6-sinf Geografiya i-variant Okean suvi qancha haroratda muzlaydi ?Download 82.36 Kb.
Sana22.06.2017
Hajmi82.36 Kb.
6-sinf Geografiya I-variant

1.Okean suvi qancha haroratda muzlaydi ?

A) 0 C B) -2 C C) -4 C D) -1 C

2. Daryoning boshlanish joyi nima deb ataladi ?

A) Daryo manbai B)Daryo irmog’I C) Daryo mansabi. D)Suvayirg’ich.

3.Havo bosimini o’lchaydigan asbobni belgilang?

A) Flyuger B) Barometr C)Animometr D) Batiskaf.

4.Havo o’zida mavjud bo’lgan suv bug’idan ortiqcha namni sig’dira olmasa…………deyiladi.

A)Namga to’yingan havo B)Namga to’yinmagan havo C)Mutloq namlik D)Havodagi suv bug’i.

5.Sayohatchi F.Magellan Tinch okeanni qachon shu nom bilan atalgan ?

A)1540-1541 yillarda B)1520-1521 yillarda C) 1500-1501 yillarda D)1821 yillarda.

6.Artezian suvlari qayerda hosil bo’ladi ?

A)Yerning ustki qismida B) Suvli qatlamlarida

C)suv o’tkazdirmaydigan qatlam orasida D) Barcha tekisliklarda.

7.Atmosfera havosining asosiy qismi (80%)uning qaysi qatlamida to’plangan?

A)Mezosfera B) termosfera C)Ekzosfera D) Troposfera .

8. Iqlim hosil qiluvchi asosiy omillarni ayting.

A)Geografik o’rni, havo harorati. B) Geografik kenglik,atmosfera bosimi, havo massasi,relyefi .

C)Quyosh radiatsiyasi,shamollar. D)Okeanlardan uzoqligi,tog’lar.

9.’’Tabiat kompleksi “ deb nimaga aytiladi?

A)Tabiat komponentlarining uzviy aloqasi B)Tog’ jinslari, relief, iqlim.

C) Atmosfera va gidrosfera D)Tabiat komponentlarining o’zaro aloqasi va ta’siri natijasida vujudga kelgan, o’ziga xos xususiyatlarga ega bo’lgan hududlar.

10.Dunyo okeaninig umumiy maydoni qancha ?

A)361.mln.km.kv. B)180mln.km.kv. C)149mln.km.kv. D)510 mln.km.kv.

11.Qizil, Arabiston, Arfur, dengizlari qaysi okeanga qarashli?

A)Tinch. B)Atlantika. C) Hind. D) Berk havza.

12.Okean suvining sho’rligi qanday o’lchov birligi bilan o’lchanadi?

A)Gramm B)Prosent. C)Promille. D)kg.

13.Okean tagining 200m gacha bo’lgan qismi qanday nomlanadi?

A)Materik yonbag’ri. B)Okean tagi. C) Okean qa’ri D)Shelf.

14.To’rtta yarimsharda joylashgan materikning nomi nima?

A)Yevrosiyo. B)Avstraliya. C)Afrika D) Antarktida.

15.Zambezi daryosidagi sharsharaga Viktoriya nomini bergan sayyoh kim?

A)V.Diash. B) D. Livingiston. C) Vaska-do-Gama. D) G.M.Stenli.

16.”Past Afrika “ tarkibiga kiruvchi qismlarni ajrating.

A)Sahroi Kabir, Kongo botig’i. B)Axaggar, Efiopiya tog’ligi C)Kalaxari. D)Viktoriya.

17.Afrika materigining eng baland nuqtasini belgilang.

A) Klimanjaro vulqoni B)Atlas tog’i.

C)Jomolungma cho’qqisi. D)Kossyushko cho’qqisi.

18.Afrikadagi qaysi daryo ekvatorni ikki marta kesib o’tadi?

A)Kongo B)Nil. C)Zambezi D)Murrey.

19.Avstraliya so’zi qanday ma’noni anglatadi?

Javob:_____________________________________________

20.Oranj daryosi Afrikaning qaysi qismida joylashgan?

Javob:_____________________________________________

21.Afrika materigining maydoni qancha ?

Javob:_____________________________________________

22.Qaysi daryo uzunligi 6671 km.?

Javob:______________________________________________

23.Afrikaning tropic mintaqasida havo harorati necha gradusgacha ko’tariladi?

Javob:_____________________________________________

24.Atlantika okeanidagi eng chuqur cho’kma qaysi?

Javob:________________________________________________

25.Mobilizm gipotezasini qaysi olim ishlab chiqqan?

Javob:__________________________________________________

6-sinf Geografiya II-variant

1.Yer sharida jami nechta iqlim mintaqalariga ajratilgan?

A)7 B)8 C)13 D)14

2. Daryoning boshlanish joyi nima deb ataladi ?

A) Daryo manbai B)Daryo irmog’I C) Daryo mansabi. D)Suvayirg’ich.

3.Havo bosimini o’lchaydigan asbobni belgilang?

A) Flyuger B) Barometr C)Animometr D) Batiskaf.

4.Havo o’zida mavjud bo’lgan suv bug’idan ortiqcha namni sig’dira olmasa…………deyiladi.

A)Namga to’yingan havo B)Namga to’yinmagan havo C)Mutloq namlik D)Havodagi suv bug’i.

5.Sayohatchi F.Magellan Tinch okeanni qachon shu nom bilan atalgan ?

A)1540-1541 yillarda B)1520-1521 yillarda C) 1500-1501 yillarda D)1821 yillarda.

C)suv o’tkazdirmaydigan qatlam orasida D) Barcha tekisliklarda.

6.Qizil, Arabiston, Arfur, dengizlari qaysi okeanga qarashli?

A)Tinch. B)Atlantika. C) Hind. D) Berk havza.

7.Atmosfera havosining asosiy qismi (80%)uning qaysi qatlamida to’plangan?

A)Mezosfera B) termosfera C)Ekzosfera D) Troposfera .

8.Okean suvining sho’rligi qanday o’lchov birligi bilan o’lchanadi?

A)Gramm B)Prosent. C)Promille. D)kg.

9.’’Tabiat kompleksi “ deb nimaga aytiladi?

A)Tabiat komponentlarining uzviy aloqasi B)Tog’ jinslari, relief, iqlim.

C) Atmosfera va gidrosfera D)Tabiat komponentlarining o’zaro aloqasi va ta’siri natijasida vujudga kelgan, o’ziga xos xususiyatlarga ega bo’lgan hududlar.

10.Dunyo okeaninig umumiy maydoni qancha ?

A)361.mln.km.kv. B)180mln.km.kv. C)149mln.km.kv. D)510 mln.km.kv.

11.Artezian suvlari qayerda hosil bo’ladi ?

A)Yerning ustki qismida B) Suvli qatlamlarida

C)suv o’tkazdirmaydigan qatlam orasida D) Barcha tekisliklarda.

12. Iqlim hosil qiluvchi asosiy omillarni ayting.

A)Geografik o’rni, havo harorati. B) Geografik kenglik,atmosfera bosimi, havo massasi,relyefi .

C)Quyosh radiatsiyasi,shamollar. D)Okeanlardan uzoqligi,tog’lar.

13.Afrikadagi qaysi daryo ekvatorni ikki marta kesib o’tadi?

A)Kongo B)Nil. C)Zambezi D)Murrey.

14.To’rtta yarimsharda joylashgan materikning nomi nima?

A)Yevrosiyo. B)Avstraliya. C)Afrika D) Antarktida.

15.Zambezi daryosidagi sharsharaga Viktoriya nomini bergan sayyoh kim?

A)V.Diash. B) D. Livingiston. C) Vaska-do-Gama. D) G.M.Stenli.

16.”Past Afrika “ tarkibiga kiruvchi qismlarni ajrating.

A)Sahroi Kabir, Kongo botig’i. B)Axaggar, Efiopiya tog’ligi C)Kalaxari. D)Viktoriya.

17.Afrika materigining eng baland nuqtasini belgilang.

A) Klimanjaro vulqoni B)Atlas tog’i.

C)Jomolungma cho’qqisi. D)Kossyushko cho’qqisi.

18.Okean tagining 200m gacha bo’lgan qismi qanday nomlanadi?

A)Materik yonbag’ri. B)Okean tagi. C) Okean qa’ri D)Shelf.

19.Avstraliya so’zi qanday ma’noni anglatadi?

Javob:_____________________________________________

20.Oranj daryosi Afrikaning qaysi qismida joylashgan?

Javob:_____________________________________________

21.4 ta yarim sharda joylashgan materikning nomi nima?

Javob:_____________________________________________

22.Qaysi daryo uzunligi 6671 km.?

Javob:______________________________________________

23.Qizil dengizining sho’rligi qancha?

Javob:_____________________________________________

24.Atlantika okeanidagi eng chuqur cho’kma qaysi?

Javob:________________________________________________

25.Mobilizm gipotezasini qaysi olim ishlab chiqqan? Javob:___________________________________

6-sinf Geografiya III-variant

1.Hind okeaniga tegishli bo’lgan oqimlarni belgilang

A)Shim Passat mozombik kurosio B)Jan Passat alyaska musson

C)Jan Passat mozambik musson D)Golfstrim janubiy Passat mozambik

2.Artezian suvlari qayerda hosil bo’ladi ?

A)Yerning ustki qismida B) Suvli qatlamlarida

C)suv o’tkazdirmaydigan qatlam orasida D) Barcha tekisliklarda.

3.Havo bosimini o’lchaydigan asbobni belgilang?

A) Flyuger B) Barometr C)Animometr D) Batiskaf.

4.Havo o’zida mavjud bo’lgan suv bug’idan ortiqcha namni sig’dira olmasa…………deyiladi.

A)Namga to’yingan havo B)Namga to’yinmagan havo C)Mutloq namlik D)Havodagi suv bug’i.

5.Sayohatchi F.Magellan Tinch okeanni qachon shu nom bilan atalgan ?

A)1540-1541 yillarda B)1520-1521 yillarda C) 1500-1501 yillarda D)1821 yillarda.

6. Daryoning boshlanish joyi nima deb ataladi ?

A) Daryo manbai B)Daryo irmog’I C) Daryo mansabi. D)Suvayirg’ich.

7.Atmosfera havosining asosiy qismi (80%)uning qaysi qatlamida to’plangan?

A)Mezosfera B) termosfera C)Ekzosfera D) Troposfera .

8. Iqlim hosil qiluvchi asosiy omillarni ayting.

A)Geografik o’rni, havo harorati. B) Geografik kenglik,atmosfera bosimi, havo massasi,relyefi .

C)Quyosh radiatsiyasi,shamollar. D)Okeanlardan uzoqligi,tog’lar.

9.’’Tabiat kompleksi “ deb nimaga aytiladi?

A)Tabiat komponentlarining uzviy aloqasi B)Tog’ jinslari, relief, iqlim.

C) Atmosfera va gidrosfera D)Tabiat komponentlarining o’zaro aloqasi va ta’siri natijasida vujudga kelgan, o’ziga xos xususiyatlarga ega bo’lgan hududlar.

10.Dunyo okeaninig umumiy maydoni qancha ?

A)361.mln.km.kv. B)180mln.km.kv. C)149mln.km.kv. D)510 mln.km.kv.

11.Qizil, Arabiston, Arfur, dengizlari qaysi okeanga qarashli?

A)Tinch. B)Atlantika. C) Hind. D) Berk havza.

12.Okean suvining sho’rligi qanday o’lchov birligi bilan o’lchanadi?

A)Gramm B)Prosent. C)Promille. D)kg.

13.Okean tagining 200m gacha bo’lgan qismi qanday nomlanadi?

A)Materik yonbag’ri. B)Okean tagi. C) Okean qa’ri D)Shelf.

14.To’rtta yarimsharda joylashgan materikning nomi nima?

A)Yevrosiyo. B)Avstraliya. C)Afrika D) Antarktida.

15.Zambezi daryosidagi sharsharaga Viktoriya nomini bergan sayyoh kim?

A)V.Diash. B) D. Livingiston. C) Vaska-do-Gama. D) G.M.Stenli.

16.”Past Afrika “ tarkibiga kiruvchi qismlarni ajrating.

A)Sahroi Kabir, Kongo botig’i. B)Axaggar, Efiopiya tog’ligi C)Kalaxari. D)Viktoriya.

17.Afrika materigining eng baland nuqtasini belgilang.

A) Klimanjaro vulqoni B)Atlas tog’i.

C)Jomolungma cho’qqisi. D)Kossyushko cho’qqisi.

18.Afrikadagi qaysi daryo ekvatorni ikki marta kesib o’tadi?

A)Kongo B)Nil. C)Zambezi D)Murrey.

19.Avstraliya so’zi qanday ma’noni anglatadi?

Javob:_____________________________________________

20.Oranj daryosi Afrikaning qaysi qismida joylashgan?

Javob:_____________________________________________

21.Afrika materigining maydoni qancha ?

Javob:_____________________________________________

22.Zambiya va Kongo davlatlari chegarasida qaysi mashhur foydali qazilma mintaqasi joylashgan?

Javob:______________________________________________

23.Afrika qirg’oqlarining uzunligi qancha?

Javob:_____________________________________________

24.Atlantika okeanidagi eng chuqur cho’kma qaysi?

Javob:________________________________________________

25.Mobilizm gipotezasini qaysi olim ishlab chiqqan?

Javob:__________________________________________________

6 – sinf geografiya I variant

S:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J:

B

A

B

A

B

C

D

B

D

A

C

C

D

C

B

A

A

A

19. janubiy

20.ekvotorial mintaqa

21.30,3 mln km

22. nil


23. 40 -45

24. Puerto- Riko25. A. Vegener

6-sinf geografiya II variant

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa