Bajara olmadiDownload 139.5 Kb.
Sana20.05.2017
Hajmi139.5 Kb.
TALABA UCHUN TOPSHIRIQ

Qon ivish vaqtini aniqlash.
MUOLAJALAR

TO’LIQ BAJARDI

BAJARA OLMADI

1

Bemorni qulay holatda joylashtirish.

10

0

2

Steril sharik tayyorlash.

5

0

3

Punksiya uchun steril igna tayyorlash

10

0

4

Sharikni 96% li spirtga botirib 3-barmoqni tirnoq falangasi yostiqchasi

obrabotka qilinadi.10

0

5

Bemor barmog`i yostiqchasiga yengil ukol qilinadi.

10

0

6

Qonning birinchi tomchisi sharik bilan artib tashlanadi

10

0

7

Keyingi tomchi tekshirish uchun olinadi.

10

0

8

Birinchi fibrin ipchasi paydo bo`lish vaqti belgilanadi.

20

0

9

Tekshirish natijasi baxolanadi- normada 3,5-4,5 minutdan oshmasligi

kerak.


10

0
Maksimal ball.


100

0

TALABA UCHUN TOPSHIRIQ

TOZALOVCHI KLIZMA O`TKAZISH TEXNIKASI
MUOLAJALAR

TO`LIQ BAJARDI

BAJARA OLMADI

1

Bemorni tinchlantirish, o`tkaziladigan muolahazani tushuntirish. Rezinali

qo`lqop kiyish10

0

2

Bemorga umumiy yondoshish, orqa chiqaruv sohasini ko`zdan kechirish

(gemoroy, yoriqlarni, o`smalarni inkor qilish)10

0

3

Bemorni qoringa tizzasini tortgan holda yonboshga yetqizish.

10

0

4

Dumbalar chap qo`lni 1-2 barmoqlari bilan ochiladi, o`ng qo`l bilan orqa

chiqaruv yo`liga vazelinlangan uchlik kiritiladi.10

0

5

Uchlikni birinchi 3-4sm kindik yo`nalishi bo`yicha, qolgan qismi esa dum

tomonga yo`naltiriladi.10

0

6

Krujka yuqoriga ko`tariladi. Keyin kran ochiladi va 1,5 l gacha suv

yuboriladi.10

0

7

Agar suv ketmasa uchlikni holatini o`zgartirish mumkin (1-2 sm. ga chiqarish,

bosimni oshirish, krujkani ko`tarish)10

0

8

Suyuqlik kiritilgandan so’ng kran yopiladi va uchlik sekin olinadi . Bemor

5-10 min. Defekatsiya chaqirilguncha ushlab turadi.20

0

9

Muolajadan so’ng ko’lqop yechiladi va qo’l yuviladi.

10

0
Maksimal ball

100

0TALABA UCHUN TOPSHIRIQ

Oshqozonni zondlash texnikasi.
MUOLAJALAR


TO`LIQ BAJARDI

BAJARA OLMADI

1

Bemorga umumiy yondashish

10

0

2

Bemorni to’gri yotkizish.

10

0

3

Bemorni tinchlantirish va o’tkaziladigan muolajan i tushuntirish

10

0

4

Rezinali qo’lqop kiyish.

10

0

5

Ogiz bo’shlig’idan oshqozongacha bo’lgan masofa o’lchanadi.

10

0

6

Glitserin bilan zondni yog’lash.

10

0

7

burun orqali ingichka oshqozon zondi belgilangan joygacha kiritiladi

10

0

8

Zondning oshqozondaligini tekshirish.

10

0

9

Jane shpritsi yoki elektrootsos yordamida oshqozon mahsuloti surib olinadi.

10

0

10

Zond bint yordamida bemor yuziga fiksatsiyalanadi.

10

0
Maksimal ball

100

0

TALABA UCHUN TOPSHIRIQ

Yurakni bilvosita massaJ qilish texnikasi.
MUOLAJALAR


TO`LIQ BAJARDI

BAJARA OLMADI

1

Bemorga umumiy yendoshish

10

0

2

Bemornitugri yetkizish kerak ( kattik zhoyga yetkizish shart)

10

0

3

Kukrak kafasi ikala kul kafti Bilan , tush suyagi chanzharsimon usigidan 2,5

sm yukoridan bosiladi. Bunda umurtka pogonasi yunalishida 3-5 sm chukurlikda

bosiladi


10

0

4

Muolazhani bazharuvchi elka bugimini tugri tutishi , tirsak bugimlarini

bukmasligi kerak. Massazh zarb Bilan va ritmik bulishi kerak.10

0

5

Bushashish vaktida tushga bosishni tuchtatish kerak, lekin kaftni tushdan

olmaslik kerak10

0

6

Muolazha effektivligini bacholash uchun uyku arteriyalaridagi pul'sni

tekshirib turish kerak10

0

7

Massazh va SUV nisbati 30:2 buladi

10

0

8

Massazh soni minutiga 100 marta utkazilishi tavsiya kilinadi.

10

0

9

Bir yeshdan 8 yeshgacha bulgan bolalarda kompressiya chukurligi – 2,4-4 sm , bir

yeshgacha bulgan bolalarda esa 1,3-2,3 smga teng10

0

10

Reanimaziya brinchi minutni ochirgi beshinchi sekundida tuchtatiladi , keyin

char 2-3 minutda – spontan kon aylanish va nafas olish tiklanganligini tekshirish

uchun.


10

0
Maksimal ball

100

0


TALABA UCHUN TOPSHIRIQ

Defibrillyatsiya o’tkazish texnikasi.
MUOLAJALAR


TO`LIQ BAJARDI

BAJARA OLMADI

1

Bemorga umumiy yondoshish.

10

0

2

Bemorni to’g’ri joylashtirish.

10

0

3

Defibrillyatsiya uchun sharoit yaratish qatnashuvchilardan xech kim krovatga va

bemorga tegmasligi kerak.20

0

4

Defibrillyatorni bitta elektrodi o’mrov ostiga to’shdan yuqori o’ng tomoniga, boshqasi o’rta qo’ltiq osti chizig’i bo’ylab chap so’rg’ichning lateral tomoniga Qo’yiladi

20

0

5

Ko’krak qafasini yuzasi elektr utkazuvchi gel yoki tuzli eritmaga botirilgan marli bilan ishlov beriladi

20

0

6

Defibrillyator tayyor bo’lgach elektrodlar ko’krak qafasiga zich bosiladi

10

0

7

Kerakli bo’lgan zaryad beriladi ( 360 j gacha). Monitoring.


10

0
Maksimal ball

100

0


TALABA UCHUN TOPSHIRIQ

Ekstubatsiya metodikasi.
MUOLAJALAR


TO`LIQ BAJARDI

BAJARA OLMADI

1

Bemorga umumiy yondoshish

10

0

2

Ekstubatsiyaga ko’rsatmalarni aniqlash - uning to’liq tiklanganligi, mushak tonusi va reflekslarning saqlanganligi, gemodinamik va respirator Ko’rsatkichlarning stabilligi.

10

0

3

Krovat bosh tomonini 23 gradusga ko’tarish va bemorga muolaja xaqida

tushuntirish.10

0

4

Namlangan kislorodni yuqori o’tkazuvchanligini ta'minlash

10

0

5

Qayta intubatsiya qilish kerak bo’lgan xoliarda kerakli tayyorgarlikni oldindan ko’rib qo’yish kerak

10

0

6

Nafas yo’llari va burun-xalqumdan balg’amni aspiratsiya qilish

10

0

7

Manjetdan xavoni to’liq chiqarib tashlash, Endotraxeal trubkani olib tashlash, yaxshi namlangan kislorodni ingalyatsiyasini o’tkazish

10

0

8

Bemordan yo’talish so’raladi, agar kerak bo’lsa yuqori nafas yo’llari va traxeya maxsulotlari so’rib olinadi

10

0

9

Asosiy ko’rsatkichlar tekshiriladi- AQB, nafas soni va chuqurligi, pul's

10

0

10

Gipoksiya, giperkapniya, atsidoz kuchayib borsa tracheya qayta intubatsiya qilinadi

10

0
Maksimal ball

100

0


TALABA UCHUN TOPSHIRIQ

Traxeya intubatsiyasi.
MUOLAJALAR


TO`LIQ BAJARDI

BAJARA OLMADI

1

Bemor gorizontal xolatda orqasi bilan yotkiziladi, bosh maksimal orqaga bukiladi, engak yuqoriga kutariladi.

10

0

2

Bemorga Ambu qopchasi Bilan giperventilyatsiya o’tkaziladi

10

0

3

Shoshilinch holatlarda intubatsiya vaqtida regurgitatsiya ni oldini olish uchun

Sellik usulidan foydalaniladi ( yordamchi qizilungachni farengeal qismini yopish uchun halqumni umurtqaga bosadi.) .
20

0

4

Bemorning og’zi « kesishtirilgan barmoq» usulida ochiladi

10

0

5

Vrach chap qo’li Bilan laringoskopni bemor og’ziga kiritadi , yuqoriga va sal

oldinga yo’naltiriladi, qaysiki birinchi muljal- yumshoq tanglay tilchasini – ko’rish

uchun


10

0

6

Laringoskop chuqurroq kiritiladi va ikkinchi mo’ljal – halqum usti tog’ayi aniqlanadi

10

0

7

halqum ustidan laringoskop yuqoriga yo’naltiriladi va ovoz yorig’i

topiladi.10

0

8

Og’iz burchagidan ovoz yorig’iga o’ng qo’l Bilan intubatsion naycha nazorat ostida kiritiladi. Nayni kiritish chuqurligi manjet yoki belgilar yordamida

aniqlanadi.10

0

9

Intubatsion naychani to’g’ri kiritilganligi tekshiriladi- besh nuqtada auskul'tatsiya qilinadi ( ikala o’pka cho’qqisida, o’pka pastki qismlari ustidan va

oshqozon ustidan).10

0

Maksimal ball

100

0

TALABA UCHUN TOPSHIRIQ.

Yuqori nafas yo’llarida yot jism bo’lganda Geymlix usulini qo’llash.
MUOLAJALAR


TO`LIQ BAJARDI

BAJARA OLMADI

1

Bemorga umumiy yondoshish

10

0

2

Bemorga oyoqlarini yelka kengligida ochishni aytish

10

0

3

Bemorni orqa tomonidan qo’llar bilan quchoqlab olish va qo’llarni mushtum

qlish.


10

0

4

Qo’llarni qorin oldi devori o’rta chizig’i bo’yicha kindik va hanjarsimon

O’siq orasida joylashtirish20

0

5

Ko’lni ichkariga va bosh yo’nalishi bo’yicha tepaga bosish

10

0

6

Agar bemor hushsiz holatda bo’lsa, uni chalqanchasiga yotkizib, oyoqlarini ochamiz

10

0

7

hanjarsimon o’siq va kindik orasi sohasiga kaft asosini ikkinchi qo’l ustiga qo’yiladi.

10

0

8

-10 marta bosh tomonga yo’naltirilgan itaruvchi harakatlar qilish.

10

0

9

Og’iz bo’shlig’i sanatsiyasi

10

0
Maksimal ball


100

0


TALABA UCHUN TOPSHIRIQ.

Ambu qopchasi yordamida sun'iy o’pka ventilyatsiyasi o’tkazish.
MUOLAJALAR


TO`LIQ BAJARDI

BAJARA OLMADI

1

Bemorga umumiy yondoshish

20

0

2

Nafas borligini aniqlash

20

0

3

Nafas yo’llari o’tkazuvchanligini ta'minlash: og’iz bo’shlig’i sanatsiyasi, boshni orqaga tashlash, pastki jag’ni oldinga surish, havo o’tkazgichlardan

foydalanish.20

0

4

Mos o’lchamdagi niqobni topib kqkrak qafasi ekskursiyasini nazorat qilgan holda Ambu qopchasini ritmik siqish

20

0

5

Es-hushi darajasi, gemodinamika, mustaqil nafas tiklanishi monitoringi

20

0
Maksima ball

100

0


TALABA UCHUN TOPSHIRIQ.

Kislorodoterapiya o’tkazish.
MUOLAJALAR


TO`LIQ BAJARDI

BAJARA OLMADI

1

Bemorga umumiy yondoshish va kislorodoterapiyaga ko’rsatmalarni aniqlash:

gemik, gipoksemik, sirkulyator, to’qima gipoksemiyasi.20

0

2

Oksigenoterapiya usullarini aniqlash: endonazal kateterlar, maskalar,

endotraheal, traheostomik trubkalar,20

0

3

Oksigenoterapiya uzluksiz, uzoq, nafas olayotgan havoda kislorod doimiy konsentratsiyasi boi’lishi kerak.

20

0

4

Mustaqil nafas bo’lganda endonazal kateterlardan o’lchamiga muvofiq ravishda pastki burun yo’liga kiritish orqali foydalanish (katetero’ulchami burun

qanotlaridan quloq yostiqchasigacha bo’lgan masofa)20

0

5

Mustaqil nafas bo’lmaganda niqoblar yordamida yuqori konsentratsiyadagi kislorod beriladi.

20

0
Maksima ball

100

0Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa