Bozor munosabatlarini rivojlantirishga qaratilgan O‘zbekiston iqtisodiyotining negizini nima tashkil etadi?Download 28,84 Kb.
Sana26.02.2020
Hajmi28,84 Kb.
#40872
Bog'liq
9-sinf-huquq-test
CONTROL WORKS(5-9) SHONAEVA MUKHAYO (KARMANA), 9- sinf huquq fanidan test savollari, MARUZA-MATN-Masofaviy-123, informatika fanini oqitish metodikasi fanidan multimediali elektron oquv qollanma yaratish, МАТЕМАТИК ТАСАВВУРЛАР, Bilimlar bellashuvi - 2015 tuman bosqichi yozma ish materiallari, Fizika bayonnoma, 1-maktab Kasb taqdimoti, Nurbek, Mavzu tashkilotda menejerning xulqi-hozir.org, Kurs ishi, Kochmas mulk Kurs ishi, Kochmas mulk Kurs ishi, Gul qag
9-sinf huquq yarim

yillik test


 1. Bozor munosabatlarini rivojlantirishga qaratilgan O‘zbekiston iqtisodiyotining negizini nima tashkil etadi?

 1. xususiy, ommaviy mulk,

 2. xilma-xil shakllardagi mulklar,

 3. xususiy, ijtimoiy, davlat mulki,

 4. xususiy, umumiy, davlat mulki.
 1. Har bir fuqaro mansabdor shaxslarning qonunga xilof xatti-harakati yoki harakatsizligi ustidan yuqori organga shikoyat qilishga haqlidir”. Ushbu so‘zlar quyidagi javoblardan qaysi biriga tegishli?

 1. “Fuqarolarning murojaatlari to‘g‘risida”gi Qonunga;

 2. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunga;

 3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 33-moddasiga;

 4. “O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari to‘g‘risida”gi Qonuniga.


3. Oliy Majlisning inson huquqlari bo‘yicha Vakili (Ombudsman) qanday vazifalarni bajaradi?

1. mamlakatda inson huquqlariga rioya etilishi bilan bog‘liq bo‘lgan ishlar ahvolini o‘rganish;

2. inson huquqlariga putur yetkazilish sabablarini aniqlash;

3. inson huquqlarini sudda tiklash;

 1. 1.2.3

 2. 1.2

 3. 2.3

 4. 1.3


4. Ijtimoiy huquqlarni belgilang.

1. O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalarga va boshqa jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish

2. Har bir shaxs mehnat qilish, erkin kasb tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash va qonunda ko‘rsatilgan tartibda ishsizlikdan himoyalanish huquqiga egadir.

3. Har kim o‘z sha'ni va obro‘siga qilingan tajovuzlardan, shaxsiy hayotiga aralashishdan himoyalanish va turar joyi daxlsizligi huquqiga ega.

4. Har kimga ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi.

5. Yashash huquqi har bir insonning uzviy huquqidir.

6. Har bir inson malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega.

7. Har bir shaxs mulkdor bo‘lishga haqli. 1. 1.2.4.6.7

 2. 1.2.3.4.5.6.7

 3. 2.4.6.

 4. 1.3.5.7

5. Konstitutsiyaga muvofiq quyidagilardan qaysi biri ijtimoiy huquqlarga kiradi?
1. mulkdor bo‘lish;

2. ta’lim olish

3. malakali tibbiy xizmatdan foydalanish;

4. siyosiy partiyalarga a`zo bo‘lish

 1. 1.4

 2. 2.3

 3. 1.2.3.4.

 4. 1.2.3

6. Quyidagilardan qaysilari siyosiy huquqlarga tegishli?

1. jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ishtirok etish huquqi;

2. saylash va saylanish huquqi

3. yashash va dam olish huquqi

4. siyosiy partiyalarga a`z o bo‘lish


 1. 1.2.3

 2. 3, 4

 3. 1.3.4

 4. 1.2.4

7. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ….

1. O‘n ikkinchi chaqiriq, O‘zbekiston respublikasi Oliy kengashining o‘n birinchi sessiyasida 1992 YIL 8 dekabrda qabul qilingan2. 6 bo‘lim, 26 bob, 126 moddadan iborat

3. O‘n ikkinchi chaqiriq, O‘zbekiston respublikasi Oliy Majlisining o‘n birinchi sessiyasida 1992 YIL 8 dekabrda qabul qilingan4. ning ustunligi so‘zsiz tan olinadi

 1. 1.2.

 2. 1.4

 3. 1.2.3.

 4. 1.2.4

8. Konstitutsiyaviy majburiyatlarni aniqlang?

 1. Fuqarolar qonun bilan belgilangan soliqlar va mahalliy yig‘imlarni to‘lashga;

 2. Mehnat qilish;

 3. Fuqarolar qonunda belgilangan tartibda harbiy yoki muqobil xizmatni o‘tash

 4. Adolatli mehnat sharoitlarida ishlash;

 5. Voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlar o‘z ota-onalari haqida g‘amxo‘rlik qilish;

 6. Davlat ishlarini boshqarishida bevosita ishtirok etish;

 1. 1.2.3.4.5.6

 2. 2.3.4.5.

 3. 1.2.3.6

 4. 1.2.3

9. 14 yoshga to’lgan voyaga yetmaganlar quyidagi qaysi jinoyatlarning sub`ekti bo‘lishi mumkin?

1. O’z xizmat vazifasini suistemol qilish

2. odam o’g’rilash

3. buyruq yoki boshqa farmoiyshni bajarish

4. ozodlikdan mahrum qilish joylaridan qochish

5. transpot vositasini olib qochish

1, 2, 3, 4, 5;

1, 3, 4, 5;

3, 4, 5;

2, 4, 5
10. O‘zbekiston Respubasi Konstitutsiyaning 14 moddasida belgilangan qoidani davom ettiring

Davlat o‘z ..., ijtimoiy adolat va qonuniylik prinsiplari asosida amalga oshiradi.

1. ishini

2. va fuqarolarning huquqlarini ko‘zlab,

3. xalqaro huquqning umume'tirof etgan tamoyillarini ko‘zlab,

4. faoliyatini inson va jamiyat farovonligini ko‘zlab

A) 1,2 B) 1,3 S) 1,2,3 D) 3


11. Mamlakatning asosiy qonunida mustahkamlab qo’yilgan O’zbekistonning tashqi siyosati prinsiplarini ko’rsating.

1. boshqa davlatlar suverentiteti tengligini hurmat qilish;

2. davlatning ichki ishlariga aralashmaslik;

3. kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik;

4. nizolarni tinch yo’l bilan hal etish;

5. Respublika davlatning, xalqning oliy manfaatlari, farovonligi va xavfsizligini ta’minlash maqsadida ittifoqlar tuzishi, hamdo’stliklarga va boshqa davlatlararo tuzilmalarga kirishi va ulardan ajralib chiqishi mumkin emas;

A) 1,2,3; B) 1, 2, 3 ,4; S) 1, 2, 4, 5; D) 1, 3, 4, 5;
12. “Konstitutsiya” so‘zi qanday ma’noni anglatadi?


 1. lotincha “constitutio” so‘zidan olingan bo‘lib “nizom, qoidalar” ma’nolarini;

 2. yunoncha “constitutio” so‘zidan olingan bo‘lib “nizom, qoidalar” ma’nolarini;

 3. nemischa “constitutio” so‘zidan olingan bo‘lib “usul, uslublar” ma’nolarini;

 4. fransuzcha “constitutio” so‘zidan olingan bo‘lib “qoidalar o‘rnataman” ma’nosini.

13. Asosiy qonun nima?

 1. Konstitutsiya;

 2. Prezident farmonlari;

 3. Hukumat qarorlari;

 4. Oliy majlis tomonidan qabul qilingan qonunlar.

14. Konstitutsiyaviy huquq eng avvalo qanday huquqiy normalar majmuasidir?

 1. Konstitutsiyaviy huquq inson huquqini bеlgilaydi;

 2. Konstitutsiyaviy huquq davlat manfaatini qo‘riqlaydi;

 3. Shaxsni burchini bеlgilaydigan, davlatni himoyalaydi;

 4. Konstitutsiyaviy huquq eng avvalo inson va fuqarolarning asosiy huquq va

erkinliklarini muhofaza etuvchi, kafolatlovchi va shu maqsadlarda uni himoyalovchi.
15. Konstitutsiya o‘z normalarida inson va davlat o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga solishi bilan birga quyidagilardan qay birini bеlgilaydi?

 1. Davlat tuzilishini;

 2. Fuqarolarning tеngligini;

 3. Inson omilini;

 4. Davlatning mohiyatini, shaklini.

16. Konstitutsiya normalaridagi eng muhim masalalardan biri nima?

 1. Qo‘shni davlatlar bilan munosabat;

 2. Fuqarolar erkinligini ta'mirlash;

 3. Shaxs va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarni amalga oshirish;

 4. Inson va davlat ortasidagi munosabatni.

17. Quyidagi jumlani Konstitutsiyaning 2-moddasiga asoslanib to’ldring

Davlat . . . , uning manfaatlariga xizmat qiladi.


 1. xalq irodasini ifoda etib,

 2. Davlat, jamiyat, shaxs, tushunchasiga tayanib,

 3. Fuqarolik tushunchasi, davlat tushunchasini umumlashtirib,

 4. Mustaqil O‘zbеkiston davlatining asosiy Konstitutsiyaviy prinsiplariga tayanib,

18. Ushbu konstitutsiyaviy qoidada qanday so‘zlar tushirib qoldirilgan? “Davlat, uning organlari va mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari, fuqarolar… ish ko‘radilar”. 1. Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq;

 2. O‘z huquqiy ongiga muvofiq;

 3. Davlatning o‘rnatgan qoidalariga muvofiq;

 4. Huquq talablariga muvofiq.

19. O‘zbеkiston Konstitutsiyasining alomatlarini to‘g‘ri belgilang.1. Davlatning asosiy qonuni;

2. Oliy yuridik kuch;

3. Joriy qonun hujjatlarining asosiy manbai, poydevori;

 1. 1.2.3

 2. 2.3

 3. 1.3

 4. 1.2

20. Konstitutsiyaviy majburiyatlarni aniqlang?

 1. Fuqarolar qonun bilan belgilangan soliqlar va mahalliy yig‘imlarni to‘lashga;

 2. Mehnat qilish;

 3. Fuqarolar qonunda belgilangan tartibda harbiy yoki muqobil xizmatni o‘tash

 4. Adolatli mehnat sharoitlarida ishlash;

 5. Voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlar o‘z ota-onalari haqida g‘amxo‘rlik qilish;

 6. Davlat ishlarini boshqarishida bevosita ishtirok etish;

 1. 1.2.3.4.5.6

 2. 2.3.4.5.

 3. 1.2.3.6

 4. 1.3.5

21. O‘zbekiston Respublikasi huquq manbalariga nimalar kiradi?


1.
Konstitutsiya qonunlar, qonun osti hujjatlari;

2. Xalqaro huquqning umum e’tirof etgan prinsiplari va normalari;

3. O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari;


 1. 1.2.3

 2. 1.2.

 3. 1.3

 4. 2.3

22. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining asosiy xususiyatlari nima?

1. Inson, uning hayoti,erkinligi, sh‘ani oliy qadiryatligi e’lon qilingan;

2. Inson huquqlari va erkinliklarining davlatnikiga nisbatan ustuvorligi tan olingan;

3. Davlatning vazifasini inson va jamiyat manfaatlariga xizmat qilish ekanligini belgilangan;

 1. 1.2.3

 2. 1.2.

 3. 1.3

 4. 2.3

23. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilishzarurati sabablarini toping.

1. Konstitutsiya milliy davlatni barpo etish va tashkil etishning yuridik asosi bo‘lishi kerakligi mustaqil davltga O‘zbekiston Konstitutsiyasi zarur edi;

2. Konstitutsiya xalqning inson huquqlari va demokratik munosabatlarni e‘lon qilingan intilishlarini qonun yo‘li bilan mustahkamlab qo‘yish kerak edi;

3. Konstitutsiya mamlakatdagi yangi bozor munosabatlarini qonun yo‘li bilan mustahkamlab qo‘yishi lozim edi;

 1. 1.2.3

 2. 1.

 3. 2

 4. 3

24. Konstitutsiyaga ko‘ra, shaxsning erkin bo‘lish huquqining mazmuni nimadan iborat?1. qonunda belgilangan tartibdan tashqari hech kim qamoqqa olinishi mumkin emas.

2. hech kim qiynoqqa solinishi mumkin emas.

3. hech kimda uning roziligisiz tibbiy yoki ilmiy tajribalar o‘tkazilishi mumkin emas.

 1. 1.2.3

 2. 1.2

 3. 3

 4. 1

25. O‘zbеkiston Rеspublikasining Konstitutsiyasiga muvofiq O‘zbеkiston xalqi nomidan:1. Oliy Majlis ish olib borad

2. siyosiy partiyalar;

3. Prеzidеnti ish olib borad

4. jamoat birlashmalai,

5. ijtimoiy harakatlar

1.2.3.4.5

1.3.4


1.3

1.29-sinf Huquq ykuniy test
1. Quyidagilardan ma'muriy javobgarlik turini ko‘rsating

A) jarima, muayan huquqdan mahrum qilish, haqini to‘lash sharti bilan ashyoni olib qo‘yish

B) jarima, muayan huquqdan mahrum qilish, axloq tuzatish ishlari, xizmat vazifasini cheklash

S) hayfsan

D) jarima, ozodlikdan mahrum qilish
2 “Ov qilish huquqidan mahrum qilish” qaysi javobgarlik turiga kiradi?

A) ma'muriy B) intizomiy

S) jinoiy-intizomiy D) fuqaroviy
3. Agar 14 yoshli voyaga yetmagan shaxs ishga yuk tashuvchi bo‘lib qabul qilingan bo‘lsa, u bir vaqtning o‘zida necha qancha og‘irlikdagi yukni ko‘tarishi mumkin?

A) 10kg B) 5 kg S) 4,1 kg D) 7 kg


4. Ma'muriy ushlab turish necha soatgacha bo‘lishi mumkin?

a) ko‘rpi bilan 1 soat b) ko‘pi bilan 3 soat

c) ko‘pi bilan 24 soat d) ko‘pi bilan 3 sutka
5. Agar 16 yoshli yoki 18 yoshga to‘lmagan voyaga yetmagan shaxs o‘ta og‘ir jinoyat sodir etas unda necha yilga ozodlikdan mahrum qilish mumkin?

a) 12 yil b) 15 yil c) 10 yil d) umrbod ozodlikdan mahrum qilish


6. O‘zbekiston respublikasi Konstitutsiyasida barcha fuqarolarning mehnat qilishga majburliklari qayd etilgan moddani ko‘rsating

a) 6-modda. b) 37-modda c) 41- modda d) bunday modda yo‘q


7. Qonunga hilof ijtimoiy harakat yoki harakatsizlik qanday ataladi?

a) jinoyat b) ma'muriy harakat

c) intizomiy harakat d) fuqaroviy harakat
8. Ma'muriy javobgarlikka quyidagi qaysi shaxslar tortilishi mumkin?

A) ma'muriy javobgarlik sodir etgan vaqtda 16 yoshga yetgan shaxslar

B) ma'muriy javobgarlik sodir etgan vaqtda 15 yoshga yetgan shaxslar

S) ma'muriy javobgarlik sodir etgan vaqtda 14 yoshga yetgan shaxslar

D) ma'muriy javobgarlik sodir etgan vaqtda 13 yoshga yetgan shaxslar
9. O‘rtacha og‘irlikda qasddan jinoyat sodir etgan shaxslar necha yoshdan jinoiy javobsharlikka tortiladilar?

a) jinoyat sodir etganida 11 yoshga to‘lgan shaxslar

b) jinoyat sodir etganida 12 yoshga to‘lgan shaxslar

c) inoyat sodir etganida 13 yoshga to‘lgan shaxslar

d) jinoyat sodir etganida 14 shga to‘lgan shaxslar
10. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 169-moddasida belgilangan ko‘rsatilgan o‘g‘rilik jinoyatining obuektiv tomonini ko‘rsating.

A) O‘zganing mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish

B) Aldash yoki ishonchni suistemol qilish yo‘li bilan o‘zganing mulkini yoki mulkka bo‘lgan huquqini qo‘lga kiritish

S) ishonib topishirilgan yoki uning ixtiyorida bo‘lgan o‘zganing mulkini o‘zlashtirish yoki rastarata yo‘li bilan talon-taroj qilishda namoyon bo‘ladi.

D) o‘zganing mol-mulkini ochiqdan –ochiq talon-taroj qilishda ifodalandi.
11. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Qonuniga muvoffiq 14 yoshga to‘lgan shaxslar quyidagi qaysi jinoyatarning subyekti bo‘lishlari mumkin?

1. o‘g‘rilik

2. qasddan badanga o‘rtacha og‘irlikda shikast yetkazish

3. talonchilik,

4. litsenizyasi faoliyat bilan shug‘illanish

5. bosqinchilik

A) 1, 3, 4, 5; B) 1,2,4,5; S) 1,2,3,6; D) 2, 5,6;
12. To‘g‘ri javoblarni ko‘rsating

1. Jamiyat-arabchadan olingan bo‘lib, jamoa, jamlangan, birlashgan degan ma'nolarni bildiradi.

2. Jamiyait – muayayan hududda yashovchi, o‘z ehtiyojlari va manfaatlariga ko‘ra ma'lum tarzda birlashgan kishlarning jamoasi.

3. jamiyat - davlat shakllanishining muayann davrida tashkil topadi

A) 1,2 B) 1,3 S) 2,3 D) 1,2,3
13. Jamiyatning teng huquqli bo‘lgan a'zolarini ajrating


 1. talaba va o‘quvchi

 1. bog‘cha tarbiyalanuvchisi

 2. go‘dak (chaqaloq)

 3. dehqon

 4. ishchi

 5. agranom

 6. ota, ona, bobo va buvi

A) 1,2,4,6,7 B) 1,2,3 S) 1,2,3,4 D) 1,2,3,4,5,6,7
14. davlat organlarini ko‘rsating

1. Mahalliy boshqaruv organlari.

2. siyosiy partiyalar

3. Vazirlar Mahkamasi

4. sog‘liqni saqlash vazirligi,

5. tabiatni qo‘riqlash qo‘mitasi.

A) 1,3,4; B) 1,2,3, 4; S) 1,2,3,4 5; D) 1,3,4,5
15. Respublikaning asosiy belgilarini ko‘rsating

1. Hokimiyat oliy idoralarining saylab qo‘yilishi, fuqarolarning davlt boshqaruvlarida ishtiroki;

2. hokimiyat vakolatlarining taqsimlanishi, sudalarning mustaqilligi

3. hokimiyat oliy idoralarining o‘z qarorlarini saylangan muddati davomida qabul qilishi;

A) 1, 2, 3 B) 1,2 S) 1,3 D) 2,3
16. Hulq atvor qoidalarining o‘z ifodalanib, huquq subyektlarining huquq va majburiyatlari belgilab beradigan huquqiy normaning tarkibiy qisimini ko‘rsating.

A) Dispozitsiya B) Gipoteza S) sanksiya D) litsenziya


17. Kodeks-

A) lotinchadan tarjima qilinganida tan olish degan ma'noni bildiradi

B) inglizchadan tarjima qilinganida kitob degan ma'noni bildiradi

S) huquqning biror tarmog‘iga oid qonunlar to‘plami

D) harakat reja

18. .Fuqaroviy-huquqiy javobgarlik -Garjdansko-pravovoe nakazanie-

1. ma'lum huquqdan mahrum qilish, axloq tuzutish ishlari;

2. aybdor shaxsning to‘liq moddiy javobgarligi va ozodlikdan mahrum qilish;

3. ma'naviy javobgarlik;

4. moddiy javobgarlik;

5. moddiy javobgarlik va xarbiy unvondan mahrum qilish, yoki intizomiy qo‘shinga jo‘natish

A) 1 ,2 B) 1,3,4 S) 4, 5 D) 3,4
19. Xodim mehnat shartnomasini bekor qilish to‘g‘risida rahbarni ogohlantirganidan so‘ng 14 vaqt o‘tib ketsa-da xodim o‘z ishini davom ettirsa, unda shartnoma .....

A) mehnat shartnomasi bekor bo‘ladi. B) ogohlantirish muddati uch oyga uzaytiriladi;

S) ogohlantirish muddati bir oyga uzaytiriladi. D) xodimning arizasi o‘z kuchini yo‘qotadi;
20.. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qaysi moddasida oila jamiyatning asosiy bo‘g‘ini ekanligi qayd etiladi?

A) 53 –modda B) 63-modda S) 64- modda D) 65-modd


21. O‘zbekiston Respublikasining “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish milliy dasturi” qachon qabul qilingan?

A) 1997 yil 29 avgustda B) 2001 yil 4 yanvarda

S) 1998 yil 29 avgustda D) 2001 yil 18 yanvarda
22. Davlat bu-

1. Majburi qilish kuchiga ega bo‘lgan, ya'ni hokimiyatga ega bo‘lgan siyosiy tashkilot

2. O‘z fuqarolari, shuningdek, huqudida istiqomat qiluvchi barcha insonlarning manfaatlarini himoya qiladi.

3. Boshqa davlatlar bilan siyosiy iqtisodiy, madaniy munosabatlarga kirishadi.

4. Bu shunday tashkilotki unga barcha insonlar ijtimoiy kelib chiqishlariga ko‘ra kiradilar.

A) 1, 2, 3 B) 1, 2, 4, S) 2, 3 D) 1, 3


23. 14 yoshga to’lgan voyaga yetmaganlar quyidagi qaysi jinoyatlarning sub`ekti bo‘lishi mumkin?

1. O’z xizmat vazifasini suistemol qilish

2. odam o’g’rilash

3. buyruq yoki boshqa farmoiyshni bajarish

4. ozodlikdan mahrum qilish joylaridan qochish

5. transpot vositasini olib qochish

A) 1, 2, 3, 4, 5; B) 1, 3, 4, 5; S) 3, 4, 5; D) 2, 4, 5;
24. Mamlakatning asosiy qonunida mustahkamlab qo’yilgan O’zbekistonning tashqi siyosati prinsiplarini ko’rsating.

1. boshqa davlatlar suverentiteti tengligini hurmat qilish;

2. davlatning ichki ishlariga aralashmaslik;

3. kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik;

4. nizolarni tinch yo’l bilan hal etish;

5. Respublika davlatning, xalqning oliy manfaatlari, farovonligi va xavfsizligini ta’minlash maqsadida ittifoqlar tuzishi, hamdo’stliklarga va boshqa davlatlararo tuzilmalarga kirishi va ulardan ajralib chiqishi mumkin emas;

A) 1,2,3; B) 1, 2, 3 ,4; S) 1, 2, 4, 5; D) 1, 3, 4, 5;

25. huquq instituti-

A) bu o’zaro bog’langan, bir turdagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy normalar guruhidan iborat.

B) huquqning ijtimoiy munosabatlarga yordamlashishga ta’sir ko’rsataishga yordamlashadigan yo’llari, usullari vositalarining yig’indisidir

S) davlat tomonidan o’rnatilgan, himoya qilinadigan barcha uchun majburiy hulq atvor qoidalari.D) turli- tuman, lekin o’zaro mustahkam alohada bo’lgan yuribidik normalar yig’indisi;
Download 28,84 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
covid vaccination
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti