Bollalarda gemetrik tasavDownload 31,31 Kb.
Sana16.04.2022
Hajmi31,31 Kb.
#556693
Bog'liq
Referat
3.Mavzu


Bollalarda gemetrik tasavurlar orqali mantiqiy fikirlashni oshirish”

Huquq ega(lar)si :


1. So’fiboyeva Gulchexra Mamurjonovna
2. Abdullayeva Barno Sayfutdinovna

Muallif(lar):


1. So’fiboyeva Gulchexra Mamurjonovna
2. Abdullayeva Barno Sayfutdinovna
Dastur ilovasining vazifasi: Dastur boshlang’ich sinf o’quvchilarinining geometrik tasavvurni rivojlantirish uchun xizmat qiladi.


Qo`llanilish sohasi: Boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun o`zining dastlabki matematik tushunchalaridan kelib chiqib o`yindan foydalanishlari mumkin.


Funksional imkoniyati – Mazkur dastur C# dasturlash tilida ishlab chiqilgan bo’lib, kompyuter xotirasidan 4 MB hajmda joy talab qiladi. Bu dastur boshlang’ich sinf o’quvchilariga geometrik shakllar to’g’risidagi tasavvurni mustahkamlash uchun xizmat qiladi.


Ishlatilgan EHM tipi – Shaxsiy kompyuter (statsionar kompyuter, noutbuk, netbuk)
Dastur tili (EHM uchun dasturga) – C# (C Sharp dasturlash tili)
Dasturning hajmi – 2,25 MB
Operatsion tizim turi va versiyasi – Windows x86 va Windows x64

Dastur kodi

EHM uchun dasturni identifikatsiya qiluvchi materiallar dastlabki matni
(Dastur kodi)
unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls;

type


TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject); private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

2

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var
a,b,x,y,r:real;
i,n:integer;
begin
Canvas.Brush.Color:=clHighlight;
Canvas.Ellipse(30,30,470,470);
Canvas.Brush.Color:=clwhite;
Canvas.Ellipse(80,80,420,420);

n:=360;
Canvas.MoveTo(300,250);


for i:= 1 to n do begin
r:=50-75*sin(2*pi*i/n);
x:=r*cos(2*pi*i/n);
y:=r*sin(2*pi*i/n);
Canvas.LineTo(round(x)+250,round(y)+250); Canvas.MoveTo(round(x)+250,round(y)+250); end;
Canvas.MoveTo(300,250);
for i:= 1 to n do begin
r:=50+75*sin(2*pi*i/n);
x:=r*cos(2*pi*i/n);
y:=r*sin(2*pi*i/n);
Canvas.LineTo(round(x)+250,round(y)+250); Canvas.MoveTo(round(x)+250,round(y)+250);

3end;
Canvas.MoveTo(225,250);
for i:= 1 to n do begin
r:=50-75*cos(2*pi*i/n);
x:=r*cos(2*pi*i/n);
y:=r*sin(2*pi*i/n);
Canvas.LineTo(round(x)+250,round(y)+250); Canvas.MoveTo(round(x)+250,round(y)+250); end;
Canvas.MoveTo(375,250);
for i:= 1 to n do begin
r:=50+75*cos(2*pi*i/n);
x:=r*cos(2*pi*i/n);
y:=r*sin(2*pi*i/n);
Canvas.LineTo(round(x)+250,round(y)+250); Canvas.MoveTo(round(x)+250,round(y)+250); end;
end;

end.
//---------------------------------------------------------------------------

#include


#pragma hdrstop
#include
#include
#include
#include "Unit1.h"
#include "Unit2.h"
using namespace std;
//--------------------------------------------------------------------------- #pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"

4

AnsiString nom="dokument",s;
int i=1;
TForm1 *Form1;
//--------------------------------------------------------------------------- __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
{

}
void __fastcall TForm1::FileSaveAs1SaveDialogCanClose(TObject *Sender,


bool &CanClose)
{
if(FileSaveAs1->Dialog->FilterIndex==1) {Memo1->Lines-
>SaveToFile(FileSaveAs1->Dialog->FileName+".txt"); nom=FileSaveAs1->Dialog- >FileName+".txt";}
else {Memo1->Lines->SaveToFile(FileSaveAs1->Dialog->FileName+".html");
nom=FileSaveAs1->Dialog->FileName+".html";}
i=2; s=Memo1->Text;
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::FileOpen1OpenDialogCanClose(TObject *Sender,
bool &CanClose)
{
Memo1->Lines->LoadFromFile(FileOpen1->Dialog->FileName);
nom=FileOpen1->Dialog->FileName;
s=Memo1->Lines->Text;
i=2;

5

}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)


{
s=Memo1->Lines->Text;
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::FileNew1Execute(TObject *Sender)


{
if(i==2) if(MessageDlg("Faylni
saqlaysizmi",mtCustom,TMsgDlgButtons()<Click();

}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Save1Click(TObject *Sender)
{
if(i==1) FileSaveAs1->Execute();
else {
6

s=Memo1->Lines->Text;


Memo1->Lines->SaveToFile(nom); }
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::New1Click(TObject *Sender)


{
if(Memo1->Text!=s) if(MessageDlg("Faylni
saqlaysizmi",mtCustom,TMsgDlgButtons()<Click();
Memo1->Clear(); s="";
i=1;
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::FileOpen1BeforeExecute(TObject *Sender)


{
if(Memo1->Text!=s) if(MessageDlg("Faylni
saqlaysizmi",mtCustom,TMsgDlgButtons()<Click();}
}
//---------------------------------------------------------------------------

7

void __fastcall TForm1::FormCloseQuery(TObject *Sender, bool &CanClose)
{
if(Memo1->Text!=s) if(MessageDlg("Faylni
saqlaysizmi",mtCustom,TMsgDlgButtons()<Click();}
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Exit1Click(TObject *Sender)


{
Close();
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::UntoCt1Click(TObject *Sender)


{
Undo1->Click();
}
8

void __fastcall TForm1::About1Click(TObject *Sender)


{
AboutBox->ShowModal();
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::FileSaveAs1BeforeExecute(TObject *Sender)


{
FileSaveAs1->Dialog->FileName=nom;
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)


{
Memo1->Text="";
String s=Memo2->Text;
int i;
Memo1->Text=s[2];
//for(i=1;i<=s.Length();i++)

}

9Download 31,31 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa