4-sinf matematika 1-chorak 1-variantDownload 108 Kb.
Sana08.11.2019
Hajmi108 Kb.
#25409
Bog'liq
matematika test 4-sinf(1)
Axborot logistikasi, Иктисодиёт назарияси китоб, Иктисодиёт назарияси китоб, ENGLISH AS A GLOBAL LANGUAGE, O`zbekiston yoshlar itifoqi stipendiyasi anketasi, monitoring 7, XIII, Максудов Азизбек СППвремени, informatsion, SHAXSIY KOMPYUTERLARNING TA’MINOTI VA UNING TURLARI, materyaltaniu dan pptx, РЕФЕРАТ, Bosh dok, fuqarolik jamiyati
4-sinf matematika 1-chorak

1-variant
1. Ikki sonning yig’indisi 756 ga teng, agar qo’shiluvchilardan biri 243 bo’lsa, ikkinchi qo’shiluvchini toping.

A) 999 B) 513 D) 486

2. To’g’ri tenglikni toping.

A) 465-123=588 B) 588+465=123 D) 123+465=588

3. Tomonlari 3 sm va 5 smga teng bo’lgan to’g’ri to’rtburchakning perimetrini toping.

A) 16 sm B) 8 sm D) 15 sm

4. To’g’ri ko’paytmani toping.

A) 118*8=844 B) 297*6=1782 D) 345*3=935

5. Bir soatda 35 kg anor, ikkinchisida esa undan 25 kg ka manor bor edi. Hamma anor 15 ta xaltachaga barovardan solindi. Har bir xaltachaga necha kgdan anor solindi?

A) 5 kgdan B) 3 kgdan D) 4 kgdan

6. Xona qo’shiluvchilarining yig’indisini toping. 700000+50000+5000+500=

A) 755500 B) 750500 D) 700550

7. To’g’ri yechilgan misolni belgilang.

A) 743+263=1002 B) 467*3=1281 D) 906-517=389

8. Hisoblang. 300+480:6-90·4

A) 160 B) 1160 D) 20

9. 4 m 3 dm =  mm

A) 430 B) 4300 D) 43

10. 5 t 2 kg =  kg

A) 5002 B) 52 D) 502

11. 36 va 18 sonlarining ayirmasi 2 sonidan necha marta ortiq?

J ______________________________________________

12. Akbar 6 ta misol Ilhom esa undan 4 marta ortiq misol yechdi. Ikkalasi birgalikda nechta misol yechdi?

J ______________________________________________

13. Agar noma’lum songa 506 soni qo’shilsa, 1000 hosil bo’ladi? Noma’lum sonni toping.

J ______________________________________________

14. shaklda nechta to’rtburchak bor?

J ______________________________________________

15. 9529 sonidan oldin va keyin qaysi son keladi?

J ______________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b

d

a

b

b

a

b

d

d

b

11. 9 marta ortiq

12. 24 ta misol yechdi

13. Noma’lum son 404

14. 5 ta to’rtburchak bor

15. 9527, 9530 sonlari.
4-sinf Matematika I-chorak

2-variant
1. Hisoblang. 600+(195-25·4)

A) 505 B) 695 D) 427

2. Tenglamani to’g’ri yechimini toping. x:9=70

A) 79 B) 61 D) 630

3. Perimetri 32 smga teng bo’lgan kvadratning tomoni uzunligini toping.

A) 28 sm B) 36 sm D) 8 sm

4. 45 so’mga 5 ta albom sotib olish mumkin. 3 ta shunday albom necha so’m turadi?

A) 53 so’m B) 47 so’m D) 27 so’m

5. 300017 soni qaysi qatorga to’g’ri yozilgan?

A) O’ttiz ming o’n yeti B) Uch yuz ming o’n so’m

D) Uch yuz o’n yeti

6. Sonlarni taqqoslang. 700080*700008

A) > B) < D) =

7. Bolalar bog’chasiga 80 kg mandarin olib kelindi. 9 kun mobaynida har kuni 8 kgdan mandarin yeyildi. Bolalar bog’chasida necha kg mandarin qoldi?

A) 72 kg B) 152 kg D) 8 kg

8. Hisoblang. 489674+293348

A) 783022 B) 78302 D) 873073

9. Omborda 6 t guruch bor edi. Bir do’konga 2550 kg, ikkinchisiga 1550 kg kam guruch jo’natildi. Omborda necha kg guruch qoldi?

A) 3450 kg B) 2450 kg D) 1450 kg

10. Tenglamaning to’g’ri yechimini toping. X+345=1000

A) 1345 B) 655 D) 755

11. 1 tonna necha kilogram?

J ___________________________________________________

12. 72 soniga 27 va 9 sonlarining bo’linmasini qo’shsangiz nechchi hosil qo’ladi?

J ___________________________________________________

13. Vertolyot 250 km/soat tezlik bilan 5 soat uchdi. Shu vaqt ichida vertolyot necha kilometr masofani uchib o’tdi?

J ___________________________________________________

14. Tomonning uzunligi 8 sm bo’lgan kvadratning yuzini toping.

J ___________________________________________________

15. Noma’lum son 90 ga ko’paytirilsa, 270 hosil bo’ladi. Noma’lum son nechchi?

J ___________________________________________________


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b

a

d

d

b

a

d

a

b

b

11. 1000 kgga teng

12. 75 soni hosil bo’ladi

13. 1250 km masofa

14. 64 sm2 ga teng

15. Noma’lum son 34-sinf Matematika 2-chorak

1-variant
1. Tezlikni toppish uchun masofani vaqtga nima qilish kerak?

A) ko’paytirish B) bo’lish D) qo’shish

2. Vaqtni toppish uchun masofani tezlikka nima qilish kerak?

A) ko’paytirish B) bo’lish D) ayirish

3. Kataklar o’rniga kerakli sonni qo’ying. 3 km 500 m + 400 m = m

A) 3900 B) 39 D) 390

4. Taqqoslang. 1 sutka * 25 soat

A) > B) < D)=

5. hisoblang: 30009·8=

A) 240072 B_ 24072 D) 2472

6. Qoldiqli bo’lishni bajaring. 13281:9=

A) 1475 (6q) B) 1474 (15q) D) 1475 (5q)

7. Tenglamani to’g’ri javobini toping. x·5=90

A) 85 B) 450 D) 18

8. Maktab bog’ida o’quvchilar 6 kun 100 tupdan va 5 kun 150 tupdan daraxt ko’chati o’tqazishdi. Ikki kunda hammasi bo’lib necha tup daraxt ko’chati o’tkazilgan?

A) 1350 tup B) 600 tup D) 750 tup

9. To’g’ri yechilgan misolni aniqlang.

A) 60805·4=243200 B) 80014·6=480084 D) 407·8=3456

10. Tiyinda ifodalang 7 so’m 45 tiyin = tiyin

A) 745 B) 457 D) 754

11. 540 soni noma’lum songa bolinsa, 9 hsil bo’ladi, noma’lum sonni toping.

J ___________________________________________________

12. Rasmda nechta uchburchak berilgan?

J ___________________________________________________

13. “Tiko” avtomobili 100 km yo’lga 5 l benzin sarflaydi. 700 km yo’lga necha l benzin sarflanadi?

J ___________________________________________________

14. Hisoblang. 33677:7=

J ___________________________________________________

15. agar motorli qayiq soatiga 24 km tezlik bilan harakat qilgan bo’lsa, u 48 km masofani necha soatda o’tgan?

J ___________________________________________________
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b

b

a

b

a

b

d

a

b

a

11. Noma’lum son 60

12. 7 ta uchburchak bor

13. 35 litr benzin

14. 4811 soni

15. 2 soatda bosib o’tadi.

4-sinf matematika 2-chorak

2-variant
1. Barcha tomonlari teng bo’lgan to’g’ri to’rtburchak nomini toping.

A) to’rtburchak B) kvadrat D) uchburchak

2. To’g’ei javobni toping. (54+27):9=

A) 8 B) 9 D) 7

3. Masalani to’g’ri ishlash yo’lini toping.

Bir olma darxtidan 36 kg, ikkinchisidan 24 kg olma terildi. Hamma yashiklarga 6 kgdan joylashtirilgan nechta yashik kerak bo’ladi?

A) (36+24):6 B) (36-24):6 D) 36:6+24

4. Noma’lum sonni toping. X-55=45

A) 10 B) 100 D) 1000

5. 30 sonigacha bo’lgan sonlarning 7 ga bo’linadigan eng katta soni qaysi?

A) 27 B) 28 D) 29

6. 72 sonidan 8 soni necha marta kichik?

A) 5 marta B) 8 marta D) 9 marta

7. Uzunligi 24 sm bo’lgan kesmaning uchdan bir bo’lagini toping.

A) 8 sm B) 9 sm D) 7 sm

8. To’g’ri belgini qo’ying: 2 t 300 kg * 2 t 300 g

A) > B) < D) =

9. To’g’ri javobni toping: 63:7+40:8=

A) 14 B) 13 D) 15

10. Tomonlari 5 sm va 4 sm bo’lgan to’g’ri to’rtburchakning perimetrini toping:

A) 18 sm B) 20 sm D) 48 sm

11. Vaqtning eng kichik o’lchov birligi nima?

J ___________________________________________________

12. Kesma nima?

J ___________________________________________________

13. 15 soni 70 sonidan nechta kam?

J ___________________________________________________

14. 1 sutka necha soat?

J ___________________________________________________

15. 12 ni 6 marta kamaytirsa necha hosil bo’ladi?

J ___________________________________________________


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b

b

a

b

b

d

a

a

a

A

11. sekund

12. ikkala tomoni chegaralangan chiziq

13. 55 ta kam

14. 24 soat

15. 2 soni4-sinf matematika 3-chorak

1-variant
1. Hisoblang. 6009·5=

A) 3045 B) 345 D) 300045

2. Qoldiqli bo’lishni bajaring. 374:4=

A) 93 (3q) B) 92 (7q) D) 91 (11q)

3. Tenglamaning to’g’ri yechimini toping. 90:x=6

A) 15 B) 96 D) 84

4. 3264 soni 8 dan necha marta katta?

A) 408 marta B) 48 marta D) 3256 marta

5. Ikki soatning uchdan bir qismi necha minutga teng?

A) 40 min B) 20 min D) 30 min

6. Omborxonada 3915 ta taxta bor edi. Ularning beshdan biq qismi qurilishga berildi. Omborxonada nechta taxta qoldi?

A) 19575 ta B) 3132 ta D) 783 ta

7. Ifodalarni taqqoslang: 32·(10·5)*32·10·5

A) > B) < D) =

8. Hisoblang: 250·400=

A) 10000 B) 100000 D) 1000000

9. 90 l benzin 3 konistrga baravardan quyildi. 6 ta shunday konistrga necha l benzin quyish kerak?

A) 30 l B) 180 l D) 18 l

10. Kataklar o’rniga mos sonlarni qo’ying. 50 sr= kg

A) 500 B) 5000 D) 50

11. Sportchi 72 metr masofani 9 sekundda yuguradi. U bir sekundda necha metr masofaga yuguradi?

J ___________________________________________________

12. To’g’ri to’rtburchakning perimetri 14 smga teng. Uning bir tomonining uzunligi 4 sm bo’lsa, ikkinchi tomonining uzunligini toping.

J ___________________________________________________

13. Shaklda nechta uchburchak bor?

J ___________________________________________________

14. Sutkaning oltidan bir qismi necha soatga teng?

J ___________________________________________________

15. Noma’lum sonni 470 ga bo’lsa, 35 chiqadi. Noma’lum son nechaga teng?

J ___________________________________________________
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

d

d

a

a

a

d

d

b

b

b

11. 8 m masofaga

12. 3 sm ga teng

13. 8 ta uchburchak bor

14. 4 soatga teng

15. 16450 ga teng4-sinf matematika 3-chorak

2-variant
1. 63x54=? Ko’paytmani toping.

A) 3401 B) 3402 D) 3400

2. Shuhart 5 ta va Muxtor 3 ta bir xil daftar sotib oldi. Qaysi ko’p pul to’lashi kerak?

A) Shuhrat B) Muxtor D) ikkalasi

3. 387x345=ko’paytmani toping.

A) 133515 B) 133514 D) 133500

4. akasi 15 yoshda, singlisi 3 marta kichik. Singlisi necha yoshda?

A) 3 yoshda B) 4 yoshda D) 5 yoshda

5. Kvadratning yuzi 81 sm2. Uning uzunligini toping.

A) 81 sm2 B) 9 sm D) 8 sm

6. To’g’ri to’rburchakning yuzi 36 sm2 , eni 4 sm. Bo’yini toping

A) 5 sm B) 9 sm D) 8 sm

7. 10000 sonidan 10 marta kichik sonni o’ylab toping.

A) 1000 B) 100 D) 10

8. 180 sonidan 100 marta katta sonni toping.

A) 18000 B) 1800 D) 180000

9. 280+x=420. noma’lum qo’shiluvchini toping.

A) 130 B) 140 D) 145

10. Tomonlari 3 sm, 2 sm, 2 sm bo’lgan uchburchakning perimetrini toping.

A) 7 sm B) 12 sm D) 13 sm

11. 1 qopda 75 kg ikkinchi qopda 25 kg ortiq guruch bor. Ikkala qopda necha kg?

J ___________________________________________________

12. 5 sutka necha soat?

J ___________________________________________________

13. 320 sonini 3 marta orttirsak necha hosil bo’ladi?

J ___________________________________________________

14. Har qanday sonni 0 ga ko’paytirganda qanday son hosil bo’ladi?

J ___________________________________________________

15. 60 va 8 sonlarining ayirmasi nechaga teng?

J ___________________________________________________
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

a

a

b

a

d

a

d

a

b

11. 175 kg guruch bor

12. 124 soatga teng

13. 960 soni hosil bo’ladi

14. 0 soni hosil bo’ladi

15. 52 soni hosil bo’ladi
4-sinf matematika 4-chorak

1-variant

1. Agar a=360 bo’lsa, 524·a ifodaning qiymatini toping.

A) 164 B) 884 D) 188640

2. O’ylangan sonni 81 ga ko’paytirilsa, 21708 chiqadi, o’ylangan son nechaga teng?

A) 21789 B) 268 D) 21627

3. Tenglamani yechimini toping. 218:x-100=9

A) 81 B) 2 D) 109

4. Ota bozordan kilosi 45 so’mdan 28 kg tarvuz va kilosi 75 so’mdan 16 kg qovun sotib oldi. Hammasi uchun qancha pul to’ladi?

A) 1200 B) 2460 D) 1260

5. 13 va 25 sonlari orasida nechta toq son joylashgan?

A) 7 B) 10 D) 5

6. Ifodani hisoblang. 3700+(56-9000:3000)·12=

A) 4012 B) 3388 D) 5690

7. To’rtdan uch tonnada necha kg bor?

A) 250 kg B) 750 kg D) 1000 kg

8. Kamola berilgan 27 ta misolning uchdan bir qismini bajardi, nechta misol qoldi?

A) 36 ta B) 18 ta D) 30 ta

9. Taqqoslang. 7m+58 sm * 8 m-42 sm

A) > B) < D) =

10. Bir tomoni 8 sm va yuzi 64 sm2 bo’lgan kvadratning perimetrini toping.

A) 8 sm B) 32 sm D) 16 sm

11. To’g’ri to’rtburchakning bo’yi 20 sm, eni esa 4 marta qisqa. Yuzini toping(100sm2)

J ___________________________________________________

12. Uchburchaklar nechta?


1
4


J ___________________________________________________

13. Bitta sigirdan bir kunda 16 litr sut sog’ib olindi. 30 ta sigirdan 10 kunda necha litr sut sog’ib olish mumkin?

J ___________________________________________________

14. 36 va 48 sonlarining orasida nechta juft son bor?

J ___________________________________________________

15. Birinchi son 48 ikkinchi son 23, ichinchisi shu ikki sonning ayirmasidan 34 ta ko’p. uchinchi sonni toping.

J ___________________________________________________
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

d

b

b

b

d

a

a

b

d

b

11. 100sm2 ga teng

12. 4 ta uchburchak

13. 48 l sut

14. 5 ta son bor

15. uchinchi son 59


4-sinf Matematika IV-chorak

2-variant

1. 16 m. da necha sm. bor?

a) 160 srn; b) 1600 sm; d) 1800 sm.

2. 2 soatda necha minut bor?

a) 120min. b) 1200min. d) 12000min.

3. x · 6=48 tenglamadan noma'lum ko'paytuvchini toping,


a) 9; b) 7; d) 8.

4. Ifodaning qiymatini toping. 25 x 100 =

a) 2500; b) 25000; d) 250.

5. 38 x 100+255= ifodaning qiymatini toping

a) 4055; b) 4050; d) 4005.

6. Kvadrat sm. da ifodalang. 1 dm2=?

a) 1000 sm2; b) 10000 sm2 ; d) 100 sm2.

7. 1 asr necha yil?

a) 200 yil; b) 10yil; d) 100yil

8. 30 bilan 7 ning yig’indisidan 4 ni ayiring.

A) 38 B) 33 |D) 43

9. Ko'paytmani toping. 27 x 35=?

a) 940; b) 942; d) 945.

10. Ishchi 1 detalni 15 minutda tayyorlaydi. 16 ta detalni tayyorlash uchun qancha vaqt kerak bo'ladi?

a) 240 min b) 200 min d) 140 min

11. 1 soat necha minut?

J ___________________________________________________

12. Bog’da 8 ta nok, undan 4 marta ko’p olma daraxti bor. Bog’da nechta olma daraxti bor?

J ___________________________________________________

13. Bir asr necha yil?

J ___________________________________________________

14. 16 mda necha sm bor?

J ___________________________________________________

15. 18 va 32 sonining yig’indisi nechaga teng?

J ___________________________________________________


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b

a

d

a

a

d

d

b

d

a

11. 60 minut

12. 32 tup

13. 100 yil

14. 1600 sm bor

15. 50 soniga teng.4-sinf Matematika 1-chorak

Yozma ish

1-variant
1. Misollarni yeching.

23 · 3= 28 : 7 = 96 : 3 =

12 · 2 = 80 : 4 = 27 : 9 =
2. amallarni bajaring:

7 · (16+4) = 80 : (48 : 12) =

100-88 : 2= 200-12 · 5 =
3. Taqqoslang.

50 dm * 10 m 3 km * 300 m

40 sm * 4 m 2 km 900 m * 3 km
4. Sonni yig’indi bilan almashtiring.

306200 =  +  7081 =  + 


5. Masalani yeching.

59 kg shaftoli 7 ta qutiga teng taqsimlandi. Maktabga 3 quti shaftoli jo’natildi. Maktabga necha kilogram shaftoli jo’natilgan?
2-variant
1. Misollarni yeching.

14 · 7 = 46 : 2 = 12 · 3 =

0 · 8 = 18 : 6 = 14 · 5 =
2. amallarni bajaring.

4 · (72 – 58) = 5 · (100 : 25) =

72 : (12 · 6) = 92 : 4 : 23 =
3. Taqqoslang.

603 sm * 63 dm 10 km * 1000 m

9 t 980 kg * 9980 kg 9 sm 3 mm * 903 mm
4. Sonni yig’indi bilan almashtiring.

40650 =  +  902006 =  + 


5. Masalani yeching.

Bir qop shakarning massasi 50 kg. do’konda tushlikkacha 3 qop va tushlikdan keyin shunday 5 qop shaker sotildi. Shu kuni hammasi bo’lib necha kg shaker sotilgan?
4-sinf Matematika 2-chorak

Yozma ish

1-variant
1. Misollarni ustun shaklda yozing.

394056+108712= 740315-526478=

656112+274578= 504102-271354=
2. Qoldiqli bo’lishni bajaring.

85 : 7= 567 : 4= 813 : 7=


3. Amallar tartibini bajaring.

(528+642)-(743-587)= (500-720:8)-844:4=


4. Tenglamalarni yeching.

x·9=45 (2000+x)-972=3564


5. Masalani yeching.

Hosilni yig’ib olishda dehqonlarga 209 ta o’quvchi yordam berdi. Bulardan 43 tasi dalada, 89 tasi polizda va qolganlari bog’da ishladi. Nechta o’quvchi bog’da ishlagan?2-variant.
1. Misollarni ustun shaklida yozing.

84389+527697= 47944-38185=

581427+269658= 567812-236435=
2. Qoldiqli bo’lishni bajaring.

329 : 8= 83:9= 63:4=


3. amallar tartibini bajaring.

24894-(12504+9847)= 480:8·6=


4. Tenglamani yeching.

x · 10 =450 (7002-x)-160=5348


5. Masalani yeching.

Hosilni yig’ib olishga dehqonlarga 178 ta o’quvchi yordam berdi. Bulardan 53 tasi dalada, 23 tasi polizda va qolganlari bog’da ishladi. Nechta o’quvchi bog’da ishlagan?4-sinf Matematika 3-chorak

Yozma ish

1-variant
1. Ko’paytirishni tekshirish bilan bajaring.


365


x 7


215

x 4


196


x 5

318


x 3

2. Bo’lishni tekshirish bilan bajaring.
508 2823 3784 4630 5


3. Amallarni bajaring.

8049 · 8 + 3415 = 9000-(5436+290·4)=
4. Uchburchakning bir tomoni 4 sm, ikkinchi tomoni 5 sm, perimetri esa 15 sm. Uchburchakning uchinchi tomonini toping.
5. Masala.

Agar sayyoh 4 km /soat tezlik bilan yursa, u 28 km masofani qancha vaqtda bosib o’tadi?2-variant.
1. Ko’paytirishni tekshirish bilan bajaring.


426


x 3


671

x 5


315


x 8

716


x 2


2. Bo’lishni tekshirish bilan bajaring.


460 2550 58635 5


427 73. Amallarni bajaring.

(300-2809) · 7 = 8020-(7000-700 · 3)=


4. Eni 6 sm, bo’yi 8 sm bo’lgan to’g’ri to’rtburchakning perimetrini toping.
5. Xat tashuvchi kabutar 90 km/soat tezlik bilan 3 soat uchdi. U qancha masofani bosib o’tdi?

4-sinf Matematika 4-chorak

Yozma ish

1-variant
1. Ustun shaklida yozib hisoblang.

2500 · 4 = 30900 · 5 = 80020 · 7 =


2. Qoldiqli bo’lishni bajaring.

715 : 6 = 810 : 8 = 973 : 9 =


3. Minutlarda ifodalang.

7 soat 90 minut = 3 soat 55 minut =


4. Taqqoslang.

8 t 180 kg * 8080 kg 76 t 40 sr * 80000 kg


5. Masala.

To’g’ri to’rtburchak shaklidagi maydonning bo’yi 78 sm, eni 42 m, qadamining uzunligi 60 sm bo’lgan bola bu maydonni aylanib chiqish uchun necha qadam tahslaydi?
2-variant
1. Ustun shaklida yozib hisoblang.

35400 · 6 = 30600 · 3 = 210031 · 4 =


2. Qoldiqli bo’lishni bajaring.

781 : 3 = 693 : 5 = 998 : 9 =


3. Minutlarda ifodalang.

3 soat 20 minut = 4 soat 45 minut =


4. Taqqoslang.

9 t 980 kg * 9980 kg 78 t 80 sr * 80000 kg


5. Masala.

To’g’ri to’rtburchak shaklidagi maydonning bo’yi 87 sm, eni 63 m, qadamining uzunligi 50 sm bo’lgan bola bu maydonni aylanib chiqish uchun necha qadam tahslaydi?
Download 108 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
pedagogika instituti
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
tashkil etish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
toshkent davlat
vazirligi muhammad
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
saqlash vazirligi
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
fanidan tayyorlagan
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
coronavirus covid
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
vaccination certificate
covid vaccination
sertifikat ministry
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
moliya instituti
ishlab chiqarish
fanining predmeti