Bajara olmadiDownload 139.5 Kb.
Sana20.05.2017
Hajmi139.5 Kb.
TALABA UCHUN TOPSHIRIQ

Qon ivish vaqtini aniqlash.
MUOLAJALAR

TO’LIQ BAJARDI

BAJARA OLMADI

1

Bemorni qulay holatda joylashtirish.

10

0

2

Steril sharik tayyorlash.

5

0

3

Punksiya uchun steril igna tayyorlash

10

0

4

Sharikni 96% li spirtga botirib 3-barmoqni tirnoq falangasi yostiqchasi

obrabotka qilinadi.10

0

5

Bemor barmog`i yostiqchasiga yengil ukol qilinadi.

10

0

6

Qonning birinchi tomchisi sharik bilan artib tashlanadi

10

0

7

Keyingi tomchi tekshirish uchun olinadi.

10

0

8

Birinchi fibrin ipchasi paydo bo`lish vaqti belgilanadi.

20

0

9

Tekshirish natijasi baxolanadi- normada 3,5-4,5 minutdan oshmasligi

kerak.


10

0
Maksimal ball.


100

0

TALABA UCHUN TOPSHIRIQ

TOZALOVCHI KLIZMA O`TKAZISH TEXNIKASI
MUOLAJALAR

TO`LIQ BAJARDI

BAJARA OLMADI

1

Bemorni tinchlantirish, o`tkaziladigan muolahazani tushuntirish. Rezinali

qo`lqop kiyish10

0

2

Bemorga umumiy yondoshish, orqa chiqaruv sohasini ko`zdan kechirish

(gemoroy, yoriqlarni, o`smalarni inkor qilish)10

0

3

Bemorni qoringa tizzasini tortgan holda yonboshga yetqizish.

10

0

4

Dumbalar chap qo`lni 1-2 barmoqlari bilan ochiladi, o`ng qo`l bilan orqa

chiqaruv yo`liga vazelinlangan uchlik kiritiladi.10

0

5

Uchlikni birinchi 3-4sm kindik yo`nalishi bo`yicha, qolgan qismi esa dum

tomonga yo`naltiriladi.10

0

6

Krujka yuqoriga ko`tariladi. Keyin kran ochiladi va 1,5 l gacha suv

yuboriladi.10

0

7

Agar suv ketmasa uchlikni holatini o`zgartirish mumkin (1-2 sm. ga chiqarish,

bosimni oshirish, krujkani ko`tarish)10

0

8

Suyuqlik kiritilgandan so’ng kran yopiladi va uchlik sekin olinadi . Bemor

5-10 min. Defekatsiya chaqirilguncha ushlab turadi.20

0

9

Muolajadan so’ng ko’lqop yechiladi va qo’l yuviladi.

10

0
Maksimal ball

100

0TALABA UCHUN TOPSHIRIQ

Oshqozonni zondlash texnikasi.
MUOLAJALAR


TO`LIQ BAJARDI

BAJARA OLMADI

1

Bemorga umumiy yondashish

10

0

2

Bemorni to’gri yotkizish.

10

0

3

Bemorni tinchlantirish va o’tkaziladigan muolajan i tushuntirish

10

0

4

Rezinali qo’lqop kiyish.

10

0

5

Ogiz bo’shlig’idan oshqozongacha bo’lgan masofa o’lchanadi.

10

0

6

Glitserin bilan zondni yog’lash.

10

0

7

burun orqali ingichka oshqozon zondi belgilangan joygacha kiritiladi

10

0

8

Zondning oshqozondaligini tekshirish.

10

0

9

Jane shpritsi yoki elektrootsos yordamida oshqozon mahsuloti surib olinadi.

10

0

10

Zond bint yordamida bemor yuziga fiksatsiyalanadi.

10

0
Maksimal ball

100

0

TALABA UCHUN TOPSHIRIQ

Yurakni bilvosita massaJ qilish texnikasi.
MUOLAJALAR


TO`LIQ BAJARDI

BAJARA OLMADI

1

Bemorga umumiy yendoshish

10

0

2

Bemornitugri yetkizish kerak ( kattik zhoyga yetkizish shart)

10

0

3

Kukrak kafasi ikala kul kafti Bilan , tush suyagi chanzharsimon usigidan 2,5

sm yukoridan bosiladi. Bunda umurtka pogonasi yunalishida 3-5 sm chukurlikda

bosiladi


10

0

4

Muolazhani bazharuvchi elka bugimini tugri tutishi , tirsak bugimlarini

bukmasligi kerak. Massazh zarb Bilan va ritmik bulishi kerak.10

0

5

Bushashish vaktida tushga bosishni tuchtatish kerak, lekin kaftni tushdan

olmaslik kerak10

0

6

Muolazha effektivligini bacholash uchun uyku arteriyalaridagi pul'sni

tekshirib turish kerak10

0

7

Massazh va SUV nisbati 30:2 buladi

10

0

8

Massazh soni minutiga 100 marta utkazilishi tavsiya kilinadi.

10

0

9

Bir yeshdan 8 yeshgacha bulgan bolalarda kompressiya chukurligi – 2,4-4 sm , bir

yeshgacha bulgan bolalarda esa 1,3-2,3 smga teng10

0

10

Reanimaziya brinchi minutni ochirgi beshinchi sekundida tuchtatiladi , keyin

char 2-3 minutda – spontan kon aylanish va nafas olish tiklanganligini tekshirish

uchun.


10

0
Maksimal ball

100

0


TALABA UCHUN TOPSHIRIQ

Defibrillyatsiya o’tkazish texnikasi.
MUOLAJALAR


TO`LIQ BAJARDI

BAJARA OLMADI

1

Bemorga umumiy yondoshish.

10

0

2

Bemorni to’g’ri joylashtirish.

10

0

3

Defibrillyatsiya uchun sharoit yaratish qatnashuvchilardan xech kim krovatga va

bemorga tegmasligi kerak.20

0

4

Defibrillyatorni bitta elektrodi o’mrov ostiga to’shdan yuqori o’ng tomoniga, boshqasi o’rta qo’ltiq osti chizig’i bo’ylab chap so’rg’ichning lateral tomoniga Qo’yiladi

20

0

5

Ko’krak qafasini yuzasi elektr utkazuvchi gel yoki tuzli eritmaga botirilgan marli bilan ishlov beriladi

20

0

6

Defibrillyator tayyor bo’lgach elektrodlar ko’krak qafasiga zich bosiladi

10

0

7

Kerakli bo’lgan zaryad beriladi ( 360 j gacha). Monitoring.


10

0
Maksimal ball

100

0


TALABA UCHUN TOPSHIRIQ

Ekstubatsiya metodikasi.
MUOLAJALAR


TO`LIQ BAJARDI

BAJARA OLMADI

1

Bemorga umumiy yondoshish

10

0

2

Ekstubatsiyaga ko’rsatmalarni aniqlash - uning to’liq tiklanganligi, mushak tonusi va reflekslarning saqlanganligi, gemodinamik va respirator Ko’rsatkichlarning stabilligi.

10

0

3

Krovat bosh tomonini 23 gradusga ko’tarish va bemorga muolaja xaqida

tushuntirish.10

0

4

Namlangan kislorodni yuqori o’tkazuvchanligini ta'minlash

10

0

5

Qayta intubatsiya qilish kerak bo’lgan xoliarda kerakli tayyorgarlikni oldindan ko’rib qo’yish kerak

10

0

6

Nafas yo’llari va burun-xalqumdan balg’amni aspiratsiya qilish

10

0

7

Manjetdan xavoni to’liq chiqarib tashlash, Endotraxeal trubkani olib tashlash, yaxshi namlangan kislorodni ingalyatsiyasini o’tkazish

10

0

8

Bemordan yo’talish so’raladi, agar kerak bo’lsa yuqori nafas yo’llari va traxeya maxsulotlari so’rib olinadi

10

0

9

Asosiy ko’rsatkichlar tekshiriladi- AQB, nafas soni va chuqurligi, pul's

10

0

10

Gipoksiya, giperkapniya, atsidoz kuchayib borsa tracheya qayta intubatsiya qilinadi

10

0
Maksimal ball

100

0


TALABA UCHUN TOPSHIRIQ

Traxeya intubatsiyasi.
MUOLAJALAR


TO`LIQ BAJARDI

BAJARA OLMADI

1

Bemor gorizontal xolatda orqasi bilan yotkiziladi, bosh maksimal orqaga bukiladi, engak yuqoriga kutariladi.

10

0

2

Bemorga Ambu qopchasi Bilan giperventilyatsiya o’tkaziladi

10

0

3

Shoshilinch holatlarda intubatsiya vaqtida regurgitatsiya ni oldini olish uchun

Sellik usulidan foydalaniladi ( yordamchi qizilungachni farengeal qismini yopish uchun halqumni umurtqaga bosadi.) .
20

0

4

Bemorning og’zi « kesishtirilgan barmoq» usulida ochiladi

10

0

5

Vrach chap qo’li Bilan laringoskopni bemor og’ziga kiritadi , yuqoriga va sal

oldinga yo’naltiriladi, qaysiki birinchi muljal- yumshoq tanglay tilchasini – ko’rish

uchun


10

0

6

Laringoskop chuqurroq kiritiladi va ikkinchi mo’ljal – halqum usti tog’ayi aniqlanadi

10

0

7

halqum ustidan laringoskop yuqoriga yo’naltiriladi va ovoz yorig’i

topiladi.10

0

8

Og’iz burchagidan ovoz yorig’iga o’ng qo’l Bilan intubatsion naycha nazorat ostida kiritiladi. Nayni kiritish chuqurligi manjet yoki belgilar yordamida

aniqlanadi.10

0

9

Intubatsion naychani to’g’ri kiritilganligi tekshiriladi- besh nuqtada auskul'tatsiya qilinadi ( ikala o’pka cho’qqisida, o’pka pastki qismlari ustidan va

oshqozon ustidan).10

0

Maksimal ball

100

0

TALABA UCHUN TOPSHIRIQ.

Yuqori nafas yo’llarida yot jism bo’lganda Geymlix usulini qo’llash.
MUOLAJALAR


TO`LIQ BAJARDI

BAJARA OLMADI

1

Bemorga umumiy yondoshish

10

0

2

Bemorga oyoqlarini yelka kengligida ochishni aytish

10

0

3

Bemorni orqa tomonidan qo’llar bilan quchoqlab olish va qo’llarni mushtum

qlish.


10

0

4

Qo’llarni qorin oldi devori o’rta chizig’i bo’yicha kindik va hanjarsimon

O’siq orasida joylashtirish20

0

5

Ko’lni ichkariga va bosh yo’nalishi bo’yicha tepaga bosish

10

0

6

Agar bemor hushsiz holatda bo’lsa, uni chalqanchasiga yotkizib, oyoqlarini ochamiz

10

0

7

hanjarsimon o’siq va kindik orasi sohasiga kaft asosini ikkinchi qo’l ustiga qo’yiladi.

10

0

8

-10 marta bosh tomonga yo’naltirilgan itaruvchi harakatlar qilish.

10

0

9

Og’iz bo’shlig’i sanatsiyasi

10

0
Maksimal ball


100

0


TALABA UCHUN TOPSHIRIQ.

Ambu qopchasi yordamida sun'iy o’pka ventilyatsiyasi o’tkazish.
MUOLAJALAR


TO`LIQ BAJARDI

BAJARA OLMADI

1

Bemorga umumiy yondoshish

20

0

2

Nafas borligini aniqlash

20

0

3

Nafas yo’llari o’tkazuvchanligini ta'minlash: og’iz bo’shlig’i sanatsiyasi, boshni orqaga tashlash, pastki jag’ni oldinga surish, havo o’tkazgichlardan

foydalanish.20

0

4

Mos o’lchamdagi niqobni topib kqkrak qafasi ekskursiyasini nazorat qilgan holda Ambu qopchasini ritmik siqish

20

0

5

Es-hushi darajasi, gemodinamika, mustaqil nafas tiklanishi monitoringi

20

0
Maksima ball

100

0


TALABA UCHUN TOPSHIRIQ.

Kislorodoterapiya o’tkazish.
MUOLAJALAR


TO`LIQ BAJARDI

BAJARA OLMADI

1

Bemorga umumiy yondoshish va kislorodoterapiyaga ko’rsatmalarni aniqlash:

gemik, gipoksemik, sirkulyator, to’qima gipoksemiyasi.20

0

2

Oksigenoterapiya usullarini aniqlash: endonazal kateterlar, maskalar,

endotraheal, traheostomik trubkalar,20

0

3

Oksigenoterapiya uzluksiz, uzoq, nafas olayotgan havoda kislorod doimiy konsentratsiyasi boi’lishi kerak.

20

0

4

Mustaqil nafas bo’lganda endonazal kateterlardan o’lchamiga muvofiq ravishda pastki burun yo’liga kiritish orqali foydalanish (katetero’ulchami burun

qanotlaridan quloq yostiqchasigacha bo’lgan masofa)20

0

5

Mustaqil nafas bo’lmaganda niqoblar yordamida yuqori konsentratsiyadagi kislorod beriladi.

20

0
Maksima ball

100

0


Download 139.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat