5-sinf Blok 1 Variant I ona tiliDownload 59.37 Kb.
Sana21.10.2019
Hajmi59.37 Kb.
5-sinf Blok 1 Variant I Ona tili

1.Nutq nimalardan tuziladi ? a) gaplardan b) so’zlardan d) tovushlardan.

2. Noto’g’ri fikrni aniqlang :

a) Matn – nuttqning yozma shakli. b) Matn gaplardan tuziladi.d) Matnda gaplar mazmun jihatdan bog’lanmaydi

3.’’Mardning’’ so’zida nechta tovush va harf bor ? a) 7 ta tovush va 7 ta harf

b) 7 ta tovush va 8 ta harf d) 8 ta tovush va 7 ta harf.

4. Alfboda nechta harf bor ? a) 28 ta b) 29 ta d) 30 ta

5. ------------- ------------ ________ ________ ======== Shartli belgilarga mos gapni aniqlang.

a) Dadam har bahorda anvoyi gullar ekadi. b) O’zbek tili benihoya boy , go’zal. d) Foydali, sersuv mevalar, sabzavotlar

6.1) birov , 2) olti, 3) hamma ,4) yigirma besh , 5) xalq ,6) qop. Ushbu so’zlardan qaysilari narsa va shaxslarni sanog’ini bildiradi ?

a) 1 , 2 , 3, 4 b) 2 , 4 d) 1 ,2, 3, 4, 5 , 6.

7.Tog’lar yozda garmselning yo’lini to’sdi. A) _________ ------------ ----------- ========

b) ------------- _________ ------------ ========

d)_________ --------------- ------------- ------------- ============.

8.Qaysi qatorda faqat jarangsiz tovushlar berilgan ? a) l , m , h , f , v b) h , x , f , p , t d) f,sh,r,p,q

9.Shahs va narsaning belgisini bildirgan so’zlar qaysi qatorda berilgan?
A

B

C

D

Olma

Qizil

Yozdi

Bitta

Maktab

Ajoyib

Bajardi

Ikkinchi

Avtomobil

Ma’noli

uxladi

O’n to’rt

10.Gullar kechasi ko’zlarini yummaydi. Gapning egasini toping. a) Gullar b) kechasi d) yummaydi.

11 Garmsel so’zining ma’nosi nima ? a) O’simliklar uchun zararli , issiq shamol b) kuchli suv toshqini d) to’siq ,havf.

12. ‘’Qayiq’’ so’ziga qanday qo’shimcha qo’shib yangi so’z hosil qilish mumkin ?

a) –kor b)--- chi d) – la

13. So’z qismlaridan qaysi biri doimo ishtirok etadi ? a) o’zak b) so’z yasovchi qo’shimcha d) bog’lovchi

14. yangi so’z xosil qiladigan qo’shimchalar qatorini toping. a)—li ,--dan,--be,--siz b)—kor ,---la, --chi,--li d) –ga,--da,---dan,---ni.

15.So’z o’zgartiruvchi qo’shimchalar bor so’zni aniqlang. a) qalamdon b) serquyosh d)maktabdan


5-sinf Blok 1 Variant I Matematika

1.Qaysi 6 xonali songa 3 qo'shilsa 7 xonali son paydo bo'ladi ? A)999999 B)999998 C)999997 D)1000002

2.Ikki million besh yuz olti ming uch yuz yetmish yeti soni necha xonali? A)oltiB) besh C) yetti D) sakkiz

3.Kesma bir uchi bir uchi tomonga cheksiz davom ettirilsa qanday shakl hosil bo'ladi ? A)kesma B) nur C) to'g'ri chiziq D)tekislik

4.3-raqami butun tugaydigan 2 xonali sonlar nechta ? A)9 B)10 C)18 D)19

5.70805 soni yozilganda nechta turli raqamlardan foydalanilgan? A)3 B)5 C)4 D)2

6.Quyidagi sonlardan qaysi biri katta ? A) 445 B) 438 C) 460 D) 400

7.Quyidagi qo'sh tengsizliklardan qaysi biri to'g'ri ? A)36<38<37 B)37<36<38 C)36<37<38 D)38<36<37

8.Qiymati nomalum harf qatnashgan tenglik qanday nomlanadi ? A) sonliifoda B)harfliifodaC) ildizD)Tenglama

9.12 soni qaysi tenglamani ildizi? A)x+3=12 B)x+13=25 C) x+6=12 D)x-3=12

10.Quyidagi sonlardan qaysi biri kichik ? A)1789 B) 1897 C) 1798 D) 1879

11.Tenglamani yeching : (122+x)-291=157

12.Qulay usul bilan hisoblang: 6485+1977+1515

13.9987dan katta va 6 raqami bilan tugaydigan to'rt xonali sonni yozing ?

14.Qoldiqli bo'lishni bajaring : 5620:67

15.Tonna va kilogrammalarda ifodalang: 1000032kg


5-sinf Blok 1 Variant I Ingliz tili
1. Hello. I ___ Ann. a) --- b) is c) are d) am

2. What ____ your name? a) --- b) is c) are d) am

3. Aziz ___ my friend. a) hello b) nice c) name d) is

4. This ___ Lucy. a) are b) is c) --- d) am

5. My father’s name Thomas. a) am b) is c) are d) ---

6. How old are you? a) I’m fine b) I’m 11 c) I’m a pupil d) I’m Lucy

7. Where are you from? a) I’m 11 b) I’m from London c) I’m fine d) I’m Kate

8. What’s your address? a) I live in London b) 10, Bobur street, Istiqbol c) I live in a small town d) I live in the USA

9. We ___ two cats. a)is b) have c) fine d) are

10. What number is your house? a) My house number is 27 b) I live at number 6 c) I live in a house number 6

11. We cook in the ________________.

12. My mother’s father is my ______________________.

13. My mother’s mother is my _____________________.

14. We sleep in the _________________.

15. Doctors work at the ______________.
5-sinf Blok 1 Variant II Ona tili

1 .Til qanday hodisa hisoblanadi? A) Tabiiy B) Ijtimoiy C) Oddiy D) Iqtisodiy

2.O`zbekistonda ta’lim-tarbiya ishlari, majlislar, ish qog`ozlari asosan qaysi tilda yuritiladi?

A) Rus B) Ingliz C) O`zbek D) Har xil.

3.Uch bug`inli so`zni aniqlang. A) butun B) shovullamoq C) supurmoq D) qiziq.

4. Berilgan so`zlardan qaysi biri iste’dodli so`zning ma’nodoshi bo`lishi mumkin?

A) Aqlli B) Zakovatli C) Qobilyatli D) Ilgo`r

5.“G`anim” so`zining zid ma’noli juftini aniqlang. A) To`g`ri B) do`st C) Yov D) Yaxshi

6. Qo`shma so`z berilgan qatorni aniqlang. A) Ma’naviyatli B) Bolajon C) Uch-to`rt D) Mehnatsevar

7. Berilgan gaplardan qaysi biri so`roq gap hisoblanadi?

A) Yalpiz terib kelinglar B) Feruza yalpizni ko`rmagan edi

C) Yalpiz ham gulmi? D) Yalpiz o`t-da

8.Qaysi qatordagi so`zlar tobe bog`langan? A) Olma va o`rik B) Gul va Qir C) Qovunning shirini D) Alisher Navoiy.

9. Gaplar ifoda maqsadiga ko`ra necha xil bo`ladi? A) 3 xil B) 4 xil C) 5 xil D) 2 xil

10.“Yer yuzida barcha xalqlar tinch va totuv yashasa” – Mazkur gap ifodalanashiga ko`ra qanday gap turiga kiradi?

A) Buyruq gap B) His-hayajon gap C) Istak gap D) Darak gap

11.Gap tugaganidan keyin qanday tinish belgilari qo’yiladi?

12.So’roq gaplar qanday vositalar yordamida hosil bo’ladi?

13.Qaysi gap bo’lagi gapning mazmuniy markazi hisoblanadi?

14.Gap bo’laklarini sanang.

15 Kesim qanday so’roqlarga javob bo’ladi?

5-sinf Blok 1 Variant II Matematika

1.3-raqami butun tugaydigan 2 xonali sonlar nechta ?A)9 B)10 C)18 D)19

2.70805 soni yozilganda nechta turli raqamlardan foydalanilgan?A)3 B)5 C)4 D)2

3.Qaysi 6 xonali songa 3 qo'shilsa 7 xonali son paydobo'ladi ? A)999999 B)999998 C)999997 D)1000002

4.Ikki million besh yuz olti ming uch yuz yetmish yeti soni necha xonali ? A)olti B) besh C) yetti D) sakkiz

5.Kesma bir uchi bir uchi tomonga cheksiz davom ettirilsa qanday shakl hosil bo'ladi ? A)kesma B) nur C) to'g'richiziq D)tekislik

6.Quyidagi sonlardan qaysi biri kichik ? A)1789 B) 1897 C) 1798 D) 1879

7.Quyidagi sonlardan qaysi biri katta ? A) 445 B) 438 C) 460 D) 400

8.Quyidagi qo'sh tengsizliklardan qaysi biri to'g'ri ? A)36<38<37 B)37<36<38 C)36<37<38 D)38<36<37

9.Qiymati noma’lum harf qatnashgan tenglik qanday nomlanadi ? A) sonli ifoda B)harfli ifoda C) ildiz D)Tenglama

10.12 soni qaysi tenglamani ildizi? A)x+3=12 B)x+13=25 C) x+6=12 D)x-3=12

11.Tonna va kilogrammalarda ifodalang: 1000032kg

12.9987dan kattava 6 raqami bilan tugaydigan to'rt xonali sonni yozing ?

13.Qoldiqli bo'lishni bajaring : 5620:67

14.Tenglamani yeching : (122+x)-291=157

15.Qulay usul bilan hisoblang: 6485+1977+15155-sinf Blok 1 Variant II Ingliz tili
1. We sleep in the _________. a) kitchen b) bedroom c) living room d) bathroom

2. We ___ two cats. a)is b) have c) fine d) are

3. This ___ Lucy. a) are b) is c) --- d) am

4. Where are you from? a) I’m 11 b) I’m from London c) I’m fine d) I’m Kate

5. What number is your house? a) My house number is 27 b) Ilive at number 6 c) I live in a house number 6

6. Hello. I ___ Ann. a) --- b) is c) are d) am

7. How old are you? a) I’m fine b) I’m 11 c) I’m a pupil d) I’m Lucy

8. Doctors work at the ___________. a) school b) bank c) hospital d) supermarket

9. My mother’s mother is my________________. a) grandad b) granny c) aunt d) uncle

10. What ____ your name? a) --- b) is c) are d) am

11. We cook in the ________________.

12. Aziz _____ my friend.

13. My father’s name Thomas.

14. My father’s father is my ______________.

15. What’s your address ?


5-sinf Blok 2 Variant I Rus tili
1.Это моя старшая ... . А) брат; B) сестра; C) мама; D) тётя.

2.Мой ... учился к лицее. А) подруга; B) друг; C) одноклассница; D) отличник.

3.В школе уже начался ... . А) занятие; B) лекция; C) урок; D) обед.

4.В холодильнике лежала ... . А) масло; B) бутерброд; C) мороженое; D) колбаса.

5.На столе стояли мои.... А) ваза; B) книги; C) цветы; D) чайник.

6.Здесь было моё ... . А) письмо; B) альбом; C) журнал; D) солнце.

7.— ... это комната? — Моя. А) чья; B) что; C) чьё; D) кто.

8.— ... это? — Это мои друзья. А) что; B) кто; C) чей; D) чья.9.. Ташкент и Самарканд — красивые город... . А) -и; B) -а; C) -ы; D) —я.

10.В сумке лежат книг... и тетрад... . А) -а; -и; B) -и, -ы; C) -и, -и; D) -ы, -ы

11.— Это ... ручка? — Нет, не моя.

12.Мансур и Адхам — мои ... .

13.У лошади есть ... .

14.... сегодня получила пятёрку.

15.— ... выучил стихотворение?

5-sinf Blok 2 Variant I Tarix
1. Tarix so’z qaysi tildan olingan? А) Arabcha В) Yunoncha С) Forscha D) O’zbekcha

2. Milod so’zi qanday ma`noni anglatadi? A)Yil B) tarix C) tug’ilish D) vaqt

3. Yuli kalendaridagi xatolik necha kuni tashkil qilgan? A) 11 kun B) 10 kun C) 14 kun D) 4 kun

4. Dunyoda birinchi ilmiy globusni kim yaratgan?

A) Mirzo Ulug’bek B) Abu Rayhon Beruning C) Mahmud Qoshqariy D) Ptolomey

5. Olimlar zinjantrop odamini kim deb ataganlar? A) aql idroki odamlar B) ishbilarmon odam C) bilag’on odam D) yava odami

6. O’q yoy qachon kash qilingan? A) mil.av 40-12 ming yillik B) mil.av 10-12 ming yillik

C) mil.av 12-7 ming yillik D) mil.av 5-7 ming yillik

7. Arxeologiya so’zi qanday ma`noni anglatadi? A) qadimshunoslar B) yodgorliklar C) tuproqshunoslik D) madaniy qatlam

8. O’zbekistonda muzeylar qachondan tashkil topgan?

A) XX asr boshlaridan B) XIX asr oxirida C) XIX asrning II yarimidan D) 1876 yilda

9. Afsona nima? A) jodulash ,to’qish, uydirma qilish, yo’q narsani borday qilib ko’rsatish

B) xalq o’g’zaki ijodi C) jodulash marosimi D) uydurma qilish

10. O’zbekistoning qaysi hududlaridan qoya tosh suratlari topilgan?

A) Zarautsoy, Teraklisoy B) Beransoy C) Xo’jakent, Qoracharvoqsoy D)Hammasi to’g’ri

11. Dunyoda birinchi yanvar qanday kun deb e’lon qilingan? 12. Ilk yozuv qachon paydo bo’lgan?13. Yozma manbalarga nimalar kiradi?

14. bu rasmga izoh bering? 15. bu rasmda qaysi qadimgi odam tasvirlangan?


5-sinf Blok 2 Variant I Geografiya
1.Geografiya atamasi qaysi olimga tegishli? A) Beruniy B) Gerodot S) Eratosfen D) Aristotel

2.Geografiya degan nom qachon paydo bo’lgan?

A) 500 yil oldin B) Eramizgacha 2-asrda S) Eramizgacha 3-asrda D) Bundan 1500 yil oldin

3.Geografiyaning ma’nosi nimani anglatadi? A) Yerning o’lchami B) Yerni tasvirlash S) Yerni o’rganish D) Yerni tadqiq qilish

4.Eng dastlabki globus kimga tegishli? A) Bexaym B) Beruniy S) Krates D) Xorazmiy

5.Bexaymdan 500 yil oldin globus yasalgan olim? A) Beruniy B) Aristotel S) X.Kolumb D) Farg’oniy

6.Yerning eng dastlabki aniq o’lchovlarini bajargan olim? A) Aristotel B) Eratosfen S) Ptolemey D) Beruniy

7.Xitoyga dastlab brogan yevropalik sayyoh? A) M.Polo B) A.Nikitin S) Yusuf Hos-Hojib D) F.Magellan

8.Dunyo aylanasi bo’ylab birinchi sayohatchi? A) J.Kuk B) A.Vespuchchi S) F.Magellan D) Prjevalskiy

9.Antarktidani dastlab kimlar kashf etgan? A) inglizlar B) norveglar S) ruslar D) portugallar

10.X.Kolumb sharafiga nima qo’yilgan? A) mamlakat B) materik S) okean D) dengiz

11.Mil.avv 3 asrda qaysi yunon olimi yerning kataligini ancha aniq hisoblab chiqqan?

12.Agar oy doira shaklda ko’rinsa nima deyiladi?

13.Bir kecha bilan kunduz nima deb ataladi?

14.Shimoliy qutb bilan Janubiy qutbni tutashtiruvchi yer yuzasidan o’tkazilgan yarim aylana chiziqlar nima deyiladi ?

15.Yer Quyosh atrofini bir marta to’liq aylanib chiqishi uchun qancha vaqt ketadi?5-sinf Blok 2 Variant II Rus tili
1.Здесь было моё ... . А) письмо; B) альбом; C) журнал; C) солнце.

2.— ... это комната? — Моя. А) чья; B) что; C) чьё; D) кто.

3.— ... это? — Это мои друзья. А) что; B) кто; C) чей; D) чья.

4.. Ташкент и Самарканд — красивые город... . А) -и; B) -а; C) -ы; D) —я.

5.В сумке лежат книг... и тетрад... . А) -а; -и; B) -и, -ы; C) -и, -и; D) -ы, -ы.

6.— Это ... ручка? — Нет, не моя. А) моя; B) мой; C) твоё; D) твоя.

7.Мансур и Адхам — мои ... . А) сосед; B) учителя; C) друзья; D) подруги.

8.У лошади есть ... . А) телёнок; B) жеребёнок; C) ребёнок; D) ягнёнок.

9.... сегодня получила пятёрку. А) ученица; B) ученик; C) ученики; D) школьник.

10.— ... выучил стихотворение? А) Анвар; B) Малика; C) что; D) чей.

11.Это моя старшая ... .

12.Мой ... учился к лицее.

13.В школе уже начался ... .

14.В холодильнике лежала ... .

15.На столе стояли мои....


5-sinf Blok 2 Variant II Tarix
1. Arxeologiya so’zi Yunon tilida nimani bildiradi? A.Qadimshunoslik. B. Qazuv ishlari. C. Odam haqida fan. D. Qadimiy yodgorlik.

2. Xalqlarning urf-odatlari, xo’jaligi madaniyatini o’rganadigan fan nomi?

A.Etnografiya B. Antropologiya. C. Arxeologiya. D. Tilshunoslik.

3. O’zbekiston tarixiga oid eng qadimgi yozma manba?

A.Bexistun yozuvlari B. Avesto C. Gerodotning “Tarix” asari D. Sima Szyanning “Tarixiy yilnomalar” asari.

4. O’zbekistoning qaysi hududlaridan qoya tosh suratlari topilgan?

A) Zarautsoy, Teraklisoy B) Beransoy C) Xo’jakent, Qoracharvoqsoy D)Hammasi to’g’ri

5. Olimlar zinjantrop odamini kim deb ataganlar? A) aql idroki odamlar B) ishbilarmon odam C) bilag’on odam D) yava odami

6. . Tarix so’z qaysi tildan olingan? А) Arabcha В) Yunoncha С) Forscha D) O’zbekcha

7. Yuli kalendaridagi xatolik necha kuni tashkil qilgan? A) 11 kun B) 10 kun C) 14 kun D) 4 kun

8. . Dunyoda birinchi ilmiy globusni kim yaratgan?A)Mirzo Ulug’bek B) Abu Rayhon Beruning C)Mahmud Qoshqariy D)Ptolomey

9. Milod so’zi qanday ma`noni anglatadi? A)Yil B) tarix C) tug’ilish D) vaqt

10. O’q yoy qachon kash qilingan? A) mil.av 40-12 ming yillik B) mil.av 10-12 ming yillik

C) mil.av 12-7 ming yillik D) mil.av 5-7 ming yillik11. «Xronologiya» tushunchasi? 12. Moddiy manbalarga nimalar kiradi?

13. Dunyoda birinchi yanvar qanday kun deb e’lon qilingan?

14. bu rasmda nima tasvirlangan, unga izoh bering? 15. bu rasmda kim tasvirlangan?5-sinf Blok 2 Variant II Geografiya
1.F.Magellan sayohati qachon bo’lgan? A) 1517-1519 yillar B) 1519-1529 yillar C) 1519-1522 yillar D) 1510-1512 yillar

2.Qaysi O’rta osiyolik sayyoh 15 ming km yo’l bosib o’tgan? A) H.Hasanov B) N.Hisrov C) M.Koshg’ariy D) Beruniy

3.Kelajakda geografik tadqiqotlarni qanday vositalarsiz tassavur qilib bo’lmaydi?

A) Xaritalarsiz B) Sun’iy yo’ldoshlarsiz C) Kompyuterlarsiz D) Kuzatuvlarsiz

4.Ufqning g’arb tomoni qaysi azimutga teng? A) 270 0 B) 1800 C) 900 D) 2250

5.2250 azimunt ufqning qaysi tomonini bildiradi? A) shimoliy-sharq B) Sharq C) Janubi-shar q D) Janubi-g’arq

6.Relyef deb nimaga aytiladi? A) Yer yuzasidan ko’tarilib turgan turli shakllarga B) Tog’lar va balandliklarga

C) Yer yuzasidan barcha notekisliklariga D) Eng baland joylarga

7.Balandlikni o’lchaydigan eng oddiy asbob: A) Termometr B) Barometr C) Kompas D) Nivelir

8.Gorizontallar – qanday chiziqlar : A) Relyefni tasvirlovchi B) Harorat I bir xil bo’lgan joylarni birlashtiruvchi

C) Mutlaq balandligi bir xil bo’lgan joylarni birlashtiruvchi D) Joyning eng va xaritalarda relyef nima bilan birlashtiruvchi

9.Topografik plan va xaritalarda relyef nima bilan tasvirlanadi? A) Nivelir B) Janubi-sharq C) Shimoli-g’arb D) Janubi-g’arb

10.Topografik plandan kimlar ko’proq foydalanishdaadi? A) Harbiy B) Quruvchilar C) Sayyohlar D) Yo’lsozlar

11.Nechanchi asrda Ptolomey mukammalroq xaritani tuzishga muvoffiq bo’lgan?

12.Yerdagi yorug’lik va va issiqlik manbayi nima?

13.Odamlar yerning kichkaytirilgan shaklini nima deb atashgan?14.Yer ekvotoriga parallel qilib chizilgan aylana chiziqlar nima deyiladi?

15.To’rt yilda 1 marta keladigan 29 fevral deyiladi? kuni nima
Download 59.37 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat