Birinchi o'zbek xоri qachon va qayerda tuzildiDownload 87.07 Kb.
bet1/4
Sana19.01.2020
Hajmi87.07 Kb.
  1   2   3   4

Birinchi o'zbek xоri qachon va qayerda tuzildi

1952 yilda Valenkov va Burxanov boshchiligida Qo'qonda, Toshkentda.

1940 yilda, Xorazmda.

1936 yilda O'zbekiston radiosi qoshida.

1960 yilda, Samarqandda}

Xor va xorshunoslik

1 Fan bobi-3; Fan bo’limi-1 Qulaylik darajasi- 1;Bolalar xorida ovozlar turi.

Alt, diskant, Jirik tenor, soprano

Alt, bariton, soprano

Tenor altino, soprano, diskant, alt

Soprano, diskant, alt.

3. Fan bobi; -7 Fan bolimi-1 Qulaylik darajasi- 2;

Aralash xorda tovushlar turi

Soprano, Alt, tenor, bas.

Soprano, Alt II, Alt - II.

Sopranol, - Soprano II Alt.

Soprano II Alt , bas.

4. Fan bobi-7; Fan bolimi-4 Qulaylik darajasi- 2;

Uch ovozli yuqori diapozonli ayollar xori.

Soprano I, soprano II, Alt.

Alt I, Alt - II, Soprano

Soprano, Alt, diskant.

bariton, soprano.Soprano, Alt, diskant

5. Fan bobi-7; Fan bo’limi-4 Qulaylik darajasi- 2;

Tenor so'zi qanday ma'noni anglatadi?

Lotincha "Ushlayman" degani, eng yuqori erkaklar ovozi.

Mayin, o'smirlar ovozi.

O’rta bolalar ovozi

Jarangdor, ayollaming past ovozi ~Alt, bariton, soprano.Soprano, Alt, diskant

6. Fan bobi-7; Fan bolimi-4 Qulaylik darajasi- 3;

Xalq ijrochilik san'atida jamoa (xor) ijro formalari:

Diniy marosim, mavsumuy sayllar, ramazon qo'shiqlari, zikr tushish, marsiya, "Boychechak", "Laylak keldi", "Oftob chiqdi", yallalar, yor - yor, katta ashula, taronalar.

Teatr chiqishlari, Estrada yakka xonandaligi,katta ashula.

Yallalar, yakka xonandalik, cholg'u orkestri. "Laylak keldi"

Yor - yor, taronalar, akadem ijro cholg'u ansambli, rok musiqa

7. Fan bobi-7; Fan bolimi-4 Qulaylik darajasi- 3;

Birinchi o'zbek milliy operasi va kim tomondan yaratildi?

"Bo'ron" S. Vasilenko va M. Ashrafiy

" M. Ashrafiy

S. "Qasosol" D. Zokirov, S. Yudakov

"Botir askar" G'. Qodirov yaratgan

8. Fan bobi-7; Fan bo’limi-4 Qulaylik darajasi- 2;

O'zbekistonda birinchi professional xor kapellasi qachon tashkil topgan?

1937 yil.

1952 yil.

1950 yil.

1962 yil

9. Fan bobi-7; Fan bolimi-4 Qulaylik darajasi- 3;

O'zbekiston Davlat filarmoniyasi qoshidagi birinchi professional xor kapellasiga badiiy rahbar hamda xormeysterlar.

Sveridov badiiy rahbar, V. Uspenskiy xormeyster.

S. A. Sultonov badiiy rahbar, S. Yo'ldoshev xormeyster.

badiiy rahbar S. Valenkov, A. Sultonov xormeyster.

Ikrom Akbarov badiiy rahbar, S.Boboev xormeyster

10. Fan bobi-7; Fan bolimi-5 Qulaylik darajasi- 2;

Toshkent va Samarqand konservatoriyalari qachon ochildi?

1917 yil Toshkent,1915 yil Samarqand .

1930 yil Samarqand, 1928 yil Toshkent.

1918 yil Toshkent, 1919 yil Samarqand.

1920 7yil Toshkent, 1921 yil Samarqand

11. Fan bobi-7; Fan bolimi-5 Qulaylik darajasi- 2;

Birinchi o'zbek xori qachon va qayerda tuzildi?

1936 yilda O'zbekiston radiosi qoshida

1952 yilda Valenkov va Burxanov boshchiligida Qo'qonda, Toshkentda.

I940 yilda, Xorazmda

1960 yilda, Samarqandd}

12. Fan bobi-7; Fan bolimi-5 Qulaylik darajasi- 2;

Bolalar xorida ovozlar turi.

Soprano, diskant, alt.

Alt, diskant, lirik tenor, soprano

tenor altino, soprano, diskant, alt

Alt, bariton, soprano

13. Fan bobi-7; Fan bolimi-5 Qulaylik darajasi- 2;

Aralash xor tovushlar turi.

Soprano, Alt, tenar, bas.

Soprano!, - Soprano II Alt.

soprano, Alt, diskant.

Soprano, Alt II, Alt – II

14. Fan bobi-7; Fan bo’limi-5 Qulaylik darajasi- 2;

Uch ovozli yuqori diapozonli ayollar xori.

Soprano I, sopranoll, Alt.

Soprano, Alt, diskan-

.alt, bariton, soprano.

Alt I, Alt - II, Soprano

15. Fan bobi-7; Fan bolimi-5 Qulaylik darajasi- 3;

Tenor so'zi qanday ma'noni anglatadi?

Lotincha "Ushlayman" degani, eng yuqori erkaklar ovozi.

Mayin, o'smirlar ovozi.

O’rta bolalar ovozi

Jarangdor, ayollaming past ovozi.

16. Fan bobi-7; Fan bolimi-6 Qulaylik darajasi- 2;

Xalq ijrochilik san'atida jamoa (xor) ijro formalari:

Diniy marosim, mavsumuy sayllar, ramazon qo'shiqlari, zikr tushish, marsiya, "Boychechak", "Laylak keldi", "Oftob chiqdi", yallalar, yor - yor, katta ashula, taronalar.

Teatr chiqishlari, Estrada yakka xonandaligi,katta ashula.

Yallalar, yakka xonandalik, cholg'u orkestri. "Laylak keldi"

"Laylak keldi", "Oftob chiqdi", yallalar, yor - yor, katta ashula, taronalar.

17. Fan bobi-4; Fan bo’limi-1 Qulaylik darajasi- 2;

Birinchi o'zbek milliy operasi va kim tomondan yaratildi?

Bo'ron" S. Vasilenko va M. AshAshrafiy

M. Ashrafiy

S. "Qasosol" D. Zokirov, S. Yudakov

"Botir askar" G'. Qodirov yaratgan}

18. Fan bobi-7; Fan bolimi-6 Qulaylik darajasi- 2;

O'zbekistonda birinchi professional xor kapellasi qachon tashkil topgan?

1937 yil.

1952 yil.

1950 yil.

1962 yil

19. Fan bobi-2; Fan bolimi-1 Qulaylik darajasi- 2;

O'zbekiston Davlat filarmoniyasi qoshidagi birinchi professional xor kapellasiga badiiy rahbar hamda xormeysterlar.

Severidov badiiy rahbar, V. Uspenskiy xormeyster.

S. A. Sultonov badiiy rahbar, S. Yo'ldoshev xormeyster.

badiiy rahbar S. Valenkov, A. Sultonov xormeyster.

Ikrom Akbarov badiiy rahbar, S.Boboev xormeyster

20. Fan bobi-2; Fan bolimi-1 Qulaylik darajasi- 2;

Toshkent va Samarqand konservatoriyalari qachon ochildi?

1917 yil Toshkent,1915 yil Samarqand .

1930 yil Samarqand, 1928 yil Toshkent.

1918 yil Toshkent, 1919 yil Samarqand.

1920 7yil Toshkent, 1921 yil Samarqand

21. Fan bobi-2; Fan bolimi-1 Qulaylik darajasi- 2;

Birinchi o'zbek xori qachon va qayerda tuzildi?

1936 yilda O'zbekiston radiosi qoshida

1952 yilda Valenkov va Burxanov boshchiligida Qo'qonda, Toshkentda.

I940 yilda, Xorazmda

1960 yilda, Samarqandda

22. Fan bobi-2; Fan bolimi-1 Qulaylik darajasi- 2;

Bolalar xorida ovozlar turi.

Soprano, diskant, alt.

Alt, diskant, lirik tenor, soprano

tenor altino, soprano, diskant, alt

Alt, bariton, soprano

23 Fan bobi-№ 1 Fan bobi-7; Fan bolimi-1 Qulaylik darajasi- 1;

Aralash xor tovushlar turi.

Soprano, Alt, tenar, bas.

Soprano!, - Soprano II Alt.

soprano, Alt, diskant.

Soprano, Alt II, Alt – II.

24 Fan bobi-7; Fan bo’limi-3 Qulaylik darajasi- 1;

Uch ovozli yuqori diapozonli ayollar xori.

Soprano I, sopranoll, Alt.

Soprano, Alt, diskan-

alt, bariton, soprano.

Alt I, Alt - II, Soprano

25 Fan bobi; -7 Fan bolimi-1 Qulaylik darajasi- 2;

Lotincha "Ushlayman" ma’nosini beruvchi erkaklar ovozi?

Tenor

Jarangdor ovoz.

mayin, o'smirlar ovozi.

o'rta bolalar ovozi

26 Fan bobi-7; Fan bolimi-4 Qulaylik darajasi- 2;

Akadem Xalq xorlari ijrosida o'zaro bog'langan 3 gruppasi.

Xor, o'yinchi, sozandalar.

dirijyor, cholg'u asbobi, kamerton

sozandalar, dirijyor, kamerton.

Hammasi to'g'ri

27 Fan bobi-7; Fan bolimi-4 Qulaylik darajasi- 2;

ayollar, erkaklar, cholg'u.xorning qo'shiq kuylash uslubi?

Niqobdor, qat'iy partiyalarga bo'linib improvizatsiyasiz, dirijyor bilan.

Dirijyorsiz, partiyalarga bo'linib, niqobdor.

Notasiz. partiyalarga bo'linmasi dirijyor bilan.

Improvizatsiyali, nota partiyalarisiz dirijyor bilan.

28 Fan bobi-7; Fan bo’limi-4 Qulaylik darajasi- 3;

Jo'rsiz aytiladigan asarlar ----- deyiladi?

Akapella ijro uslubi

dirijyorsiz biron - bir cholg'u asbobi bilan.

yakkaxon fortepiano jo'rligida.

jo'rli, cholg'u bilan

29 Fan bobi-7; Fan bolimi-4 Qulaylik darajasi- 3;

Ovoz apparati.

Tomoq, hiqildoq, halqum, nafas ravog'i, ovoz pardalari, rezonatorlar.

gavda, bo'yin, qo'l, hiqildoq, tamoq, nafas.

bo'yin, tembr, bilak, halqum, ovoz pardalari tomoq.

Tembr, muskul, rezonatorlar hiqildoq, registr

30 Fan bobi-7; Fan bo’limi-4 Qulaylik darajasi- 2;

Xorning ma'nosi (grekchadan)

Yig'ilish (ma'nosida).

Ovoz (ma'nosida).Ifoda (ma'nosida).

Bog'lam (ma'nosida).

orga monand xonanda ovozlari sifatlari:

31 Fan bobi-7; Fan bo’limi-4 Qulaylik darajasi- 3;

Xorga monand xonanda ovozlari sifatlari:

Yetarli diapazon, chiroyli tembr, ovoz kuchliligi. ovoz barqarorligi, ovoz chidamliligi.

Yetarli diapazon, yaxshi eshitish, qiyofa ifodaliligi, registr.

Ovoz kuchliligi, ishora aniqligi, ovoz barqarorligi, yaxshi eshitish.

Chiroyli tembr, qiyofa ifodaliligi, ishora aniqligi, yaxshi eshitish

32. Fan bobi-7; Fan bo’limi-5 Qulaylik darajasi- 2;

Bolalar ovozi.

Diskant, alt.

diskant, alt

alt, bas.

soprano, tenor

33 Fan bobi-7; Fan bolimi-1 Qulaylik darajasi- 1;

To'liqsiz xor.

Hammasi to'g'ri

Tenor Bas + Soprano

Tenor Bas + Alt

Soprano Alt + Tenor

34 Fan bobi-7; Fan bolimi-3 Qulaylik darajasi- 1;

Nyuans ma'nosi (fransuzcha).

Tus (ma'nosida).'

Belgi(ma'nosida).

Piano (ma'nosida)

Urg'u (ma'nosida)}

35 Fan bobi; -7 Fan bolimi-1 Qulaylik darajasi- 2;

Legato ijro belgisi qanday vazifani bajaradi?

Ohangni bir tekis, bog'lanib yangrashi.

Ohangni uzib - uzib ijro etilishi.

Ohangni alohida-alohoda, ta'kidlab taralishi.

Ohangni alohida bog'lanmasdan yangrashi


Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa