7-sinflar uchun matematika fanidan bilimlar sinovi uchun test savollari i-variantDownload 96,5 Kb.
Sana29.12.2021
Hajmi96,5 Kb.
#76732
Bog'liq
7-sinf-matematikadan-test-savollari-Shodiyeva
7-9 kimyo, 7-mavzu. A. Temur va temuriylar davri madaniyati, avesto-tarixiy manba sifatida , QADIMGI MISR DINLARI, Искандарова ТилшСавол, Mustaqil O‘zbek-WPS Office, 1. Гимнастика (семенар), 1. Гимнастика (семенар), Зубайдуллаев Д .горе от ума, Зубайдуллаев Д .горе от ума, Зубайдуллаев Д .горе от ума, Transition words, Adabiyot ish reja 11 sinf, 5-sinf-ona-tili, 5-sinf-ona-tili

7-sinflar uchun matematika fanidan bilimlar sinovi uchun test savollari I-variant


1. Perimetri 32 smga teng bo’lgan kvadratning bir tomoni uzunligini toping.

A. 28 B. 36 C 8 D. 90

2. Agar o’ylangan sonni 3 ga ko’paytirib 5942 ayrilsa 5053 hosil bo’ladi o’ylangan sonni toping.

A. 3615 B. 3845 C. 3665 D. 3005

3. Agar bitta kitob 310 so’m 25 tiyin tursa, 23 ta kitob qancha turadi ?,

A. 7135 so’m 75 tiyin

B. 7065 so’m 35 tiyin

C. 7645 so’m 65 tiyin

D. 7095 so’m 85 tiyin

4. Tenglamani yeching. ( -x) * 2=

A. B. C. D.

5. Bo’yi 10 sm, eni 8 sm balandligi 6 sm bo’lgan to’g’ri burchakli parallelopipedning

hajmini toping.

A. 480 sm3 B. 320 sm3 C. 240 sm3 D. 160 sm3

6. Xonaning hajmi 36 m3 xonaning balandligi 3m. Polning yuzini toping.

A. 4 m2 B. 12 m2 C. 14 m2 D. 16 m2

7. Qavslarni oching va soddalashtiring. 5a+(3a- (4a+3 ) )

A. 8a+3 B. 4a-3 C. -4a-3 D. 3-4a

8. 4:( 2x+5 )=2:( 3x-2 ) tenglamaning ildizi x0 bo’lsa, 4x0+11 ifodaning son qiymatini toping.

A. -18 B. -20 C. 19 D. 20

9. 8(x+2)-6=7-(5-8x) tenglamani yeching.

A . -2 B. 0,5 C. 1,6 D.

1 0. Hisoblang. 33*95

813

A. 3 B. 1/3 C. 1/9 D. 1/27

11. Hisoblang. a8*(b4)4(b2)6 * (a2)3 * (ab)2

A. a2b2 B. b2 C. a2 D. 1/b2

12. Birhadni son qiymatini toping. a2b3c bunda a=-2 b= -1 c=10

A. -4/5 B. 4/5 C. -8 D. 8

13. Hisoblang. –(-3)3 * (- )2

A. -3 B. 3 C. -2,7 D. 1/9

14. Hisoblang. 104

25*54

A. 1 B. 1/5 C. 10 D. ½


15. Kubning qirrasi 7 sm. Shu kupning barcha qirralari yig’indisini toping.

A. 28 B. 84 C. 21 D. 56

16. Aylananing diametric radusidan 3 sm uzun.Aylananing radusini toping.

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

17. Hisoblang. 1-1/3

A. 1/3 B. 2/3 C. 3 D. 1,1/3

18. Radusi 6 sm bo’lgan aylananing diametrini toping.

A. 12 sm B. 3 sm C. 18 sm D. 24 sm

19. Soatning soat mili 30 minutda necha gradusga beriladi ,

______________________________________________________________

______________________________________________________________

20. Sayyoh mo’ljallagan yo’lning 36 % o’tgach, hisoblab ko’rsa, yo’lning

yarmini o’tish uchun yana 7 km yurishi kerak ekan. Mo’ljallangan yo’l necha km.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

21. Vobkent minorasi pastki asosining diametri 6 m 20 sm, yuqori qismining

diametri 2 m, 80 sm, pastki asos diametri minoraning yuqori qismi diametridan qanchaga uzun.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

22. Amalni bajaring: -29-(38-48)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

23. Yig’indini toping. (-41+30) + (-70+40)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

24. Ifodani qiymatini toping. (32,526:3,9+2,26)*5,4

______________________________________________________________

______________________________________________________________

25. Amalni bajaring. 3,8*(8,57+ 9,585:4,5)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

7-sinflar uchun matematika fanidan bilimlar sinovi uchun test savollari II-variant


1. Qavslarni oching va soddalashtiring. 5a+(3a- (4a+3 ) )

A. 8a+3 B. 4a-3 C. -4a-3 D. 3-4a

2. 4:( 2x+5 )=2:( 3x-2 ) tenglamaning ildizi x0 bo’lsa, 4x0+11 ifodaning son qiymatini toping.

A. -18 B. -20 C. 19 D. 20

3 . 8(x+2)-6=7-(5-8x) tenglamani yeching.

A. -2 B. 0,5 C. 1,6 D.

4 . Hisoblang. 33*95

813

A. 3 B. 1/3 C. 1/9 D. 1/27

5 . Hisoblang. a8*(b4)4

(b2)6 * (a2)3 * (ab)2

A. a2b2 B. b2 C. a2 D. 1/b2

6. Birhadni son qiymatini toping. a2b3c bunda a=-2 b= -1 c=10

A. -4/5 B. 4/5 C. -8 D. 8

7. Hisoblang. –(-3)3 * (- )2

A. -3 B. 3 C. -2,7 D. 1/9

8. Hisoblang. 104

25*54

A. 1 B. 1/5 C. 10 D. ½

9. Perimetri 32 smga teng bo’lgan kvadratning bir tomoni uzunligini toping.

A. 28 B. 36 C 8 D. 90

10. Agar o’ylangan sonni 3 ga ko’paytirib 5942 ayrilsa 5053 hosil bo’ladi o’ylangan sonni toping.

A. 3615 B. 3845 C. 3665 D. 3005

11. Agar bitta kitob 310 so’m 25 tiyin tursa, 23 ta kitob qancha turadi ?,

A. 7135 so’m 75 tiyin B. 7065 so’m 35 tiyin

C. 7645 so’m 65 tiyin D. 7095 so’m 85 tiyin

12. Tenglamani yeching. ( -x) * 2=

A. B. C. D.

13. Bo’yi 10 sm, eni 8 sm balandligi 6 sm bo’lgan to’g’ri burchakli

parallelopipedning hajmini toping.

A. 480 sm3 B. 320 sm3 C. 240 sm3 D. 160 sm3

14. Xonaning hajmi 36 m3 xonaning balandligi 3m. Polning yuzini toping.

A. 4 m2 B. 12 m2 C. 14 m2 D. 16 m2

15. Hisoblang. 1-1/3

A. 1/3 B. 2/3 C. 3 D. 1,1/3

16. Radusi 6 sm bo’lgan aylananing diametrini toping.

A. 12 sm B. 3 sm C. 18 sm D. 24 sm

17. Kubning qirrasi 7 sm. Shu kupning barcha qirralari yig’indisini toping.

A. 28 B. 84 C. 21 D. 56

18. Aylananing diametric radusidan 3 sm uzun.Aylananing radusini toping.

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

19. Amalni bajaring. 3,8*(8,57+ 9,585:4,5)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

20. Amalni bajaring: -29-(38-48)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

21. Yig’indini toping. (-41+30) + (-70+40)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

22. Ifodani qiymatini toping. (32,526:3,9+2,26)*5,4

______________________________________________________________

______________________________________________________________

23. Vobkent minorasi pastki asosining diametri 6 m 20 sm, yuqori qismining

diametri 2 m, 80 sm, pastki asos diametri minoraning yuqori qismi diametridan qanchaga uzun.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

14. Soatning soat mili 30 minutda necha gradusga buriladi ,

______________________________________________________________

______________________________________________________________

25. Sayyoh mo’ljallagan yo’lning 36 % o’tgach, hisoblab ko’rsa, yo’lning

yarmini o’tish uchun yana 7 km yurishi kerak ekan. Mo’ljallangan yo’l necha km.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

7-sinflar uchun matematika fanidan bilimlar sinovi uchun test javoblari

I-variant II-variant

1.C 1.B


2.C 2.D

3.A 3.D


4.B 4.A

5.A 5.B


6.B 6.C

7.B 7.B


8.D 8.D

9.D 9.C


10.A 10.C

11.B 11.A

12.C 12.B

13.B 13.A

14.D 14.B

15.B 15.B

16.A 16.A

17.B 17.B

18. A 18.A

19.1800 19.|40,66

20.50 km 20. – 19

21. 3m 40 sm 21.- 41

22.-19 22.57,24

23.-41 23.3 m 40 sm

24.57,24 24.1800

25.40,66 25.50 KM

7-sinf “Bilimlar sinovi “ uchun yozma nazorat ishi savollari
I-variant


  1. Go’sht qaynatilganda massasining qismini yo’qotadi. 5 kg go’sht qaynatilganda uning massasi necha kilogrammga kamayadi ?
  1. Ikki sonning yig’indisi 12 ga, ularning ayirmasi esa 5 ga teng shu sonlarni toping?
  1. Qayiq daryo oqimi bo’yicha 2,4 soat va oqimga qarshi 3,2 soat suzdi. Qayiqning oqim bo’yicha bosib o’tgan yo’li oqimga qarshi bosib o’tgan yo’lidan 13,2 km ga ortiq bo’ldi, Agar daryo oqimining tezligi 3,5 km/ soat bo’lsa, qayiqning turg’un suvdagi tezligini toping.
  1. To’g’ri to’rtburchakning eni 3 m bo’yi esa enidan 2 m uzun. Shu To’rtburchakning perimetrini toping.
  1. O’lchamlari a=3 sm, b=2 sm, c= 1 sm bo’lgan to’g’ri burchakli parallelepipedning barcha qirralari yig’indisi va sirti yuzini toping.

7-sinf “Bilimlar sinovi “ uchun yozma nazorat ishi savollari


II-variant

  1. O’ylangan sondan ayrilsa, u holda va sonlar ayirmasiga teng bo’lgan son hosil bo’ladi. Qanday son o’ylangan?
  1. To’g’ri burchakli parallelepipedning o’lchamlari a= 7sm, b= 4sm, c=2 sm. Uning barcha qirralari uzunliklari yig’indisi va sirti yuzini toping.
  1. A shahardan B shaharga qarab bir vaqtda ikki poyezd yo’lga chiqdi, shaharlar orasidagi masofa 480 km. Birinchi poyezdning tezligi 60km/soat, ikkinchi poyezd B shaharga birinchisiga qaraganda 2 soat avval keldi. Ikkinchi poyezdning tezligini toping.
  1. Abdulhaq otaning qo’y va tovuqlarining umumiy soni 170 ta, oyoqlarining soni 480 ta. Abdulhaq otada nechta qo’y va nechta tovuq bor ?
  1. Aylananing radusi diametridan 20 mm qisqa, aylananing diametrini toping ?
7-9 kimyo
7-mavzu. A. Temur va temuriylar davri madaniyati
QADIMGI MISR DINLARI
Искандарова ТилшСавол
Mustaqil O‘zbek-WPS Office
1. Гимнастика (семенар)

Download 96,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
guruh talabasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
toshkent davlat
O'zbekiston respublikasi
tashkil etish
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
matematika fakulteti
saqlash vazirligi
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
ta’limi vazirligi
fanining predmeti
pedagogika universiteti
haqida umumiy
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
koronavirus covid
coronavirus covid
qarshi emlanganlik
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
risida sertifikat
vaccination certificate
sertifikat ministry
covid vaccination
moliya instituti
fanidan tayyorlagan
umumiy o’rta
fanlar fakulteti
fanidan mustaqil
ishlab chiqarish
Toshkent axborot