8-sinf,Biologiya. I chorak 1-variantDownload 48,1 Kb.
Sana18.04.2022
Hajmi48,1 Kb.
#559472
Bog'liq
8-sinf Biologiya choraklik variantli test
qahramon aka, Зарождение космонавтики, Maqola, 2 5224221579734417639, SHASHMAQOM, Tijorat banklarining aktiv va passiv operatsIYalari, kiber maruza 2-mustaqil ish, Iqtisodiyot nazariyasi fanidan umumiy savollar, xx asr o`zbek adabiyoti, 127404, diplom ishi, 10 Hárekettiń bulshiq etli hám bulshıq etsiz formaları, dental, 7- SINF MONITORING TEST.BIOLOGIYA , 7-sinf Zoologiya choraklik variantli test

8-sinf,Biologiya.I chorak 1-variant

  1. Odamlar sog’ligiga turmush va mehnat tarzinins ta’sirini nima o’rganadi?

A. anatomiya B. fiziologiya C. gigiyena D. morfologiya
2.”Inson uchun baxt-uning sog’ligi, ikkinchisi-go’zallikdir”degan fikr kimniki?
A. Arestotel B.Gippokrat C. Galen D. Vezaliy
3. “Odam tanasining tuzilishi to’g’risida” asarining muallifi kim?
A. Arestotel B.Gippokrat C. Galen D. Vezaliy
4.”Odam tanasi qismlari” asarining muallifi kin? A. Arestotel B.Gippokrat C. Galen D. Vezaliy
5.Sitoplazma va hujayra organoidlarini o’rab turadigan ikki qavatli juda yupqa parda nima?
A. hujayra membranasi B. yadro C. vakuola D.endoplazmatik to’r
6. Moddalarni qamrab olib hujayra ichiga o’tkazadigan yoki chiqaradigan mayda pufakcha…….
A. hujayra membranasi B. yadro C. vakuola D.endoplazmatik to’r
7. ……sitoplazmadan o’tadigan naychalar va kanalchalardan iborat bo’lib, hujayra qismlarini o’zaro bog’lab turadi. A. hujayra membranasi B. yadro C. vakuola D.endoplazmatik to’r
8. Hujayra tarkibidagi organic moddalarni belgilang.
A. oqsil, yog’ B.karbonsuv C. nuklein kislota D. barcha javob to’g’
9. Ichki sekretsiya bezlariga qaysi bezlar kirishini belgilang? 
A. Oshqozon osti bezi, so‘lak bezlari, gipofiz, qalqonsimon bez
B. Buyrakusti bezi, qalqonsimon bez, ayrisimon bez, qalqon orqa bezi
C. Jigar, oshqozonosti bezi, ko‘z yosh bezi D. Gipofiz, epifiz, qalqonsimon, buyrakusti bezi
10. Gormon – bu … . A. Organizmdagi reaksiyalarni tezlashtiruvchi ferment
B. Hujayra tarkibiga kiruvchi oqsil C. Organlar faoliyatiga ta’sir qiluvchi b iologik faol modda
D. Modda almashinuv jarayonini tezlashtiruvchi mineral moddalar yig‘indisi
11. Bosh miyaning asosida, ya’ni o‘rta miya sohasida qaysi bez joylashgan va u ishlab chiqaradigan gormon qanday vazifani bajaradi?  A. Gipofiz, orgnizmda oqsillar sintezlanishini boshqaradi.
B. Ayrisimon bez, jinsiy bezlar faoliyatini boshqaradi. C. Epifiz, organizmda pigment almashinuvini boshqaradi.
D Qalqonorqa bez, odam organizmida kalsiy – fosfor almashinuvini tartibga soladi.
13. Qalqonsimon bez faolligi pasayganda qanday kasallik kelib chiqadi?
A. Gipoterioz. B. Qandli diabet. C. Tireotoksikoz. D. Tetaniya.
14. Timozin gormoni qanday jarayonlarga ta’sir ko‘rsatadi?
1) bolalarning o‘sishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. 2) jinsiy bezlar funksiyasini pasaytiradi. 3) bolada balog‘atga yetishni susaytiradi. 4) limfotsitlar hosil bo‘lishini kuchaytiradi. 5) organizmning immunitet xususiyatini oshiradi.
A. 1, 4, 5. B. 1, 2, 4. C. 1, 2, 5. D. Barcha javoblar to‘g‘ri
15. Odam organizmi faoliyatini o‘rganuvchi fan qanday ataladi?
A. Gigiyena B. Anatomiya C. Fiziologiya D. Sitologiya
16. Ibn Sinoning “Kitob al-qonun fit tibb” asarida ………………………………………………haqidagi ma’lumotlar keltiriladi.
1. Odam a’zolarining tuzilishi, funksiyasi. 2. Kasalliklar, ularning kelib chiqish sabablari. 
3. Insonning dastlab hayvonot dunyosidan kelib chiqqanligi. 4. Oddiy va murakkab dorilar, ularning a’zolarga ta’siri. 5. 1116 xil dori. 6. O‘simlik va hayvonlarning tabiatdagi ahamiyati.
A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 3, 4, 5 C. 3, 4, 5, 6 D. 1, 2, 4
18. Qaysi o‘zbek olimi qalqonsimon bez kasalligini o‘rganish va davolash bo‘yicha ilmiy izlanish olib borgan?
A. Vohidov V. B. To‘raqulov Yo. X. C. Oripov O‘. D. Zufarov K. A.
19. Qaysi to‘qima ichki a’zolar pardasi deb ham ataladi?
20. Odamdagi qaysi to‘qima hujayralarida elastik tolalar ko‘p bo‘lib, ular cho‘zilish, bukilish, tortilish kabi ta’sirlarga chidamli bo‘ladi
21.Mineral tuzlar deposi nima?
22. Yassi suyaklarga qaysi suyaklar kiradi? 23.G’ovak suyaklarni sanang.
24.Qo’l suyaklarini yozing.
25.Ko’krak qafasining oldingi tomonida qaysi suyak turadi?
8-sinf,Biologiya.I chorak 2-variant

1. Hujayra tarkibidagi organic moddalarni belgilang.


A. oqsil, yog’ B.karbonsuv C. nuklein kislota D. barcha javob to’g’
2. Ichki sekretsiya bezlariga qaysi bezlar kirishini belgilang? 
A. Oshqozon osti bezi, so‘lak bezlari, gipofiz, qalqonsimon bez
B. Buyrakusti bezi, qalqonsimon bez, ayrisimon bez, qalqon orqa bezi
C. Jigar, oshqozonosti bezi, ko‘z yosh bezi D. Gipofiz, epifiz, qalqonsimon, buyrakusti bezi
3. Gormon – bu … . A. Organizmdagi reaksiyalarni tezlashtiruvchi ferment
B. Hujayra tarkibiga kiruvchi oqsil C. Organlar faoliyatiga ta’sir qiluvchi b iologik faol modda
D. Modda almashinuv jarayonini tezlashtiruvchi mineral moddalar yig‘indisi
4. Bosh miyaning asosida, ya’ni o‘rta miya sohasida qaysi bez joylashgan va u ishlab chiqaradigan gormon qanday vazifani bajaradi?  A. Gipofiz, orgnizmda oqsillar sintezlanishini boshqaradi.
B. Ayrisimon bez, jinsiy bezlar faoliyatini boshqaradi. C. Epifiz, organizmda pigment almashinuvini boshqaradi.
D Qalqonorqa bez, odam organizmida kalsiy – fosfor almashinuvini tartibga soladi.
5. Qalqonsimon bez faolligi pasayganda qanday kasallik kelib chiqadi?
A. Gipoterioz. B. Qandli diabet. C. Tireotoksikoz. D. Tetaniya.
6. Odamlar sog’ligiga turmush va mehnat tarzinins ta’sirini nima o’rganadi?
A. anatomiya B. fiziologiya C. gigiyena D. morfologiya
7.”Inson uchun baxt-uning sog’ligi, ikkinchisi-go’zallikdir”degan fikr kimniki?
A. Arestotel B.Gippokrat C. Galen D. Vezaliy
8. “Odam tanasining tuzilishi to’g’risida” asarining muallifi kim?
A. Arestotel B.Gippokrat C. Galen D. Vezaliy
9.”Odam tanasi qismlari” asarining muallifi kin? A. Arestotel B.Gippokrat C. Galen D. Vezaliy
10.Sitoplazma va hujayra organoidlarini o’rab turadigan ikki qavatli juda yupqa parda nima?
A. hujayra membranasi B. yadro C. vakuola D.endoplazmatik to’r
11. Moddalarni qamrab olib hujayra ichiga o’tkazadigan yoki chiqaradigan mayda pufakcha…….
A. hujayra membranasi B. yadro C. vakuola D.endoplazmatik to’r
12. ……sitoplazmadan o’tadigan naychalar va kanalchalardan iborat bo’lib, hujayra qismlarini o’zaro bog’lab turadi. A. hujayra membranasi B. yadro C. vakuola D.endoplazmatik to’r
13. Timozin gormoni qanday jarayonlarga ta’sir ko‘rsatadi?
1) bolalarning o‘sishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. 2) jinsiy bezlar funksiyasini pasaytiradi. 3) bolada balog‘atga yetishni susaytiradi. 4) limfotsitlar hosil bo‘lishini kuchaytiradi. 5) organizmning immunitet xususiyatini oshiradi.
A. 1, 4, 5. B. 1, 2, 4. C. 1, 2, 5. D. Barcha javoblar to‘g‘ri
14. Odam organizmi faoliyatini o‘rganuvchi fan qanday ataladi?
A. Gigiyena B. Anatomiya C. Fiziologiya D. Sitologiya
15. Ibn Sinoning “Kitob al-qonun fit tibb” asarida ………………………………………………haqidagi ma’lumotlar keltiriladi.
1. Odam a’zolarining tuzilishi, funksiyasi. 2. Kasalliklar, ularning kelib chiqish sabablari. 
3. Insonning dastlab hayvonot dunyosidan kelib chiqqanligi. 4. Oddiy va murakkab dorilar, ularning a’zolarga ta’siri. 5. 1116 xil dori. 6. O‘simlik va hayvonlarning tabiatdagi ahamiyati.
A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 3, 4, 5 C. 3, 4, 5, 6 D. 1, 2, 4
17. Qaysi o‘zbek olimi qalqonsimon bez kasalligini o‘rganish va davolash bo‘yicha ilmiy izlanish olib borgan?
A. Vohidov V. B. To‘raqulov Yo. X. C. Oripov O‘. D. Zufarov K. A.
19.Mineral tuzlar deposi nima?
20. Yassi suyaklarga qaysi suyaklar kiradi?
21.Qo’l suyaklarini yozing. 22.Ko’krak qafasining oldingi tomonida qaysi suyak turadi?
23. Qaysi to‘qima ichki a’zolar pardasi deb ham ataladi?
24. Odamdagi qaysi to‘qima hujayralarida elastik tolalar ko‘p bo‘lib, ular cho‘zilish, bukilish, tortilish kabi ta’sirlarga chidamli bo‘ladi
25. . Ovqat hazm qilish sistemasi organlari ketma-ketligida sanang.
8-sinf,Biologiya.II-chorak 1-variant
Начало формы
Начало формы
Начало формы
Начало формы

1. Tashqi nafas olish ….o‘rtasidagi gazlar almashinuvidir.   1. Tashqi muhit bilan burun bo‘shlig‘i. B. Burun bo‘shlig‘i bilan traxeya

. C. Tashqi muhit bilan alveolalar. D. Alveolalar bilan o‘pka qon tomirlari.
2. O‘pka alveolalariga xos xususiyatni aniqlang.
1. Nafas olish, nafas chiqarish xususiyatiga ega. 2. Faqat nafas olish xususiyatiga ega. 3. Faqat nafas chiqarish mnxususiyatiga ega. 4. Devori bir qavatli epiteliydan iborat. 5. Devori bir qavatli biriktiruvchi to‘qimadan iborat.
6. Atrofi mayda kapillarlar bilan o‘ralgan. A. 1, 2, 3 B. 2, 4, 6 D. 1, 3, 5 E. 1, 4, 6
3. Qaysi a’zoning devori 16-20 ta xalqasimon tog‘aydan iborat? A. Halqum B. Kekirdak D. Qizilo‘ngach E. Bronxlar
4. Nafas olish a’zolarining ketma-ketligi qaysi javobda to‘g‘ri berilgan? 1) o‘pka 2) traxeya 3) hiqildoq 4) burun bo‘shlig‘i 5) bronxlar  A. 1, 2, 3, 4, 5 B. 3, 4, 2, 5, 1 D. 4, 3, 2, 5, 1 E. 4, 2, 3, 5, 1
5. Traxeyaning uzunligi qancha bo‘ladi va uning uzunligi nimaga bog‘liq? 
A. 13-25 sm, odamning bo‘yiga. B. 16-20 sm, yoshga bog‘liq.
D. 9-13 sm, odamning bo‘yiga. E. 20-22 mm, odamning sog‘ligiga.
6. O‘pkaning tiriklik sig‘imi yig‘indisi to‘g‘ri berilgan qatorni belgilang?1) qo‘shimcha havo 2) nafas havosi 3) rezerv havo 4) o‘pkaning tiriklik sig‘imi a) 1500 ml  b) 700 ml c) 1200 ml  d) 500 ml e) 3000 ml f ) 3500 ml
A. 1a, 2c, 3d, 4e. B. 1b, 2d, 3c, 4f. D. 1a, 2d, 3a, 4f. E. 1b, 2a, 3c, 4e.
7. Ovoz boylamlarining uzunligi ayollarda va erkaklarda o‘rtacha necha millimetrga teng? 
A. 10-12; 18-20. B. 18-20; 20-22. D. 9-13; 13-25. E. 20-22; 18-20.
8. Diafragma muskuli qaysi muskullarning qisqarishi hisobiga yuqoriga ko‘tariladi? 
A. Diafragma. B. Tashqi qovurg‘alararo. D. Ichki qovurg‘alararo. E. Qorin.
9. Nafas olishning oliy nerv markazi qayerda joylashgan? 
A. Uzunchoq miya, orqa miyaning bo‘yin, ko‘krak qismi B. Bosh miya katta yarim sharlari po‘stlog‘ida
D. Oraliq miya, orqa miyaning ko‘krak qismida E. Miyacha, orqa miyaning bo‘yin qismida
10. Alveolalar va kapillar qon tomirlari o‘rtasida gaz almashinuvining sababi nimada? 
A. Alveolalar bo‘shlig‘idagi havo tarkibida kislorod kam, qonda karbonat angidrid kam.
B. Alveolalar bo‘shlig‘idagi havo tarkibida kislorod ko‘p, qonda karbonat angidrid kam.
D. Alveolalar bo‘shlig‘idagi havo tarkibi bilan qondagi havo tarkibining bir-biriga yaqinlig.i
E. Ulardagi bosimning o‘zaro tengligi.
11. Tomoq shilliq pardasining yallig‘lanishi qanday ataladi? A. Faringit. B. Plevrit. D. Zotiljam. E. Laringit.
12. Qonning eritrotsitlari tarkibidagi agglyutinogen va plazmasi tarkibidagi agglutinin moddalarini kimlar aniqlagan?
A. 1907 yil Y.Yanskiy, 1901 yil K. Lanshteyner. B. 1842 yil V.A. Basov, 1907 yil Y.Yanskiy.
D. 1901 yil K. Lanshteyner, 1907 I.P.Pavlov. E. 1956yilK.R.Raximov, 1984yilI.P.Pavlov
13. Odamlar orasida eng ko‘p uchraydigan qon guruhini ko‘rsating.
A. I guruh B. II guruh D. III guruh E. IV guruh
14. Agglyutinin moddasi qonning qaysi qismida bo‘ladi? A. Eritrotsitda B. Leykotsit D. Trombotsit E. Plazma
15 Mohiraning qoni analiz qilinganda II guruhligi ma’lum bo‘ldi. Ravshan qaysi guruhdan qon olishi mumkin?
A. I, III B. II, IV D. I, IV E. I, II
16. 1983 yil I. Montane nimani aniqlagan? A. Qon guruhini. B. Immunitetni. D. Leykotsitni. E. OITS virusini.
17. Yurak devori qanday qavatlardan tashkil topgan? 
A. Ichki – muskul, o‘rta - endokard, tashqi – perikard. B. Ichki - endokard, o‘rta - miokard, tashqi – perikard.
D. Ichki - epikard, o‘rta - muskul, tashqi – perikard. E. O‘rta - miokard, ichki - muskul, tashqi – epikard.
18. Yarimoysimon klapanlar yurakning qaysi qismida joylashadi? 
A. Chap bo‘lmacha bilan chap qorincha o‘rtasida. B. O‘ng bo‘lmacha bilan o‘ng qorincha o‘rtasida.
D. Chap qorincha bilan aorta qon tomiri o‘rtasida. E. Chap qorincha bilan o‘pka arteriyasi o‘rtasida.
19.Amilaza nimani parchalaydi?
20. Odamning har bir jag’ida qanday tishlar joylashgan?
21 Vorsinkalar tananing qaysi qismida ovqat hazm bo‘lishini ta’minlaydi?
22. Organizmda jigar qanday funksiyalarni bajaradi? 23. . Ovqat hazm qilish sistemasi organlari ketma-ketligida sanang.
24. . Oshqozon shirasida xlorid kislotaning vazifasi nimadan iborat? 25. limfa sistemasi nimalardan iborat

8-sinf,Biologiya.II-chorak 2-variant


Начало формы
Начало формы
Начало формы
Начало формы

1. O‘pkaning tiriklik sig‘imi yig‘indisi to‘g‘ri berilgan qatorni belgilang?1) qo‘shimcha havo 2) nafas havosi 3) rezerv havo 4) o‘pkaning tiriklik sig‘imi a) 1500 ml  b) 700 ml c) 1200 ml  d) 500 ml e) 3000 ml f ) 3500 ml


A. 1a, 2c, 3d, 4e. B. 1b, 2d, 3c, 4f. D. 1a, 2d, 3a, 4f. E. 1b, 2a, 3c, 4e.
2. Ovoz boylamlarining uzunligi ayollarda va erkaklarda o‘rtacha necha millimetrga teng? 
A. 10-12; 18-20. B. 18-20; 20-22. D. 9-13; 13-25. E. 20-22; 18-20.
3. Diafragma muskuli qaysi muskullarning qisqarishi hisobiga yuqoriga ko‘tariladi? 
A. Diafragma. B. Tashqi qovurg‘alararo. D. Ichki qovurg‘alararo. E. Qorin.
4. Nafas olishning oliy nerv markazi qayerda joylashgan? 
A. Uzunchoq miya, orqa miyaning bo‘yin, ko‘krak qismi B. Bosh miya katta yarim sharlari po‘stlog‘ida
D. Oraliq miya, orqa miyaning ko‘krak qismida E. Miyacha, orqa miyaning bo‘yin qismida
5. Alveolalar va kapillar qon tomirlari o‘rtasida gaz almashinuvining sababi nimada? 
A. Alveolalar bo‘shlig‘idagi havo tarkibida kislorod kam, qonda karbonat angidrid kam.
B. Alveolalar bo‘shlig‘idagi havo tarkibida kislorod ko‘p, qonda karbonat angidrid kam.
D. Alveolalar bo‘shlig‘idagi havo tarkibi bilan qondagi havo tarkibining bir-biriga yaqinlig.i
E. Ulardagi bosimning o‘zaro tengligi
6. Tashqi nafas olish ….o‘rtasidagi gazlar almashinuvidir. 

  1. Tashqi muhit bilan burun bo‘shlig‘i. B. Burun bo‘shlig‘i bilan traxeya

. C. Tashqi muhit bilan alveolalar. D. Alveolalar bilan o‘pka qon tomirlari.
7. O‘pka alveolalariga xos xususiyatni aniqlang.
1. Nafas olish, nafas chiqarish xususiyatiga ega. 2. Faqat nafas olish xususiyatiga ega. 3. Faqat nafas chiqarish mnxususiyatiga ega. 4. Devori bir qavatli epiteliydan iborat. 5. Devori bir qavatli biriktiruvchi to‘qimadan iborat.
8. Atrofi mayda kapillarlar bilan o‘ralgan. A. 1, 2, 3 B. 2, 4, 6 D. 1, 3, 5 E. 1, 4, 6
3. Qaysi a’zoning devori 16-20 ta xalqasimon tog‘aydan iborat? A. Halqum B. Kekirdak D. Qizilo‘ngach E. Bronxlar
9. Nafas olish a’zolarining ketma-ketligi qaysi javobda to‘g‘ri berilgan? 1) o‘pka 2) traxeya 3) hiqildoq 4) burun bo‘shlig‘i 5) bronxlar  A. 1, 2, 3, 4, 5 B. 3, 4, 2, 5, 1 D. 4, 3, 2, 5, 1 E. 4, 2, 3, 5, 1
10. Traxeyaning uzunligi qancha bo‘ladi va uning uzunligi nimaga bog‘liq? 
A. 13-25 sm, odamning bo‘yiga. B. 16-20 sm, yoshga bog‘liq.
D. 9-13 sm, odamning bo‘yiga. E. 20-22 mm, odamning sog‘ligiga.
11. Tomoq shilliq pardasining yallig‘lanishi qanday ataladi? A. Faringit. B. Plevrit. D. Zotiljam. E. Laringit.
12. Qonning eritrotsitlari tarkibidagi agglyutinogen va plazmasi tarkibidagi agglutinin moddalarini kimlar aniqlagan?
A. 1907 yil Y.Yanskiy, 1901 yil K. Lanshteyner. B. 1842 yil V.A. Basov, 1907 yil Y.Yanskiy.
D. 1901 yil K. Lanshteyner, 1907 I.P.Pavlov. E. 1956yilK.R.Raximov, 1984yilI.P.Pavlov
13. Odamlar orasida eng ko‘p uchraydigan qon guruhini ko‘rsating.
A. I guruh B. II guruh D. III guruh E. IV guruh
14. Agglyutinin moddasi qonning qaysi qismida bo‘ladi? A. Eritrotsitda B. Leykotsit D. Trombotsit E. Plazma
15 Mohiraning qoni analiz qilinganda II guruhligi ma’lum bo‘ldi. Ravshan qaysi guruhdan qon olishi mumkin?
A. I, III B. II, IV D. I, IV E. I, II
16. 1983 yil I. Montane nimani aniqlagan? A. Qon guruhini. B. Immunitetni. D. Leykotsitni. E. OITS virusini.
17. Yurak devori qanday qavatlardan tashkil topgan? 
A. Ichki – muskul, o‘rta - endokard, tashqi – perikard. B. Ichki - endokard, o‘rta - miokard, tashqi – perikard.
D. Ichki - epikard, o‘rta - muskul, tashqi – perikard. E. O‘rta - miokard, ichki - muskul, tashqi – epikard.
18. Yarimoysimon klapanlar yurakning qaysi qismida joylashadi? 
A. Chap bo‘lmacha bilan chap qorincha o‘rtasida. B. O‘ng bo‘lmacha bilan o‘ng qorincha o‘rtasida.
D. Chap qorincha bilan aorta qon tomiri o‘rtasida. E. Chap qorincha bilan o‘pka arteriyasi o‘rtasida.
19.Amilaza nimani parchalaydi?
20. Odamning har bir jag’ida qanday tishlar joylashgan?
21 Vorsinkalar tananing qaysi qismida ovqat hazm bo‘lishini ta’minlaydi?
22. Organizmda jigar qanday funksiyalarni bajaradi? 23. . Ovqat hazm qilish sistemasi organlari ketma-ketligida sanang.
24. . Oshqozon shirasida xlorid kislotaning vazifasi nimadan iborat? 25. limfa sistemasi nimalardan iborat
8-sinf,Biologiya.III chorak 1-variant

1.Hujayralar tuzilmasi,jumladan,oqsil birikmalar tarkibiga kiradigan moddalarning parchalanishi yemirilishi qanday ataladi? A)Assimlatsiya B)Dissimlatsiya


C)ikkalasi ham D)to`g`ri javob yo`q
2.1g oqsil parchalanganda qancha energiya hosil bo`ladi?
A)4,8kkal B)9,3kkal C)4,1kkal D) to`g`ri javob yo`q
3.Kerakli mikroelementlarni belgilang.
A)Na,Cl,Ca,Zn,Co,Al B)K,Fe, Co, O, P, Y C)Zn,Mn,Cu,F,Al,F D) to`g`ri javob yo`q
4.Vitamin so`zini birinchi bo`lib fanga kiritgan olim? A)K.Funk B)I.Lunin C)I.Sechenov D)I.Pavlov
5.D vitatamini yetishmasa qaysi kasallik kelib chiqadi?
A)Beri-Beri B) Raxit C) Singa D)Asab
6.A vitamin qaysi mahsulotlar tarkibida ko`p bo`ladi? A)bug`doy uni,loviya ,no`xat
B) limon,apelsin,pomidor C) sut vasut mahsulotlarida D)baliq yog`I,jigar,sabzi
7.Ayirish organlarini belgilang.
A)yurak,arteriya,vena qon tomirlariB) o`pka,Bronx,traxeya C)buyrak,teri,o`pka D)me’da,ichak,jigar
8.Aralash bezlarga qaysi bezlar kiradi?
A)gipofiz,epifiz B)buyrakusti,qalqon orqa C)me’da osti ,jinsiy bezlar D)qalqonsimon,ayrisimon
9.Nafas olish organlarini ketma-ketlikda sanang.
A)og`iz, burun bo`shlig`i,traxeya,Bronx,o`pka
B) burun bo`shlig`I,hiqildoq,traxeya,Bronx,o`pka ,plevra pardasi
C) og`iz, burun bo`shlig`I, o`pka ,plevra pardasi, Bronx
D) burun bo`shlig`I,hiqildoq, og`iz, Bronx,o`pka
10.Tinch turgn odam bir minutda necha marta nafas oladi?
A)10-13marta B)12-15marta C)16-18marta D)18-22marta
11.Qaysi gormonning 65%dan ko`prog`i yod moddasidan iborat?
A)tiroksin B)timozin C)adrenalin D)insulin
12.Qaysi bez balog`at yoshiga yetguncha kattalashib ,undan so`ng asta-sekin kichiklasha boradi?
A) qalqonsimon B) buyrakusti C) me’da osti D) ayrisimon
12.Sog`lom odam qonida qand miqdori qancha bo`ladi?
A)70-100mg% B)60-110mg% C)75-90mg% D)80-120mg%
13.Markaziy nerv sistemasiga…..kiradi.
A)bosh va orqa miya B)sezuvchi va harakatlantiruvchi nerv tolalari C)bosh miya katta yarimsharlari D)Nerv tugunlari
14.Uzunchoq miyaning massasi qancha? A)7g B)70g C)170g D)700g
15.Bosh miyaning qaysi qismi zararlansa odam mast odamga o`xshab gandiraklab harakatlanib qoladi?
A)o`rta miya B) uzunchoq miya C)oraliq miya D)miyacha
16.Arterial qon bosimining normaga nisbatan oshishi nima deb ataladi?
A)gipotoniya B)gepirtoniya C)gemofiliya D)insult
17.Qaysi organ qon deposi vazifasini bajaradi? A)yurak B)taloq C)buyrak D)o`pka
18.Tana muskullari tarahgligi va harakatini boshqaruvchi nerv markazini belgilang.
A) bosh miya katta yarimsharlari B)oqimtir yadro C)targ`il tana D)barchasi to`g`ri
19.Nerv tolasining kasalligi qanday ataladi?
20.”Bosh reflekslari”kitobi muallifi kim?
21.Nevrit nima?
22.Orqa miya qayerda joylashgan?
23.Nafas olishni qaysa miya boshqaradi?
24.Aksa urishni qaysi miya boshqaradi?
25.Miyachaning vazifasi nima?

8-sinf,Biologiya.III chorak 2-variant


1.Tinch turgn odam bir minutda necha marta nafas oladi?


A)10-13marta B)12-15marta C)16-18marta D)18-22marta
2.Qaysi gormonning 65%dan ko`prog`i yod moddasidan iborat?
A)tiroksin B)timozin C)adrenalin D)insulin
3.Qaysi bez balog`at yoshiga yetguncha kattalashib ,undan so`ng asta-sekin kichiklasha boradi?
A) qalqonsimon B) buyrakusti C) me’da osti D) ayrisimon
4.Sog`lom odam qonida qand miqdori qancha bo`ladi?
A)70-100mg% B)60-110mg% C)75-90mg% D)80-120mg%
5.Hujayralar tuzilmasi,jumladan,oqsil birikmalar tarkibiga kiradigan moddalarning parchalanishi yemirilishi qanday ataladi? A)Assimlatsiya B)Dissimlatsiya
C)ikkalasi ham D)to`g`ri javob yo`q
6.1g oqsil parchalanganda qancha energiya hosil bo`ladi?
A)4,8kkal B)9,3kkal C)4,1kkal D) to`g`ri javob yo`q
7.Kerakli mikroelementlarni belgilang.
A)Na,Cl,Ca,Zn,Co,Al B)K,Fe, Co, O, P, Y C)Zn,Mn,Cu,F,Al,F D) to`g`ri javob yo`q
8.Vitamin so`zini birinchi bo`lib fanga kiritgan olim? A)K.Funk B)I.Lunin C)I.Sechenov D)I.Pavlov
9.D vitatamini yetishmasa qaysi kasallik kelib chiqadi?
A)Beri-Beri B) Raxit C) Singa D)Asab
10.A vitamin qaysi mahsulotlar tarkibida ko`p bo`ladi? A)bug`doy uni,loviya ,no`xat
B) limon,apelsin,pomidor C) sut vasut mahsulotlarida D)baliq yog`I,jigar,sabzi
11.Ayirish organlarini belgilang.
A)yurak,arteriya,vena qon tomirlariB) o`pka,Bronx,traxeya C)buyrak,teri,o`pka D)me’da,ichak,jigar
12.Aralash bezlarga qaysi bezlar kiradi?
A)gipofiz,epifiz B)buyrakusti,qalqon orqa C)me’da osti ,jinsiy bezlar D)qalqonsimon,ayrisimon
13.Nafas olish organlarini ketma-ketlikda sanang.
A)og`iz, burun bo`shlig`i,traxeya,Bronx,o`pka
B) burun bo`shlig`I,hiqildoq,traxeya,Bronx,o`pka ,plevra pardasi
C) og`iz, burun bo`shlig`I, o`pka ,plevra pardasi, Bronx
D) burun bo`shlig`I,hiqildoq, og`iz, Bronx,o`pka
14.Markaziy nerv sistemasiga…..kiradi.
A)bosh va orqa miya B)sezuvchi va harakatlantiruvchi nerv tolalari C)bosh miya katta yarimsharlari D)Nerv tugunlari
15.Uzunchoq miyaning massasi qancha? A)7g B)70g C)170g D)700g
16.Bosh miyaning qaysi qismi zararlansa odam mast odamga o`xshab gandiraklab harakatlanib qoladi?
A)o`rta miya B) uzunchoq miya C)oraliq miya D)miyacha
17.Arterial qon bosimining normaga nisbatan oshishi nima deb ataladi?
A)gipotoniya B)gepirtoniya C)gemofiliya D)insult
18.Qaysi organ qon deposi vazifasini bajaradi? A)yurak B)taloq C)buyrak D)o`pka
19.Tana muskullari tarahgligi va harakatini boshqaruvchi nerv markazini belgilang.
A) bosh miya katta yarimsharlari B)oqimtir yadro C)targ`il tana D)barchasi to`g`ri
19.Orqa miya qayerda joylashgan?
20.Nafas olishni qaysa miya boshqaradi?
21.Aksa urishni qaysi miya boshqaradi?
22.Miyachaning vazifasi nima?
23.Nerv tolasining kasalligi qanday ataladi?
24.”Bosh reflekslari”kitobi muallifi kim?
25.Nevrit nima?

8-sinf,Biologiya.IV chorak 1-variant


1. Orqa miyaning bo‘yin segmentida joylashgan nerv markazlari qaysi a’zolarning harakatlanishini ta’minlaydi? 


A. Qo‘lning ichki yuzasini, teri muskullarini, shu sohada joylashgan ichki a’zolarni
B. Qo‘lning tashqi yuzasini, kaft barmoqlarining terisi, muskullarining sezish va harakatlanish funksiyasini ta’minlaydi.
D. Qo‘lning ichki yuzasi, kaft, barmoqlarning teri muskullarni
E. Qo‘lning ichki va tashqi yuzasini, kaft va barmoqlarni teri muskullarini sezish va harakatlantirish funksiyasini ta’minlaydi.
2. Refleks yoyi qismlari ketma – ketligi qaysi javobda to‘g‘ri joylashtirilgan?
1) nerv markazi. 2) ishchi organ. 3) retseptor. 4) sezuvchi nerv tolasi. 5) harakatlantiruvchi nerv tolasi. 
A. 3, 4, 1, 5, 2 B. 2, 5, 1, 4, 3 D. 3, 5, 4, 2, 1 E. 2, 1, 4, 5, 3
3. Orqa miya nechta sigmentdan tashkil topgan va ular umurtqa pog‘onasi kanalida nechtadan joylashadi? 
A. 33; bo‘yinda – 7 ta, ko‘krakda – 14 ta, belda – 6 ta, dumg‘azada – 5 ta, dumda – 1 ta.
B. 31 – 33; bo‘yinda – 8 ta, ko‘krakda – 12 ta, belda – 5 ta, dumg‘azada – 5 ta, dumda – 1 – 3 ta.
D. 30 – 31; bo‘yinda – 6 ta, ko‘krakda – 12 ta, belda – 5 ta, dumg‘azada – 5 ta, dumda – 1 – 3 ta.
E. 33 – 34 ; bo‘yinda – 7 ta, ko‘krakda – 12 ta, belda – 5 ta, dumg‘azada – 5 ta, dumda – 4 – 5 ta.
4. Orqa miyaning tuzilishi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
A. 3 qavat: tashqi – qattiq, o‘rta – yumshoq, ichki – to‘rsimon;
B. 2 qavat: tashqi – o‘rgimchak to‘rsimon, ichki – yumshoq;
D. 3 qavat: tashqi – epiteliy, o‘rta – muskul, ichki – yumshoq;
E. 3 qavat: tashqi – qattiq, o‘rta – o‘rgimchak to‘rsimon, ichki – yumshoq.
5. Bola nutqining normal rivojlanishi qaysi a’zoning faoliyatiga bog‘liq?
A. Ko‘rish. B. Sezish. D. Harakat. E. Eshitish.
6. Nog‘ora parda quloqning qaysi bo‘limida joylashgan va qanday to‘qimadan tashkil topgan?
A. Ichki quloqda, epiteliy to‘qima. B. Tashqi va o‘rta quloq o‘rtasida, biriktiruvchi to‘qima.
D. O‘rta quloqda, biriktiruvchi to‘qima. E. O‘rta va ichki quloq o‘rtasida, silliq muskul to‘qima.
7. Eshitish retseptorlari qayerda joylashgan? 
A. Suyak labirintining dahlizida. B. Suyak labirintining yarim doira kanalchalarida.
D. Suyak labirintining chig‘anog‘ida. E. Suyak labirintining xaltasimon tuzilmalarida.
8. Quloq suprasi qanday vazifani bajaradi?
A. Tovush to‘lqinlarini ichki quloqqa yo‘naltirish. B. Tovush to‘lqinlarini to‘plash va uni quloqning tashqi yo‘liga yo‘naltirish. D. Tovush to‘lqinlarini tarqatish.
E. Nog‘ora pardada hosil bo‘lgan tebranishni o‘rta quloq yo‘liga yo‘naltirish
9. Endolimfa suyuqligi odam eshitish a’zosining qaysi qismida joylashgan?
A. Parda labirinti ichida. B. Suyak labirintining ichida. D. Ichki quloq bilan o‘rta quloq o‘rtasida. E. Suyak va parda labirinti orasida.
10. Muvozanat analizatorini aniqlang.
A.Teri B. Harakat D. Eshitish E. Vestibular
11. Vestibular apparat ichki quloqning qaysi qismida joylashgan? 
A. Dahliz va yarimaylana kanalchalar ichida. B. Chig‘anoqda. D. Perilimfa suyuqligida.
E. Parda labirinti va suyak labirinti orasida
12. Muvozanat organining refleks yoyi qismlari ketma - ketligini ko‘rsating.
1) retseptor. 2) bosh miya yarim sharlari po‘stlog‘ining muvozanat markazi. 3) vestibular nerv. 4) miya ko‘prigidagi po‘stloqosti muvozanat markazi. 5) miyacha. 
A. 1, 5, 4, 2, 3. B. 1, 3, 4, 5, 2. D. 3, 1, 5, 4, 2. E. 1, 4, 5, 3, 2.
13. Sechenov qaysi a’zolardagi sezuvchanlikni yashirin sezgi deb atagan? 
A. Hid bilish a`zosidagi. B. Muvozanat organidagi. D. Muskul va paydagi. E. Burun bo‘shlig‘idagi
14. Qaysi olim bundan 200 yil oldin “Og‘riq barcha xavf – xatarda odamning eng ishonchli qo‘riqchisidir, u doim ehtiyot bo‘ling, hayotingizni asrang va avaylang” deb uqtiradi, deb yozgan? 
A. Mechnikov. B. Volter. D. Pavlov. E. Sechenov.4
15. Teridagi sovuqni sezuvchi retseptorlar miqdorini aniqlang. 
A. 1 mln B. 30 ming D. 300 ming E. 500 ming
16. Embrion qavatlari nomini to‘g‘ri belgilang. 
A. Tashqi qavat – endoderma, o‘rta qavat – ektoderma, ichki qavat – mezoderma
B. Tashqi qavat – epiderma, o‘rta qavat – periderma, ichki qavat – endoderma
D. Tashqi qavat – mezoderma, o‘rta qavat –endoderma, ichki qavat – ektoderma
E. Tashqi qavat – ektoderma, o‘rta qavat – mezoderma, ichki qavat – endoderma
17.Yetti oylik homilaning bo‘yi uzunligi va tanasining vazni qanday bo‘ladi? 
A. Bo‘yi uzunligi 45 sm, tanasining vazni 1500 – 2000 g
B. Bo‘yi uzunligi 25 – 30 sm, tanasining vazni 700 – 1000g
D. Bo‘yi uzunligi 35 sm, tanasining vazni 1000 – 1300 g
E. Bo‘yi uzunligi 50 sm, tanasining vazni 2500 – 3000 g
18. Bolaning suyak sistemasi normal rivojlanganligi nima bilan belgilanadi? 
A. Yurak qon – tomir faoliyati. B. Muskullarining rivojlanishi.
D. Sut tishlari chiqishi. E. Ovqat hazm qilish organlari faoliyati
19. Akseleratsiya jarayoni nima?
20. Odam ko’proq qaysi maymunlarga o’xshaydi?
21.Sezgi organlarini sanang.
22…… kasalligida pigment rivojlanmasligi tufayli teri va uning hosilasi soch rangsiz bo’ladi.
23.Zigota nima?
24.Refleks nima?
25.His-tuyg’u nima? 

8-sinf,Biologiya.IV chorak 1-variant


1. Orqa miyaning tuzilishi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?


A. 3 qavat: tashqi – qattiq, o‘rta – yumshoq, ichki – to‘rsimon;
B. 2 qavat: tashqi – o‘rgimchak to‘rsimon, ichki – yumshoq;
D. 3 qavat: tashqi – epiteliy, o‘rta – muskul, ichki – yumshoq;
E. 3 qavat: tashqi – qattiq, o‘rta – o‘rgimchak to‘rsimon, ichki – yumshoq.
2. Bola nutqining normal rivojlanishi qaysi a’zoning faoliyatiga bog‘liq?
A. Ko‘rish. B. Sezish. D. Harakat. E. Eshitish.
3. Nog‘ora parda quloqning qaysi bo‘limida joylashgan va qanday to‘qimadan tashkil topgan?
A. Ichki quloqda, epiteliy to‘qima. B. Tashqi va o‘rta quloq o‘rtasida, biriktiruvchi to‘qima.
D. O‘rta quloqda, biriktiruvchi to‘qima. E. O‘rta va ichki quloq o‘rtasida, silliq muskul to‘qima.
4. Eshitish retseptorlari qayerda joylashgan? 
A. Suyak labirintining dahlizida. B. Suyak labirintining yarim doira kanalchalarida.
D. Suyak labirintining chig‘anog‘ida. E. Suyak labirintining xaltasimon tuzilmalarida.
5. Quloq suprasi qanday vazifani bajaradi?
A. Tovush to‘lqinlarini ichki quloqqa yo‘naltirish. B. Tovush to‘lqinlarini to‘plash va uni quloqning tashqi yo‘liga yo‘naltirish. D. Tovush to‘lqinlarini tarqatish.
E. Nog‘ora pardada hosil bo‘lgan tebranishni o‘rta quloq yo‘liga yo‘naltirish
6. Orqa miyaning bo‘yin segmentida joylashgan nerv markazlari qaysi a’zolarning harakatlanishini ta’minlaydi? 
A. Qo‘lning ichki yuzasini, teri muskullarini, shu sohada joylashgan ichki a’zolarni
B. Qo‘lning tashqi yuzasini, kaft barmoqlarining terisi, muskullarining sezish va harakatlanish funksiyasini ta’minlaydi.
D. Qo‘lning ichki yuzasi, kaft, barmoqlarning teri muskullarni
E. Qo‘lning ichki va tashqi yuzasini, kaft va barmoqlarni teri muskullarini sezish va harakatlantirish funksiyasini ta’minlaydi.
7. Refleks yoyi qismlari ketma – ketligi qaysi javobda to‘g‘ri joylashtirilgan?
1) nerv markazi. 2) ishchi organ. 3) retseptor. 4) sezuvchi nerv tolasi. 5) harakatlantiruvchi nerv tolasi. 
A. 3, 4, 1, 5, 2 B. 2, 5, 1, 4, 3 D. 3, 5, 4, 2, 1 E. 2, 1, 4, 5, 3
8. Orqa miya nechta sigmentdan tashkil topgan va ular umurtqa pog‘onasi kanalida nechtadan joylashadi? 
A. 33; bo‘yinda – 7 ta, ko‘krakda – 14 ta, belda – 6 ta, dumg‘azada – 5 ta, dumda – 1 ta.
B. 31 – 33; bo‘yinda – 8 ta, ko‘krakda – 12 ta, belda – 5 ta, dumg‘azada – 5 ta, dumda – 1 – 3 ta.
D. 30 – 31; bo‘yinda – 6 ta, ko‘krakda – 12 ta, belda – 5 ta, dumg‘azada – 5 ta, dumda – 1 – 3 ta.
E. 33 – 34 ; bo‘yinda – 7 ta, ko‘krakda – 12 ta, belda – 5 ta, dumg‘azada – 5 ta, dumda – 4 – 5 ta.
9. Endolimfa suyuqligi odam eshitish a’zosining qaysi qismida joylashgan?
A. Parda labirinti ichida. B. Suyak labirintining ichida. D. Ichki quloq bilan o‘rta quloq o‘rtasida. E. Suyak va parda labirinti orasida.
10. Muvozanat analizatorini aniqlang.
A.Teri B. Harakat D. Eshitish E. Vestibular
11. Vestibular apparat ichki quloqning qaysi qismida joylashgan? 
A. Dahliz va yarimaylana kanalchalar ichida. B. Chig‘anoqda. D. Perilimfa suyuqligida.
E. Parda labirinti va suyak labirinti orasida

12. Muvozanat organining refleks yoyi qismlari ketma - ketligini ko‘rsating.


1) retseptor. 2) bosh miya yarim sharlari po‘stlog‘ining muvozanat markazi. 3) vestibular nerv. 4) miya ko‘prigidagi po‘stloqosti muvozanat markazi. 5) miyacha. 
A. 1, 5, 4, 2, 3. B. 1, 3, 4, 5, 2. D. 3, 1, 5, 4, 2. E. 1, 4, 5, 3, 2.
13. Sechenov qaysi a’zolardagi sezuvchanlikni yashirin sezgi deb atagan? 
A. Hid bilish a`zosidagi. B. Muvozanat organidagi. D. Muskul va paydagi. E. Burun bo‘shlig‘idagi
14. Qaysi olim bundan 200 yil oldin “Og‘riq barcha xavf – xatarda odamning eng ishonchli qo‘riqchisidir, u doim ehtiyot bo‘ling, hayotingizni asrang va avaylang” deb uqtiradi, deb yozgan? 
A. Mechnikov. B. Volter. D. Pavlov. E. Sechenov.4
15. Teridagi sovuqni sezuvchi retseptorlar miqdorini aniqlang. 
A. 1 mln B. 30 ming D. 300 ming E. 500 ming
16. Embrion qavatlari nomini to‘g‘ri belgilang. 
A. Tashqi qavat – endoderma, o‘rta qavat – ektoderma, ichki qavat – mezoderma
B. Tashqi qavat – epiderma, o‘rta qavat – periderma, ichki qavat – endoderma
D. Tashqi qavat – mezoderma, o‘rta qavat –endoderma, ichki qavat – ektoderma
E. Tashqi qavat – ektoderma, o‘rta qavat – mezoderma, ichki qavat – endoderma
17.Yetti oylik homilaning bo‘yi uzunligi va tanasining vazni qanday bo‘ladi? 
A. Bo‘yi uzunligi 45 sm, tanasining vazni 1500 – 2000 g
B. Bo‘yi uzunligi 25 – 30 sm, tanasining vazni 700 – 1000g
D. Bo‘yi uzunligi 35 sm, tanasining vazni 1000 – 1300 g
E. Bo‘yi uzunligi 50 sm, tanasining vazni 2500 – 3000 g
18. Bolaning suyak sistemasi normal rivojlanganligi nima bilan belgilanadi? 
A. Yurak qon – tomir faoliyati. B. Muskullarining rivojlanishi.
D. Sut tishlari chiqishi. E. Ovqat hazm qilish organlari faoliyati
19. Akseleratsiya jarayoni nima?
20. Odam ko’proq qaysi maymunlarga o’xshaydi?
21.Sezgi organlarini sanang.
22…… kasalligida pigment rivojlanmasligi tufayli teri va uning hosilasi soch rangsiz bo’ladi.
23.Zigota nima?
24.Refleks nima?
25.His-tuyg’u nima? 
Download 48,1 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
covid vaccination
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti