Boshlang`ich ta`lim o`qituvchilarining test savollari Тестлар тақсимотиDownload 281.5 Kb.
bet1/3
Sana08.11.2019
Hajmi281.5 Kb.
  1   2   3
Boshlang`ich ta`lim o`qituvchilarining

test savollari

Тестлар тақсимоти

т/р

Фан

Саволлари сони

Шундан,
1 кишига тақсимот


1

Математика

120

10

2

Табиатшунослик

10

2

3

Она тилини ўқитиш методикаси

104

10

4

Технология

13

2

5

Тарбиявий ишлар методикаси

50

5

6

Таълим сифатини баҳолаш халқаро дастурлар

6

1

Жами:

303

30

Matematika

1. Matematikani o`qitish jarayonining eng asosiy yo`nalishlari necha qismdan iborat?

*a) 4 qism b) 3 qism c) 2 qism d) 5 qism


2. Matematika fanini o`qitishning negizini nima tashkil etadi?

*a) Masalalar b) Misollar c) Tenglamalar d) Interfaol o`yinlar


3. Matematika so`zining lug`aviy ma`nosi nima?

*a) Grekcha “mathema” so`zidan olingan bo`lib ,“fanlarni bilish” demakdir

b) Grekcha “mathema” so`zidan olingan bo`lib, “qiziqish” demakdir

c) Grekcha “mathema” so`zidan olingan bo`lib, “tushunish” demakdir

d) Lotincha “mathem” so`zidan olingan bo`lib, “fikrlash” demakdir

4. Boshlang`ich sinflarda matematika o`qitishning maqsadlari to`g`ri ko`rsatilgan qatorni aniqlang

*a) Umumta`lim maqsadi, tarbiyaviy maqsadi, amaliy maqsadi b) Faqat tarbiyaviy maqsadi

c) Amaliy va tarbiyaviy maqsadi d) Umumta`lim maqsadi

5. Shunday xulosaki, bunda predmetlar ba`zi belgilarining o`xshashligi bo`yicha bu predmetlar boshqa belgilari bo`yicha ham o`xshash, degan taxminiy xulosa chiqariladi. Bu - ?

*a) Analogiya b) Deduksiya c) Induksiya d) Deduk-ind

6. Butunning bitta yoki bir nechta teng ulushlaridan tuzilgan son qanday son deyiladi?

*a) Kasr son deyiladi b) Ulush son deyiladi c) Bir xil maxrajli son deyiladi d) Bir xil suratli son deyiladi7. Kasrning maxraji nimani bildiradi?

*a) Chiziq ostiga yozilgan son kasrning maxraji deyilib, butun narsa nechaga teng bo`lishini ifodalaydi.

b) Chiziq ostiga yozilgan son surati deyiladi

c) Kasrning ustiga yozilga kasrning maxraji deyiladi d) Ikkalasi ham kasrning mahraji hisoblanadi8. Ulushlar deb nimaga aytiladi?

*a) Butunning teng bo`laklari ulushlar deyiladi b) Butunning yarmi teng bo`laklari ulushlardir

c) Bir butun ulush deyiladi d) Hammasi to`g`ri

9. Matematika o`qitish metodikasi eng avvalo, qaysi fan bilan uzviy bog`liq?

*a) Matematika b) Psixologiya c) Pedagogika d) Yangi pedagogic texnologiya


10. Tenglamalar tuzish yordamida sodda masalalar yechish nechanchi sinfdan boshlanadi?

*a) 2-sinfdan b) 3-sinfdan c) 4-sinfdan d) 1-sinfdan11. Tenglik va tengsizlik bilan tanishtirish nima bilan bog`langan?

*a) Sonlarni raqamlash va arifmetik amallar bilan bo`langan b) Sonlarni taqqoslash bilan bog`langan

c) To`plamlarni taqqoslash d) Ifodaning qiymatlarini taqqoslash

12. Hisoblashning og`zaki usullarida hisoblash boshlanadi

*a) Katta xona birligidan b) Kichik xona birligidan c) O`rta xona birligidan d) Misolning oxiridan13. Jadvaldan tashqari ko`paytirish va bo`lishqaysi sinfda o`rgatiladi?

*a) 3-sinfda b)1-sinfda c)4-sinfda d)2-sinfda14. Noma`lum bo`luvchi qanday topiladi?

*a) Bo`linuvchi bo`linmaga bo`linadi. b) Bo`linuvchi bo`linmaga ko`paytirib topiladi

c) Ko`paytuvchi bo`linuvchiga bo`linadi d) Bo`luvchi bolinuvchiga kopaytiriladi

15. Matematik ekskursiyalarning maqsadi

*a) Konkret hayotiy va tasavvurlarni talab qilish b) Topqirlik,ziyraklik,tez hisoblashga o`rgatish

c) Matematikaga nisbatan alohida qiziqish uyg`otish d) Matematik bilimlarni chuqurlashtirish

16. Ko`paytirish va bo`lish jadvali qaysi sinfda o`rgatiladi?

*a) 2-sinfda b) 1-sinfda c) 3 sinfda d) 4 sinfda17. Harfiy ifodalar dasturga binoan nechanchi sinfdan boshlab o`rgatiladi?

*a) 1-sinfdan boshlab b) 2-sinfdan boshlab c) 3-sinfdan boshlab d) 4-sinfdan boshlab18. Santimetr o`lchov birligi qaysi sinfda kiritiladi?

*a) 1-sinfda b) 2-sinfda c) 3 sinfda d) 4 sinfda19. Matematika metodikasi haqidagi tushuncha birinchi bo`lib kimning qaysi asarida bayon qilingan?

*a) G. Pestalosi “Sonni ko`rgazmali o`rganish” b) Al-Xorazmiy “Al jabr va al- muqobila”

c) Abu Ali Ibn Sino “Tib qonunlari” d) Abu Rayhon Beruniy “Hindiston”

20. Boshlang`ich sinflarda matematikadan darsni tahlil qilish va baholash birinchi navbatda uning qanday ahamiyatini ko`rsatadi?

*a) Ta`limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi b) Ta`limiy, tarbiyaviy, qiziqtiruvchi

c) Ta`limiy d) Tarbiyaviy, qiziqtiruvchi
21. Konsentlar tartibi to`g`ri berilgan qatorni belgilang;

*a) O`nlik, yuzlik, minglik, ko`p xonali sonlar b) O`nlik, yuzlik, minglik, million, ko`p xonali sonlar

c) O`nlik, yuzlik, minglik d) minglik, million, ko`p xonali sonlar

22. Bilishning shunday yo`liki, bunda o`quvchining birlikdan umumiylikka, xususiy xulosadan umumiy xulosaga olib boradi. Qaysi metod ta`rifi?

*a) Induksiya metodi b) Deduksiya metodi c) Analogiya metodi d) uslub23. Bolalar bog`chasining tayyorlov guruhida 1 yilda matematikadan nechta mashg`ulot o`tkazish rejalashtirilgan?

*a) 72-74 mashg`ulot b) 73-74 mashg`ulot c) 76-77 mashg`ulot d) 77-78 mashg`ulot24. Matematika fani boyicha kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan nechta yonalishda DTS talablari belgilangan?

*a) 2 ta b) 3 ta c) 4 ta d) 5 ta25. Matematika fani boyicha kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan DTS talablari togri belgilangan qatorni toping?

*a) matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiya va kognitiv kompetensiya b) matematika mazmuniga oid umumiy va xususiy kompetensiya

c) matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiya, mustaqil ijodiy fikrlash d) matematikaga oid umumiy kompetensiya, kognitiv va mustaqil ijodiy fikrlash

26. Qisqa shart tuzishdan maqsad?

*a) oquvchi masalani aniq mohiyatini tushunadi b) qisqa yozuv shart emas

c) masala yechimini topish tezlashad d) vaqt kam sarflanadi

27. Berilgan sonlarni va eng sodda kasrlarni oqiydi, yozadi, taqqoslay oladi, tartibga solib, turli korinishlarda tasvirlay oladi A1 darajasi qaysi kompetensiyani oz ichiga oladi?

*a) matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiya b) kognitiv kompetensiya

c) kognitiv mustaqil fikrlash kompetensiyasi d) kognitiv , ijodiy fikrlash kompetensiyasi

28. Ikki va undan ortiq amaliy misollar qanday bajariladi?

*a) bosqichma-bosqich b) bir yol bilan javobi chiqariladi c) teskari usul d) tenglama asosida29. Matematika darsi haftasiga necha soatni tashkil etadi?

*a) 5 b) 4 c) 6 d) 330. Matematika oqitish metodikasining tadqiqot metodlari?

*a) induksiya, deduksiya, anologiya b) ogzaki,amaliy, interfaol c) amaliy metodlar d) interfaol31. Oquvchilar tafakkurini charxlashga yonaltirilgan masala turi?

*a) mantiqiy b) sodda c) murakkab d) ikki va undan ortiq usulli masala32. Nomalum sonni topish yonaltirilgan ifoda?

*a) tenglama b) sonli ifoda c) harfiy ifoda d) misol33. Boshlangich sinflarda raqamlash metodikasi nimani nazarda tutadi?

a) miqdorlar yordamida narsalarni ozaro taqqoslashni b) doira, kvadrat, uchburchakni bir-biridan farq qila bilishlari va nomini ayta olishni*c) natural sonlar va nol haqidagi malumotlarni onlik, yuzlik, minglik, kop xonali sonlar konsentrlari boyicha kiritishni

d) Sonlarni taqqoslashni34. Matematika fani dasturi boyicha 1-sinfda nimalar orgatiladi?

a) 1-onlikni raqamlash, 1-onlik bilan nol soni

b) 1-10 sonlarini sanash, raqamlarni aytish, ketma-ketligini, katta-kichikligini ozlashtirish

c) 11-20, keyin 21-100 ichida sonlarni raqamlash * d) barchasi togri35. Matematika fani dasturi boyicha 2-4 sinflarda nimalar orgatiladi?

a) 100 ichida, 1000 ichida va kop xonali sonlar ogzaki va yozma raqamlash b) arifmetik amallar bajarish

c) komponentlarning nomlarini orgatish *d) barchasi togri

36. 10 ichida raqamlashni bilish natijasida oquvchilar nimalarga erishadilar?

a) 1 dan 10 gacha sonlar ketma-ketligini tola ozlashtirish

b) narsalarni sanashni va sanash tartibi korsatilganda har bir narsaning tartib raqamini aytib bera olishi

c) sonlarning 1 dan 10 gacha har bir son qanday hosil bolishi *d) barchasi togri37. 100 ichida sonlarni raqamlashni organishda oqituvchining vazifasi nimalardan iborat?

a) narsalarni bittalab, ontalab, va yuztalab guruhlarga birlashtirib yozish

b) 100 ichida sonlarni oqish va yozishni hamda ularning natural qatorida kelish tartibini bilish

c) sonlarni yuzliklardan, onliklardan va birliklardan hosil qila olish *d) barchasi togri38. Matematikada sonlarning oqilishi, yozilishi, ular ustida bajariladigan amallar tiliga nima deyiladi?

*a) sanoq sistemalari b) natural son c) toplam d) miqdor39. 1-sinfga kelgan bolalarning matematik tayyorgarligi qanday tarzda aniqlanadi?

*a) individual b) guruh c) ommaviy d) doiraviy40. Tayyorgarlik davrining asosiy vazifasi nimalardan iborat?

*a) raqamlashni organishga otish uchun zarur boladigan bilimlar, malakalar va konikmalarni aniqlash

b) 1—10 ta son haqidagi tasavvur shakllantirish c) sonlar qatorini hosil qilish d) 1 dan 10 gacha sonlar ketma-ketligini tola ozlashtirish

41. 100 ichida raqamlash nechta bosqichda orgatiladi?

a) 1 *b) 2 c) 3 d) 442. 100 ichida raqamlash qanday tartibda amalga oshiriladi?

*a) 11—20 sonlarni raqamlash va 21—100 sonlarni raqamlash b) 21—30 sonlarni raqamlash va 31—100 sonlarni raqamlash

c) 31—40 sonlarni raqamlash va 41—100 sonlarni raqamlash d) 11—50 sonlarni raqamlash va 51—100 sonlarni raqamlash

43. Qaysi sonlarni yozma raqamlash sanoqda birliklarni onli guruhlashga va raqamlarning orin qiymatlari tamoyilini qollanishga asoslangan?

*a) 10 dan katta b) 100 dan katta c) 1000 dan katta d) kop xonali sonlar44. Sonlarni xona qoshiluvchilarining yigindisi bilan almashtirilgan misolni toping?

*a) 68q 60Q8 b) 60Q8q68 c) 6 onlik 8 birlik d) togri javob yoq45. Ongdan chapga hisoblaganda birliklar (xona birliklari) onliklar (2-xona) yuzliklar (3-xona) qaysi oringa yozilishini aniqlang?

*a) 1,2,3 b) 2,1,3 c) 3,2,1 d) 3,1,2

46. 378 sonini xona qoshiluvchilari yigindisi korinishida qanday yozish mumkin?

a) 3 Q 7 Q 8; b) 300 Q 80 Q 7; *d) 300 Q 70 Q 8.47. Sonlarning ikkinchi sinfi bunday ataladi:

*a) onlar sinfi; b) minglar sinfi; c) birlar sinfi d) yuzlar sinfi.48. Togri munosabatni belgilang:

*a) 2 kg 300 g Q 3 kg 400 g < 4 kg 500 g Q 1 kg 300 g

b) 5 kg 700 g-2 kg 400 gq 1 kg 200 g Q 2 kg 200 g

c) 1 sr 30 kg Q 140 kg > 5 sr 90 kg - 2 sr 60 kg

d) 5 t 800 kg-2 t 500 kg<7 t 500 kg-4 t 300 kg

49. 394 ga 720 va 8 sonlar bolinmasini qoshing

a) 384 *b) 484 c) 268 d) 42650. Ogzaki hisoblashlarning asosiy konikmalari nechanchi sinfda shakllanadi?

*a) 1- va 2 sinflarda b) 2- va 3 sinflarda c) 1- va 3 sinflarda d) 3- va 4 sinflarda51. Ogzaki hisoblash usullarining farq qiluvchi xossalari nimalardan iborat?

a) hisoblashlar yozuvlarsiz bajariladi

b) hisoblashlar yuqori xona birliklaridan boshlab bajariladi

c) oraliq natijalar xotirada saqlanadi *d) barchasi togri52. Yozma hisoblash usullarining farq qiluvchi xossalari nimalardan iborat?

a) hisoblashlar yozma bajariladi b) yozma hisoblashlarda echimini yozish ustun qilib bajariladi

c) hisoblashlar quyi xona birliklaridan boshlanadi (yozma bolish bundan mustasno) *d) barchasi togri

53. Yigindiga sonni qoshish togri korsatilgan qatorni aniqlang?

*a) 54Q6q(50Q4)Q6q50Q(4Q6)q60 b) 48—3q(40Q8)—3q40Q(8—3)q45

c) 36Q7q36Q(4Q3)q(36Q4)Q3q43 d) 45—12q45—(10Q2)q(45—10)—2q33

54. Yigindidan sonni ayirish togri korsatilgan qatorni aniqlang?

a) 54Q6q(50Q4)Q6q50Q(4Q6)q60 *b) 48—3q(40Q8)—3q40Q(8—3)q45

c) 36Q7q36Q(4Q3)q(36Q4)Q3q43 d) 45—12q45—(10Q2)q(45—10)—2q33

55. 10 bilan 3 sonlarining ayirmasini toping.

*a) 7 b) 13 c) 8 d) 1256. 6 bilan 4 sonlarining yigindisini toping

a) 7 b) 11 c) 12 d) 1057. Yigindidan bir qoshiluvchini ayirsangiz nima hosil boladi?

a) kamayuvchi b) ayiriluvchi *c) qoshiluvchi d) kopaytuvchi

58. 30 dan 16 ta kam bolgan sonni toping.

a) 15 b)12 c)16 *d) 1459. Kopaytirishning guruhlash qonunidan foydalanib amalni bajaring: 21715

a) 340 b) 480 *c) 510 d) 72060. Kop xonali sonlarni kopaytirish va bolish bir-biridan farq qiluvchi nechta bosqichga ajraladi?

a) 1 b) 2 *c) 3 d) 461. Bolishni bajaring va natijani kopaytirish yordamida tekshiring 5 640 : 40

a) 126 b) 138 *c) 141 d) 15362. Kopaytuvchilarning biri 30 ga teng. Kopaytma ikkinchi kopaytuvchidan necha barobar katta boladi?

a) 10 b) 20 *c) 30 d) 10063. Oqituvchi materialning muammosini qoyadi, uni yechish yollarini korsatadi, asoslaydi va isbotlaydi. Bu qanday metod

a) suhbat b) kuzatish c) mustaqil ish *d) muammoli bayon qilish64. Malum matematik topshiriqlarni bajarish orqali amalga oshiriladigan metod?

a) bayon qilish b) mustaqil ish c) kuzatish *d) mashq65. Qaysi metod yordamida son, misol va masaladagi narsalarning bir xil va farq qiluvchi tomonlari aniqlaniladi?

a) analiz b) sintez c) kuzatish *d) taqqoslash66. Sinfdan tashqari mashgulotlar mazmuniga va otkazilish shakllariga qarab qancha vaqtga moljallanadi?

a) 30 minut *b) 10—12 minutdan 1 soatgacha c) 45 minut d) 1 soat67. matematikadan tizimli sinfdan tashqari ishning eng kop tarqalgan shakli.

*a) matematik togarak b) matematika ertaligi c) matematik viktorina d) matematik soat68. Sonni biror amallar bilan birlashtirilgan yoki alohida yozilgan bir xonali, yoki ikki xonali yoki kop xonali sonlarni oqish va yozish nima deyiladi?

a) son *b) sonli ifoda c) tenglama d) tengsizlik69. Sonlar va ular ustidagi amallarni belgilaydigan matematik simvol(belgi) larning malum qoidalar boyicha tuzilgan ketma ketligi nima deb ataladi?

*a) matematik ifoda b) tenglama c) tengsizlik d) tenglik70. Tengsizliklar qanday boladi?

a) sonli b) ozgaruvchi c) ozgarmas *d) sonli va ozgaruvchi71. Ozgaruvchili tengsizliklarni yechishga orgatish nechanchi sinfdan boshlanadi?

a) 1 *b) 2 c) 3 d) 472. Boshlangich sinflarda kasrlar bilan tanishtirish dasturga binoan nechanchi sinfdan boshlanadi?

a) 1 b) 2 *c) 3 d) 473. Kasr tushunchasini hosil qilish har xil narsalarni teng bolaklarga dan kelib chiqadi deyiladi.

a) bolish b) kesish c) sindirish va maydalash *d) barchasi74. Dasturga binoan 3-sinfda oquvchilar kasrlar bilan qanday tanishtiriladi?

a) kasrlarning hosil bolishi, ularni taqqoslash b) sonning ulushini topish

c) berilgan ulushiga kora sonning ozini topish *d) barchasi togri

75. Qaysi mavzusini organishda bolalar nuqta va kesmalar bilan tanishadilar?

*a) 10 ichida raqamlash b) 100 ichida raqamlash c) 1000 ichida raqamlash d) kop xonali sonlarni raqamlash76. Qaysi mavzuda togriburchak, togriburchakli tortburchak, kvadratlar, kopburchaklarning bir korinishi sifatida organadilar?

a) 10 ichida raqamlash *b) 100 ichida raqamlash c) 1000 ichida raqamlash d) kop xonali sonlarni raqamlash77. Tomonlari 6 sm va 5 sm bolgan togri tortburchak chizing. Uning yuzini toping.

*a) 30 m² b) 11 m² c) 25 m² d) 36 m²78. Togri tortburchakning perimetri 12 sm ga teng.Ushbu togri tortburchakning yuzi qanday bolishi mumkin?

a) 5 m² b) 8 m² c) 9 m² *d) barchasi79. Togri tortburchakning yuzi 8 kv.sm. Bu togri tortburchakning perimetri qanday bolishi mumkin?

a) 1, 8 b) 2, 4 c) togri javob yoq *d) ikkalasi80. Radiusi 2 sm 6 mm bolgan aylana va doira chizing. Ularning diametrlarini chizing va olchang.

a) 4 sm 2 mm *b) 5 sm 2 mm c) 6 sm 2 mm d) 5 sm 4 mm81. Tomonining uzunligi 16 m bolgan kvadrat shaklidagi maydonning atrofini bir marta orab chiqish uchun necha metr sim kerak boladi?

a) 16 m b) 48 m *c) 64 m d) 72 m82. Dastur boyicha Yuz. Yuz birliklari mavzusi nechanchi sinflarda organiladi?

a) 1 b) 2 c) 3 *d) 483. Togri tortburchakning boyi 3,8 sm, eni boyidan 1,3 sm qisqa. Shu togri tortburchakning yuzini toping?

a) 3,25 sm kv b) 4,84 sm kv *c) 9,5 sm kv d) 8,5 sm kv84. Togri tortburchakning perimetri 24 sm ga teng. Uning boyi 5 sm bolsa, eni necha santimetrga teng?

a) 5 sm *b) 6 sm c) 7 sm d) 8 sm85. Maydon tortburchak shaklida orash uchun eni 2 m dan bolgan 36 ta panjara keltirildi. Panjara bilan oraladigan maydonning tomonlari qanday bolsa, uning yuzi eng katta boladi? Bunda maydonning yuzi necha kvadrat metrga teng boladi?

a) 18 m² b) 72 m² c) 64 m² *d) 324 m²86. Uchburchakning har bir burchagi qirqilsa, qanday shakl hosil boladi?

a) uchburchak b) doira c) tortburchak d) kvadrat87. Togri tortburchakning boyi 2 marta orttirilsa, uning yuzi necha marta ortadi?

*a) 2 b) 3 c) 4 d) 588. Kvadratning tomoni 3 marta orttirilsa, yuzi necha marta ortadi?

a) 2 b) 3 c) 6 *d) 989. Katta sonlarni oqish va esda saqlashni qulaylashtirish uchun ularni raqamlari nimalarga ajratiladi?

a) raqamga *b) sinfga c) turga d) tasnifga90. Kopaytma qachon ozgarmaydi?

*a) kopaytiruvchining ornini almashtirsak b) qoshiluvchilar orni almashsa

c) bolinuvchi va boluvchi orni almashsa d) bolinma va bolinuvchi orni almashsa

91. 17 ta bir xil sochiqchaning bahosi 2 125 som. 9 ta shunday sochiqchaning bahosi qancha?

a) 125 *b) 1125 c) 1520 d) 177592. Dokonga massasi 65 kg bolgan 50 qop un keltirishdi. Bir kunda uning beshdan bir qismini sotishdi. Sotuvda necha kilogram un qolgan?

a) 650 *b) 2600 c) 3250 d) 335093. Ikki bandargoh orasidagi masofa 84 km. Kema 28 kmGsoat tezlik bilan suzganda bu masofani necha soatda bosib otadi?

a) 1 b) 2 *c) 3 d) 494. 54 m matodan 18 ta bir xil erkaklar paltosi tikildi. 72 m shunday matodan nechta palto tikish mumkin?

a) 12 *b) 24 c) 36 d) 4895. Bir oramda 23 m mato bolgan. Undan bir necha metr qirqib olingach, 7m qoldi. Oramdan necha metr mato qirqib olingan?

a) 6 b) 12 c) 16 d) 1896. Uchta topda 80 m gazlama bor edi. Birinchi topda 18 m, ikkinchi topda undan 2 marta kop gazlama bor. Uchinchi topda necha metr gazlama bolgan?

a) 18 b) 36 *c) 26 d) 3297. Agar kema bir soatda 20 km masofani bosib otsa, soatning tortdan bir qismida necha kilometr masofani otadi?

a) 4 *b) 5 c) 6 d) 798. Bir maydonga 18 200 kg, ikkinchi maydonga esa undan 4 marta kop kartoshka ekildi. ekiladigan hamma kartoshka urugi har biriga 35 kg dan kartoshka joylangan yashiklarda keltirildi. Shu maydonlarga ekiladigan kartoshka uruglari necha yashikda keltirilgan?

*a) 2080 b) 72800 c) 5200 d) 480099. Oquvchilar 3012 kg makulatura toplashdi. Bu makulaturaning bir qismini baravardan qilib 96 ta polietilen qoplarga joylanganidan keyin yana 324 kg makulatura qoldi. 1 ta qopga necha kilogramm makulatura joylangan?

a) 18 b) 24 *c) 28 d) 32100. 19 ta bir xil qutichaga 95 kg konfet joylangan. 55 kg konfetni solish uchun nechta shunday quticha kerak?

a) 5 b) 7 c) 9 *d) 11101. Dokonga 195 kg don keltirildi. Bulardan 43 kg noxat, loviya esa noxatdan 9 kg kam, qolgani guruch. Dokonga qancha guruch keltirilgan?

a) 34 b) 77 c) 96 *d) 118Download 281.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar