5-sinf i-chorak №8 Sana: 30,09,2019 5A ” ” 2019yil 5B ” ” 2019yilDownload 300.23 Kb.
bet1/5
Sana17.10.2019
Hajmi300.23 Kb.
  1   2   3   4   5
5-sinf I-chorak № 8 Sana: 30,09,2019

5A ”___”__________2019yil 5B ”___”__________2019yil

Mavzu: 1-Nazoratishi.(2-7-mavzularasosida)

Dars jihozi: Sekundamer, bayroqcha,.

O’tish joyi: yugurish yo`lakchasi, maydon.

Dars maqsadi


Ta’limiy

jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha asosiy tushunchalarni, ularning mohiyatini hamda dasturda mavjud bo‘lgan jismoniy tarbiya jarayonida mashqlarni o‘quvchilarga o‘rgatish tushuniladi. Ta’limiy vazifani amalga oshirishda o‘quvchilarda jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risidagi nazariy bilimlar, ya’ni sport turlari, sport anjomlari va ulardan foydalanish hamda xavfsizlik qoidalariga rioya etgan holda yosh-fiziologik xususiyatlariga mos bo‘lgan jismoniy yuklamalarni mustaqil ravishda belgilay olish kabi ma’lumotlar beriladi.


Tarbiyaviy

jismoniy tarbiya va sport faoliyatining kerakligicha ta’minlash, jismoniy sifatlarni rivojlantirish va aqliy, este tik tarbiyalar bilan shakllantirib boriladi.

Sog‘lomlashtiruvchi

O‘quvchilarning organizmlari, sog‘lig‘ini mustahkamlash, har tomonlama jismonan tarbiyalashga qaratiladi. O‘quvchilarning

yosh xususiyatlariga qarab quyidagi vazifalar amalga oshirib boriladi:

a) organizmni chiniqtirish;

b) jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirish.

Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya o‘quv fanini o‘qitishning asosiy maqsadi – o‘quvchilarni jismonan baquvvat, epchil, sog‘lom qilib tarbiyalash, inson salomatligi to‘g‘risidagi bilimlarini rivojlantirish, jismoniy tarbiya fanidan egallagan bilimlarini hayotda qo‘llay olish layoqatini shakllantirishdan iborat. Jismoniy tarbiya o‘quv fanini o‘qitishning asosiy vazifalari esa sog‘lomlashtiruvchi mashqlarni bajarishni tushunish va qo‘llay olish.

Jismoniy mashqlarni ketma-ketlikda to‘g‘ri bajarish orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirishSog‘lomlashtiruvchi mashqlarni bajarishni tushunish va

qo‘llay olish kompetensiyasi


A1

kun tartibi qoidalariga rioya qila olish, ertalabki badantarbiya va dars jarayonida chiniqtirish mashqlarini bajara

olish,saflanish va yurish qoidalarini bajara olish, harakatli o‘yin turlari va ularning qoidalarini bilish, jismoniy mashqlarning inson salomatligiga ta’sirini bilish, shaxmatning boshlang‘ich o‘yin qoidalarini bilish.

A2

jismoniy mashqlarni bajarishda gigienik qoidalarni bilish,gimnastika anjomlaridan xavfsiz foydalana olish, yengil atletikaning inson salomatligida tutgan o‘rnini bilish, basketbol, voleybol, qo‘l to‘pi, futbol sport o‘yinlarining himoya va hujumusullarini bilish, kurash elementlari hamda usullarini bajara olish, qomatni to‘g‘ri shakllantirish mashqlarini bajara olish;

shaxmat donalarining yurish hamda shoxni mot qilish qoidalarini bilish, o‘yin mashqlarni bajarish paytida xavfsizlik qoidalarini bilish.Jismoniy mashqlar majmuasini ketma-ketlikda to‘g‘ri bajarish orqali

jismoniy sifatlarni rivojlantirish kompetensiyasi


A1

jismoniy mashqlarni (saf, akrobatika, tayanib sakrash, muvozanat saqlash, tayanish va osilish, tirmashib chiqish) bajarishda mashqlar ketma -ketligini bir-biri bilan bog‘lay olish, mashqlarni bajarishda jismoniy sifatlarga (chaqqonlik, kuchlilik, tezkorlik, egiluvchanlik, chidamlilik va koordinatsiyaga) ega bo‘lish, mantiqiy o‘yinlarni (shaxmat, shashka va boshqalarni) o‘ynay olish.

A2

saf, umumrivojlantiruvchi (buyumlar va buyumlarsiz bajariladigan) mashqlar majmuasi, gimnastika (tayanib sakrash, tirmashib chiqish, osilish va tayanishlar, umbaloq oshish, muvozanat saqlash), yengil atletika (yurish, yugurish, sakrash, uloqtirish), sport va harakatli o‘yin mashqlarini bajarish qoidalariga rioya qila olish, hayotiy zarur ko‘nikmalarga ega bo‘lishda jismoniy sifatlarga (chaqqonlik, kuchlilik, tezkorlik, egiluvchanlik, chidamlilik va koordinatsiya) ega bo‘lish, fikrlash asosida mantiqiy o‘yinlarni (shaxmat, shashka va boshqalarni) o‘ynay olish.Sport asbob-anjomlaridan xavfsiz usullarda foydalanish kompetensiyasi


A1

jismoniy mashqlarni bajarishda shikastlanishning oldini olish qoidalariga amal qila olish, jismoniy mashqlarni bajarishdan oldin va keyin yurak urish me’yorini aniqlay olish, jismoniy mashqlarni bajarish jarayonida texnika xavfsizligi qoidala riga amal

qila olish.

A2

gimnastika sport turlari bo‘yicha turli jihoz va anjomlarning nomlarini biladi, tuzilishini tushuntira oladi hamda amaliy mashg‘ulotlarda belgilangan qoidalar asosida foydalana olish, o‘zi yoki boshqalar shikastlanganda birinchi tibbiy yordam ko‘rsatish haqida boshlang‘ich bilimga ega bo‘lish.DARSNI BORISHI

Ish bosqichlari va vaqti

Faoliyat mazmuni

Ta’lim beruvchi

Ta’lim oluvchi

1- bosqich

Tayyorgarlik qismi

(10 daqiqa)

O’quvchilarni saflantiraman, Navbatchi davomatini qabul qilaman,O’quvchilar bilan salomlashaman, Uyga berilgan vazifani so’rayman, Yangi mavzu bilan tanishtiraman, Turgan joyda burilishlar (o’nga , chapga ,ortga ) To’g’riga yurish , sekin yugurish , harakatda mavzuga mos maxsus mashiqlar bajartiraman . Har xel tezlikda yugurishlar , asta – sekin yurishga o’tib nafasni rostlash uchun yengil mashqlar bajartiraman . Bir qatordan to’rt qatorga saflantirib . Umumiy rivojlantiruvchi mashqlarni bajartiraman. Dars mavzusiga qarab maxsus mashqlar bajartiraman.


O’quvchilar safga bo’yma-bo’y turadilar,Navbatchi davomat topshiradi, Yangi mavzu bilan tanishadilar,

Burilish vaqtida oyoq harakatlariga e’tibor berish,To’rt qatorga saflanib URM bajaradilar
2-bosqich

Asosiy qism

(30 daqiqa)

Mavzu: Mavzu: Nazariy:Jismoniy tarbiya darslarida xavsizlik qoidalari.

Amaliy:Yengil atletika:yugurish 60 metr masofaga yugurish

Pastki start—tez yugurib ketish uchun qulay bo‘lgan dastlabki holat. Pastki startdan yugurish uchun tayanch, chuqurcha yoki start g‘o‘lachalari (kolodka)dan foydalaniladi. „Start“ komandasi berilganda:

—tiz cho‘kib, qo‘llarga tayaniladi, bir oyoq tizzasi yerga tegib turadi, ikkinchi oyoq tayanchda (kolodkada) turadi;

—qo‘llarni yelka kengligida qo‘yib, yerga tayaniladi, bosh barmoqlar ichkariga qaratiladi, qo‘llar to‘g‘rilanadi, tana og‘irligi qo‘l va tizzaga bir xilda tushadi. Bosh egiladi va start chizig‘iga qaraladi

Diqqat“ komandasi berilganda orqada turgan oyoq tizzasi

yerdan uziladi, tana og‘irligi to‘rt tayanch nuqta (qo‘llar va oyoqlar)ga

tushadiMarsh“ komandasi berilganda gavdani biroz to‘g‘rilab, orqada turgan oyoq bilan birinchi qadam qo‘yiladi, qo‘llar keskin harakatlanadi so‘ngra ikkinchi, uchinchi va hokazo

qadamlar qo‘yiladi. Faqat 6 — 8 qadamdan keyingina gavda to‘liq to‘g‘rilanadi Ma’lum masofaga yugurayotganda sportchi oyog‘ini kaftdan bosib, katta-katta qadamlar tashlashga harakat qiladi. Qo‘llar bir maromda harakatlanib, u tirsakdan bukilgan bo‘ladi. Qo‘llar musht qilinmaydi, tana biroz oldinga egilgan bo‘ladi. Bel ham butunlay bukilmagan va tishlar ham bir-biriga qattiq bosilmaydi, faqat olg‘a intilib, harakatlar erkin bajariladi.

Finishga, chamasi, 10 — 15 metr qolganda yuguruvchi erkin

harakatini saqlagan holda oldinga qaraydi, yelkalarni to‘g‘ri tutib

(u yoq-bu yoqqa chalg‘imay), tezlikni susaytirmay, finish chizig‘inikeskin kesib o‘tadi.


yugurish sportning asosiy turi hisoblangan. Yengil

yugurish tekis maydon yoki stadionlarda o‘tkaziladi. Yurish yo‘lakchasi kamida 80 m bo‘lishi zarur (har 15—20 m da to‘xtash masofasi bo‘ladi). Bunday joylardan qisqa masofalarga yugurish

musobaqalari o‘tkazishda ham foydalaniladi. Agar sport maydonida

shug‘ullanishning iloji bo‘lmasa, unda yaqin atrofdagi istirohat bog‘lari

(alleyalar)ning yo‘lakchalaridan foydalanish mumkin. Tanlangan joy

yaxshi ko‘rinib turishi lozim, shunda muyulishdan kelayotgan velosiped

yoki piyodalar bilan to‘qnashib ketilmaydi. Yugurishni shartli ravishda quyidagi bosqichlarga bo‘lish

mumkin: start, tezlanish, masofani o‘tish, finish. Yaqin masofalarga past start qo‘llaniladi. Agar undan o‘rinli

foydalanilsa, qisqa vaqt ichida maksimal tezlikka erishish imkoniga ega bo‘lish mumkin. O‘rta va uzoq masofalarga yugurishda yuqori start qo‘llaniladi.

Bu yugurishdan unumli foydalanilsa, masofaning dastlabki metrlaridayoq

ilgarilab ketishga erishiladi.

3-bosqich

Yakuniy qism

(5 daqiqa)

O’quvchilarni bir qatorga saflantirib nafasni rostlash va organizimni dastlabki holatiga keltirish uchun harakatda yengil mashqlarni bajartiraman Safni to’xtatib o’quvchilarni baholayman .Uyga vazifani berish. O’quvchilar bilan xayirlashaman.

Harakatda yengil mashqlar bajaradilar

Uyga vazifani oladilar.O`quv ishlari bo`yicha director o`rinbosari: M.Dadajonov

Jismoniy tarbiya o`qituvchisi: N.Angurov
Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa