6-sinf Fizika testDownload 63,18 Kb.
Sana06.01.2020
Hajmi63,18 Kb.
#32174
Bog'liq
6-SINF test
Fizika online test, 2-sinf uchun Matematika fanidan test I chorak Tarvuzning og’irli, БН 2018курс иши, kimyoviy injiniring jarayonlari va qurilmalari fanidan vi-mavsum uchun, AuthenticMaterialsFinal, biologiya test, мажмуа 2019 AБН лотинча (2-кисм), Mustaqil ish mavzu “iste’mol, jamg’arma va investitsiyalar ”
6-sinf Fizika test

1. Moddaning qanday eng kichik bo' lagida uning xossasi saqlanib qoladi?

A)1 sm3 hajmida; B)1 mm3 hajmida; C) molekulasida; D) atomida;

2. Qattiq jism molekulalari (atomlari) qanday harakatda bo’ladi?

A) artibsiz ilgarilanma harakat qiladi; B)aylanma harakat qiladi;

C) tebranma harakat qiladi; D)aylanma va tebranma;

3. Sovuq suvning molekulasi issiq suvning molekulasidan nimasi bilan farq qiladi?

A) massasi bilan; B) shakli bilan; C) o'lchami bilan; D) tezligi bilan;

4. Quyidagilardan qaysi birining o'lchov birligi asosiy fizik kattalik hisoblanadi?

A) zichlik; B) hajm; C) kuch; D) vaqt;

5. Ziсhlik qaysi harf bilan belgilanadi va uning o’lchov birligi nima?

A) V, m3 B) F, N C) ρ, kg/m3 D) m, kg

6. Tinch holatdagi gaz va suyuqlikda bosim fo`rmulasini toping?

7. bu qanday fo`rmula?

A) Bosim formulasi B) Balandlik formulasi C) Og’irlik kuchi formulasi D) Arximed kuchi formulasi

8. Qanday holatdagi jism suyuqlikka cho`kadi?

A) Agar Arximed kuchi jism og’irligidan kichik bo’lsa B) Agar Arximed kuchi jism og’irligidan katta bo’lsa

C) Agar Arximed kuchi jism og’irligiga teng bo’lsa D) Arximed kuchi jismga ta’sir qilmaydi

9. Potelsial energiya deb nimaga aytiladi?

A) Potensial energiya deb biror bir jismni kuch ta’sirida ma’lum bir masofaga ko’chirishga aytiladi.

B) Jismlarning ish bajara olish qobiliyatiga Potensial energiya deyiladi.

C) Jismlarning vaziyati tufayli ega bo’lgan energiyasiga Potensial energiya deyiladi.

D) Biror bir vaqt ichida bajarilgan ish Potensial energiya deyiladi.

10. Ushbu formula nimani ifodalaydi.

A) Potensial energiya B) Quvvat C) Mexanik ish D) Kinetik energiya

11. Jismni muvozanat holatidan chetga chiqarilganda, jism yana dastlabki vaziyatiga qaytsa bunday muvozanatga ……………… deyiladi.

A) turg’unmas muvozanat B) farqsiz muvozanat C) turg’un muvozanat D) aylanma muvozanat

12. Qanday mexanizm kuchdan ikki marta yutuq beradi.

A) Ko’chmas blok B) Ko’char blok C) Pona D) Lebyodka

13. Bir silindrli ichki yonuv dvigatelida taktlarning boorish ketma – ketligi qanday bo’ladi?

A) So’rish, ish yo’li, siqish, chiqarish B) Ish yo’li, so’rish, siqish chiqarish

C) chiqarish, so’rish, Ish yo’li, siqish D) so’rish, siqish, ish yo’li, chiqarish

14. Dizel dvigatelining foydali ish koeffitsienti necha foizni tashkil etadi?

A) 25-30 B) 60 C) 31-44 D) 25-40

15. Yorug’lik bir muhitdan ikkinchi muhitga o’tganda

A) to’liq qaytadi B) sinmaydi C) tezligi oshadi D) sinadi.

16. Yorug’lik nurining suvdagi tezligi?

A) 225000 km/s B) 200000 km/s C) 300 000 km/s D) 215000 km/s

17. Quyosh nuri Yerga qancha vaqtda yetib keladi.

A) 7 minutda B) 27 sutkada C) 43 minutda D) 8.3 minutda

18. Yorug’likning nechta manbayi bor?

A) 1 ta B) 2 ta C) 3ta D) 4 ta

19. Yetti xil rangdan tashkil topgan tasvir nima deb ataladi?

A) Ko`zgu B) Linza C) Spektr D) Yorug`lik

20. Tovush balandligi nimaga bog' liq?

A) Chastotaga B) Amplitudaga C) Ishqalanishga D) yorug`likka
7-sinf Fizika test

1. Son qiymatdan tashqari yo’nalishga ham ega bo’lgan kattalikka ................ kattalik deyiladi.

A) vektor B) skalyar C) fizik D) ko’chish.

2.Tezlik deb nimaga aytiladi?

A) Vaqt birligi ichidagi jismning harakatiga B) Vaqt birligi ichidagi jismning massasiga

C) Vaqt birligi ichidagi jismning ko’chishiga D) Vaqt birligi ichida bosib o’tilgan yo’lga

3. Agar jismning boshlang’ich tezligi va tezlanishi ma’lum bo’lsa uning ixtiyoriy vaqtdan keyingi tezligini toping?

A) B) C) D)

4. Qanday jismlarni tushishini erkin tushish deb xisoblash mumkin.

A) Zinchligi katta bo’lgan jismlarni B) Og’ir bo’lgan jismlarni

C) Engil bo’lgan jismlarni D) Zinchligi kichik bo’lgan jismlarni

5. Jism ma’lum balandlikdan 5 m/s tezlik bilan pastga otildi. 5 s dan keyin jism qanday tezlikka erishadi.

A) 45 m/s B) 10 m/s C) 250 m/s D) 55 m/s

6. Vertalyotdan tashlangan yuk 10 s da erga tushdi. Yuk qanday balandlikdan tushgan.

A) 50 m B) 5 m C) 500 m D) 1000 m

7. Ta'sir etayotgan tashqi kuch to'xtaganda jismning shakli va hajmi tiklanmasa ........................ bo'ladi.

A) Plastik kuch B) Elastik deformatsiya C) Plastik deformatsiya D) Elastiklik kuchi

8. Butun olam tortishish qonunidagi R nimani ifodalaydi?

A) Masofa B) Radius C) Balandlik D) Ishqalanish

9. Insoniyat tarixida birinchi marta 1957 yil 4 oktabrda qanday voqea bo’ldi?

A) 83 kg massali jism kosmosga uchirildi B) Yuriy Gagarin kosmosga uchdi

C) N.Armstrong kosmosga uchdi D) Oyga raketa uchirildi

10. p=m(g-a) Ushbu formula nimani ifodalaydi.

A) Og'irlikning kamayishini B) Yuklama C) Og'irlik kuchi D) Vaznsizlik

11. Guk qonuni formulasini ko'rsating?

A) P=mg B) F=ma C) F= - k∆l D) F=GmM/R2

12. Jism bir marta aylanish uchun ketgan vaqtga ………….. deyiladi.

A) Aylanish chastotasi B) aylanish davri C) Aylanishlar soni D) Moddiy nuqta

13. ν = n/∆t . Ushbu formula nimani ifodalaydi.

A) Tezlik B) hajm C) chastota D) aylanish davri.

14. Markazga intilma tezlanishni ko’rsating?

15. Jismning inertlik xossasini tavsiflaydigan fizik kattalik nima deyiladi.

A) Massa B) kuch C) kilogram D) Nyuton

16. 5N kuch jismga 1 m/s2 tezlanish beradi. Qanday kuch 4 m/s2 tezlanish beradi.

A)0.25 N B) 20 N C) 0.2 N D) 0.8 N

17. 1 N ga teng bo’lgan kattaliklarning birligini ko’rsating.

A) kg·m/s2 B) kg·m/s C) kg·m D) kg/m

18. Massasi 50 g bo’lgan jism yerga erkin tushmoqda. Jismga ta’sir etayotgan kuchni toping. g=10m/s2 deb olinsin.

A) 0,5 N B) 5 N C) 0,05 N D) 50 N

19.Jismlarning tezligi tufayli ega bo’lgan energiyasi qanday energiya deyiladi?

A) Mexanik B) Potensial C) Knetik D) Elektr

20. Jismlarning vaziyati tufayli ega bo’lgan energiyasi qanday energiya deyiladi?

A) Mexanik B) Potensial C) Knetik D) Elektr
8-sinf Fizika test
1. Zaryadlangan jism atrofidagi boshqa jismlarga nima orqali ta’sir ko’rsatadi.

A) havo; B) elektr maydon; C) magnit maydon; D) suv.

2. C1 va C2 sig'imli kondensatorlar parallel ulanganga uning umumiy sig'imi nimaga teng?

A) C=C1+C2; B) C=C1C2 /(C1 + C2); C) C=C2/2; D) 1/C= 1/C1+ 1/C2.

3.Yassi kondensatorning elektr sig'imi formulasi qanday ifodalanadi?

A) C = C1 C2 /(C1 + C2); B) . C) C=C1+ C2; D )C=q/U.

4.Quyidagi formulalardan qaysi biri Kulon qonunini ifodalaydi?

A) F = qE; B) F = mg, C) F= Gm1 m2 /r2, D)F= kq1q2 /r2

5. Qaysi zarra manfiy elementar zaryadga ega?

A) proton; B) elektron; C) neytron; D) pozitron.

6.200 μF necha faradga ga teng?

A) 2∙10-4 F; B) 2∙10-6 F; C) 200 F; D) 2000 F.

7. Voltmert nima?

A) Tokni o’lchovchi asbob B) Zaryadlarni o’lchovchi asbob

C) Zanjirni o’lchovchi asbob D) Kuchlanishni o’lchovci asbob

8. Elektr hisoblagich istemolchilarga qanday ulanadi.

A) parallel B) bir tomonlama C) ikki tomonlama D) ketma-ket

9. Elektr tokining birlik vaqt ichida bajargan ishiga nima deyiladi.

A) quvvat B) qarshilik C) kuchlanish D) tok kuchi

10. Elektr isitgich asboblari qiziganda xonadagi havoni quruqlashtiradi, buni oldini olish uchun nima qilinadi.

A) Xona derazasi ochiladi. B) Xonaga suv sepiladi. C) Xona eshigi ochiladi.

D) Qizdirish elementi ustiga metal idishga suv quyib qoyiladi.

11. Tok kuchi ortib ketganda zanjirni uzuvchi moslama nima deyiladi?

A) Payvandlash B) Kalit C) Muzlatkich D) Saqlagich

12. Agar 100 C zaryadni ko’chirish uchun 1,2 kJ ish bajarsa, lampochkada qanday kuchlanish bo’ladi?

A) 1.2 V B) 120 V C) 12 V D) 0.12 V

13.Lampa qisqichlaridagi kuchlanish 120V bo’lganda lampa orqali 0,5A bo’lgan tok o’tadi. Lampaning qarshiligini aniqlang?

A) 6000  B) 24  C) 60 D) 240

14. O’tkazgichning ko’ndalang kesimidan vaqt birligida otayotgan elektr zaryadi miqdori nima deyiladi?

A) Kuchlanish B) Qarshilik C) Tok kuchi D) Ion

15. Quyidagi birliklardan qaysi biri tok kuchining birligi hisoblanadi?

A) V B) A C) Ω D) C

16. Transformatsiya koeffitsienti qanday birlikda o’lchanadi?

A) Volt B) Amper C) Vatt sekund D) birliksiz

17. Transformatorning birinchi chulgámi 1220 o’ramga ega. Birinchi chulgámini 220 V li kuchlanish manbayiga ulab, ikkinchi chulgámidan 18 V kuchlanish olish uchun, ikkinchi chulgámda nechta oram bo’lishi kerak?

A) 220 ta B) 20 ta C) 100 ta D) 10 ta

18. Zanjirdagi tok kuchi qanday asbob yordamida o’lchanadi?

A) Galvanametr B) Ampermetr C) Voltmetr D) Elektrometr

19. Kompas yer sharining qaysi qutbini ko’rsatadi?

A) Shimoliy B) Janubiy C) Sharqiy D) G`arbiy

20. 1W*h necha joulga teng?

A) 3600 B) 1000 C) 1 D)60


9-sinf Fizika test
1.Suyuqlik yoki gazlarda zarraning qanday harakatiga xaotik harakat deyiladi.

A) tartibsiz. B) to’xtovsiz. C) to’xtovsiz va tartibsiz. D) tartibli va to’xtovsiz.

2. 1 mol mo’ddadagi molekulalar soni …………..deyiladi.

A) Bolsman doyimiysi. B) Avagadro doimiysi.

C) Gazlarnihg universal doimiysi. D) Shu moddaning konsentratsiyasi.

3. Molyar massaning asosiy o’lchov birligi.

A) kg/mol. B) mol. C) kg. D)m3.

4. t = 450C ni Kelvin shkalasida ifodalang.

A) T = 318K B) T = 228K C) T = 273K D) T= 320K

5. Qanday parametr o’zgarmas bo’lganda kechadigan fizik jarayonlar izotermik jarayon deyiladi?

A) bosim B) hajm C) temperaturа D) massa

6. Yorug’lik tezligini birinchi marta kim aniqlagan?

A) Ryomer B) Fizo C)Beruniy D) Galiley

7.Quyoshdan Yerga energiya qaysi usulda uzatiladi?

A) Konveksiya B)issiqlik o’tkazuvchanlik C)Nurlanish D)konveksiya va issiqlik o’tkazuvchanlik

8. Nur tolali kabellarning ishlashi qaysi hodisaga asoslangan?

A) nurning sinishiga B) qaytishiga C) to’la ichki qaytishga D) bug’lanishga

9. Linza optik markazi bilan fokus nuqta orasidagi masofa

A) yig’ish masofasi B) fokus masofa C) linza masofasi D) Optik kuchi

10. Eng yaxshi ko’rish masofasi normal ko’z uchun qancha?

A) 30 sm B)50 sm C)10 sm D)25 sm

11. Const qanday ma’noni bildiradi?

A) bo’lak, parcha B) o’zgarmas C)o’zgaruvchan D) doimiy

12. P ΔV ko’paytmaning birligini ko’rsating

A) Joul B) Paskal C) litr D) Vatt

13. Yorug’likning vakuumdagi tezligi qanchaga teng?

A) 300 km /s B) 300 000 m/s C) 300 000 km/soat D) 300 000 km/s

14. O’simliklardagi yorug’lik ta’sirida CO2 ni yutib O2 va C ga ajratish reaksiyasi nima deyiladi?

A) fotografiya B)fotosintez C)sintez D)geliosintez

15. Fotoplyonkaning sezgir qatlami qanday moddalarning kristallaridan iborat?

A) AgCl B) AgSO4 C) CuSO4 D) AgBr

16. Quyoshga eng yaqin bo’lgan sayyora nomi nima?

A) Mars B) Venera C) Merkuriy D) Yupiter

17. I.Kepler sayyoralarning quyosh atrofida aylanishini nechta qonun asosida ifodalaydi?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

18. Yerga yaqinlashi havoda yorug’ iz qoldirib uchadigan, yer sirtiga yetib kelmay yonib ketadigan mayda osmon jismlari nima deyiladi?

A) Kometa B) Meteorit C) Meteor D) Asteroid

19. M.Ulug’bek nechta yulduzning joylashish koordinatasini aniqlagan?

A) 1018 B) 1000 C) 1118 D) 2019

20. Namibiyada topilgan Goba meteoridi massasi qancha?

A) 50 tnna B) 60 tnna C) 70 tnna D) 80 tnna

10- sinf Fizika Test
1. Jism qanday tezlik bilan vertikal otilsa, u 6 sekunddan so`ng otilgan joyiga qaytib tushadi.

A) 20 m/s B) 35 m/s C) 30 m/s D) 40 m/s

2. Biror-bir jarayon , hodisa haqida taxminiy aytilgan fikr.

A) Ilmiy kuzatish B) Gipoteza C) Tajriba D) Model

3. Jismning inertlik xossasini belgilaydigan kattalik

A) Massa B) Kuch C) Tezlanish D)Tezlik

4. Tinch holatda turgan yoki nisbatan to`g`ri chiziqli tekis harakatlanayotgan sanoq sistemalari ……… sanoq sistemalari deyiladi.

A) Nisbiy B) Kuchli C) Inersial D) Noinersial

5. Yerdan qanday balandlikda havoning qarshiligi deyarli yo`q.

A) 100-200 km B) 400-500 km C) 200-300 km D) 300-400 km

6. Aylanma va ilgarilanma harakatni o`zaro uzatishning necha usuli bor.

A) 1 ta B) 2ta C) 3 ta D) 4 ta

7. Birinchi kosmik tezlik son qiymati nechaga teng.

A) 7,91 km/s B) 11,2 km/s C) 16,7 km/s D) 300000 km/s

8. Birinchi kosmik tezlik bilan harakatlanayotgan sun’iy yo`ldosh qancha vaqtda yer atrofini bir marta aylanib chiqadi?

A) 24 soatda B) 84 min 12sekundda C) 48 min 12sekundda D) 64 min 12sekundda

9. Jismning tayanchga yoki osmaga ko`rsatadigan kuchi nolga teng bo`ladigan, ya’ni og`irligi yo`qolgan holatga vaznsizlik deyiladi.

A) Ortiqcha yuklama B) Yuklama C) Og`irlikning kamayishi D) Vaznsizlik

10. 1 m/s2 tezlanish bilan yuqoriga ko`tarilayotgan liftda 50 kg massali odam turibdi. Odamning og`irligi qanchaga teng(N)?

A) 50 B) 500 C) 450 D) 55011. Davriy tebranma harakat qiladigan jism yoki jismlar sistemasi ……. deyiladi.

  1. Tebranish B) Prujina C) Mayatnik D) Chastota

12. formula nimani ifodalaydi?

  1. Tok zichligi B) Kuchlanish C) Qarshilik D) Chastota

13. Tashqi qarshilik nolga teng bo`lgandagi tok kuchi nima deyiladi?

  1. Tok zichligi B) Kuchlanish toki C) Qarshilik toki D) Qisqa tutashuv toki

14. Tok manbayining FIK qanday ifodalanadi?

  1. B) C) D)

15. Ampermetr o`lchash chegarasini oshirish uchun asbobga parallel ulanadigan kichik qiymatli qarshilik……. deyiladi.

A) Dielektrik B) Tugun C) Element D) Shunt

16. Tok manbayining elektr yurituvchi kuchi qanday birlikda ifodalanadi?


  1. N B) J C) V D) A

17. Manbaning EYuK 20 V. Manba ichida 30 C zaryadni bir qutbdan ikkinchisiga ko`chirishda chet kuchlar necha joul ish bajaradi?

A) 600 B) 50 C) 1.5 D) 300

18. O`tkazgichlar, asboblar va iste’molchilardan o`tuvchi tok kuchining kuchlanishga bog`liqlik grafigi nima deyiladi?

A) Elektr o`tkazuvchanlik B) Volt-amper xarakteristikasi

C) Qarshilik xarakteristikasi D) Kuchlanish xarakteristikasi

19. Metallarning qizishi tufayli ulardan electron uchib chiqish hodisasiga nima deyiladi?

A) Fotoelektron emissiya B) elektron emissiya

C) Gidroelektron emissiya D) Termoelektron emissiya

20. Ikkita p-n o`tishga ega bo`lgan yarimo`tkazgichli asbob nima deyiladi?

A) Tranzistor B) Diod C) Akseptor D) Mikrosxema


6-sinf Fizika test javoblari
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

C

D

D

C

C

D

A

C

D

C

B

D

C

D

A

D

B

C

A

7-sinf Fizika test javoblari
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

D

C

A

D

C

C

B

A

A

C

B

C

A

A

B

A

A

C

B

8-sinf Fizika test javoblari
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

A

B

D

B

A

D

D

A

D

D

C

D

C

B

D

C

B

A

A

9-sinf Fizika test javoblari1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

B

A

C

C

A

C

C

B

D

B

A

D

B

D

C

C

C

A

B

10- sinf Fizika Test javoblari
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

B

A

C

D

C

A

B

D

D

C

A

D

B

D

C

A

B

D

A

Download 63,18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti