A. X. Kolumb C. Vaska da GamaDownload 392 Kb.
bet1/3
Sana28.10.2019
Hajmi392 Kb.
#24426
  1   2   3
Bog'liq
География testlari
1-4 sinf.Test to'plam, 1-4 sinf.Test to'plam, 1-4 sinf.Test to'plam, 1-4 sinf.Test to'plam, 1-4 sinf.Test to'plam, 1-4 sinf.Test to'plam, 12 маъруза Икки турдаги элементларли, 2 5233476087501030924, 2 5233476087501030924, 25-10-2019-2019.04, o‘zbekiston respublikasining 09 12 1992 y 754-xii-son tabiatni muhofaza qil, elektron jadvalini organish, 38631 answer 2 5343972577981236289, Test 4 sinf
5-SINF.

I-Chorak
1. Geografiya so’zi qanday ma’noni anglatadi ?

A. Yer tasviri C. Yer ko’rinishi

B. Yer tuzilishi D. Yer qobig’i.

2. Geografiya fanining nechta asosiy yo’nalishi bor ?

A. Bitta C. Uchta

B. Ikkita D. To’rtta

3. ---- quiydagi shartli belgi ob-havoning qanday holatini bildiradi?

A. Do’l C. Shabada

B. Qat-qat bulut D. Tuman

4. Yer kattaligini aniq o’lchagan olim nomi qaysi qatorda to’g’ri berilgan ?

A. Ptolemey C. Erotosfen

B. Maxmud Qashg’ariy D. Beruniy

5. “ Devonu lug’atit turk ” asarining muallifi qaysi javobda ko’rsatilgan?

A. Maxmud Qashg’ariy C. Ibn Sino

B. Xorazmiy D. Beruniy

6. Qaysi Vatandoshimiz ilk globusni yasagan ?

A. Xorazmiy C. Maxmud Qashg’ariy

B. Farg’oniy D. Beruniy

7. Buyuk geografik kashfiyotlar qaysi okeandan boshlanadi?

A. Tinch C. Hind

B. Atlantika D. Shimoliy Muz okeani

8. 1492 yilda Amerika qirg’oqlariga yetib brogan sayyoh kim?

A. X.Kolumb C. Vaska da Gama

B. F.Magellan D. A.Vespuchchi

9. Antarktida materigi kashf etilgan yilni belgilang?

A. 1817 yil C. 1821 yil

B. 1825 yil D. 1830 yil

10. Quyoshga eng yaqin sayyora qaysi?

A. Mars C. Uran

B. Merkuriy D. Saturn

11. Sayyoralar yulduzlardan nimasi bilan farq qiladi?

A. Katta-kichikligi bilan C. Kimyoviy tarkibi bilan

B. Tez harakat qilishi bilan D. Sayyoralar nur sochmaydi

12. Quyidagi yulduzlarning qaysi biri shimoliy qutb ustida turadi?

A. Tarozi C. Chayon

B. Oltin qoziq D. Qavs

13. Yer sharining kichraytirilgan shakli nima?

A. Globus C. Joy plani

B. Xarita D. Atlas

14. Shimoliy va Janubiy qutblarni tutashtiruvch yer yuzasidan o’tkazilgan yarim aylana

chiziqlar nima deb ataladi?

A. Parallellar C. Meridianlar

B. Ekvator D. Daraja to’ri

15. 41o shimoliy kenglik, 63 o sharqiy uzunlik qaysi shaharning geografik koordinatasi?

A. Samarqand C. Guliston

B. Toshkent D. Farg’ona

16. Kabisa yili necha yilda takrorlanadi?

A. Har 3 yilda C. Har 4 yilda

B. Har 2 yilda D. Har 5 yilda

17. Quyosh nurlari Yer sharining qaysi qismiga eng kam tushadi?

A. Qutbiy mintaqaga C. Tropiklarga

B. Ekvatorial mintaqaga D. Mo’tadil mintaqaga

18. Azimut nima?

A. Xaritadagi chiziqlar

B. Joydagi ikki yo’nalish orasida hosil bo’lgan burchak

C. Shimoliy va Janubiy qutblarni tutashtiruvchi chiziq

D. Parallel chiziqlar

19. Osmon bilan yer tutashgan chiziq nima deb ataladi?

20. Yer quyosh atrofida qancha vaqtda to’liq bir marta aylanib chiqadi?

21. O’rta Osiyolik Nosir Xisrav ………………. Sayoxat qilib, ko’plab geografik ma’lumotlar

to’plagan?

22. Quyosh ikkala yarimshatini ……………….. kunlari bir xilda yoritiladi?

23. Yerdan quyoshgacha bo’lgan masofa qancha?

24. “ Geografiya ” atamasini birinchi bo’lib fanga kim kiritgan?

25. Eramizdan avvalgi III asrda Eratosfen tomonidan tuzilgan dunyo xaritasida ………………...

tasvirlangan.


II-Chorak.

1. Bir- biriga yaqin turgan ikki predmet orasidagi masofa qanday asbob yordamida aniqlanadi?

A. Ruletka C. Azimut

B. Kompas D. Planshet

2. Masshtab turlari necha xil bo’ladi?

A. 4 xil C. 3 xil

B. 5 xil D. 2 xil

3. 1;1000000 bu qanday masshtab?

A. Chiziqli C. Nomli

B. Sonli D. Nomsiz

4. Joydagi masofaning chizmada, plan va xaritada tasvirlanganda nech marta

kichraytirilganligini ko’rsatuvchi kasr son nima deb ataladi?

A. Azimut C. Ruletka

B. Kompas D. Masshtab

5. Yer yuzidagi biror nuqtaning boshqa nuqtadan tik balandligi qanday ataladi?

A. Nisbiy balandlik C. Gorizantallar

B. Mutloq balandlik D. Bir xil balandlik

6. O’zbekiston Respublikasidagi eng baland cho’qqini aniqlang?

A. Zarkosa C. Manas

B. Hazrat Sulton D. Jomolungma

7. Topografiya so’zining ma’nosi nima?

A. Tekislik C. Adir

B. Tog’ D. Joy

8. Yer yuzasining tekis yuzada kichraytirilgan tasviri nima deb ataladi?

A. Globus C. Geografik xatita

B. Joy plani D. Masshtab

9. Tabiiy xaritada tog’lar qanday ranglarda tasvirlanadi?

A. Jigarrang C. Yashil

B. Sariq D. Ko’k

10. Dengiz oqimlari, shamol yo’nalishlari geografik xaritada qanday shartli belgilar yordamida ta’sirlanadi?

A. Izoliniyalar C. Izobarlar

B. Izomerlar D. Strelkalar

11. Litosfera nima?

A. Yerning suv qobog’i C. Yerning havo qobog’i

B. Yerning tosh qobog’i D. Yerning hayot qobog’i

12. Yer yadrosidagi harakat qanchaga teng/

A. 4000 o C C.2000 o C

B. 3000 o C D. 5000 o C

13. Yer po’stining birinchi qavati nima deb nomlanadi?

A. Cho’kindi qatlam C. Bazalt qatlam

B. Granit qatlam D. Otqindi qatlam

14. Yer ostidan otilib chiqadigan issiq buloqlar nima deb ataladi?

A. Magma C. Lava

B. Vulqon D. Geyzerlar

15. Olimlar yer qimirlash kuchini necha ballgacha aniqlashadi?

A. 10 ball C. 6 ball

B. 12 ball D. 8 ball ]

16. Yer qimirlash harakatlari qaysi sezuvchan asbob yordamida aniqlanadi/

A. Exolot C. Seysmograf

B. Kompas D. Ruletka

17. Dunyodagi eng baland tog’?

A. Pomir C. Himolay

B. Hazrat Sulton D. Boysun

18. Relyef hosil qiluvchi kuchlar necha xil bo’ladi?

A. Uch xil C. Besh xil

B. To’rt xil D. Ikki xil

19. Yer sharidagi eng katta orol nomi?

20. Mutloq balandligi bir xil bo’lgan nuqtalarni tutashtiruvchi chiziqlar nima deb ataladi?

21. Yonbag’ir qiyaligi qanday belgi bilan ko’rsatiladi?

22. Yer po’sti qanday qatlamlardan iborat?

23. Toshkentdan Termizga bormoqchi bo’lgan yo’lovchilar qaysi tomohga yurishi kerak?

24. Daraja tori qanday chiziqlardan xosil bo’ladi/

25. 225 o azimut ufqning qaysi tomoniga to’g’ri keladi/


III-Chorak

1. . Gidrosfera nima?

A. Yerning suv qobog’i C. Yerning havo qobog’i

B. Yerning tosh qobog’i D. Yerning hayot qobog’i

2. Gidrosferadagi suvning asosiy qismi ya’ni necha foizi okeanlarda yig’iladi?

A. 96 % C. 96 %

B. 89 % D. 97 %

3. Yer usti suvlari nimalardan to’plangan?

A. Dengizlardan C. Okeanlardan

B. Daryo va ko’llardan D. Muzlardan

4. Havoning harorati qanday asbob yordamida o’lchanadi?

A. Exolot C. Termometr

B. Gigrometr D. Anemometr

5. Havoning bosimi qanday asbob yordamida o’lchanadi?

A. Barometr C. Termometr

B. Gigrometr D. Anemometr

6. Dunyo okeanining eng chuqur botig’ini aniqlang?

A. Puerto-Riko botig’i C. Mariana botig’i

B. Zong botig’i D. Peru botig’i

7. Zong botig’i qaysi okeanga tegishli?

A. Hind okeani C. Atlantika okeani

B. Shimoliy muz okeani D. Tinch okeani

8. …………. Deb, okean, dengiz va ko’llarning quruqlik ichkarisiga kirib brogan kichik va

sayoz qismlariga aytiladi?

A. Ichki dengizlar C. Qo’ltiqlar

B. Bo’g’izlar D. Kanallar

9. Materik yonbag’ri deb necha metr chuqurlikka bo’lgan joylarga aytiladi?

A. 100-150 m C. 200 -2500 m

B. 150-2200 m D. 350-3500 m

10. Yorug’lik dengiz va okeanlarda necha metrgacha tushadi?

A. 100 m C. 300 m

B. 200 m D. 400 m

11. Dengiz suvining har bir litrida qancha tuz bo’ladi?

A. 15 gramm C. 35 gramm

B. 20 gramm D. 45 gramm

12. Qaysi oqim uzunligi 30 ming km dan ortadi?

A. Golfstrim C. Shimoliy passat

B. G’arbiy shamollar D. Janubiy passat

13. Berilgan oqimlardan sovuq oqimni aniqlang?

A. Golfstrim oqimi C. Shimoliy passat oqimi

B. Kurosio oqimi D. Janubiy passat oqimi

14. 1960 yil “ Triyest ” batiskafida qaysi okean botig’i aniqlangan?

A. Hind okeani C. Atlantika okeani

B. Shimoliy muz okeani D. Tinch okeani

15. Yer yuzasidagi g’ovak jinslar orasidagi suvlar ………. Deb ataladi?

A. Artezian quduqlar C. Mineral suvlar

B. Suvli qatlamlar D. Grunt suvlar

16. Havoning gorizantal harakati nima deyiladi?

A. Shamol C. Yog’in

B. Shabada D. Bulutlar

17. Esayotgan shamil yo’nalishi qanday asbob yordamida o’lchanadi?

A. Anemometr C. Fluger

B. Exolot D. Gigrometr

18. Bulutlar va yog’inlar qaysi qatlamlarda paydo bo’ladi?

A. Atmosfera C. Strotosfera

B. Troposfera D. Mezosfera

19. O’zan deb ataluvchi chuqurlikdan oqayotgan suv oqimiga nima deb ataladi?

20. Dunyodagi eng baland sharshara qaysi?

21. Daryo o’z suvini biron joyga quysa o’sha joy nima deb ataladi?

22. O’rta Osiyodagi eng katta muzlik qaysi tog’da joylashgan?

23. Aysberg nima?

24. Bir yilda o’z yo’nalishini ikki marta o’zgartiradigan shamollarga ……………… shamollari

deyiladi?


 1. O’zbekistonga yog’inlarni qaysi shamollar olib keladi?IV-Chorak

1. Yer kechasi necha gradusga soviydi?

A. +120 o C C. -67 o C

B. -180-200 o C D. -87 o C

2. Havodagi gazlarning necha foizi azot?

A. 3 % C. 78 %

B. 1.7 % D. 22 %

3. Tirik mavjudodlar qaysi qatlamda yashaydi?

A. Troposfera C. Termosfera

B. Mezosfera D. Barchasi to’g’ri

4. Termometr yer yuzidan necha metr balandga qo’yiladi?

A. 5 m C. 3 m

B. 4 m D. 2 m

5. Shamol nima?

A. Havoning gorizantal harakati C. Suvning ko’tarilishi

B. Havoning vertikal harakati D. Ob-havoning o’zgarishi

6. Suv tomchilarining muzlashi nima deb ataladi?

A. Qirov C. Yomg’ir

B. Shudring D. Qor

7. Biosferaning qalinligi qancha?

A. 70 km C. 30-35 km

B. 40 km D. 55 km

8. Nechta asosiy mintaqa mavjud?

A. 1 C. 3

B. 2 D. 4

9. Havoning namligi qanday asbob bilan o’lchanadi?

A. Brometr C. Anenometr

B. Gigrometr D. Termometr

10. Agar tog’ning etagida havo harorati +24 o C gat eng bo’lsa, 4000 metr balandda tog’da havo

harorati qanchaga teng bo’ladi?

A. +6 o C C. +18 o C

B. 0 o C D. – 24 o C

11. Havodan yer yuziga suyuq yoki qattiq holatda tushadigan suvlarga nima deyiladi?

A. Qor C. Yog’inlar

B. Yomg’ir D. Suv

12. Qor qalinligi nima bilan o’lchanadi?

A. Ruletka C. Gigrometr

B. Reyka D. Brometr

13. Eng ko’p yog’in qayerda yog’adi?

A. Gavayi orollarida C. Amazoniyada

B. Hindistonda D. Himolayda

14. . Biosfera nima?

A. Yerning tosh qobog’i C. Yerning havo qobog’i

B. Yerning suv qobog’i D. Yerning hayot qobog’i

15. Gumus nima?

A. Tuproq C. Tog’ jinsi

B. Chirindi D.Sho’r suv

16. Ekvatorga yaqin hududlar qaysi mintaqaga kiradi?

A. Ekvatorial C. Tropik

B. Subekvatorial D. Subtropik

17. Asosiy geografik mintaqalar nechta ?

A. 3 ta C. 5 ta

B. 4 ta D. 7 ta

18. Tropik mintaqa bilan mo’tadil mintaqa oralig’ida qaysi mintaqa joylashgan?

A. Subekvatorial C. Subtropik

B. Subarktika D. Arktika

19. Shamolning tezligi ………….. yordamida o’lchanadi?

20. Troposferaning biror joydagi ayni paytdagi yoki ma’lum bir vaqtdagi holatiga nima deyiladi?

21. Ob-havoning birir joyga xos bo’lgan ko’p yillik rejimi shu joining…………….. deyiladi?

22. Iqlim avvalo nimaga bog’liq?

23. nson tomonidan o’zgartirilgan, obod qilingan joylar nima deb ataladi?

24. Eng katta tabiat kompleksi-nima?

25. Shimoliy va Janubiy yarimsharlarning 20 o-30 o kengliklari orasida qaysi mintaqa joylashgan?


TEST KALITI. 1


1. A 11. D

2. B 12. B

3. D 13. A

4. C 14. C

5. A 15. B

6. D 16. C

7. B 17. A

8. A 18. B

9. C

10. B 1. Ufq tekisligi

 2. 365 kun 6 soat

 3. Janubiy – G’arbiy Osoyo va Shimoliy –sharqiy Afrika

 4. 21-mart va 23-sentabr

 5. 150 mln. Km

 6. Erotosfen

 7. Janubiy Yevropa, Shimoliy Afrika va Osoyoning g’arbiy qismlari.

TEST KALITI.


1. A 11. B

2. C 12. A

3. B 13. A

4. D 14. D

5. A 15. B

6. B 16. C

7. D 17. C

8. C 18. D

9. A

10. D 1. Grenlandiya

 2. Gorizantallar

 3. Bergtrix

 4. Cho’kindi, granit, basalt

 5. Janub

 6. Meridian va parallel

 7. Janubiy-g’arb

TEST KALITI.

1. A 11. C

2. C 12. B

3. B 13. D

4. C 14. D

5. A 15. D

6. C 16. A

7. A 17. C

8. C 18. B

9. C

10. B
19. Daryo20. Anxel

21. Daryo mansabi

22. Tyanshon va Pomir

23. Muz tog’

24. Musson

25. G’arbiy shamollar


TEST KALITI.

1. B 11. C

2. C 12. B

3. A 13. A

4. D 14. D

5. A 15. B

6. A 16. A

7. C 17. B

8. D 18. C

9. B

10. B
19. Anemometr20. Ob-havo

21. Iqlim

22. Joyning geografik kengligi

23. Vohalar

24. Geografik qobiq

25. Tropik mintaqalar6-SINF.


I-Chorak
1. Eng birinchi kashf etilgan materik?

A. Yevrosiyo C. Amerika

B. Afrika D. Avstraliya

2. Darslikning II-bo’limi nimani o’rgatadi?

A. Atamalarni C. Geografik qobiqni

B. Dunyo okeanini D. Materik va okeanni

3. Geografik xarita to’plami nima deyiladi?

A. Atlas C. Xarita

B. Globus D. Masshtab

4. 67 mln yil davom etgan era?

A. Mezazoy C.Arxey

B. Kaynozoy D. Proterozoy

5. Sfera so’zining ma’nosi?

A. Tosh C. Kislorod

B. Suv D.Qobiq

6. Okean suvining ekvator yaqinidagi sho’rligi?

A. 40% C. 34%

B. 67 % D.71%

7. Yer yuzining necha foizi okean suvlaridan iborat?

A.41% C.53%

B. 67% D.71%

8. Dunyo okeanida chuqurligi 10 km dan oshgan nechta botiq bor?

A. 31 ta C.35 ta

B. 45 ta D.5 ta

9. “ Suvlar otasi ” deb qaysi okean nomlangan?

A. Hind C.Tinch

B. Atlantika D.Shimoliy Muz

10. Buyuk geografik kashfiyotlar qaysi okeandan boshlangan?

A. Hind C.Tinch

B. Atlantika D.Shimoliy Muz

11. Dunyo okeani atamasini fanga qachon, qaysi olim kiritgan?

A. 1917 yil Y.M.Shakalskiy C. 1520 yil F.Magellan

B. 1492 yil X.Kolumb D. 1960 yil J/Pikar

12. Dunyo okeanida jami nechta dengiz ajratilgan?

A. 56 ta C. 75 ta

B. 66 ta D.33 ta

13. Eng ko’p dengizlar qaysi okeanda joylashgan?

A. Tinch C. Shimoliy Muz

B. Atlantika D. Hind

14. A.Vegener fikricha bundan 200mln yil avval qanday materik va okean bo’lganini ayting?

A. Gandvana va Tetes C. Yevrosiyi va Paleoting

B. Lavraziya va Tinch D. Pangeya va Pantalassa

15. Tayfun shamollarining tezligi eng ko’pi bilan soatiga necha km gacha boradi?

A. 30 km/s C.70 km/s

B. 50km/s D.100 km/s

16. Kurosio oqimi qaysi okeanda vujudga keladi?

A. Hind C.Tinch

B. Shimoliy Muz D. Atlantika

17. Hozir dunyo okeanida qancha hayvon va o’simlik turi mavjud?

A.160 ming hayvon, 10 ming o’simlik C. 200 ming hayvon, 12 ming o’simlik

B. 106 ming hayvon, 8 ming o’simlik D. 180 ming hayvon, 11 ming o’simlik

18. Erkin ko’chib yuruvchi organizmlar nima deyiladi?

A. Bentoslar C.Planktonlar

B. Nektonlar D.Riflar

19. Yer po’stining o’ta mustahkam tog’ burmalanishlari, kuchli vulqan harakatlari kuzatilmaydigan qismlari ……………….. deb ataladi?

20. Yer po’stining o’ta serharakat joylari ………….mintaqalar deyiladi?

21. Bulutlar xosil bo’lib eng ko’p yog’in keltiradigan qatlamga nima deb ataladi?

22. Troposferaning bir xil xususiyatga ega bo’lgan katta hajmdagi havolari …………….

deb ataladi?

23. Hozir dunyo okeani sohilida qancha dengiz port-shaharlar mavjud?

24. Timor, Arafur,Andaman dengizlari qaysi okeanga tegishli?

25. Yer yuzining kattaligi, kelib chiqishi, yoshi va rivojlanish tarixi turlicha bo’lgan shakllariga nima deyiladi?II-Chorak
1. Quyida qaysi daryonong uzunligi 6671 km

A. Kango C. Nil

B. Zambezi D.Niger

2. Afrika materigining dastlabki nomi?

A. Liviya C. Zond

B. Pikar D. Almadi

3. Viktoriya sharsharasining balandligi?

A. 100 m C.300m

B.120 m D. 80 m

4. Markaziy Afrika qayerlarni o’z ichiga oladi?

A. Givineya qo’ltig’i, Kongo havzasi C. Efiopiya bilan Sharqiy Afrika

B. Kongo bilan Nil orasini D. Zambezi bilan Kongo orasi

5. Afrika materigini janubda qaysi okean o’rab turadi?

A. Tinch C. Okeaniya

B. Hind D. Atlantika

6. Avstraliya materigining eng past joyi?

A. Eyr ko’li C. Suvayirg’ich

B. Sidney D. Melburun

7. Kossuyushko cho’qqisining balandligi?

A. 4320 m C.2330 m

B. 6371 m D.7139 m

8. Okeaniyada necha xil orollar bor?

A.3 xil C. 5 xil

B.4 xil D.6 xil

9. Antarktidani muz bosishi necha mln yil oldin boshlangan?

A. 500 mln C. 78mln

B.360mln D.100mln

10. Erebus vulqoni qaysi materikda joylashgan?

A. Antarktida C. Afrika

B. Avstraliya D. Okeaniya

11. Afrikaning qancha oraliq mintaqalari bor?

A. 3 ta C. 5 ta

B.4ta D.7 ta

12. Afrikaning G’arbiy chekka nuqtasini ko’rsating?

A. Ben – Sekka C. Igna

B. Ras - Xafun D.Almadi

13. Avstraliya so’zining ma’nosi nima?

A. Janubiy C. G’arbiy

B. Shimoliy D. Sharqiy

14. Avstraliya qanday materik?

A. Tog’li C. Xaltalilar vatani

B. Suvli D. Issiq

15. Avstraliya materigidagi qurib qoluchi daryolar qanday nomlanadi?

A. Yirik daryolar C. Sayoz daryolar

B.Kriklar D.Chuqurlar

16. Avstraliya materigi uchun xos bo’lgan o’simlikni ayting?

A. Palma C. Evkalipt

B. Qarag’ay D. Seyba

17. Yer yuzida allaqachon qirilib ketgan hayvonlardan qaysilari Avstraliyada yashaydi?

A. Koala C. Yexidna va o’rdakburun

B. Tuya qush D. Kenguru

18. Afrikaning qancha joyini savannalar egallagan?

A.40% C.44%

B.42% D.46%

19. Afrika materigining qaysi tabiat zonasi ikki marta takrorlanmaydi?

20. Noyob Velvichiya o’simligi qaysi cho’l uchun xos?

21. Tropik cho’llar mahalliy axolisi Gamada deb qanday joylarni atashadi?

22. Qaysi davlat maydonining 10 foizini milliy bog’lar egallaydi?

23. Afrika materigida nechta milliy bog’ bor?

24. Avstraliyaga birinchi bo’lib qadam qo’ygan sayyoh kim?

25. Avstraliya sayyoramizning o’ziga xos yaxlit qo’riqxonasi deb atalishiga sabab nima?
III-Chorak
1. Antarktida bo’ronli kunlar necha kun davom etadi?

A. 430 kun C. 75 kun

B. 2 ta faslda D. Faqat qishda

2. Janubiy Amerika materigini g’arbda va sharqda qaysi okean o’rab turadi?

A. Hind va Atlantika C. Tinch va Atlantika

B. Shimoliy Muz va Tinch D. Hamma javoblar to’g’ri

3. Janubiy Amerikaga Atlantikadan nam havo keladi, qaysi owqinlar keltiradi?

A. Peru C. Gviana

B. Folklend D.Sovuq oqimlar

4. Amazoniyada qancha daraxt turi bor?

A. 7000 ta C. 5300 ta

B. 12000 ta D.4000 ta

5. Grenlandiyaning maydoni qancha?

A. 2.1 mln km kv C.6 mln km kv

B.4 mln km kv D.0.3 mln km kv

6. Shimoliy Amerika Yevrosiyodan necha km masofada uzoqlashgan?

A.100 km C.67 km

B.40 km D. 43 km

7. Alyaskadagi tog’ vodiy muzligining uzunligi qancha?

A. 71 km C.145 km

B.100 km D.2.2 km

8. Missuri daryosining ikkinchi nomi?

A. Daryolar otasi C. Teskari oqadigan daryo

B. Uzun daryo D.Loyqa daryo

9. Qaysi hudud “ Sovuqlik qutbi ” deyiladi?

A. Shimoliy yarimshar C.Arktika

B. Janubiy qutb D. Oymyakon]

10. Pireney yarimoroli qaysi materik hududida joylashgan?

A. Afrika C. Yevrosiyo

B. Avstraliya D. Janubiy Amerika

11. Janubiy Amerikaga xos bo’lgan jixatni aniqlang?

A. Eng issiq C. Olmoslarga boy

B.Eng sernam D. Eng quruq

12. Janubiy Amerika qaysi yarimsharda joylashgan?

A. Shimoliy C. G’arbiy

B. Sharqiy D. Janubiy

13. Vatandoshimiz Abu Rayhon Beruniy Kolumb kashfiyotidan necha yil oldin Amerika

qirg’oqlari mavjudligini aytgan?

A. 500 yil C. 450 yil

B. 650 yil D.700 yil

14. Okeaniyada nechta orollar bor?

A. 7 000 ta C.6000 ta

B. 5000 ta D.4000ta

15. Shimoliy Amerika materigining maftunkor sharsharasi Niagaraga bir yilda qancha sayyohlar

tashrif buyurishadi?

A. 25 mln C.20 mln

B.10 mln D.30 mln

17. 1798 yildan qaysi hudud “ Rus Amerikasi ” deb atalgan?

A. Kanada – Arktika arxipelagi C. Alyaska yarimoroli

B. Labrador yarimoroli D.Kaliforniya yarimoroli

18. Quyidagi ko’llardan Janubiy Amerikaga tegishlisini toping?

A. Nyasa, Chad C. Onega, Chad

B.Morakaybo, Titikaka D. Eyr, Guron

19. Dunyodagi eng baland Anxel sharsharasi qaysi daryodan oqib tushadi?

20. Janubiy Amerikadagi eng baland vulqon qaysi?

21. Janubiy Amerikada qanday joylar selva deb ataladi?

22. Avstraliyaning qoq o’rtasidan ……………. kesib o’tgan/

23. Janubiy qutbda quyosh chiqish va botishi bir yilda ……………….. marta kuzatiladi/

24. Amerikada pampa indeyeslar tilida nima deb ataladi/

25. Avstraliya materigida yoz fasli …………… oylarga to’g’ri keladi.IV-Chorak

1. “ Qor chizig’i balandlik qutbi ” materikning qaysi tog’idan o’tgan?

A. Himolay janubidan C. Pomir janubidan

B. Markaziy tibetdan D. Turkiston chizmasidan

2. Yevrosiyo materigi quruqlik maydonning necha foizini egallaydi?

A. 36.5 % C.26.5 %

B.46.5% D.35.6%

3. Tog’lar Yevrosiyo materigining necha foizini egallaydi?

A. 30% C.50%

B.40% D.60%

4. Dunyoda eng ko’p yog’in tushadigan joy nomini ayting?

A. Finlandiya C. Cherapunja

B.Kolxida D. Oymakon

5. Yevrosiyo ichki suvlarining geografik joylashishi, birinchi navbatta nimaga bog’liq?

A. Iqlim va relyef C. Ob-havo

B. Tabiiy sharoit D. Relyef

6. Eng yirik sersuv daryolar qanday o’lkalarda joylashgan?

A. Musson va mo’tadil iqlimli o’lkalar C.Ko’pyillik muzloq yerlar

B.Quruq iqlimli o’lkalar D. Ekvatorial iqlimli o’lkalar

7. Dunyodagi eng katta va chuqur ko’lni ayting?

A. Baykal va Orol C. Issiqko’l va Jereva

B. Kasbiy va Baykal D. Kasbiy va Baykal

8. Yevrosiyo aholisining zichligi qanchaga teng?

A.87 kishi C.96 kishi

B.92 kishi D.67 kishi

9. Materik siyosiy xaritasida qancha davlat bor?

A. 78 ta C. 76 ta

B.70ta D.80 ta

10. Maydoniga ko’ra eng yirik davlat?

A. Xitoy C.Rossiya

B.Hindiston D.Vatikan

11. Alb tog’I qaysi kenglikda joylashgan?

A. 38 o sh.k C.75 o sh.k

B.88 o sh.k D.46 o sh.k,18 o shq.u

12. Yevrosiyo hududi nechta tabiiy geografik o’lkaga bo’linadi?

A. 14 ta C.5 ta

B.9 ta D.Javoblar to’g’ri emas

13. Himoloy tog’i, shu so’zning ma’nosi?

A. Baland C.Eng uzun

B.Eng baland D. Qorlar otasi

14. Alb Karbat tog’i uzun bo’lib, Yevropaning qaysi qismida joylashgan?

A. Markazida C. Shimolida

B.Janubida D.Sharqida

15. Sharqiy Osiyoda qaysi orol bor?

A. Shiri-Lanka C.Tasman

B.Madagaskar D.Filippin

16. Yevrosiyo materigida yer sharidagi 8000 m li cho’qqilarning nechtasi joylashgan?

A. 12 ta C.14 ta

B.18 ta D.7ta

17. Yevrosiyo haqida birinchi ilmiy ma’lumotlarni kim yozgan?

A. Gerodot C. Strobon

B. Geraklit D. Aflotun

18. Materik ichkarisida yozda tropik havo massalari ta’sirida harorat………… gacha

ko’tariladi?

A. +25 o C +30 o C C. +30 o C +35 o C

B. +33 o C +39 o C D. +34 o C +37 o C

19. Yevrosiyo materigini Afrikadan qaysi bo’g’iz ajratib turadi?

20. “ Hindiston ” asarini kim yozgan?

21. Buyuk ajdodlarimizning ilmiy merosi haqida kim asar yozgan?

22. Yevropa va Osiyo chegarasi qaysi tog’dan o’tadi

23. Yevrosiyo materigiga tegishli bo’lgan keksa tog’larni ayting?

24. Yevrosiyo materigidagi eng yosh tog’larga qaysilar kiradi?

25. Hozirgi paytda Yevrosiyo materigida ikkita faol geosinklinal mintaqa bor:……………….
6 синф

TEST KALITI


1. B 11. A

2. C 12. B

3. A 13. A

4. B 14. D

5. D 15. D

6. C 16. C

7. D 17. A

8. D 18. B

9. A

10. D
19. Plotformalar20. Geosinklinal

21. Troposfera

22. Havo massasi

23. 2700 ta

24. Hind okeani

25. Relyef


TEST KALITI.
1. C 11. B

2. A 12. D

3. B 13. A

4. A 14. C

5. B 15. B

6. A 16. C

7. C 17. C

8. A 18. A

9. B

10. A 1. Ekvatorial

 2. Namib cho’li

 3. Toshloq sahrolar

 4. Keniya

 5. 392 ta

 6. Vilyam Yanszon

 7. Florasining 75 % , faunasining 90%, endemik tur ekanligi

TEST KALITI.


1. A 11. B

2. C 12. C

3. C 13. C

4. D 14. A

5. A 15. A

6. B 16. B

7. C 17. C

8. D 18. B

9. D

10. C 1. Orinoko daryosi

 2. Luilyako

 3. Ekvatorial o’rmonlar

 4. Janubiy tropik chizig’i

 5. Bir marta

 6. Daraxtsiz yerlar

 7. Dekabr-fevral

TEST KALITI.


1. B 11. D

2. A 12. A

3. C 13. D

4. C 14. A

5. A 15. D

6. A 16. C

7. B 17. A

8. B 18. B

9. B

10. C 1. Gibraltar bo’g’izi

20 .Abu Rayhon Beruniy

21. H.Hasanov

22 .Ural tog’idan

23. Ural, Dekan, Qozog’iston

24. Alp, Karpat, Kavkaz, Pomir, Hindukush, Kopetdog’

25. Alp-Himolay va Tinch okean “ Olovli halqasi ”Download 392 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti