:=m-n; else n:=n-m;

 30. Algoritmik tilda algoritmlarni tasvirlashning umumiy ko’rinishi to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang.

 31. Tarmoqlanuvchi yoki shartli buyruqlar maxsus algoritmik tilda to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang

 32. Tanlash buyruqlari maxsus algoritmik tilda to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang.

 33. Shart bo’yicha takrorlash buyruqlari maxsus algoritmik tilda to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang.

 34. Maxsus algoritmik tilda parameter bo’yicha takrorlash buyrug’i to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang

 35. Quyida maxsus algoritmik tilda aks ettirilgan buyruq qanday ma’noni anglatadi? toki shart. Sikl bosh. Ro’yxat. Sikl tug.

 36. Quyida maxsus algoritmik tilda aks ettirilgan buyruq qanday ma’noni anglatadi? Agar shart. Unda ro’yxat 1. Aks holda ro’yxat 2.

 37. Quyida maxsus algoritmik tilda aks ettirilgan buyruq qanday ma’noni anglatadi? Tanlash Shart 1: ro’yxat 1. Shart 2: ro’yxat 2. Shart N: ro’yxat N. Tamom.

 38. Quyida maxsus algoritmik tilda aks ettirilgan buyruq qanday ma’noni anglatadi? i=n dan m gacha sikl bosh ro’yxat sikl tug.

 39. Quyidagi buyruq natijasini aniqlang 27 mod 3

 40. Quyidagi buyruq natijasini aniqlang 3 mod 27

 41. Quyidagi buyruq natijasini aniqlang –25 mod 4

 42. Quyidagi buyruq natijasini aniqlang – 4 mod 8

 43. Quyidagi buyruq natijasini aniqlang 100 div 16

 44. Quyidagi buyruq natijasini aniqlang 25 mod 40

 45. Quyidagi buyruq natijasini aniqlang –25 mod 60

 46. Quyidagi buyruq natijasini aniqlang 2500 div 10 mod 40

 47. Quyidagi buyruq natijasini aniqlang 140 div 10 mod 10

 48. n tartibli o’rin almashtirishni hisoblash fo’rmulasi to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang

 49. Pascal dasturlash tilida quyidagi ifoda to’g’ri yozilgan javobni aniqlang

 50. Fibbonachchi ketma-ketligining beshinchi elemtnti to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang.

 51. Fibbonachchi ketma-ketligining sakkizinchi elemtnti to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang.

 52. Fibbonachchi sonlarini anqlash fo’rmulasi to’g’ri ko’rsatilgan ajavobni aniqlang.

 53. Algoritm xossalari to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang

 54. Algoritmining diskretlilik xossasi bu - …

 55. Algoritmining ommaviylik xossasi bu - …

 56. Algoritmining tushunarlilik xossasi bu - …

 57. Quyidagi savollardan qaysi biri masalaning modelini yaratishda qo’yiladi?

 58. Quyidagi savollardan qaysi biri masalaning qo’yilishi bosqichida qo’yiladi?

 59. Pascal dasturlash tilida o’zgaruvchilar qaysi maxsus dastur so’zidan so’ng e’lon qilinadi?

 60. Pascal dasturlash tilida o’zgarmaslar qaysi maxsus dastur so’zidan so’ng e’lon qilinadi?

 61. Pascal dasturlash tilida nishonlar qaysi maxsus dastur so’zidan so’ng e’lon qilinadi?

 62. Pascal dasturlash tilida qism-dasturlar qaysi maxsus dastur so’zidan so’ng e’lon qilinadi?

 63. Quyida qanday masalani hal etish algoritmi ko’rsatilgan? 1.Boshlash; 2.m ni n ga bo’lamiz, qoldiq r ga teng bo’lsin; 3.Agar r=0 unda n-natija; 5 o’ting; 4.m:=n; n:=r; 2 o’ting; 5.tamom.

 64. ko’rinishdagi yig’indini kompakt ko’rinishida qanady yozish mumkun.

 65. ko’rinishdagi ko’paytmani kompakt ko’rinishida qanady yozish mumkun.
 1. Ushbu ifoda qanday ma’noni anglatadi

 2. ning qiymatini aniqlang

 3. ning qiymatini aniqlang

 4. ning qiymatini aniqlang

 5. Ushbu ifoda qanday ma’noni anglatadi?

 6. ifodaning qiymatini aniqlang

 7. ifodaning qiymatini aniqlang

 8. ifodaning qiymatini aniqlang

 9. ifodaning qiymatini aniqlang

 10. ifodaning qiymatini aniqlang

 11. Ifodaning qiymatini aniqlang 56 mod 33

 12. Ifodaning qiymatini aniqlang 159 div 5

 13. Ifodaning qiymatini aniqlang 148 mod 5

 14. Ifodaning qiymatini aniqlang

 15. Ifodaning qiymatini aniqlang

 16. Ifodaning qiymatini aniqlang

 17. Fibonachchi sonlari to’g’ri yozilgan qatorni aniqlang

 18. Birinchi va ikkinchi fbonachhi sonlarining ko’paytamasi nechiga teng

 19. Algoritm ma’lum bir ijrochiga muljallab tuziladi. Agar ijrochi EXM bulsa, algoritm kanday yozilishi kerak?

 20. Masalaning qo’yilishidan nimalar aniqlanadi?

 21. Quyidagi hossalardan qaysi biri bo’yicha algoritmning har bir qadami aniq belgilangan bo’lishi kerak?

 22. Algoritm tushunchasini intutitiv darajada birinchi bo’lib kim kiritgan?

 23. Muayan sinf masalalarini yechadigan aniq belgilangan qadamlar ketma-ketligi bu ...

 24. Ta’minlash operatori kanday ishni bajarish uchun muljallangan? Eng umumiy javobni toping.

 25. Quyida e’lon qilingan massivning elementlar sonini aniqlang. Var A:array[0..20] of integer;

 26. Quyida e’lon qilingan massivning elementlar sonini aniqlang. Var A:array[0..2, 1..2] of integer;

 27. Quyida e’lon qilingan massivning elementlar sonini aniqlang Var A:array[10..20, 20..30] of integer;

 28. Quyida e’lon qilingan massivning elementlar tipini aniqlang Var A:array[100..200] of integer;

 29. Quyida e’lon qilingan massivning elementlar tipini aniqlang Var A:array[15..100] of string;

 30. Quyida e’lon qilingan massivning elementlar tipini aniqlang Var A:array[0..20] of char;

 31. Pascal dasturlash tilida parametrli takrorlash operatori to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqalnag

 32. Pascal dasturlash tilida old shartli takrorlash operatori to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang

 33. So’ng shartli takrorlash operatori to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang

 34. Pascal dasturlash tilida While operatorida qachon sikl to’xtatiladi?

 35. Pascal dasturlash tilida Repeat until sikl operatorida qachon sikl to’xtatiladi?

 36. Quyida dastur qismida sikl tanasi necha marta takrorlanadi? For i:=1 to 100 do

 37. Quyida dastur qismida sikl tanasi necha marta takrorlanadi? For i:=n to m do; Bu yerda m>n

 38. Quyida dastur qismida sikl tanasi necha marta takrorlanadi? For i:=n downto m do. Bu yerda n>m

 39. Quyida dastur qismida sikl tanasi necha marta takrorlanadi? For i:=10 downto -50 do.Bu yerda n>m

 40. Quyida dastur qismida sikl tanasi necha marta takrorlanadi? a:=1; s:=0; For i:=n downto m do s:=s+a; Bu yerda n>m

 41. Pascal dasturlash tilida mantiqiy ko’paytirish amali qanday so’z orqali ifodalanadi

 42. Pascal dasturlash tilida mantiqiy qo’shish amali qanday so’z orqali ifodalanadi

 43. Pascal dasturlash tilida o’xshashlikni inkor etish amali qanday so’z orqali ifodalanadi

 44. Pascal dastrulash tilida teng emas munosabat amalali qanday yoziladi

 45. Pascal dastrulash tilida teng munosabat amalali qanday yoziladi

 46. Pascal dasturlash tilida “Error 2” xatolik haqidagi ma’lumot qachon ekranda hosil bo’ladi?

 47. Pascal dasturlash tilida “Error 3” xatolik haqidagi ma’lumot qachon ekranda hosil bo’ladi?
 1. Pascal dasturlash tilida foydalanuvchi tomonidan tanlangan identifikatori (foydalanuvchi identifikatori) to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang

 2. Pascal dasturlash tilida Byte tipi qiymatlar chegarasi to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang

 3. Pascal dasturlash tilida Word tipi qiymatlar chegarasi to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang
 1. Pascal dasturlash tilida o’zlashtirish operatorining umumiy ko’rinishi to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang

 2. Pascal dasturlash tilida ma’lumotlarni ekranga chiqarish operatoir ko’rsatilgan javobni aniqlang

 3. Pascal dasturlash tilida ma’lumotlarni kiritish operatoir ko’rsatilgan javobni aniqlang

 4. Bir turdagi ma’lumotlar ketma-ketligini kompyuter xotirasida sašlash usuli šanday nomlanadi?

 5. Quyidagi jumla algoritmning qanday xususiyatini ifodalaydi?

 6. Har bir algoritm mazmuniga ko‘ra bir turdagi masalalarning barchasi uchun ham o‘rinli bo‘lishi kerak

 7. Quyidagi jumla algoritmning qanday xususiyatini ifodalaydi?

 8. Har bir algoritm chekli sondagi qadamlardan so‘ng albatta natija berishi shart

 9. Quyidagi jumla algoritmning qanday xususiyatini ifodalaydi?

 10. Bu xossaning mazmuni algoritmlarni doimo chekli qadamlardan iborat qilib bo‘laklash imkoniyati mavjudligida. Ya’ni uni chekli sondagi oddiy ko‘rsatmalar ketma-ketligi shaklida ifodalash mumkin.

 11. Nuqtalar o’rniga to’g’ri javobni qo’ying:

 12. Algoritmlarning …… shaklida tasvirlanishida algoritmlar maxsus geometrik figuralar yordamida tasvirlanadi va bu grafik ko‘rinishi blok-sxema deyiladi. 

 13. Algoritmni tasvirlash usullari keltirilgan javobni aniqlang.

 14. Qism dasturlarni ifodalovchi blok-sxema aks ettirilgan javobni aniqlang

 15. Faqat ketma-ket bajariladigan amallardan tashkil topgan algoritmlarga – …… algoritmlar deyiladi.

 16. Agar hisoblash jarayoni biror bir berilgan shartning bajarilishiga qarab turli tarmoqlar bo‘yicha davom ettirilsa va hisoblash jarayonida har bir tarmoq faqat bir marta bajarilsa, bunday hisoblash jarayonlariga – ……. algoritmlar deyiladi

 17. Agar biror masalani yechish uchun tuzilgan zarur bo‘lgan amallar ketma-ketligining ma’lum bir qismi biror parametrga bog‘liq ko‘p marta qayta bajarilsa, bunday algoritm …… algoritm deyiladi.

 18. Ba’zan, takrorlanuvchi algoritmlar  bir nechta parametrlarga bog‘liq bo‘ladi. Odatda bunday algoritmlarni …… algortmlar deb ataladi.

 19. Pascal dasturlash tilidia copy(S:string;n,m:integer):string; funksiyasi qanday vazifasi bajaradi?

 20. Pascal dasturlash tilidia delete(var S:string; n:integer; m:integer); procedurasi qanday vazifasi bajaradi?

 21. Pascal dasturlash tilidia length(S:string):integer; funksiyasi qanday vazifasi bajaradi?
 1. Quyidagi dastur natijasini aniqlang: var a,b:string; begin a:='infora'; b:='matik'; insert(b,a,6); writeln(a); end.

 2. Quyidagi dastur natijasini aniqlang: var S:string; T:integer; begin S:='INFORMATIKA'; T:= Length(S); writeln('T=',T); end.

 3. Pascal dasturlash tilida satrli qiymatni son qiymatiga o’tkazuvchi procedura yoki funksiya qanday yoziladi?

 4. Binomial koeffitsiyentni faktorial yordamida hisoblash fo’rmulasi to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang.

 5. Biror masala yechimini aniqlash algoritmining birinichi bosqichi qanday nomlanadi?

 6. Biror masala yechimini aniqlash algoritmining ikkinchi bosqichi qanday nomlanadi?
 1. Biror masala yechimini aniqlash algoritmining uchinchi bosqichi qanday nomlanadi?
 1. Dastur to’g’riligini isbotlashning eng keng tarqalgan turi – bu …..

 2. Quyidagi buyruq natijasini aniqlang 30 mod 27

 3. Quyidagi buyruq natijasini aniqlang 25 div 5

 4. Quyidagi buyruq natijasini aniqlang 250 mod 10 div 10

 5. Quyidagi buyruq natijasini aniqlang Exp(3*Ln(2))

 6. Quyidagi buyruq natijasini aniqlang Exp(2*Ln(3))

 7. Quyidagi buyruq natijasini aniqlang Exp(3*Ln(2))/4

 8. Quyidagi buyruq natijasini aniqlang 3*Exp(3*Ln(2))

 9. Quyidagi buyruq natijasini aniqlang Exp(3*Ln(2)) mod10

 10. Quyidagi buyruq natijasini aniqlang Exp(3*Ln(2)) div 10

 11. Quyidagi buyruq natijasini aniqlang 10 mod Exp(3*Ln(2))

 12. Quyidagi buyruq natijasini aniqlang Exp(3*Ln(2))*10 mod 10

Download 72 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
saqlash vazirligi
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
covid vaccination
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
sertifikat ministry
vaccination certificate
haqida umumiy
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti