Dekan Prof. Dr. Afsun Ezel esatoğlu dekan YardımcısıDownload 1.05 Mb.
Sana08.09.2017
Hajmi1.05 Mb.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YÖNETİM


Dekan

Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLUDekan Yardımcısı

Doç. Dr. Ayten DEMİRDekan Yardımcısı

Doç. Dr. Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİFakülte Sekreteri

İbrahim DURAK


Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Afsun Ezel EASATOĞLU (Dekan)

Prof. Dr. Neriman ARAL (Üye)

Prof. Dr. Funda Pınar ÇAKIROĞLU (Üye)

Prof. Dr. Münevver ARISOY (Üye)

Doç. Dr. Serkan YILMAZ (Üye)

Doç. Dr. Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ (Üye)

Yrd. Doç. Dr.Funda ÖZDEMİR (Üye)


Fakülte Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU (Dekan)

Prof. Dr. Ayşe Özfer ÖZÇELİK (Bölüm B.)

Prof. Dr. Neriman ARAL (Bölüm B.)

Prof. Dr. Ayfer TEZEL (Bölüm B.)

Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU (Bölüm Başkan V.)

Prof. Dr. Veli DUYAN(Bölüm B.)

Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN (Bölüm B.)

Prof. Dr.Gülen BARAN (Üye)

Prof. Dr. Münevver ARISOY (Üye)

Prof. Dr. Emine ÖZMETE (Üye)

Doç. Dr. Serkan YILMAZ (Üye)

Doç. Dr. Ayten DEMİR (Üye)

Yrd. Doç. Dr.İlknur Münevver GÖNENÇ (Üye)


Kuruluş ve Genel Durum

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği’nin önerileri doğrultusunda 24/08/1994 tarih ve 94/6138 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Sağlık Eğitim Fakültesi 1996-1997 eğitim-öğretim yılında 42 öğrenci ile öğretime başlamış olup, 1999-2000 eğitim-öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir.

Bakanlar Kurulu’nun 15/08/2006 tarihli toplantısında alınan karar gereği olarak da “Sağlık Eğitim Fakültesi” adı “Sağlık Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.

Fakülte’de halen öğrenci olan 6 bölüm ve 6 aynı adlı anabilim dalı vardır. Ayrıca henüz öğrenci alımı başlamamış olan Odyoloji Bölümü bulunmaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı

Ebelik Bölümü

Ebelik Anabilim Dalı

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Anabilim Dalı

Odyoloji Bölümü

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı


  1. Yerleşim

Ankara Altındağ yerleşkesinde bulunan Fakültede mevcut derslik ve ortak eğitim ünitelerinin toplam sayı ve kapasiteleri Tablo 77’de sunulmuştur.
Tablo 77. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Mevcut Derslik ve Ortak EğitimYerleri (Eylül 2015)


SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SAYI

KAPASİTE (KİŞİ)

Derslik

14

999Laboratuvar

8

210

Konferans Salonu

1

145

Fakültede 150 kişilik bir yemekhane ve 150 kişilik bir kantin bulunmaktadır.

Türkiye’de benzeri olmayan Hemşirelik-Ebelik Müzesi, Vehbi Koç Hemşirelik Araştırma Fonu’nun desteğiyle 6 Haziran 2009 tarihinde Keçiören Gümüşdere Yerleşkesi’nde açılmıştır. Müzenin oluşturulması fikri, ortaokula dayalı ilk ebe okulu olarak 1952 yılında Ankara Doğumevi’nde kurulan ve 1956 yılında kapatılarak Ankara Cebeci Hemşire-Ebe-Laborant Okulu’na nakledilen ve varlığını Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlanana kadar devam ettiren Cebeci Sağlık Yüksekokulu depolarında bulunan hemşirelik ve ebelik mesleğinin gelişimine tanıklık eden eğitim-öğretim materyalleri ve belgelerinin değerlendirilmesi isteğinden doğmuştur. Müzede Cumhuriyet öncesi ve 1970’li yıllara kadar olan hemşirelik ebelik öğretim araçları, hasta bakım araç ve gereçleri, devlet arşivlerinden ve Kızılay arşivlerinden sağlanan belgeler, yayınlar ve fotoğraflar yer almaktadır.
Öğretim Elemanı

Fakültede 14 profesör, 16 doçent, 8 yardımcı doçent, 15 öğretim görevlisi, 21 araştırma görevlisi ve 2 uzman olmak üzere toplam 76 öğretim elemanı bulunmaktadır (Tablo 78).


Tablo 78. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Öğretim Elemanlarının

Bölüm ve Anabilim Dallarına Göre Sayıları (Eylül 2015)

Bölüm Anabilim Dalı/ Bilim Dalı

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.Dr.

Öğr. Gör.

Araş. Gör.

Uzm.

Toplam

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik

3

2

-

2

3

-

10

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi

5

2

-

1

2

2

12

Ebelik Bölümü

Ebelik

-

2

1

2

2

-

7

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik

2

2

4

6

5

-

19

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Kurumları Yönetimi

2

5

1

3

1

-

12

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet

2

3

2

1

6

-

14

Odyoloji Bölümü

-

-

-

-

2

-

2

TOPLAM__42'>TOPLAM__27__Tablo_80__Sağlık_Bilimleri_Fakültesi’nde_Fiilen_Çalışan_İdari_Personel_Sayıları_(Eylül'>TOPLAM__14__16__8__15'>TOPLAM

14

16

8

15

2198

2

76

  1. İdari Personel

2014-2015 eğitim-öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde ki idari personel sayıları Tablo 79’da sunulmuştur.Tablo 79.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Kadrolu İdari Personel Sayıları (Eylül 2015)

KADRO SINIFI

SAYI

Genel İdari Hizmetler

19

Eğitim-Öğretim Hizmetleri

-

Teknik Hizmetler

2

Sağlık Hizmetleri

1

Yardımcı Hizmetler

5

TOPLAM

27

Tablo 80

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Fiilen Çalışan İdari Personel Sayıları (Eylül 2015)


KADRO SINIFI

SAYI

Genel İdari Hizmetler

29

Eğitim-Öğretim Hizmetleri

-

Teknik Hizmetler

3

Sağlık Hizmetleri

3

Yardımcı Hizmetler

5

İşçi (şoför)

1

Sözleşmeli Koruma Güvenlik Görevlisi

1

TOPLAM

42


5-Eğitim-Öğretim

2014-2015 eğitim-öğretim yılı sınıflara ve cinsiyete göre öğrenci sayıları Tablo 81’de sunulmuştur.Tablo 81.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Sınıflara ve Cinsiyete Göre Öğrenci Sayıları

(Eylül 2015)


SINIF

KIZ

ERKEK

TOPLAM

Hazırlık

55

28

83

1. Sınıf

442

93

535

2. Sınıf

524

90

614

3. Sınıf

375

66

441

4. Sınıf

406

103

509

TOPLAM

1.802

380

2.182

Fakültede yıllık ders saati 21.600’dür. Öğretim elemanı başına düşen yıllık ders saati 408’dir. Öğretim elemanı

başına düşen öğrenci sayısı 41’dir.

Öğretim Elemanı Başına Düşen Ders Saati

Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

41
4080

2014-2015 eğitim-öğretim yılında Fakültede ders açığı veya kapasite boşluğu olmamıştır (Grafik 10).

Grafik 10. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Öğretim Elemanı Başına Düşen Ders Saati ve Öğrenci Sayısı

6-Kitaplık ve Çalışma Salonları
2014-2015 Eğitim-öğretim yılında Fakülte Kütüphanesinde halen 40 kişilik oturma kapasitesi bulunmaktadır. 2014-2015 Eğitim-öğretim yılında satın almadan gelen 409 adet kitapla mevcut kitap sayısı 8287’ye yükselmiştir. Satın almadan gelen kitapların 149 adeti İngilizce, 260 adeti Türkçedir. Kütüphane koleksiyonunun 1361 adeti İngilizce, 6926 adeti Türkçe kitaplardan oluşmaktadır.
Fakülte Kütüphanesinin 11’i elektronik, 5’i basılı olmak üzere toplam 16 dergiye aboneliği devam etmektedir. Kütüphane’de; 3788 adeti Türkçe, 2304 adeti İngilizce olmak üzere toplam 6092 adet süreli yayın bulunmaktadır.
2014-2015 eğitim-öğretim yılında da öğretim elemanları ve araştırıcılar tarafından üretilen yayın sayıları Tablo 82’de sunulmuştur.

Tablo 82.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Yayın Sayıları (Eylül 2015)


TÜRKÇE KİTAP SAYISI

YABANCI

DİLDE

KİTAP SAYISI

YURTİÇİNDE

YAYINLANAN MAKALE SAYISI

YURTDIŞINDA YAYINLANAN MAKALE SAYISI

TEBLİĞ VE ARAŞTIRMALAR

TEKSİRLER

TÜRKÇE

YABANCI DİL

47

8

72

1

53

108

-


7. Bilimsel Toplantılar

2014-2015 eğitim-öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Bölümler tarafından düzenlenen bilimseletkinliklerin başlıcaları Tablo 83 ‘de sunulmuştur.
Tablo 83

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Düzenlenen Bilimsel Toplantılar

(Eylül 2015)


BİLİMSEL ETKİNLİK


TÜRÜ

TARİH

Dünya Kadınlar Günü


Panel

04 Eylül 2014

Beyin ve Davranışlarımızın Gizemi


Konferans

29 Eylül 2014

Kan Bağışı Kampanyası


Seminer

14 Ekim 2014

Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet

Sempozyum

20-22 Ekim 2014

Çocukluk Çağı Obezitesinde Diyetisyen Yaklaşımı

Seminer

30 Ekim 2014

Hemşirelikte Kariyer Yönetimi:

Sağlığa Dokunan El”

Konferans

05 Kasım 2014

Acıbadem Sağlık Grubunun Sağlık Yönetime Bakış Açısı

Konferans

20 Kasım 2014

Dünya Çocuk Hakları Etkinliği

Panel

20 Kasım 2014

IV.Halk Sağlığı Hemşireliği Ç:alıştayı

Çalıştay

22-23 Ocak 2015

IV.Hemşirelik Uygulamalarında Rehberlik Eğitimi

Eğitim

13 Şubat 2015

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı


Konferans

05 Mart 2015

35 Yıllık Tecrübesiyle Hastane ve Özel Kliniğin Avantaj ve Dezavantajları

Seminer

06 Mart 2015

LGBTİ Bireyler Farkındalık Günü


Panel

18-19 Mart 2015

Organ Bağışı


Toplum ve Sağlık Semineri

31 Mart 2015

Sosyal Hizmette Örgütlülük


Panel

02 Nisan 2015

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikleri Derneği İlk Yardım Eğitimi

Seminer

03-10 Nisan 2015

Sağlık İçin Güvenilir Gıda


Panel

13 Nisan 2015

Kariyer 2015 Hedefe Bir Adım Daha


Konferans

16-17 Nisan 2015

İlaç Terörizmi


Toplum ve Sağlık Semineri

21 Nisan 2015

İş Yerinde Psikolojik Taciz


Toplum ve Sağlık Semineri

28 Nisan 2015


5. Ankara Ebeli̇K Günleri̇ Uluslararası Katılımlı

Sempozyum

04-08 Mayıs 2015

Hacettepe Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Ekibi Çalışmaları

Seminer

06 Mayıs 2015

Gücümüzün Farkında mıyız?”


Panel

12 Mayıs 2015

TRT 1 Ankara Radyosu Hayatın Sesi “Hemşirelik Haftası”

Söyleşi

13 Mayıs 2015

Parçacık Hızlandırıcılı Teknolojileri ve Medikal Uygulamaları

Toplum ve Sağlık Seminerleri

12 Mayıs 2015

Tanıyla İşlem Grupları (TİG)


Seminer

13 Mayıs 2015

Kimyasal Maddeler ve Saçılmalar


Seminer

27 Mayıs 2015

IV. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği


Çalıştay

29-30 Mayıs 2015Katalog: wp-content -> uploads -> sites -> 157 -> 2015
sites -> Diabetes and depression: a review
sites -> # Ambulator ko’rikda bemorda o’tkir appendisitga shubxa tug’ildi. Qanday yo’l tutish maqsadga muofiq?
sites -> Samarqand viloyati Bulung’ur tuman xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo`limiga qarashli
sites -> Xomiladorlikdagi gipertenziv uzgarishlarni tasnifi Surunkali arterial gipertenziya
sites -> 1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
sites -> 1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
sites -> 1501. Talabalartomonidanbajariladiganilmiyamaliyishningasosiymaqsadlariniko'rsating?
2015 -> Dekan Prof. Dr. Afsun Ezel esatoğlu dekan Yardımcısı
2015 -> T. C. Ankara üNİversitesi sağlik biLİmleri faküLtesi dekanliğI
2015 -> T. C. Ankara üNİversitesi sağlik biLİmleri faküLtesi dekanliğI

Download 1.05 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat