Aqsh ta'lim tizimiDownload 82.56 Kb.
Sana25.04.2020
Hajmi82.56 Kb.

AQSh ta'lim tizimi

AQSHda ta’lim 3 qismga bo‘linadi: boshlang‘ich, o‘rta va oliy ta’lim. Ular ham o‘z navbatida ikkiga bo‘linadi: davlat va xususiy ta’lim muassasalari. Massachusets shtati Oliy ta’lim departamenti aynan davlat ta’lim muassasalarini boshqarish, ta’lim tizimi uchun strategik rejalar tuzishda yordam beradi.

Shtatda jami 29 ta davlat ta’lim muassasasi mavjud bo‘lib (maktablar bunga kirmaydi), ularning 15 tasi kommuniti kolleji, 9 tasi davlat universiteti va 5 tasi tadqiqot instituti hisoblanadi.

Massachusetsda AQSHdagi eng yirik va kuchli universitetlar joylashgan bo‘lib, Amerikaning ta’lim poytaxti hisoblanadi. Massachusets shtatining bog‘cha ta’limidan 12 yoshgacha bo‘lgan ta’limi nafaqat AQSH, balki butun dunyodagi eng yaxshi ta’lim tizimlaridan biri hisoblanadi. Nima uchun shunday, desak, geografik jihatdan Massachusets Amerika tarixida birinchi bo‘lib kashf etilgan shtatlardan biri hisoblanadi. Amerikaning mamlakat sifatida taraqqiy etishi shu shtatdan boshlangan. Shtatda har doim ilm-fanni juda qadrli deb bilishgan.

U.S. education system

Education in the United States is divided into 3 parts: primary, secondary and higher education. They, in turn, are divided into two categories: public and private educational institutions. The Department of Higher Education of Massachusetts provides state-of-the-art education, strategic planning for the education system.


The state has 29 public education institutions (including schools), of which 15 are communal colleges, 9 public universities and 5 research institutes.
Massachusetts has the largest and most powerful US universities in the United States. Schooling education under 12 years of Massachusetts Nursing is one of the best education systems not only in the US but also around the world. This is why geographically Massachusetts is one of the first states in the history of America. The development of America as a country began with that state. In the state of science, science has always been very valuable.

O‘zbekiston geografik o‘rniga ko‘ra O‘rta dengiz bo‘yidagi Ispaniya, Italiya, Gretsiya kabi mamlakatlar bilan taxminan bir geografik kenglikda joylashgan.O‘zbekiston maydoni 448,9 ming kv.km bo‘lib, kattaligi jihatidan O‘rta Osiyoda Qozog‘iston va Тurkmanistondan keyingi o‘rinda turadi. O‘zbekiston maydoni Yevropadagi Buyuk Britaniya va Italiya kabi davlatlar hududidan katta. O‘zbekiston hududi Belgiya, Niderlandiya va Daniya kabi davlatlarning yer maydonini qo‘shib hisoblasak ham, ulardan 4 marta, Shveysariyadan 10 marta, Belgiyadan 14 marta katta.O‘zbekiston O‘rta Osiyoda aholisi zich joylashgan respublika bo‘lib, unda 32,1 mln dan ortiq kishi yashaydi. Uning aholisi Shveysariya aholisidan 4 marta, Qozog‘iston aholisidan 2 marta, Turkmaniston aholisidan 6,5 marta ko‘pdir. O‘zbekiston aholisining o‘rtacha yillik o‘sishi 1,7 foiz atrofida bo‘lib, asosan, tabiiy ko‘payish hisobiga o‘sib bormoqda. O‘zbekiston aholisining 51 foizi shaharlarda, 49 foizi esa qishloqlarda yashaydi.

The geographical location of Turkey is located on a geographical latitude of Spain, Italy and Greece on the Mediterranean Sea. The area of ​​Uzbekistan is 448.9 thousand sq. Km, in Asia after Kazakhstan and Turkmenistan. Uzbekistan's area is larger than in Europe, such as UK and Italy. Although the territory of Uzbekistan includes such countries as Belgium, the Netherlands and Denmark, four times, Switzerland 10 times more than in Switzerland and 14 times Belgium. Uzbekistan is a densely populated Central Asian country with 32, More than 1 million people live. Its population is 4 times the population of Switzerland, 2 times the population of Kazakhstan, 6.5 times the population of Turkmenistan. Average annual growth of the population of Uzbekistan is about 1.7%, mainly due to natural increase. 51% of the population of Uzbekistan live in urban areas and 49% live in rural areas.

Osiyo madaniyati va san`ati

Markaziy Osiyoda Temuriylar davrida madaniyat mumtoz darajasi bilan dunyoga mashhur bo‘ldi. Shayboniylar va Ashtarxoniylar davri (XVIíXVIII asrlar)da mamlakat feodalizmning murakkab jarayonlarini boshdan kechirdi. XVI asrda hunarmandchilikning rivojlanishi tranzit va ichki savdoning kengayishiga yordam berdi. Bu davrda hunar-manchilikning 60 dan ortiq turi mavjud edi. Markaziy Osiyo, Hindiston, Eron, Balx, Rossiya, Turkiya va boshqa mamlakatlar bilan savda-sotiq, diplomatik aloqalar bo‘lgan. XVíXVI asrlarda Movarounnahrda ilm-fan ancha rivojlandi.

Markaziy Osiyoda xonliklar va amirlik o‘rtasidagi nizolar bo‘lib tursa -da, ma’lum darajada dehqonchilik, hunarmandchilik, savdo-sotiq rivoj topdi. Fan, adabiyot, san’atning rivojlanishi ko‘proq saroy doirasida bo‘lib, ham diniy, ham dunyoviy asarlar yozildi.Markaziy Osiyo xalqlarining madaniyati juda qadimiy bo‘lib, uning tarixi bir necha ming yillarni o‘z ichiga oladi. Xalqimiz madaniyati jahon madaniyati bilan yonma-yon yuzaga keldi va rivojlandi. Bironta xalq madaniyati o‘z mamlakati doirasidagina, tor darajada rivojlana olmaydi. Aksincha, boshqa xalqlar madaniyati bilan o‘zaro aloqada rivojlanadi. O‘zbek xalqi madaniyati ham faqat milliy asosda emas, balki umuminsoniy madaniyatlar ta’sirida rivojlandi.

Temur va Temuriylar davridagi madaniy yuksalishning umumiy omillarini aniqlash shuni ko‘rsatadiki, ular o‘zaro uzviy bog‘langan va yaxlit bir butun holdagina madaniy-ma’naviy yuksaklikni yuzaga keltira olgan. XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkistonda juda murakkab ijtimoiy-siyosiy hodisalar bilan birga, uning madaniy hayotida ham tez va shiddatli o‘zgarishlar ro‘y berdi. Madaniyat, adabiyot, ta’lim-tarbiya, din, mafkura sohasida turli oqimlar paydo bo‘ldi, ular orasidagi munosabatlar murakkab tus oldi.


Asian culture and art The classic level of culture in Central Asia during the Timurid era became famous all over the world. During the Shaybanids and Ashtarkhonids (18th and 18th centuries), the country experienced complex processes of feudalism. The development of craftsmanship in the sixteenth century contributed to the expansion of transit and domestic trade. There were more than 60 types of craftsmanship during this period. Trade, diplomatic relations with Central Asia, India, Iran, Balkh, Russia, Turkey and other countries. In the XV-XVI centuries, science developed in Movarounnakhr. Central Asian khanates and emirates, however, have largely grown in agriculture, handicraft, and trade. The development of science, literature and art is more of a palace, with both religious and secular works written. The culture of the Central Asian nations is very ancient, and its history dates back to several thousand years. Culture of our people has developed and developed side by side with world culture. No folk culture can develop only at home. On the contrary, it develops in interaction with other cultures. The culture of the Uzbek people developed not only on the basis of nationality, but also under the influence of universal cultures. Determining the common factors of the cultural rise in the time of Temur and the Temurids shows that they are interconnected and have a whole cultural and spiritual high. At the end of the 19th and early 20th centuries in Turkistan, along with very complex socio-political events, rapid and violent changes took place in his cultural life. Different streams of culture, literature, education, religion, ideology have emerged, and the relationship between them has become complicated.

Xalqaro Bayramlar

1-yanvar Yangi yil va butunjahon

tinchlik kuni.

13-yanvar Eski yangi yil.

26-yanvar Xalqaro bojxona kuni

9-fevral Xalqaro stomatologlar

kuni


11-fevral Xalqaro bemorlar kuni

13-fevral Xalqaro radio kuni

21-fevral Xalqaro ekskursiyachilar

kuni


1-mart Xalqaro fuqoro mudofasi

kuni


3-mart Xalqaro yozuvchilar kuni

8-mart Xalqaro xotin qizlar kuni

12-mart Millatlararo do'stlik kuni

15-Xalqaro iste'molchilar

huquqini muhafaza qilish kuni

16-mart Xalqaro uyqu kuni

19-mart Xalqaro mijozlar kuni

21-mart Xalqaro she'riyat kuni

22-mart Xalqaro taksi

haydovchilari kuni

23-mart Xalqaro meteorologlar

kuni


27-mart Xalqaro teatr kuni

1-aprel Xalqaro kulgu kuni

Xalqaro qushlar kuni

12-aprel Xalqaro aviasiya va

kosmonavtika kuni

13-aprel Xalqaro rok-n-roll kuni

18-aprel Xalqaro tarixiy

yodgorliklar kuni

24-aprel Xalqaro yoshlar

birdamligi kuni

9-sentyabr Xalqaro go'zallik kuni

5-oktyabr Xalqaro tabassum kuni

17-noyabr Xalqaro talabalar kuni

21-noyabr Xalqaro televidenie

kuni va Xalqaro salomlashish

kuni


30-noyabr Xakqaro axborotni

muhofaza qilish kuni

28-dekabr Xalqaro kino kuni

International Holidays

January 1 New Year and Whole World

peace day

January 13 Old New Year.

26th of January International Customs Day

February 9 International Dentists

day


February 11 International Day of Patients

February 13 International Radio Day

February 21 International Excursion

day


March 1 International Civil Defense

day


3 March International Writers' Day

March 8 International Women's Day

March 12 is International Friendship Day

15 International Consumers

right of protection

March 16 International Day of Sleep

March 19 International Customers Day

March 21 International Poetry Day

March 22 International taxi

Driver's Day

March 23 International Meteorologists

day


March 27 is International Theater Day

1 April International Day of Laughter

International Day of Birds

April 12 International Aviation and

astronautics day

April 13 International Rock-and-roll Day

April 18 International History

Memorial Day

April 24 International Youth

day of solidaritySeptember 9 International Day of Beauty

5th of October International Day of Smile

November 17 International Students' Day

November 21 International TV

Day and International Greeting

day

November 30 International Newsprotection day

December 28 International Cinema Day


Germaniya Konstitutsiyasiga muvofiq, maktab ta’limi davlat nazoratida. Mamlakatda o‘n oltita federal yer mavjud bo‘lsa, ularning har biri o‘zining ta’lim to‘g‘risidagi qonuniga ega. Shu sababli federal yerlarda maktab ta’limida ayrim farqlar bor. Masalan, aksariyat hududlarda boshlang‘ich ta’lim 4 yil (birinchi sinfdan to‘rtinchiga qadar), poytaxt Berlinda esa – 6 yil. Ammo bu kabi farqlarga qaramasdan, barcha hududlar uchun umumiy tartib-qoidalar amal qiladi.


Germaniyada maktab ta’limi majburiy va bepul. 6 yoshdan 18 yoshgacha fuqarolar majburiy tartibda ta’lim olishi shart. Maktab ta’lim tizimi boshlang‘ich (primarstufe), o‘rta (sekundarstufe I) va yuqori (sekundarstufe II) bosqichlarga bo‘linadi.

ILM DENGIZIDAN BIR TOMCHI

16 янв 2013

ILM DENGIZIDAN BIR TOMCHI

Eng yaxshi baho –1!
Bolalar 5-6 yoshdan boshlang‘ich maktab (grundschule)ga qatnaydi. Boshlang‘ich maktabda o‘qish davri to‘rt yildan olti yilgacha. Maktablarda birinchi, ikkinchi sinf davomida o‘quvchilarga baho qo‘yilmaydi. O’qituvchilar baho o‘rniga bolaning individual rivojlanish holati xususida hisobot tayyorlaydi. O’quvchilarga 3-sinfdan baho qo‘yila boshlaydi. Germaniyada 6 ballik baholash tizimi qabul qilingan. Bunga ko‘ra, 1 – a’lo (sehr gut), 2 – yaxshi (gut), 3 – qoniqarli (befriedigend), 4 – yetarli (ausreichend), 5 – yetarli emas (mangelhaft), 6 – qoniqarsiz (ungengend). O’quvchilar fanlarni eng kamida “to‘rt”ga o‘zlashtirishi kerak. Boshlang‘ich bosqichda bolalarga matematika, nemis tili, tabiatshunoslik, musiqa, estetika fanlari o‘tiladi.

Under the German Constitution, school education is under state control. If there are sixteen federal land in the country, each of them has a law on education. That's why there are some differences in school education in federal locations. For example, in most regions primary education is 4 years (from the first to fourth grade) and 6 years in the capital, Berlin. However, in spite of these differences, general rules apply to all regions.


Education in Germany is compulsory and free. Citizens aged 6 to 18 must have compulsory education. School education system is divided into primary (primarstufe), middle (second-middle) and upper (second-middle).

A TOMCHI ON THE ILM

16th Jan 2013

A TOMCHI ON THE ILM

Best Score -1!
Children go from 5 to 6 years old to grundschule. Elementary schooling period is from four to six years. School pupils are not assessed during the first and second grades. Instead of evaluating teachers, the teacher prepares a report on the individual development status of the child. Students will be evaluated for grade 3. A 6-point assessment system has been adopted in Germany. According to this, 1 - excellent (magic gout), 2 - good (gut), 3 - satisfactory (befriedigend), 4 - ausreichend, 5 - mangelhaft, 6 - ungengend, . Students must acquire at least four courses. At the initial stage children are taught mathematics, German language, natural sciences, music, aesthetics

Fransiyada ta`lim tizimi

Fransiyada boshlang`ich ta’lim maktablariga 6 yoshdan 11 yoshgacha bo`lgan bolalar jalb etiladi. Fransuz maktablarida nafosat ta’limiga ham alohida ahamiyat beriladi. Bunday ta’lim uch tartibdan iborat: musiqa, tasviriy sanat va sport. O`quvchilar 11yoshda boshlang`ich maktabni tugallab o`rta maktabga o`tadilar.

Fransiyada oliy ta’lim professional ta’lim berish keyingi 20 yil davomida qaror topdi. Fransiyada oliy ma’lumot va ixtisoslik beruvchi oliy texnologik institutlar mavjud. Fransiya ta’lim tizimlarida maktabdan va sinfdan tashqari muassasalar ko`zda tutilmagan. Biroq maktablarda va liseylarda turli to`garaklar mavjud. O`quvchilar uchun turli sport seksiyalari sayohatlar, musobaqalar o`quv muassasasining o`zida tashkil etiladi.Fransuz yoshlari, Fransiyaga bilim olish uchun kelgan chet el fuqarolari quyidagi bilim maskanlarida oliy ma’lumot oladilar:

Universitetlar;

Oliy texnologiya maktablari;

Oliy muhandislik maktablari;

Oliy arxitektura maktablari;

Oliy tijorat maktablari;

Siyosiy fanlar oliy maktabi;

Oliy pedagogik va filologiya bilimgohlari;

Oliy tibbiyot o`quv muassasalari;

Oliy badiiy maktablar;

O`zluksiz ta’lim [malaka oshirish]

Oliy ta’lim beruvchi universitetlar o`z talabalariga uch siklda bilim beradilar. Birinchi sikl umumiy yoki biror texnik yoki ilmiy sohada oliy ma’lumot olish bilan yakunlanib, o`qish ikki yil davom etadi. Talabalar uni metriz, magistr darajalari bilan yakunlaydilar. Uchinchi siklda o`qish bir ikki yil davom etadi.

biron-bir predmetni chuqurlashtirib o`rganilganligi haqida diplom (bir yil);

ixtisoslashtirilgan oliy ma’lumot to`g`risida diplom (bir yil);

uchinchi sikl doktorlik dissertasiyasi (bir, ikki yil);

davlat doktorlik dissertasiyasi-biron-bir sohani mukammal o`rganib, dissertasiya yozish kabi hujjatlar olish mumkin.

Fransiyada oliy ma’lumot va ixtisos beruvchi oliy texnalogik institutlar mavjud. Ular odatda sanoat, maishiy xizmat ko`rsatish, informatika mutaxassisliklariga ixtisoslashtirilgan. O`qish muddati 2 yil bo`lib, darslar haftasiga 30-35 soatni tashkil etadi. O`qish davomida 8 haftalik ishlab chiqarish amaliyoti ham ko`zda tutilgan.

Fransiyada mingdan ortiq ana shunday insitutlar faoliyat ko`rsatib, qishloq ho`jaligi ishlab chiqarishi, san’at, informatika, ma’muriy boshqaruv, buxgalterlik hisobi, amaliy san’at bo`yicha mutaxassislar tayyorlaydilar. Bunday insitutlarga kirish imtixonsiz amalga oshiriladi.

Educational system in France

In France, children aged 6 to 11 are included in primary education. French schools pay special attention to the education of grace. This kind of education consists of three modes: music, fine arts and sports. Students start primary school on January 11 and go to secondary school.
In France, vocational training in higher education has been resolved over the next 20 years. There are high technology institutes in France specializing in higher education and specialization. French education systems do not provide school and out-of-school facilities. However, there are different varieties in schools and high schools. For students, different sports sections are organized on journeys and competitions at the educational institution. French youths study abroad at the following educational institutions:
Universities;
High-tech schools;
Higher Engineering Schools;
Higher Architectural Schools;
Higher Commercial Schools;
School of Political Sciences;
Higher pedagogical and philological sciences;
Higher educational institutions;
High art schools;
Self-study [Qualification Upgrading]
Universities of higher education are taught in three cycles. The first cycle can be completed in general or in a technical or scientific area, with a two-year course of study. Students complete it with a meter and a masters degree. The third cycle lasts two years.
diploma (one year) on studying any subject deeper;
diploma of specialized higher education (one year);
PhD the third cycle (one or two years);
a doctoral thesis for a doctoral dissertation, and a dissertation writing.
There are high technology universities in France that specialize in higher education. They are usually specialized in industrial, consumer and informatics specialties. The duration of the study is 2 years, the course is 30-35 hours per week. During the course of the training, 8 weeks of production is also envisaged.
There are more than a thousand such people in France, who train specialists in agriculture, art, informatics, administrative management, bookkeeping, applied art. Access to such insulators is made without enthusiasm.

Buyuk Britaniya kichik, ammo ishonib bo'lmaydigan jozibali qirollikdunyoning turli burchaklaridan kelgan sayyohlar ushbu mamlakatning me'moriy, madaniy va tabiiy diqqatga sazovor joylariga yaqindan nazar solib, jahon tarixidagi yorqin iz qoldirdi.

Buyuk Britaniyaning qirg'og'i ikki dengiz - Irlandiya g'arbda Shimoliy sharqda ham Atlantika okeani janubi-g'arbiy qismida joylashgan.Buyuk Britaniyaning Shotlandiya, Uels, Angliya va Shimoliy Irlandiya davlatlaridan tashkil topgan "Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligi" deb nom olgan.

London - Angliya poytaxti va Buyuk Britaniya, London dunyodagi eng ko'p tashrif buyuradigan shaharlardan biri bo'lib qolmoqda.

Edinburg - Rasmiy poytaxt va Shotlandiyaning eng katta shahri, Edinburgh, YuNESKOning Jahon merosi ro'yxatiga kiradi va uning ildizlarini 10,000 yildan ko'proq vaqt davomida kuzatib boradi.

Manchester - Birlashgan Qirollikdagi ikkinchi katta metropoliya.

Big Men - Londondagi markaziy soat minorasi va 100 yildan ko'proq vaqt mobaynida shaharning harbingeri.

Westminster Abbey - Londondagi mashhur Abbey va asrlar davomida tantanalarni joylashtirgan Westminster Abbey Londonga tashrif buyuradigan birinchi o'rinlardan biri.

Rim hammomlari - Londondagi va Kardiffning o'rtasida joylashgan, ajoyib, kichik Bath shahri, Buyuk Britaniyaning sobiq Rim Hamshomlari joylashgan joy bo'lib, bugungi kunda Birlashgan Qirollikning eng ajoyib joylaridan biri hisoblanadi.

Stonehenge - Bu juda oz ma'lum bo'lgan sirli joy, Stonehenge butun dunyodagi eng ko'p tashrif buyuradigan joylardan biri bo'lib qolmoqda.

Tourists from all over the United Kingdom, small but unbelievably charming kingdom, have come to the attention of the country's architectural, cultural and natural attractions and left a bright mark on world history.

The British coastline is divided into two seas: Ireland in the west, in the North East, in the South-East of the Atlantic Ocean. The UK is home to the United Kingdom of Scotland, Wales, United Kingdom and Northern Ireland the title


London - The capital of England and the UK, London remains one of the most visited cities in the world.

Edinburg - Edinburgh, the largest city in Scotland and the largest city in Scotland, is part of the World Heritage List of UNESCO and tracks its roots over 10,000 years.

Manchester is the second largest metropolitan in the United Kingdom.

Big Ben is the London Clock Tower and the city's harbor for more than 100 years.


Westminster Abbey - London's famous Abbey and Westminster Abbey, which hosts celebrations throughout the centuries, is one of the first places to visit London.
Roman baths - a beautiful, small Bath city in the heart of London and Cardiff, is home to the old Roman Beaches of Great Britain and today is one of the most beautiful places in the United Kingdom.
Stonehenge - This is a mysterious place with little known, Stonehenge remains one of the most visited places in the world.

O`zbekistonning tashqi mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari

O‘zbekiston mustaqillikning birinchi yillaridan boshlab Yevropa bilan hamkorlikni o‘z tashqi siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilab oldi. O‘zbekiston bilan Yevropa mamlakatlari o‘rtasidagi munosabatlar ikki tomonlama va 1999-yilning 1-iyulidan kuchga kirgan O‘zbekiston Respublikasi va Yevropa Ittifoqi hamda unga a’zo davlatlar bilan Sherikchilik va hamkorlik kelishuvi doirasida rivojlanib bormoqda.

O‘zbekiston-Buyuk Britaniya munosabatlarining asosi 1993-yil noyabr oyida O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov tomonidan ushbu mamlakatga amalga oshirilgan tashrif chog‘ida yaratilgan.

Ayni paytda ikki tomonlama hamkorlikning ijobiy dinamikasi kuzatilmoqda. Mamlakatlar o‘rtasida muntazam ravishda turli darajadagi tashriflar amalga oshirilmoqda. Oxirgi bir necha yil davomida O‘zbekistonga Britaniyaning 50 dan ziyod delegatsiyalari tashrif buyurgan. Tomonlar tashqi siyosiy idoralar o‘rtasidagi maslahatlashuvlar hamda Afg‘oniston bo‘yicha muloqotni amalga oshirib kelmoqda.

Germaniya O‘zbekistonning Yevropadagi asosiy savdo-iqtisodiy hamkorlaridan biri hisoblanadi. 2017-yil yakunlariga ko‘ra, o‘zbek-german savdo aylanmasi hajmi 613,2 million AQSh dollari, 2018-yil yanvar-noyabr davrida 712,1 mln. AQSh dollarini tashkil etdi. Ikki mamlakat o‘rtasidagi moliyaviy va texnikaviy hamkorlikning umumiy hajmi 329,9 million yevrodan oshgan.

Cooperation of Uzbekistan with foreign countries

Since the first years of independence Uzbekistan has defined cooperation with Europe as one of the priorities of its foreign policy. The relations between Uzbekistan and the European Union are developing on a bilateral basis and in the framework of Partnership and Cooperation Agreement with the Republic of Uzbekistan, which entered into force on 1 July 1999, and with the European Union and its member states.


The foundation of the Uzbek-British relations was created in November 1993 by the First President of the Republic of Uzbekistan IA Karimov during his visit to this country.
Currently, positive dynamics of bilateral cooperation is observed. Regular visits to different levels are being held among the countries. Over the past few years, more than 50 British delegations have visited Uzbekistan. The two sides are engaged in consultations between foreign affairs agencies and the dialogue on Afghanistan.

Germany is one of the main trade and economic partners of Uzbekistan in Europe. The volume of Uzbek-German trade turnover at the end of 2017 will amount to 613.2 million US dollars, in January-November 2018 - 712.1 million US dollars. US dollars. The total amount of financial and technical cooperation between the two countries has exceeded 329.9 million euros.

O`zbekiston va tili o`rganilayotganmamlakatlar haqida ma`lumot

O’zDJTUda Rus Tili Markazi

O’zbekiston davlat jahon tillari universiteti rektori yurtimizdagi Rossiya hamkorligi vakolatxonasi rahbari Viktor Shulik bilan uchrashdi.

Muloqot davomida O’zDJTU va vakolatxonaning 2017-yildagi ta’limiy, ilmiy va madaniy hamkorligi masalalari muhokama etildi.

Rus tili markazi ochildi

O‘zbekiston davlat jahon tillari universitetida Rus tili markazining ochilish marosimi bo‘lib o‘tdi.

Tadbirda O‘zbekiston Respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vaziri o‘rinbosari Majid Karimov, Rossiya Federatsiyasi Prezidentining xalqaro madaniy hamkorlik masalalari bo‘yicha maxsus vakili Mixail Shvidkoy va boshqalar mamlakatlarimiz o‘rtasidagi hamkorlik ko‘plab sohalarda, jumladan, madaniy-gumanitar va ta’lim sohasida ham izchil rivojlanayotganini, bunda ikki davlat rahbarlarining muzokaralarida erishilgan kelishuvlar muhim huquqiy asos bo‘layotganini ta’kidladi.

O’zbekiston-Yaponiya

O’zbekiston davlat jahon tillari universiteti axborot-resurs markazida o’quv yurti rahbariyati va Yaponiya delegatsiyasi o’rtasida uchrashuv tashkil etildi.

Mehmonlar tarkibida Parlamentning maslahatchilar palatasi deputati Yuxey Yamashita boshchiligidagi parlament missiyasi vakillari joy olgan edi. Muloqot davomida O’zDJTUda yapon tilining o’qitilishi va ikki davlat oliy o’quv yurtlari o’rtasida hamkorlik aloqalarini yo’lga qo’yish masalasi muhokama qilindi.

O’zbekiston-Xitoy diplomatik aloqalarining 25 yilligini nishonladi

28-mart kuni Jahon tillari universitetida O’zbekiston-Xitoy diplomatik aloqalarining 25 yilligiga bag’ishlangan tadbir bo’lib o’tdi.

Unga Xitoyning yurtimizdagi favqulodda va muxtor elchisi Sun Litsze boshchiligidagi delegatsiya tashrif buyurdi.

Information about countries and countries in which they study

Russian Language Center in UzCWE
The rector of the Uzbek State University of World Languages ​​has met with Viktor Shulik, head of the Russian Embassy in Tashkent.

During the meeting the sides discussed the issues of educational, scientific and cultural cooperation of the UzACU and the representative office in 2017.

Russian Center opened

Opening ceremony of the Russian Center at the Uzbek State World Languages ​​University was held.

Deputy Minister of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan Majid Karimov, Special Representative of the President of the Russian Federation on International Cultural Cooperation Mikhail Shvydkoy and others noted that cooperation between our countries in many spheres, including cultural - noted in the statement that the agreements reached during the negotiations of the heads of the two states are an important legal basis.

Uzbekistan-Japan

A meeting was held between the leadership of the university and the Japanese delegation at the information and resource center of the Uzbek State World Languages ​​University.

The guests included representatives of the Parliamentary Mission led by Yuxey Yamashita, a member of the House of Representatives of the Parliament. During the meeting the sides discussed the issues of Japanese language teaching and establishment of partnership relations between the universities of the two countries.

Celebrated the 25th anniversary of diplomatic relations between Uzbekistan and China

On March 28, the University of World Languages ​​hosted an event dedicated to the 25th anniversary of diplomatic relations between Uzbekistan and China.


A delegation from China headed by Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Uzbekistan to Uzbekistan Sun Litsze visited Uzbekistan.

O’ZBEKISTONNING XORIJIY MAMLAKATLAR BILАN O’ZARO MANFAATLI ALOQALARI

O’zbekiston davlat mustaqilligini qo’lga kiritgan kundan boshlab, jahondagi nufuzli davlatlar bilan hamkorlik qilish yo’lidan bormoqda. O’zbekiston Respublikasi birinchi navbatda Yaqin va O’rta Sharg hamda аrаb mamlakatlari bilan davlatlararo munosabatlar o’rnatish vа rivojlantirishga kirishdi. Negaki, O’zbekistonning ruhi, dini, urf-odatlari va an’analari Osiyodagi mamlakatlarga yaqindir. 1991- yil 16-19- dekabr kunlari I. Karimov boshliq O’zbekiston davlat delegatsiyasi mamlakatimiz mustaqilligini birinchi bo’lib tan olgan mamlakat - Turkiyada bo’ldi. Turkiya prezidenti Turg’ut O’zol, bosh vazir Sulaymon Demirel va boshqa rahbarlar, ishbilarmonlar bilan amaliy uchrashuvlar, suhbatlar bo’lib o’tdi. Safar chog’ida O’zbekiston Respublikasi bilan Turkiya jumhuriyati o’rtasida davlatlararo munosabatlarning asoslari va maqsadlari to’g’risida shartnoma, konsullik vakolatxonalarini ayirboshlash to’g’risida protokol, iqtisodiy va savdo sohasidagi hamkorlik to’g’risida bitim, madaniyat, fan, ta’lim, sog’liqni saqlash, sport va turizm sohasidagi o’zaro hamkorlik to’g’risida bitim, transport va kommunikatsiyalar sohasidagi hamkorlik to’g’risida bitim, ахbоrot ayirboshlash, televideniya va radio eshittirish bo’yicha hamkorlik qilish haqida protokollar va boshqa hujjatlar imzolandi. O’zbekiston bilan Turkiya o’rtasidagi munosabatlar keyingi yillarda ancha kengaydi. 1992- yil 28- aprel kuni O’zbekistonda Turkiya elchixonasi, Turkiyada O’zbekiston elchixonasi ochildi va faoliyat ko’rsatmoqda. Hamkorlikning yanada chuqur­lashtirishda Turkiya davlati rahbarlari Turg’ut O’zol, Sulaymon Demirel, Tansu Chiller, Mesut Yilmazar Ahmet Sezerlarning O’zbekistonga rasmiy tashriflari chog’ida imzolangan hujjatlar katta ahamiyatga ega bo’ldi. Ikki davlat o’rtasidagi hamkorlik gazlama va tayyor kiyim-kechak ishlab chiqarish, qishloq xo’jalik mahsulotlarini qayta ishlash, qo’shma korxonalar qurish, kadrlar tayyorlash, turizmni rivojlantirish va boshqa sohalarda аmаliy natijalar bermoqda.

UZBEKISTAN'S RELIGIOUS EFFECTIVE RELATIONS WITH FOREIGN COUNTRIES


Since gaining independence, Uzbekistan has been on the path to cooperation with prominent states in the world. Turkey started to establish and develop interstate relations with Near and Middle East and Arab countries. The spirit, religion, traditions and traditions of Uzbekistan are closer to Asian countries. On December 16-19, 1991, the Uzbek delegation headed by the President Islam Karimov visited Turkey, the first country to recognize the independence of our country. Turkish President Turgut Ozal, Prime Minister Süleyman Demirel and other leaders, businessmen and businessmen. During the visit, the sides signed an agreement on the principles and objectives of intergovernmental relations between the Republic of Uzbekistan and the Republic of Uzbekistan, the Protocol on the exchange of consular offices, the Agreement on economic and trade cooperation, Agreement on cooperation in science, education, health, sports and tourism, cooperation in transport and communications, information exchange, broadcasting, and broadcasting protocols and other documents were signed. Relations between Uzbekistan and Turkey have expanded considerably in recent years. On April 28, 1992, the embassy of the Republic of Uzbekistan in Uzbekistan opened its embassy in Uzbekistan. The documents signed during the official visits of the Turgut Ozal, Süleyman Demirel, Tansu Chiller, Mesut Yilmaz, and Ahmet Sezer to Turkey were of great importance in deepening the cooperation. The cooperation between the two countries has yielded practical results in the areas of fabric and garment manufacturing, processing of agricultural products, construction of joint ventures, personnel training, tourism development and others.

14 yanvar - Vatan himoyachilari kuni

Mustaqil O'zbekistonda ushbu bayram o'z qurollantirish kuchlarni tashkil etishga bag`ishlangan. 1992 yil 14 yanvarda mamlakat parlamenti mamlakat hududidagi xarbiy o'quv yurtlar va boshqa xarbiy shakllarining barcha qismlari va birlashmalarini O'zbekiston Respublikasi yurisdiktsiya qaramog`iga o'tishi to'g`risida qarori qabul qilindi. Shunday qilib xususiy qurollantirish kuchlari tashkil etildi.1993 yilda 29 dekabrda 14 yanvar - Vatan himoyachilari kuni deb e'lon qilindi.

8 mart - Xalqaro xotin-qizlar kuni

O'zbekistonda ushbu bayram sevgi, mehrbonlik va go'zallik bayrami sifatida nishonadi, shuningdek, "onalar kuni" sifatida ham taniqlidir.

21 Mart - Navro'z

Navro'z qadimiy milliy bayrami (forz tilidan tarjima qilindanda "yangi kun" ma'nosini anglatadi) 21 mart kuni nishonlanadi va yangi yilning boshlanishi hisoblanadi. Ushbu kun kecha bilan kunduzning tenglashgan paytidir. Kecha va kunduzning bir hilligidir- 12 soat.

9 may - Xotira va qadrlash kuni

1999 yili 9 may kuni O'zbekiston poytaxtida Xotira maydoni ochildi va shu kundan buyon 9 may Xotira va qadrlash kuni deb nishonlanmoqda.

1 sentyabr - Mustaqillik kuni

O'zbekiston Respublikasining asosiy milliy bayrami - Mustaqillik kunidir. Ushbu bayram 1 sentyabr kuni marosimli va rang barang shaklda nishonlanadi. Milliy bayram do'stlik, xayriya va har tomonlama xurmatga tayangan o'zbek xalqining barcha orzularini nomoyon etadigan bayramdir.

O'zbekistonda istiqomat qilayotgan turli millatlar vakillari millatiga, diniga va kelib chiqqan irqiga qaramasdan O'zbekistonning barcha hududlarida faol nishonlaydilar.

1 oktyabr - Ustoz va murabbiylar kuni

Har yili O'zbekistonda Ustoz va murabbiylar kuni keng nishonlamoqda. Qadim zamonlardan ustozga bo'lgan chuqur xurmat va e'tiroz saqlanib qolgan. "Domla", "Muallim", "Ustoz" kabi so'zlar o'z ustozlardan nafaqat bilimlarni va axoliga bo'lgan xurmat munosabati va Vatanga bo'lgan mehriga ega bo'lgan o'quvchilar asrlar davomida minnatdorchilik va izzat bilan murojjat etganlar.

January 14 is the Day of Motherland Defenders
Independent Uzbekistan is celebrating this holiday with its own arming powers. On January 14, 1992 the parliament of the country decided to transfer all parts and associations of military educational institutions and other military formations within the country to the jurisdiction of the Republic of Uzbekistan. Thus, the special armament forces were established. On December 29, 1993, January 14 was declared the Day of defenders of the Motherland.
March 8 - International Women's Day
In Uzbekistan, this holiday is celebrated as a holiday of love, kindness and beauty, and is also known as "Mother's Day".
March 21 - Navruz
The ancient national holiday of Navruz (from the Persian language means "New Day") is celebrated on March 21 and is the beginning of the new year. This is the day of night and day. The mood of night and day is 12 hours.
May 9 - Day of Memory and Honor
The Memorial Square was opened on May 9, 1999 in the capital of Uzbekistan, and since that date May 9 marks the Day of Remembrance and Honor.
September 1 - Independence Day
The main national holiday of the Republic of Uzbekistan is Independence Day. This holiday is celebrated on September 1 with a ragged and colorful celebration. National holiday is a celebration of all the dreams of the Uzbek people based on friendship, charity and all-out respect.

Representatives of different nationalities living in Uzbekistan actively celebrate in all regions of Uzbekistan, regardless of their ethnicity, religion or race.


October 1 is the Day of Teachers and Professors
Annually, the Day of Teachers and Mentors is widely celebrated in Uzbekistan. In ancient times, deep respect and reverence for a teacher remained. The words "Housewife," "Muallim," and "Teacher" have long been grateful and respectful not only for their mentors but also for the centuries-long appreciation and appreciation of knowledge and people's respect for Motherland and Homeland.
Download 82.56 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar