8-sinf iqtisodiy bilim asoslari (umumta’lim maktablari uchun)Download 314.37 Kb.
Sana08.09.2017
Hajmi314.37 Kb.
8-SINF IQTISODIY BILIM ASOSLARI

(umumta’lim maktablari uchun)

1-variant


1. Talab qanday ko’rinishda kelishi mumkin?

A) p=-aq+b

С) q=-ap+b

В) p=-bq+a

D) to’g’ri javob yo’q

2. Ommaviy axborot vositalari reklama beruvchilarga qaram bolib qoladi bu esa ularni nimalarini cheklaydi?

A) erkinligi va o’sishini

С) erkinligi va mustaqilligini

В) mustaqilligi va o’sishini

D) O’sishi

3. Qonunda korsatilgan huquqlar buzilganda qayerga murojaat qilish mumkin?

A) vakolatli organlarga

С) o’sha yerni o’zida hal qilish mumkin

В) jamoat birlashmalariga

D) A B javob to’g’ri

4. Istemolchilarning tovar ishlab chiqarish xizmat korsatish amalga oshiriladigan xojalik tashkiloti haqida axborot olish huquqi nechta?

A) 7ta

С) 8ta

В) 10 dan ko’p

D) 9 ta

5. Jamgarmani qanday korinishida saqlashni tanlashda qaysi mezonga ahamiyat berish darkor?

A) daromdlilik va ishonchlilik

С) daromadlilik va tushunarlilik

В) ishonarlilik va tushunarlilik

D) Ishonarlilik

6. Daromadlarning notekisligi qanday iqtisodiyotga xos?

A) aralash iqtisodiyot

С) bozor iqtisidiyoti

В) markazlashgan rejali iqtisodiyot

D) iqtisodiy tzimlar

7. Adim Smit fikri boyicha: har bir bozor qatnashchisi …… jumlani davom ettiring

A) bozorda o’z manfaatini ko’zlaydi

С) bozorda o’z manfaatini himoya qiladi

В) bozorda o’z manfaatini qo’riqlaydi

D) Bozorda o’z manfaatini kam o’ylaydi

8. Taklifning o’zgarish mexanizmini harakatga keltiruvchi kuchlar qaysilar?

A) ishchi va xodimlarning kattaroq maosh olishi

С) dehqon yetishtirgan kartoshkaga bo’lgan talab

В) ishchilarning o’z foydasi yo’lida ko’proq mahsulot yaratish

D) Istemolchilarni

9. Monopoliya sharoitida bozorda sotuvchilar soni ………. yangi sotuvchilarning bozorga kirishlari uchun ……… nuqtalar orniga kerakli sozlarni qoying

A) bir muncha ko’p ; sun’iy to’siqlar mavjud

С) kam ;bir muncha oson

В) bir muncha to’siq yo’q

D) kam;sun’iy to’siqlar mavjud

10. Oila o’z tomorqasida kartoshka yetishtirib ,ehtiyojini qondiradi. Bunda oila qanday ko’rinishda daromadni o’zlashtirmpqda ?

A) iste’molchi

С) to’g’ri iste’molchi

В) to’g’ri tushum

D) ishlab chiqaruvchi

11. Adim Smit iqtisodiyotning eng asosiy omili deb nimani ko’rsatgan?

A) ko’rinmas qo’l

С) moddiy manfaatdorlik

В) iqtisodiy barqarorlik

D) moddiy nemat

12. Nima iqtisodiyotni tartibga solib turadi ?

A) raqobat

С) bozor

В) istemol

D) tovarlar

13. Xususiy mulk egasi bazi jarayonlarda bir nechta shaxslardan iborat bolsa bunday mulk qanday ataladi ?

A) davlat mulki

С) umummilliy mulk

В) jamoa mulki

D) shahsiy mulk

14. Quyidagilardan qaysi biri mehnat unumdorligini oshirishga sezilarli tasir korsatadi ?

A) ishlab chiqarish dastgohlarining yetarli bo’lishi

С) mehnat taqsimotini rivojlangan sohalarda tashkil etilishi

В) ishlab chiqarish jarayoni texnologiyalarining to’ri tanlanganligi

D) ishlab chiqarishda dastgohlar va tabiy resurslar yetarli bo’lishi

15. Qanday qonunga ko’ra bozorda sotuvchi firmalarning boshqa raqobatchi firmalarining bozorga kirib kelishiga to’sqinlik qilish kabi faoliyatlarni man etilgan ?

A) monopol faoliyatini cheklash to’g’risidgi

С) monopolistik faoliyatni cheklash to’g’risidagi

В) monopoliyaga davlat aralashuvini cheklash to’g’risidagi

D) A B javob to’g’ri

16. Ishlab chiqarish jarayoni qanday vujudga keladi ?

A) resurslarning majmui natijasida

С) resurslarning o’zaro birikishi natijasida

В) tabiiy resurslarning o’zaro birikishi natijasida

D) tabiy va capital resurslar

17. Bozorda tovarga bo’lgan talab q=-4p+900, taklif esa q=2p+300 funksiyalari berilgan.Tovarning bozordagi muvozanat narxi va muvozanat miqdorini toping ?

A) 250

С) 200

В) 150

D) 100

18. Istemolchining daromadlari, boshqa tovarlarning xususiyatlari va narxi haqidagi malumot nimaga tasir etadi ?

A) talab o’zgarishiga

С) taklif o’zgarishiga

В) talab miqdorining o’zgarishiga

D) talab va taklif o’zaro bog’liqligi

19. Milliy pulimiz qachon muomalaga kiritilgan ?

A) 1991 – yil

С) 1994 – yil

В) 1996 – yil

D) 1992- yil

20. Shtrix kodidan tovarni haqiqiy yoki soxta ekanligini toping. 4780029170156

A) haqiqiy

С) soxta

В) bir nima deyish qiyin

D) A B javob to’g’ri.

21. Tovarning narxi o’zgarishi nechta omilni vujudga keltiradi ?

A) 3 ta

С) hech qanday omil vujudga kelmaydi

В) 2 ta

D) 4 ta

22. Omonatning eng katta dushmani ………..

A) defitsit

С) inflatsiya

В) monopoliya

D) Divident

23. Insonning iqtisodiy qadrqimmati nima bilan olchanadi ?

A) moddiy va insoniy boyligi bilan

С) sha’ni va obro’si bilan

В) insoniy va moddiy kapitallari yig’indisi bilan

D) insoni modiy va manaviyati bilan

24. Cheklangan resurslardan qay tarzda foydalanish insonning nimasiga bog’liq ?

A) ma’naviyatiga

С) moddiy hayotiga

В) har ikkala javob to’g’ri

D) moddiy hayotiga va no modiy resurslaruga

25. Bozor necha sinfga ajratib o’rganiladi ?

A) 4 ta

С) 3 ta

В) 5 ta

D) 2 ta

26. Jamg’arilgan mablag’lar nimaga sarflanadi ?

A) moddiy kapitalni ko’paytirishga

С) moddiy ishlab chiqarishga

В) moddiy kapitalni boyitishga

D) modiy boylik yig’indisini ko’paytrishga

27. Nomoddiy ishlab chiqarish sohasiga keltirilgan misollar ichidan to’g’risini toping.

A) sog’liqni saqlash , yo’l xavfsizligi

С) mudofaa ,madaniyat

В) ta’lim ,madaniyat

D) ta’lim soliqni saqlish

28. Ixtisoslashuvni cheklovchi omillar nechta ?

A) 5 ta

С) 7 ta

В) 4 ta

D) 6ta

29. Jamiyat ham odamlar kabi ehtiyojlari cheksiz, resurslar esa ……… boladi.

A) notekis taqsimlangan

С) yetarli emas

В) cheklangan

D) yetarli taminlangan

30. Ishlab chiqarishga jalb etilgan resurslar nima deb ataladi ?

A) islab chiqarish omillari

С) ishlab chiqarish resurslari

В) ishlab chiqarishni rivojlantiruvchi resurslar

D) ishlab chiqarish resurslar bilan taminlangan

31. Iqtisodiyot ………

32. Markazlashgan rejali iqtisodiyot……………

33. Munisa 600ming som pulini 1oy muddatga 18% ga bankga qoydi . Bankga qo’yilgan pul 1, 2,3 oyda saqlansa , qancha bo’lib qaytadi?

34. Narxga bog’liq bo’lmagan omillar………….

35. Tovarning shtrix kodi tovar haqida qanday ma’lumotlar beradi ?

36. Islom Karimov o’zining <> kitobida omonat haqida nima deganlar

37. Bozorda iste’molchi nechta qoidalarga bo’ysinishi kerak ? Va ular qaysilar ?

38. Intellektual tovarlar bozori……………

39. Plastik kartochkalar qachondan qollanila boshladi ?

40. Ehtiyoj necha guruh va ular qaysilar ?

8-SINF IQTISODIY BILIM ASOSLARI

(umumtalim maktablari uchun)

2-variant


1. Erkin xarajatlar keltirilgan qatorni ko’rsating.

A) shaxsiy avtomobil,kiyim-kechak.

С) zargarlik buyumlari,oziq-ovqat

В) qimmatbaho jihozlar,shaxsiy avtomobil.

D) shaxar kiyim kechak.

2. Ibn Sinoning iqtisodga oid qanday tushunchani fanga kiritgan.

A) mehnat taqsimoti,iste’mol bozori

С) mehnat taqsimoti,iste’mol savatchasi

В) iste’mol savatchasi,iste’mol bozori.

D) Istemol bozori.

3. Ijtimoiy transferlar deb nimaga aytiladi.

A) davlat tomonidan beriladigan yordam puli.

С) davlat tomonidan beriladigan qarz.

В) davlat ahamiyati ega bo’lgan jamiyat.

D) davlat tomonidan beriladigon mol – mulk.

4. Quyidagi fikr kimga tegishli ?

Oilaning daromadlari miqdori oshganda jami xarajatlari boshqa xarajatlarga qaraganda madaniy va momoddiy xususiyatlar salmog’i ortib boradi.

A) Ernest Engel

С) Ernes Engel

В) Jon Engel

D) Jon Keyns.

5. Iqtisodiyot fanida mulkning nechta turi o’rganiladi.

A) 2ta turi

С) 3 ta turi.

В) 5ta turi

D) 7 ta turi

6. Boylik molning ko’pligida emas ,balki… Jumlani davom ettiring

A) Qadr –qimmatidadir.

С) Ko’ngilning to’qligidadur.

В) Uni e’zozlashdadir.

D) Boylik ko’pligida

7. Daromadning real miqdori yordamida nima aniqlanadi?

A) Yillar davomida qancha ishlatilganligi

С) Yillar davomida qancha rivojlanganligi

В) Yillar davomida qay darajada o’sganligi.

D) Yillar davomida qancha kamayganligi

8. Foiz nima?

A) Dividend

С) Daromad

В) Defitsit

D) Xarajat

9. Qaror qabul qilish jaroyoni bosqichlari nechta?

A) 4ta

С) 5 ta

В) 6 ta

D) 8ta

10. Istemolchilarning huquqlarini himoya qilish maqsadida nimalarni tashkil qilish mumkin?

A) Joylarda huquqlarni himoya qilish.

С) Davlatning vakolatli organlariga murojaat qilish.

В) Istemolchilar davlat ximoyasida

D) Joylarda jamoat birlashmalarini tashkil qilish.

11. Reklama qaysi tildan olingan ?

A) Arabcha

С) Nemischa

В) Lotincha

D) O’zbekcha.

12. Raqobatsiz bozor iqtisodiyotining bolishijumlani davom ettiring.

A) mumkin

С) Mumkin emas

В) Bir nima deyish qiyin

D) to’g’ri javob yo’q

13. Talab qonuni talab miqdorining narxga teskari bolganligini nechta omil orqali korsatish mumkin.

A) 4ta

С) 2 ta

В) 1 ta

D) 3ta

14. Hududiy ixtisoslashuv boyicha Quvayt va Saudiya Arabistoni nimaga ixtisoslashgan?

A) Neft.

С) gaz

В) Choy

D) Ko’mir

15. Iqtisodiy ixtisoslashuv qachon yuz beradi?

A) Sharoit an’ana-mahalliy imkoniyatlar tufayli mamlakatda ro’y beradigan iqtisodiyot

С) Odamlar o’zlari iste’mol qilayotganidan torroq doirada ishlab chiqarsa

В) Biror mahsulot turini ishlab chiqarish bo’yicha mahsulotni bir qismini ishlab chiqarish bo’yicha mehnat taqsimoti.

D) Mamlakatda ro’y beradigon iqtisodiyot

16. Qachondan hududimizda turli hildagi qimmat baho tangalar zarb qilina boshlangan?

A) IV –VI asrlarda

С) III-V asrlarda

В) IV - V asrlarda

D) IV-III asrlarda

17. Kapital resurslardan qanday ko’rininshda daromad keladi?

A) Foyda

С) Dividend

В) Ish haqi

D) Zarar

18. SHveysariyaning shtrix kodini toping.

A) 73.

С) 76

В) 78

D) 74

19. Iste’molchilarning daromad manbalariga nimalar kiradi?

A) Stipendiya , nafaqa

С) Sug’urta , jamg’arma

В) Ish haqi , Dividend.

D) Sug;urta Ish haqi

20. Raqobat boshqacha nima deb ataladi?

A) Konkuratsiya

С) Konkurabsiya

В) Konkurensiya.

D) Konkurat

21. Bozor iqtisodiyotining asosiy xususiyatlari nechta?

A) 5 ta

С) 8 ta

В) 4 ta

D) 6 ta

22. Ishlab chiqaruvchilar kim?

A) Sotuvchi

С) Xaridor

В) Davlat

D) Korhona

23. XIX asrning eng buyuk iqtisodchi olimi kim?

A) Jon Keyks

С) Adam Smit

В) Alfred Marshall

D) Ksenofon

24. Tovar haqiqiy yoki soxta ekanligini shtrix kodi orqali aniqlang 4780033860029

A) haqiqiy

С) Soxta

В) A,B javoblar to’g’ri

D) Shtrix kodi emas

25. Tovarning taklifi qanday omillar ta’sirida o’zgarishi mumkin?

A) narxga bog’liq bo’lgan

С) Narxga bog’liq bo’lmagan

В) Hech qanday omil o’zgartirmaydi

D) Taklif xarqanday omilni o’zgartradi

26. Tovarning talab va taklif funksiyalari : q=360-10p va q= 100+3p berilgan .Tovarning muvozanat narxi va muvozanat miqdorini toping.

A) 21

С) 22

В) 19

D) 20

27. 2008 – yilda nechta obyekt natsionalizatsiyalashtirildi?

A) 392 ta

С) 500 dan ortiq

В) 392 dan ortiq

D) 400 ta

28. Bozor tovarlarni o’zaro …

A) Ayriboshlash va taqsimlash imkonini yaratadi

С) Ayriboshlash va sotish imkoniyatini yaratish

В) Ayriboshlash va sotib olish imkonini yaratadi.

D) Ayriboshlash va almashtirish imkonini yaratadi.

29. Pul qanday vosita hisoblanadi?

A) Muomala , jamg’arish

С) O’lchov va muomala

В) A,B

D) Daromatdan olgan foyda

30. Qadimda pul orniga turli xil tovarlar pul vazifasini bajargani malum bolsa,Qadimgi Misrda pul vazifasini nima bajargan ?

A) Tuz

С) Chorva mollari

В) Choy va qaxva

D) Bug’doy

31. Mehnat unumdorligi nimalarga tasir kosatadi?

32. Talab qonuni qanday.

33. Reklamaning afzallik va kamchiliklari nimada?

34. Tovarning shtrix tovar haqida qanday ma’lumotlar beradi?

35. Tovarning talab va taklif funksiyalari : q=360-10p va q=100+3p berilgan bo’lsa, tovarning muvozanat narxi va muvozanat miqdorini toping.

36. Monopollashgan bozorlar nechta va ular qaysilar?

37. Bozor iqtisodiyotining asosiy xususiyatlari nechta va ular?

38. Tovarni shtrix ko’di orqali haqiqiy yoki soxta ekanligini aniqlang 4780034400446

39. Auksion haqida tushuncha

40. Raqobat deb nimaga aytiladi va misol keltiring .8-SINF IQTISODIY BILIM ASOSLARI (rus maktablarga)

(umumta’lim maktablari uchun)

1-variant


1. В каком виде приходит требование?

A) p=-aq+b

C) q=-ap+b

В) p=-bq+a

D

2. Средство массовой информации в некотором роде зависит от рекламных агентств. В связи с этим, чем ограничивается СМИ?

A) Свободой и ростом

C) Свободой и независимостью

В) Независимостью и ростом

D) Ростом

3. Куда обращаться при нарушении указанных правил?

A) В уполномоченные организации

C) Решить там же на месте

В) A B верны

D) в общественные объединения

4. Сколько прав для получения информации у потребителей про хозяйственные организации реализации товара и обслуживания

A) 7

C) 8

В) 10 и более

D) 9

5. Каким критериям надо обращать внимание для сохранения фонда.

A) Доходность и надёжность.

C) Доходность и ясность.

В) Надёжность и ясность

D) Надёжность

6. К какой экономике относится нестабильность прибыли ?

A) Смешанная экономика

C) Рыночная экономика

В) Централизованная и планированная экономика.

D) Экономические системы

7. По мнению Адэм Смита: Каждый соучастник рынка ……… продолжите предложение

A) Думает о своих интересах

C) Защищает свои интересы

В) Охраняет свой интерес

D) Мало думает о своих интересах.

8. Какие силы приводят к изменению механизма спроса?

A) Увеличение зарплаты работников и сотрудников.

C) Спрос на картошку фермера

В) Создание больше продукций в своих интересах.

D) Потребителей

9. Число продавцов на рынке в монополии ….. и ….. на рынке для новых торговцев. Дополните предложения.

A) Много ; Есть искусственные барьеры

C) Мало ;На много проще

В) Немного препятствий

D) Мало ; Есть искусственные барьеры.

10. Семья, выращивает картошку в собственном огороде. В каком виде семья осваивает прибыль?

A) Потребитель

C) Прямой потребитель

В) Прямая прибыль

D) Поизводитель

11. Что отметил Адэм Смит самым важным фактором?

A) Невидимая рука

C) Материальное заинтересованность

В) Экономическая стабильность

D) Материальный продукт

12. Что контролирует экономику ?

A) Конкуренция

C) Рынок

В) Потребление

D) Товары

13. Как называется имущество, где собственником в некоторых частях проявляются несколько людей.?

A) Государственная имущество

C) Обще-национальное имущество

В) Общественное имущество

D) Частное имущество

14. Что из ниже перечисленных повышает производительность труда.

A) Достаток станочного оборудования в производстве

C) Организация разделении труда в развитых областях.

В) Правильный выбор производственной технологии

D) Достаток производственных станков и природных ресурсов.

15. На основании какого закона торговым фирмам запрещено препятствовать конкурирующим торговым фирмам

A) Закон против монополии

C) Закон против монопольной деятельности

В) Закон об ограничении вмешательства государства в монополию.

D) A B Верны

16. Как происходит производственный процесс?

A) В результате комплекса ресурсов

C) В результате смешивания ресурсов

В) В результате смешивания естественных ресурсов

D) Природные и капитальные ресурсы

17. Даны функции спроса q=-4p+900, и предложения q=2p+300n. Определите баланс цены и баланс количества на рынке.

A) 250

C) 200

В) 150

D) 100

18. На что влияет информация о потребительских доходах и характеристики товаров?

A) На изменения спроса

C) На изменения предложения

В) На изменение количества спроса

D) На взаимосвязанность спроса и предложения

19. Когда была внесена национальная валюта в пользование?

A) В 1991 – году

C) В 1994 – году

В) В 1996 – году

D) В 1992- году

20. Определите товар по штрих коду. 4780029170156

A) Оригинальный

C) Фальшивый

В) Трудно что то сказать

D) A B верны.

21. Сколько факторов могут возникнуть при изменении цен на товар?

A) 3

C) Нисколько

В) 2

D) 4

22. Самый большой враг депозита……….

A) Дефицит

C) Инфляция

В) Монополия

D) Дивиденд

23. Чем измеряется экономическая ценность человека?

A) Материальной и человеческой ценностью

C) Чести и репутации

В) Суммой человеческого и материального капитала

D) Материальностью и духовностью человека.

24. С чем связанна метод использования природных ресурсов?

A) С духовностью

C) С материальной жизнью

В) оба ответа верны

D) С материальной жизнью и нематериальным ресурсом

25. На сколько классов делится рынок при изучении ?

A) на 4

C) на 3

В) на 5

D) на 2

26. На что расходуется накопленный фонд?

A) На расширение материального капитала

C) На материальное производство

В) На обогащение материального капитала

D) На увеличение материальной ценности

27. Выберите правильные примеры приведённые на сферу нематериального производства.

A) Здравоохранение, безопасность дорог

C) Оборона, культура

В) Образование, культура

D) Образование, здравоохранение.

28. Сколько факторов ограничения специализации?

A) 5

C) 7

В) 4

D) 6

29. Общество так же как и человечество имеет безграничные нужды, но природные ресурсы ………

A) Неравномерно распределены

C) не достаточно

В) ограниченно

D) достаточно обеспеченно

30. Ресурсы, привлеченные в производство называются …….

A) Факторы производства

C) Ресурсы производства

В) Ресурсы развивающие производство

D) Обеспеченные производственными ресурсами.

31. Экономика ………

32. Централизованно – планируемая экономика…..…

33. Настя вложила 600 000 сум на один месяц в банк по 18%. Какова будет сумма вложенная в банк через 1,2,3 месяца?

34. Факторы не связанные с ценой……….

35. Какую информацию о товаре несет штрих-код товара?

36. Ислам Каримов в свое книге <<Мировой-финансовый кризис, пути и методы его решения в условиях Узбекистана>> Что сказал про депозит?

37. Сколько правил на рынке которым потребитель должен следовать? И какие правила?

38. Рынок интеллектуальных продуктов…………

39. С каких пор начали пользоваться пластиковыми карточками?

40. Сколько групп нужд и необходимости и каковы они?8-SINF IQTISODIY BILIM ASOSLARI (rus maktablarga)

(umumta’lim maktablari uchun)

2-variant


1. Укажите строку с свободными расходами.

A) Личный автомобиль, одежда.

C) Ювелирные изделия, продукты питания.

В) драгоценные оборудования, личный автомобиль.

D) Городская одежда.

2. Какое понятие внес Ибн Сина в экономику.

A) Разделение труда, потребительский рынок

C) Разделение труда, корзинка потребителя

В) Корзинка потребителя, потребительский рынок

D) Потребительский рынок

3. Относительно чего используется слово Социальные переводы?

A) Деньги выдаваемые в виде материальной помощи государством

C) Деньги выдаваемые в долг государством.

В) Значимое общество государством.

D) Вещи выдаваемые государством.

4. Кому принадлежат эти строки?

Когда повышается общая сумма дохода семьи, растет сумма духовного и материального расхода относительно других.

A) Эрнест Энгель

C) Эрнес Энгель

В) Джон Энгель

D) Джон Кэйнс.

5. Сколько видов имущества изучает предмет экономики?

A) 2вида

C) 3 вида.

В) 5 видов

D) 7 видов

6. Богатство не в его количестве, а в ….. Продолжите предложение

A) Ценности.

C) Удовлетворении

В) Его сбережении

D) Его большом количестве

7. Что определяется фактической суммой дохода?

A) Расходы в течение нескольких лет

C) Продвижение в течение нескольких лет.

В) Рост в течение нескольких лет.

D) Уменьшение в течение нескольких лет

8. Что такой процент?

A) Дивиденд

C) Прибыль

В) Дефицит

D) Расход.

9. Сколько этапов принятия решений?

A) 4

C) 5

В) 6

D) 8

10. Что можно организовать в целях защиты прав потребителей?

A) Защита прав на местах.

C) Обратиться в уполномоченные Государственные организации.

В) Потребитель находится под защитой Государства

D) Организация обществ на местах

11. С какого языка было взято слово «РЕКЛАМА»?

A) С Арабского

C) С Немецкого

В) С Латыни

D) С Узбекского

12. Рынок без конкуренции ………Продолжите предложение.

A) Может быть

C) Невозможен

В) Трудно определится

D) Несомненно может быть.

13. Правила спроса сколькими факторами может указать на несоответствие количества спроса с ценой?

A) 4мя

C) 2 мя

В) 1 мя

D) 3мя

14. На что специализируется региональная специализация Кувейта и Саудовской Аравии?

A) На нефть.

C) На газ

В) На чай

D) На угле

15. Когда образуется экономическая специализация?

A) Экономика которая происходит на основании традиций и возможности местности.

C) Если люди будут производить меньше своих потребностей.

В) Разделение труда по производству определенной части продукта какого либо определенного товара.

D) Экономика происходящая в Государстве.

16. Когда начали внедрять разные драгоценные монеты в нашей территории?

A) в IV –VI веках

C) в III-V веках

В) в IV - V веках

D) в IV-III веках.

17. В каком виде получается прибыль с капитальных ресурсов?

A) Прибыль

C) Дивиденд

В) Зарплата

D) Вред

18. Укажите штрих-код Швейцарии.

A) 73.

C) 76

В) 78

D) 74

19. Что входит в список источников прибыли потребителей?

A) Стипендия, пенсия

C) Страхование, фонд

В) Зарплата, дивиденд.

D) страхование, зарплата.

20. Борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное использование факторов производства это - ……….

A) Соперничество

C) Сотрудничество

В) Конкуренция.

D) Конкурант

21. Сколько основных свойств рыночной экономики?

A) 5

C) 8

В) 4

D) 6

22. Кто является производителем?

A) Продавец

C) Покупатель

В) Государство

D) Предприятие

23. Укажите самого великого ученного экономиста XIXвека.

A) Джон Кейкс

C) Адам Смит

В) Альфред Маршалл

D) Ксенофон

24. Определите по штрих-коду товар 4780033860029

A) Оригинальный

C) Фальшивый

В) A,B верны

D) Это не штрих код

25. Вследствие каких факторов могут измениться предложения на товар?

A) Связанные с ценой

C) Не связанные с ценой

В) Ни что не меняет

D) Предложение меняет любой фактор

26. Даны функции спроса и предложения: q=360-10p и q= 100+3p . Определите баланс цены и баланс количества товара.

A) 21

C) 22

В) 19

D) 20

27. Сколько объектов были национализированы в 2008 году?

A) 392

C) 500 и более

В) 392и более

D) 400

28. Рынок непосредственно………

A) предоставляет возможность обмена и распределения

C) Предоставляет возможность продажи и обмена

В) Предоставляет возможность обмена и купли.

D) Предоставляет возможность делится и обмениваться.

29. Каким средством являются деньги?

A) отношений, сбережений

C) измерений и отношений

В) прибыль полученная с доходов

D) A,B верны

30. Что являлось средством платежа в Древнем Египте в старину?

A) Соль

C) Рогатый скот

В) чай и кофе

D) пшеница

31. На что влияет производительность труда?

32. Каково правило спроса?

33. В чем преимущества и недостатки рекламы?

34. Какую информацию несет штрих-код товара?

35. Когда даны функции спроса и предложения товара : q=360-10p и q=100+3p, Определите сбалансированную цену и количество товара.

36. Сколько монополизированных рынков? Перечислите их.

37. Сколько и какие основные факторы рыночной экономики?

38. Определите товар по штрих коду, оригинал или подделка. 4780034400446

39. Понятие об аукционе.

40. Что называется конкуренцией? Приведите примеры.


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa