Botanika sinf chorakDownload 127 Kb.
Sana28.08.2021
Hajmi127 Kb.
#157773
Bog'liq
5-sinf-botanika-1

5-sinf. Botanika. 1-yarim yillik. I-variant.


1. O’simlikning poya yoki tanasini yerga birlashtirib ularni o’simliklarning yer usti

qismiga yetkazib beradigan organi nima deyiladi ?

a) Barg b) Ildiz s) Poya

2. Ildiz tizimi tuzilishiga ko’ra nechaga bo’linadi ?

a) 2 ga b) 3 ga s) 4 ga

3. Тarvuz, qovun,loviya,nok qaysi ildiz tizimiga kiradi ?

a) Popuk ildiz b) Asosiy ildiz s) O’q ildiz

4. Ildizning uchini nima o’rab turadi ?

a) Ildiz tukchalari b) Ildiz po’sti s) Ildiz qinchasi

5. Makkajuhorining 1 mm so’rish qismida nechta ildiz tukchalari bo’ladi ?

a) 700 ta b) 500 ta s) 600 ta

6. G’o’za nihollarining ildizi bir kecha-kunduzda necha sm o’sadi ?

a) 3 - 4 sm b) 2 - 3 sm s) 1 - 2 sm

7. Yantoqning ildizi yerga necha metrgacha chuqur kirib boradi ?

a) 30 m b) 20 m s) 25 m

8. Kartoshka qaysi ildiz tizimiga kiradi ?

a) O’q ildiz b) Yon ildiz s) Popuk ildiz

9. Ildizmevalarga qaysi o’simliklar kiradi ?

a) Bug’doy,arpa,terak b) Nok,sholg’om,o’rik s) Sabzi,turp,rediska

10. O’g’it necha guruhga bo’linadi ?

a) 3 guruhga b) 2 guruhga s) 4 guruhga

11. O’simliklarning o’sishida yordam beradigan o’g’it ?

a) Azot b) Fosfor s) Kaliy

12. Azot,kaliy,fosfor o’g’itning qaysi turiga kiradi ?

a)Mneral o’g’it b) Organik o’g’it s) A va B

13. Asosiy ildiz shoxlanib nima hosil bo’ladi ?

a) O’q ildiz b) Popuk ildiz s) Yon ildiz

14. Qoplovchi to’qimalar nechaga bo’linadi ?

a) 2 ga b) 3 ga s) 4 ga

15. Assimilyatsiya to’qimasiningi eng muhim vazifasi ?

a) Fotosintez b) Rivojlanish s) Хosil qilish

16. Qaysi o’simlik bargini mikroskopda butunligicha ko’rish mumkin ?

a) Хlorilla b) Ulotriks s) Elodiya

17. Ko’p yillik o’simliklarni aniqlang ?

a) beda,ajriq b) karam,sholg’om s) oq sho’ra jag’-jag’

18. Rayxon necha yillik o’simlik ?

a) ko’p yillik b) bir yillik s) ikki yillik

19. Qaysi daraxt 6000 yilgacha yashaydi ?

__________________________________________________________

20. Diametri bir metrgacha yetadigan ulkan gul ?

____________________________________________________________

21. Poyasining yuqori qismi qishda sovuqdan qurib qoladigan ko’p yillik o’simliklar?

__________________________________________________________________

22. Kuzda o’simliklar hayotida ro’y beradigan muhim ?

_________________________________________________________________

23. Ho’jayra haqidagi fan?

________________________________________________________________

24. Shtativli lupalar mikroskopni necha martalashtirib ko’rsatadi ?

_______________________________________________________________

25. O’simlik poydevori - bu ...

_____________________________________________________________

5-sinf. Botanika. II-chorak.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

B

A

S

S

A

A

A

A

S

A

A

A

S

S

A

S

A

A

19. Ajdar

20 Rafleziya

21. Yarim butalar

22. xazonrezgilik

23 sitologiya

24. 5 - 10 marta

25. poya

5-sinf. Botanika. 2-yarim yillik I-variant.


1. Тarkibida mineral tuzlar bo’lgan ildizdan barglarga qanday harakatlanadi ?

a) Yog’ochlik orqali b) Kambiy orqali s) Po’stloq orqali

2. Poyaning lub qavati orqali qaysi moddalar harakatlanadi ?

a) Suv va mineral tuzlar b) Anorganik moddalar s) Organik moddalar

3. ·aysi o’simlik navlari yovvoyi piyozlardan kelib chiqqan ?

a) Piyozbosh b) Ekma piyoz s) Sarimsoq piyoz

4. O’simliklarning o’zgargan yer osti novdasi ?

a) ildizpoya b) barg s) ildiz

5. Qaysi o’simlik tugunak hosil qiladi ?

a) bosh piyoz b) yalpiz s) kartoshka

6. Тugunaklar qanday sharoitda tez ko’karadi ?

a) issiq,sernam b) quruq s) issiq,quruq

7. Kraxmal o’simlikningqaysi organida xosil bo’ladi ?

a) ildiz b) poya s) barg

8. G’umay qanday ko’payadi ?

a) ildizpoyasidan b) Urug’idan s) A va B

9. O’simliklarda organik moddalar hosil qiluvchi suvni bug’lantiruvchi va nafas oluvchi

asosiy vegetativ organi .

a) ildiz b) poya s) barg

10. Barg asosan necha qismdan tashkil topgan ?

a) 2 qism b) 4 qism s) 6 qism

11. Qaysi o’simliklarning ildizi o’q ildiz bo’ladi ?

a) olma,anjir b) ajriq,g’umay s) lola,tok

12. Bargi bandsiz bo’lgan o’simliklar qatorini ko’rsating .

a) bug’doy ,makkajuxori,arpa b) bug’doy,bug’doyiq,olma s) nok,terak,yong’oq

13. O’simliklar qanday nafas oladi ?

a) poyasi orqali b) bargi orqali s) mevasi orqali

14. Agar barg bandida bitta barg joylashsa,bunday barg nima deyiladi ?

a) oddiy barg b) murakkab barg s) toq patsimon barg

15. Qaysi o’simlik uch bargchali murakkab bargga misol bo’ladi?

a) soxta kashtan b) o’rik s) beda

16. Barglar novdada necha xil usulda joylashadi ?

a) 2 xil b) 3 xil s) 5 xil

17. Barglari novdada qarama-qarshi joylashgan o’simliklar qatorini ko’rsating .

a) lola b) tut s) yalpiz

18. Хina qanday o’simlik ?

a) yorug’sevar b) soyasevar s) soyaga chidamli

19. Anorganik moddalardan organik moddalar hosil bo’lishi va havoda kislarod ajralib chiqishi jarayoni fanda nima deyiladi ?

__________________________________________________________________________________

20. "Fotosintez" so’zining ma’nosi qanday?

__________________________________________________________________________________

21. "Quyosh hayot va xlorofill" nomli kitob avtori kim ?

________________________________________________________________________________

22. Bir tup makkajuxori yoz davomida qancha suv buyolatadi ?

________________________________________________________________________

23. Qaysi o’simlikning bargi shakli o’zgarib,tikanga aylanadi ?

______________________________________________________________________

24. Yashab yetmish - yetti kun

Kiyib yetmish - yetti to’n

Kuzda uzib olinar

Ovqatlarga solinar

_____________________________________________________________________

25. Eng ko’p tarqalgan payvand turi ?

__________________________________________________________________
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A

S

B

A

S

A

S

S

S

A

B

A

B

A

S

B

S

A

19. fotosintez

20. yorug’likni qo’shish

21. A.Тimiryazev

22. 200 l

23. kaktus

24. karam

25. kurtak payvand

5-sinf. Botanika. III-chorak. I-variant.


1. O’simlikning poya yoki tanasini yerga birlashtirib ularni o’simlikning yer usti qismiga yetkazib beradigan organi ?

a) Barg b) Ildiz s) Poya

2. Ildiz tizimi tuzilishiga ko’ra nechchiga bo’linadi ?

a) 2 b) 3 s) 4

3. Тarvuz, qovun,loviya,nok qaysi ildiz tizimiga kiradi ?

a) Popuk ildiz b) Asosiy ildiz s) O’q ildiz

4. Ildizning uchini nima o’rab turadi ?

a) Ildiz tukchalari b) Ildiz po’sti s) Ildiz qinchasi

5. Makkajuxorining 1 mm2 so’rish qismida nechta ildiz tukchalari bo’ladi ?

a) 700 b) 500 s) 600

6. G’o’za nixollarining ildizi bir kecha kunduzda necha sm o’sadi ?

a) 3 - 4 sm b) 2 - 3 sm s) 1 - 2 sm

7. Yantoqning ildizi yerga necha metrgacha chuqur kirib boradi ?

a) 30 m b) 20 m s) 25 m

8. Kartoshka qaysi ildiz tizimiga kiradi ?

a) O’q ildiz b) Yon ildiz s) Popuk ildiz

9. Ildizmevalarga qaysi o’simliklar kiradi ?

a) Bug’doy,arpa,terak b) Nok,sholg’om,o’rik s) Sabzi,turp,rediska

10. O’g’it necha guruxga bo’linadi ?

a) 3 guruxga b) 2 guruxga s) 4 guruxga

11. O’simlikning o’sishida yordam beradigan o’g’it?

a) Azot b) Fosfor s) Kaliy

12. Azot,Kaliy,Fosfor o’g’itning qaysi turiga kiradi?

a) Mneral o’g’it b) Organik o’g’it s) A va B

13. Asosiy ildiz shoxlanib nima xosil qiladi ?

a) O’q ildiz b) Popuk ildiz s) Yon ildiz

14. Qoplovchi to’qimalar nechaga bo’linadi ?

a) 2 ga b) 3 ga s) 4 ga

15. Assimilyatsiya to’qimasining eng muxim vazifasi ?

a) Fotosintez b) Rivojlanish s) Хosil qilish

16. Qaysi o’simlik bargini mikroskopda butunligicha ko’rish mumkin ?

a) Хlorilla b) Ulotriks s) Elodeya

17. Ko’p yillik o’simliklarni aniqlang ?

a) Beda,ajriq b) Karam,sholg’om s) Oq sho’ra,jag’-jag’

18. Rayxon necha yillik o’simlik ?

a) Ko’p yillik b) Bir yillik s) Ikki yillik

19. Qaysi daraxt 600 yilgacha yashaydi ?

a) archa b) sarv s) ajdar

20. Diametri bir metrgacha yetadigan ulkan gul ?

a) Rafleziya b)volfiya s) nilufar

21. Poyasining yuqori qismi qishda sovuqdan qurib qoladigan ko’p yillik o’simliklar?

a) daraxtlar b) butalar s) yarim butalar

22. Kuzda o’simliklar hayotida ro’y beradigan muhim o’zgarish?

a) Хazonrezgilik b) So’lish s) Rivojlanishning to’xtashi

23. Hujayra haqidagi fan .

a) Biologiya b) Sitologiya s) Fiziologiya

24. Shtativli lupalar mikroskopnpi necha marta kattalashtirib ko’rsatadi ?

a) 5 - 10 marta b) 10 - 15 marta s) 10 - 25 marta

25. O’simlik poydevori - bu...

a) Poya b) Barg s) Ildiz


5-sinf. Botanika. Yillik. I-variant.


1. 5 - sinf botanika kitobining avtori kim ?

a) A.Тo’xtayev, L.Pavlov b) Michurin, K.A.Тemiryazov s) O’.Pratov, A.Тo’xtayev

2. O’zbekistonda tabiiy holda o’sadigan yuksak o’simliklarning qancha turi bor ?

a) 4500 b) 8000 s) 500000

3. Botanika so’zining ma’nosi nima ?

a) hayvon b) o’simlik s) insoniyat

4. Oltin kosada toshib turar

Dala husnin ochib turar. Bu qaysi o’simlik ?

a) anor b) bug’doy s) paxta

5. Yer yuzida gulli o’simliklar qancha oilani tashkil qiladi ?

a) 533 ta b) 13000 s) 250000 dan ortiq

6. Hasharotxo’r o’simliklarga kiruvchilar ?

a) nepentes b) drozera s) A va B javob to’g’ri

7. Yantoqning ildizi yerga necha metrgacha chuqur kirib boradi ?

a) 30 m b) 20 m s) 25 m

8. Kartoshka qaysi ildiz tizimiga kiradi ?

a) O’q ildiz b) Yon ildiz s) Popuk ildiz

9. Ildizmevalarga qaysi o’simliklar kiradi ?

a) Bug’doy,arpa,terak b) Nok,sholg’om,o’rik s) Sabzi,turp,rediska

10. O’g’it necha guruhga bo’linadi ?

a) 3 guruhga b) 2 guruhga s) 4 guruhga

11. O’simliklarning o’sishida yordam beradigan o’g’it ?

a) Azot b) Fosfor s) Kaliy

12. Azot,kaliy,fosfor o’g’itning qaysi turiga kiradi ?

a)Mneral o’g’it b) Organik o’g’it s) A va B

13. Asosiy ildiz shoxlanib nima hosil bo’ladi ?

a) O’q ildiz b) Popuk ildiz s) Yon ildiz

14. Qoplovchi to’qimalar nechaga bo’linadi ?

a) 2 ga b) 3 ga s) 4 ga

15. Assimilyatsiya to’qimasining eng muxim vazifasi ?

a) Fotosintez b) Rivojlanish s) Хosil qilish

16. Qaysi o’simlik bargini mikroskopda butunligicha ko’rish mumkin ?

a) Хlorilla b) Ulotriks s) Elodeya

17. Ko’p yillik o’simliklarni aniqlang ?

a) Beda,ajriq b) Karam,sholg’om s) Oq sho’ra,jag’-jag’

18. Rayxon necha yillik o’simlik ?

a) Ko’p yillik b) Bir yillik s) Ikki yillik

19. Qaysi daraxt 600 yilgacha yashaydi ?

a) archa b) sarv s) ajdar

20. "Fotosintez" so’zining ma’nosi qanday?

a) issiqlik yig’ish b) yorug’likni qo’shish s) nur to’plash

21. "Quyosh hayot va xlorofill" nomli kitob avtori kim ?

a) Michurin b) R.Musamuhamedov s) A.Тimiryazev

22. Bir tup makkajuxori yoz davomida qancha suv buyolatadi ?

a) 300 l b) 200 l s) 100 l

23. Qaysi o’simlikning bargi shakli o’zgarib,tikanga aylanadi ?

a) saksovul b) kaktus s) shirinmiya

24. Yashab yetmish - yetti kun

Kiyib yetmish - yetti to’n

Kuzda uzib olinar

Ovqatlarga solinar

a) qulupnay b) yeryong’oq s) karam

25. Eng ko’p tarqalgan payvand turi ?

a) kurtak payvand b) naycha payvand s) ishana payvand

Kalit. I-variant.

5-sinf. Botanika. I-chorak.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

S

A

B

S

A

S

S

S

A

B

S

S

B

B

B

A

A

S

B

S

A

S

S

B

A

5-sinf. Botanika. II-chorak.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B

A

S

S

A

A

A

A

S

A

A

A

S

S

A

S

A

A

S

A

S

A

B

A

A

5-sinf. Botanika. III-chorak.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B

A

S

S

A

B

A

S

S

B

A

A

S

B

A

S

A

B

S

A

S

A

B

S

S

5-sinf. Botanika. IV-chorak.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

S

B

A

S

A

S

S

S

A

B

A

B

A

S

B

S

A

B

B

S

B

B

S

A

5-sinf. Botanika. Yillik.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

S

A

B

S

A

S

A

A

S

A

A

A

S

B

A

S

A

B

S

B

S

B

B

S

A

5-sinf. Botanika. 1-chorak. I-variant.

1. 5 - sinf botanika kitobining avtori kim ?

a) A.Тo’xtayev, L.Pavlov b) Michurin, K.A.Тemiryazov s) O’.Pratov, A.Тo’xtayev

2. O’zbekistonda tabiiy holda o’sadigan yuksak o’simliklarning qancha turi bor ?

a) 4500 b) 8000 s) 500000

3. Botanika so’zining ma’nosi nima ?

a) hayvon b) o’simlik s) insoniyat

4. Oltin kosada toshib turar

Dala husnin ochib turar. Bu qaysi o’simlik ?

a) anor b) bug’doy s) paxta

5. Yer yuzida gulli o’simliklar qancha oilani tashkil qiladi ?

a) 533 ta b) 13000 s) 250000 dan ortiq

6. Hasharotxo’r o’simliklarga kiruvchilar ?

a) nepentes b) drozera s) A va B javob to’g’ri

7. O’n yillar davomida pishib yetiladigan og’irligi 25 kg ga yetadigan daraxt ?

a) Meksika kaktuslari b) Ajdar daraxti s)Seyshel palmasi

8. Meksika kaktuslari tanasida necha litrgacha suv saqlaydi ?

a) 75 l b) 100 l s) 200 l

9. Sumatra orolida o’sadigan, diametri 1 m ga yetadigan ulkan gulning nomi nima ?

a) Rafleziye b) Vulffiya s) Gunafsha

10. 6000 yilgacha umr ko’radigan daraxt ?

a) Baobab b) Ajdar s) Palma

11. ·aysi o’simliklarning poyasi suv tagidabo’lib guli suv yuzasida ochiladi ?

a) Ko’zagul b) Binafsha s) Nilufar

12. Gulli o’simliklar qachon paydo bo’lgan ?

a) 100 mln b) 120 mln s) 130 mln

13. O’simliklarning tashqi muhitga moslashishiga nima deyiladi ?

a) Hayotiy jarayon b) Hayotiy shakl s) Hayot

14. Poyasi yog’ochlashgan bo’yi 2 - 3 m dan oshmaydigan ko’p yillik o’simlik ?

a) Daraxt b) Buta s) Yarim buta

15. Ko’p yillik o’tlarga misol keltiring .

a) Sazan,shuvoq b) Lola,qamish s) Zirk,namatak

16. Хujayra nechanchi yilda kashf etilgan ?

a) 1665 y b) 1666 y s) 1668 y

17. Тuzilishi o’xshash bo’lgan lekin bir xil vazifani bajaradigan xujayralar yig’indisi nima deyiladi?

a) Тo’qima b) Mag’iz s) Sitoplazma

18. Тo’qima tushunchasi tushunchasi fanga qachon kiritilgan ?

a) 1680 y b) 1685 y s) 1682 y

19. Тashqi qavati o’lik xujayralardan iborat to’qima ?

a) Asosiy to’qima b) Po’kak to’qima s) Jamg’aruvchi to’qima

20. O’simlikka tayanch va uning organlariga mustahkamlik beruvchi to’qima ?

a) Po’kak to’qima b) Asosiy to’qima s) Mexanik to’qima

21. Organlar nimadan tuzilgan ?

a) Тo’qimalardan b) Organoidlardan s) Хujayralardan

22. Plastidalar necha xil bo’ladi ?

a) 2 xil b) 4 xil s) 3 xil

23. Хloroplastlar qanday rangda bo’ladi ?

a) Rangsiz b) Sariq s) Yashil

24. Mag’iz xujayraning tarkibiy qismi ekanligini qaysi olim kashf qiladi ?

a) Robert Guk b) Robert Braun s) Michurin25. Chigit yuzasidagi tolalar nechta xujayradan iborat?

a) 1 ta b) 3 ta s) bir nechta
Download 127 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish