Davlatiy moliyaDownload 0.49 Mb.
Pdf ko'rish
bet16/26
Sana02.05.2020
Hajmi0.49 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26
 

“DAVLAT MOLIYASI” 

FANIDAN KURS ISHI MAVZULARI NAMUNALARI 

 

1.  Davlat moliyasining mohiyati va ahamiyati.  

2.  Davlat  moliyasining  funksiyalari,  ularning  davlatning  funksiyalari  bilan 

bog‘liqligi.  

3.  Davlat  moliyasining  umumiy  moliyaviy  munosabatlar  tarkibidagi  o‘rni  va 

ahamiyati.  

4.  Jahon iqtisodiyotining milliy iqtisodiyot holatiga ta’siri. 

5.  Milliy  iqtisodiyotning  raqobatbardoshligi.  Bandlik,  ishsizlik  va  ularning 

davlat moliyasiga ta’siri.  

6.  Davlat moliyasining ishlab chiqarish samaradorligiga ta’siri. 

7.  Turli davr va iqtisodiy maktablar namoyandalarining davlat moliyasiga oid 

nazariyalari.  

8.  Davlat moliyasi tizimi, uning tarkibi va tuzilishi.  

9.  Davlat moliyasi tarkibida davlat byudjetining tutgan o‘rni va ahamiyati.  

10. Davlat 

maqsadli 

jamg‘armalari 

va 


boshqa 

byudjetdan 

tashqari 

jamg‘armalar.  

11. Mahalliy moliya, mazmuni, tarkibi va tuzilishi.  

12. Davlat krediti va davlat qarzini boshqarish.  

13. Davlat korxonalari moliyasi, mazmuni, shakllari, xususiyatlari.  

14. Davlat moliyasi bo‘g‘inlarining o‘zaro bog‘liqligi. 

15. Davlat moliyasi amal qilishining huquqiy asoslari.  

16. Moliya qonunchiligi va moliya huquqi.  

17. Davlat  moliyaviy  munosabatlarini  tartibga  soluvchi  qonuniy-huquqiy 

hujjatlar. 

18. O‘zbekiston  Respublikasi  Byudjet  kodeksi,  uning  mazmuni,  byudjet 

munosabatlarini tartibga solishdagi ahamiyati.  

19. Soliq kodeksi, uning ahamiyati.  

20. Mahalliy hokimiyat organlarining mahalliy moliyani boshqarishdagi huquq 

va majburiyatlari.  

21. Davlat  moliya  tizimidagi  islohotlar  sharoitida  davlat  moliyasi  huquqiy 

asoslarining mustahkamlanishi. 

22. Davlat moliyasi – davlat iqtisodiy siyosatining quroli sifatida.  

23. Davlat moliya siyosatining taktikasi va strategiyasi.  

24. Mustaqillik 

yillarida  O‘zbekiston  Respublikasi  davlat  moliyaviy 

siyosatining rivojlanish bosqichlari, maqsad va vazifalari.  

25. Davlat  daromadlari  va  xarajatlarini  boshqarish  va  tartibga  solishdagi 

siyosatining o‘ziga xos xususiyatlari.  

26. Zamonaviy soliq siyosati va uning dastak-vositalari.  

27. Davlat moliyaviy siyosatining zamonaviy dolzarb muammolari. 

28. Davlat moliyasini boshqarish.   

 

21  

29. Markaziy  va  mahalliy  davlat  hokimiyati  organlarining  davlat  moliyasini 

boshqarish sohasidagi vakolatlari.  

30. Markaziy  va  mahalliy  ijroiya  hokimiyati  organlarining  davlat  moliyasini 

boshqarishdagi ishtiroki.  

31. O‘zbekiston 

Respublikasi 

Moliya 


vazirligining 

byudjet 


sohasini 

boshqarishdagi vakolatlari.  

32. O‘zbekiston  Respublikasi  G‘aznachiligi,  uning  byudjet  mablag‘larini 

boshqarishdagi ahamiyati.  

33. Xorijiy  davlatlarda  davlat  moliyasini  boshqarish,  uning  obyektlari  va 

subyektlari, boshqarish organlarining vakolatlari. 

34. Davlat byudjetining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati va funktsiyalari.  

35. Davlat byudjeti orqali yalpi ichki mahsulot va milliy daromad qiymatining 

taqsimlanishi va qayta taqsimlanishi. 

36. Davlat byudjetining daromadlari tizimi.  

37. Davlat byudjetining xarajatlari tizimi. 

38. Byudjet balansliligi. 

39. Byudjet jarayoni. 

40. Davlat  maqsadli  jamg‘armalarining  zarurligi,  mohiyati,  ahamiyati  va 

vazifalari.  

41. Davlat  maqsadli  jamg‘armalarining  turlari,  tashkiliy-huquqiy  asoslari, 

daromadlari va xarajatlari, faoliyatini samarali boshqarish masalalari.  

42. Davlat  maqsadli  jamg‘armalari  daromad  bazalarini  mustahkamlash  va 

xarajatlarini optimallashtirish.  

43. Davlat maqsadli jamg‘armalari faoliyatining rivojlanish istiqbollari. 

44. Davlat krediti tushunchasi, iqtisodiy mazmuni va tarkibiy tuzilishi.  

45. Davlat qarzi, ichki va tashqi qarzlar.  

46. Davlat tomonidan mablag‘ jalb qilish va uning turlari.  

47. O‘zbekiston Respublikasining davlat kafolatlari.  

48. Byudjet ssudalari, kredit liniyalari va kreditlar.  

49. Davlat  qarzini  qaytarishdagi  (davlat  qarziga  xizmat  ko‘rsatishdagi)  davlat 

xarajatlari.  

50. Davlat qarzini samarali boshqarish.  

51. Xorijiy  davlatlarda  davlat  qarzi,  yuzaga  kelishi,  davlat  qarzini  boshqarish 

va tartibga solish masalalari. 

52. Mahalliy moliyaning mazmuni, tarkibi va vazifalari.  

53. Mahalliy byudjetlar, ularning guruhlanishi.  

54. Mahalliy korxonalar moliyasi – mahalliy moliyaning tarkibi sifatida.  

55. Mahalliy moliyaning rivojlanish istiqbollari. 

56. Davlat korxonalarining tashkiliy shakllari.  

57. Byudjet tashkilotlari va muassasalari.  

58. Davlat korxonalari moliyasining mazmuni va o‘ziga xos xususiyatlari.  

59. Davlat korxonalarida asosiy kapitalning shakllanishi va ko‘paytirilishi.  

60. Davlat korxonalarida korxona daromadlari, xarajatlari.  

61. Davlat  korxonalarida  foyda,  uning  shakllanishi,  taqsimlanishi  va 

ishlatilishi.   

 

22  

62. Korxona pul fondlarining shakllanishi va taqsimlanishi.  

63. Davlat korxonalarining davlat moliyasi bo‘g‘inlari bilan munosabatlari.  

64. Byudjet tashkilotlari, ular moliyasining o‘ziga xos xususiyatlari.  

65. Xorijiy davlatlarda davlat korxonalari moliyasining xususiyatlari.  

66. Harakatlar  strategiyasida  davlatning  iqtisodiy  rivojlanish  dasturlarini 

moliyaviy ta’minlash masalalari.  

67. Iqtisodiyotni  liberallashtirish  va  erkinlashtirishga  qaratilgan  davlat 

dasturlari, mazmuni, amalga oshirish chora-tadbirlari, moliyaviy manbalari.  

68. Iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarning o‘rni va ahamiyati.  

69. O‘zbekiston  Respublikasida  iqtisodiyotga  investitsiyalarni  jalb  qilishda 

davlat moliyasining o‘rni.  

70. Iqtisodiyotga ichki investitsiyalarni jalb qilish masalalari. 

71. Iqtisodiyotning  rivojlanishida  xorijiy  investitsiyalarning  ahamiyatini 

oshirish. 

72. Iqtisodiyot  tarmoqlarini  markazlashmagan  investitsiyalar  hisobidan 

rivojlantirish. 

73. Mamlakatda investitsion muhitni shakllantirish mexanizmlari. 

74. Jamiyat ijtimoiy taraqqiyotida davlat moliyasining o‘rni va ahamiyati.  

75. Ijtimoiy rivojlanishning iqtisodiy va moliyaviy negizlari.  

76. O‘zbekiston 

Respublikasini 

yanada 

rivojlantirishning 

Harakatlar 

strategiyasida  davlatning  ijtimoiy  rivojlanish  dasturlarini  moliyaviy  ta’minlash 

masalalari. 

77. Ijtimoiy dasturlar, ularning yo‘nalishlari, moliyalash manbalari. 

78. Ijtimoiy  sug‘urta  va  ijtimoiy  ta’minotning  mazmuni,  ahamiyati,  davlat 

moliyasi tizimidagi o‘rni. 

79. Ijtimoiy sug‘urtaning iqtisodiy asoslari. 

80. Ijtimoiy ta’minot, shakllari, moliyaviy manbalari.  

81. Ijtimoiy  sug‘urta  fondlari,  ularning  shakllanish  manbalari  va  ishlatish 

yo‘nalishlari. 

82. O’zbekiston  Respublikasida  davlat  moliyasi  tizimidagi  islohotlarning 

asosiy yo‘nalishlari. 

83. Davlat moliyasi huquqiy asoslarining takomillashuvi. 

84. Davlatning moliyaviy xavfsizligi, mezonlari, omillari. 

85. Davlat moliyasi barqarorligini oshirish masalalri.  

86. Strategik rivojlanish va uning moliyaviy asoslari.  

87. Davlat korxonalarini moliyaviy sog‘lomlashtirish.  

88. Byudjet tashkilotlarining moliyaviy manbalarini mustahkamlash. 

89. Byudjet  tashkilotlarini  bosqichma-bosqich  ozini  ozi  moliyalashtirishga 

o‘tkazish. 

90. Mahalliy moliyani mustahkamlash. 

91. Mahalliy 

hokimiyat 

organlarining 

moliyaviy 

mustaqilligini 

mustahkamlash. 

92. Islohotlarni  amalga  oshirish  sharoitida  byudjet-soliq  siyosatining  asosiy 

yo‘nalishlari.  

 

23  

93. Harakatlar  strategiyasini  amalga  oshirish  sharoitida  mahalliy  byudjetlarni 

samarali boshqarish 

94. Mahalliy byudjetlar daromadlari tizimi, ularni barqarorlashtirish masalalari 

95. Harakatlar  strategiyasini  amalga  oshirish  sharoitida  mahalliy  byudjetlar 

daromadlarining shakllanish manbalari 

96. Harakatlar  strategiyasini  amalga  oshirish  sharoitida  mahalliy  byudjetlar 

xarajatlari tizimi, ularni optimallashtirish masalalari 

97. Davlat investitsion dasturlarini amalga oshirishda davlat moliyasining o‘rni 

va ahamiyati 

98. Byudjet  tashkilotlarida  byudjetdan  tashqari  mablag‘larni  jalb  qilish  va 

ulardan foydalanish 

99. Harakatlar  strategiyasini  amalga  oshirish  sharoitida  aholini  ijtimoiy 

muhofaza qilishning zarurligi va moliyaviy manbalari 

100. Harakatlar  strategiyasini  amalga  oshirish  sharoitida  aholini  manzilli 

ijtimoiy himoya qilish davlat dasturlarini moliyaviy ta’minlash masalalari 

101. Harakatlar  strategiyasini  amalga  oshirish  sharoitida  davlatning  tashqi 

iqtisodiy faoliyat bo‘yicha daromad va xarajatlari 

102. Konsolidatsiyalashgan byudjet, uning tarkibi, tuzilishi va xususiyatlari 

103. Davlat 

moliyasi 

barqarorligini 

ta’minlashda 

davlat 


qimmatli 

qog‘ozlarining o‘rni va ahamiyati 

104. Harakatlar 

strategiyasini 

amalga 

oshirish 

sharoitida 

mahalliy 

byudjetlarning daromad va xarajatlarini tartibga solish 

105. Natijaviylikka  yo‘naltirilgan  byudjetlashtirish,  uning  afzalliklari  va  joriy 

qilish shart-sharoitlari 

106. Byudjet-soliq siyosati va iqtisodiyotda soliq yukini pasaytirish  

107. Xorijiy mamlakatlarda davlat qarzi, uni boshqarish masalalari 

108. Davlat qarzini boshqarish 

 

 

  


 

 

24  


Download 0.49 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar