3-sinf “O`qish” Mavzular Soat O`tish vaqtiDownload 106.46 Kb.
bet8/9
Sana13.02.2017
Hajmi106.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

116-dars

13-nazorat ishi

1Boshqotirma ,sonly o’yinlar,

Yozma ko‘paytirish va bo‘lish

117-dars

13-NI tahlili. Xonadan o‘tmasdan ko‘paytirish

1Qiziqarli topshiriqlar,boshqotirma

772-773

144-145-bet

118-dars

Xonadan o‘tmasdan ko‘paytirish (davomi)

1Jjumboqli misollar, sonly o’yinlar

779-780

145-bet

119-dars

Ko‘paytirishning o‘rin almashtirish xossasi (takrorlash)

1Krosvord, klaster , o’yinli topshiriq

786-787

146-147-bet

120-dars

O‘nlikdan o‘tib ko‘paytirish

1Krosvord, klaster , o’yinli topshiriq

792-793

147-148-bet

121-dars

O‘nlikdan o‘tib ko‘paytirish (davomi)

1Boshqotirma ,sonly o’yinlar,

798-799

148-149-bet

122-dars

Yuzlikdan o‘tib ko‘paytirish

1Kartochkalar, blits so’rovlar,klasterlar

804-805

149-150-bet

123-dars

Yuzlikdan o‘tib ko‘paytirish (davomi)

1Qiziqarli topshiriqlar,boshqotirma

810-811

150-bet

124-dars

O‘nlikdan va yuzlikdan o‘tib ko‘paytirish

1Jjumboqli misollar, sonly o’yinlar

816-817

151-152-bet

125-dars

O‘nlikdan va yuzlikdan o‘tib ko‘paytirish (davomi)

1Krosvord, klaster , o’yinli topshiriq

822-823

152-153-bet

126-dars

O‘tilganlarni mustahkamlash (davomi)

1Krosvord, klaster , o’yinli topshiriq

830-831

153-154-bet

127-dars

O‘tilganlarni mustahkamlash (davomi)

1Boshqotirma ,sonly o’yinlar,

837-838

154-155-bet

128-dars

14-nazorat ishi

1Kartochkalar, blits so’rovlar,klasterlar129-dars

14-NI tahlili. 396 : 3 ko‘rinishdagi ifodalar

1Qiziqarli topshiriqlar,boshqotirma

843-844

155-156-bet

130-dars

396 : 3 ko‘rinishdagi ifodalar

1Jjumboqli misollar, sonly o’yinlar

849-850

156-157-betIV chorak

131-dars

346 : 2 ko‘rinishdagi ifodalar

1Krosvord, klaster , o’yinli topshiriq

855-856

157-158-bet

132-dars

346 : 2 ko‘rinishdagi ifodalar (davomi)

1Boshqotirma ,sonly o’yinlar,

861-862

158-159-bet

133-dars

852 : 4 ko‘rinishdagi ifodalar

1Kartochkalar, blits so’rovlar,klasterlar

867-868

159-160-bet

134-dars

852 : 4 ko‘rinishdagi ifodalar (davomi)

1Qiziqarli topshiriqlar,boshqotirma

873-874

160-161-bet

135-dars

216 : 3 ko‘rinishdagi ifodalar

1Jjumboqli misollar, sonly o’yinlar

879-880

161-162-bet

136-dars

216 : 3 ko‘rinishdagi ifodalar (davomi)

1Krosvord, klaster , o’yinli topshiriq

885-886

162-bet

137-dars

O‘tilganlarni mustahkamlash

1Krosvord, klaster , o’yinli topshiriq

892-893

163-164-bet

138-dars

O‘tilganlarni mustahkamlash (davomi)

1Boshqotirma ,sonly o’yinlar,

899-900

164-165-bet

139-dars

15-nazorat ishi

1Kartochkalar, blits so’rovlar,klasterlar140-dars

15-NI tahlili. 276 : 4 ko‘rinishdagi ifodalar

1Qiziqarli topshiriqlar,boshqotirma

905-906

165-166-bet

141-dars

276 : 4 ko‘rinishdagi ifodalar (davomi)

1Jjumboqli misollar, sonly o’yinlar

912-913

166-167-bet

142-dars

668 : 4 ko‘rinishdagi ifodalar

1Krosvord, klaster , o’yinli topshiriq

918-919

167-168-bet

143-dars

742 : 4 ko‘rinishdagi ifodalar (davomi)

1Krosvord, klaster , o’yinli topshiriq

925-926

168-169-bet

144-dars

Ko‘paytirishni bo‘lish orqali tekshirish

1Boshqotirma ,sonly o’yinlar,

931-932

169-170-bet

145-dars

Bo‘lishni ko‘paytirish orqali tekshirish

1Kartochkalar, blits so’rovlar,klasterlar

937-938

171-bet

146-dars

Qoldiqli bo‘lish va natijasini tekshirish

1Qiziqarli topshiriqlar,boshqotirma

943-944

172-173-bet

147-dars

Qoldiqli bo‘lish va natijasini tekshirish (davomi)

1Jjumboqli misollar, sonly o’yinlar

949-950

173-174-bet

148-dars

O‘tilganlarni mustahkamlash

1Krosvord, klaster , o’yinli topshiriq

957-958

174-175-bet

149-dars

16-nazorat ishi

1Krosvord, klaster , o’yinli topshiriq150-dars

16-NI tahlili. x  4 = 140, 3  x = 126 ko‘rinishdagi tenglamalar

1Boshqotirma ,sonly o’yinlar,

964-965

175-176-bet

151-dars

x : 3 = 258 ko‘rinishdagi tenglamalar

1Kartochkalar, blits so’rovlar,klasterlar

971-972

176-177-bet

152-dars

581 : x = 7 ko‘rinishdagi tenglamalar

1Qiziqarli topshiriqlar,boshqotirma

978-979

177-178-bet

153-dars

a + b ifodaning qiymatini topish

1Jjumboqli misollar, sonly o’yinlar

985-986

178-179-bet

154-dars

a – b ifodaning qiymatini topish

1Krosvord, klaster , o’yinli topshiriq

992-993

180-181-bet

155-dars

a  b ifodaning qiymatini topish

1Krosvord, klaster , o’yinli topshiriq

999-1000

181-182-bet

156-dars

a : b ifodaning qiymatini topish

1Boshqotirma ,sonly o’yinlar,

1006-1007

182-183-bet

157-dars

Kvadrat detsimetr

1Kartochkalar, blits so’rovlar,klasterlar

1014-1015

183-184-bet

158-dars

Yuzlarni taqqoslash

1Qiziqarli topshiriqlar,boshqotirma

1021-1022

185-186-bet

159-dars

O‘tilganlarni mustahkamlash

1Jjumboqli misollar, sonly o’yinlar

1029-1030

186-187-bet

160-dars

17-nazorat ishi

1Krosvord, klaster , o’yinli topshiriq161-dars

3-sinfda o‘tilganlarni takrorlash va umumlashtirish

1Krosvord, klaster , o’yinli topshiriq

1037-1038

188-189-bet

162-dars

3-sinfda o‘tilganlarni takrorlash va umumlashtirish (davomi)

1Boshqotirma ,sonly o’yinlar,

1045-1046

189-190-bet

163-dars

3-sinfda o‘tilganlarni takrorlash va umumlashtirish (davomi)

1Kartochkalar, blits so’rovlar,klasterlar

1052-1053

190-191-bet

164-dars

3-sinfda o‘tilganlarni takrorlash va umumlashtirish (davomi)

1Qiziqarli topshiriqlar,boshqotirma

1059-1060

192-193-bet

165-dars

3-sinfda o‘tilganlarni takrorlash va umumlashtirish (davomi)

1Jjumboqli misollar, sonly o’yinlar

1066-1067

193-194-bet

166-dars

3-sinfda o‘tilganlarni takrorlash va umumlashtirish (davomi)

1Krosvord, klaster , o’yinli topshiriq

1073-1074

194-195-bet

167-dars

3-sinfda o‘tilganlarni takrorlash va umumlashtirish (davomi)

1Krosvord, klaster , o’yinli topshiriq

1080-1081

195-196-bet

168-dars

3-sinfda o‘tilganlarni takrorlash va umumlashtirish (davomi)

1Boshqotirma ,sonly o’yinlar,

1088-1089

196-197-bet

169-dars

Yillik nazorat ishi

1Kartochkalar, blits so’rovlar,klasterlar170-dars

Yillik nazorat ishi tahlili. Yillik yakun

1Qiziqarli topshiriqlar,boshqotirma
3 sinf mehnat ta’limi Mavzular

Soat

Sana

Sana

Ko’rgazma

Uyga vazifa

1

Mehnat ta ‘limi qurollari bilan tanishish, xavfsizlik qoidalari.

1Rangli qog’oz, qaychi, vatman, oq list, rasmlar

Yasab kelish

2-3

Tabiiy materiallardan applikatsiya qurish- yasash

2Krosvordlar, klasterlar

Yasab kelish

4

Qog‘ozdan xo‘rozcha yasash

1O’yinchoqlar svinerlar

Yasab kelish

5

Plastilindan idishlar yasash

1Rangli qog’oz, qaychi, vatman, oq list, rasmlar

Yasab kelish

6

Harakatli o‘yinchoq yasash (ayiqcha)

1Krosvordlar, klasterlar

Yasab kelish

7

Urug‘lardan mazayka yasash - qurish

1O’yinchoqlar svinerlar

Yasab kelish

8

Tabiiy materiallar bilan ishlash. NI –1

1Rangli qog’oz, qaychi, vatman, oq list, rasmlar

Yasab kelish

9

Turli geometrik shakllardan harakatlanuvchi modellar yasash. (mashina, raketa)

1Krosvordlar, klasterlar

Yasab kelish

10

To`qish haqida umumiy tushuncha. To`qishning turli usullari. (oddiy usulini o`rganish)

1O’yinchoqlar svinerlar

Yasab kelish

11

To`qishdan foydalanib “Salfetka” to`qish

1Rangli qog’oz, qaychi, vatman, oq list, rasmlar

Yasab kelish

12

Qog‘ozdan mozayka yoki applekatsiya usulida davlat bayrog`ini yasash.


Krosvordlar, klasterlar

Yasab kelish

13

Qog‘ozdan mozayka usulida ertak qahramonini yasash.

1O’yinchoqlar svinerlar

Yasab kelish

14

Rangli qog‘ozdan o‘yinchoqlar, grlandlar archa bezaklarini yasash.

1Rangli qog’oz, qaychi, vatman, oq list, rasmlar

Yasab kelish

15

Qog‘ozdan o‘yinchoqlar, grlandlar yasash. NI-2


Krosvordlar, klasterlar

Yasab kelish

16

“Qish” applekatsiyasini rangli qog‘ozlardan yasash

1O’yinchoqlar svinerlar

Yasab kelish

17

Zanjir chokidan foydalanib, kashta tikish

1Rangli qog’oz, qaychi, vatman, oq list, rasmlar

Yasab kelish

18

Kartondan guldon tikish

1Krosvordlar, klasterlar

Yasab kelish

19

Chovgum ushlagich tikish

1O’yinchoqlar svinerlar

Yasab kelish

20-21

Yumshoq o‘yinchoq tikish haqida umumiy tushuncha. Yumshoq o‘yinchoq tikish. Tadbirkorlar kimlar? Tadbirkorlar nima bilan shug‘ullanadilar? (o`quvchilar xohishiga asosan)

2Rangli qog’oz, qaychi, vatman, oq list, rasmlar

Yasab kelish

22

Rangli qog‘oz va kartondan foydalanib ramka tayyorlash

1Krosvordlar, klasterlar

Yasab kelish

23

8-mart bayram tabriknomasini yasash. Savob ishni har kim har kuni qilishi kerak. NI-3

1O’yinchoqlar svinerlar

Yasab kelish

24

Qog‘ozni buklash usulida gullar yasash (lola)

1Rangli qog’oz, qaychi, vatman, oq list, rasmlar

Yasab kelish

25

Applekatsiya “Bahor”

1Krosvordlar, klasterlar

Yasab kelish

26

Navro‘z bayramiga tabriknoma yasash

1O’yinchoqlar svinerlar

Yasab kelish

27

Pape-mashe usulidan foydalanib idishlar yasash

1Rangli qog’oz, qaychi, vatman, oq list, rasmlar

Yasab kelish

28

Pape-mashe usulidan foydalanib idishlar yasash

1Krosvordlar, klasterlar

Yasab kelish

29

Hajmdor gul ko‘rinishini yasash (nilufargul)

1O’yinchoqlar svinerlar

Yasab kelish

30

Hajmdor gul ko‘rinishini yasash NI-4

1Rangli qog’oz, qaychi, vatman, oq list, rasmlar

Yasab kelish

31

Xotira va qadrlash kuniga tabriknoma yasash

1Krosvordlar, klasterlar

Yasab kelish

32-33

“Qush inida qush bolasi” mavzusida kompozitsiya qurish-yasash

2O’yinchoqlar svinerlar

Yasab kelish

34

“Yoz” applekatsiyasini yasash

1Rangli qog’oz, qaychi, vatman, oq list, rasmlar

Yasab kelish


II chorak. (7soat)

Takrorlash. (1soat)

II bo’lim. Inson go’zalligi axloq – odob bilan ……Mavzu

Soat

O’tish vaqti

Ko’rgazma

Uyga vazifa

1.

Keksalarni ardoqlaylikKrosvord , klaster , topshiriqlar , rasmlar , o’yinlar

28-bet

2.

Bol huquqlari. “Bola huquqlarining kafolatlari to’g’risida” gi Qonun haqidaKrosvord , klaster , topshiriqlar , rasmlar , o’yinlar

30-bet

3.

Hadis haqida tushuncha. Muqaddas kitoblarda bolalar odobi haqida.Krosvord , klaster , topshiriqlar , rasmlar , o’yinlar

32-bet

4.

Donolar odob-axloq , do’stlik haqidaKrosvord , klaster , topshiriqlar , rasmlar , o’yinlar

35-bet

5.

Sahiylik va bahillik haqida o’gitlar. Sovg’a berish va sovg’a olish odobiKrosvord , klaster , topshiriqlar , rasmlar , o’yinlar

38-bet

6.

TakrorlashKrosvord , klaster , topshiriqlar , rasmlar , o’yinlar

41-bet

7.

Nazorat darsiTest kitobchasi

Takrorlash

III chorak (10 soat)

Takrorlash (1soat)

III bo’lim. Mehnatdan kelsa boylik , turmush bo’lar chiroyli…………..

1.

Mehnat inson hayotini bezaydiKrosvord , klaster , topshiriqlar , rasmlar , o’yinlar

43-bet

2.

Kasblar olamiKrosvord , klaster , topshiriqlar , rasmlar , o’yinlar

46-bet

Orastalik inson ko’rki……………

3.

Tozalik – sog’liq garoviKrosvord , klaster , topshiriqlar , rasmlar , o’yinlar

51-bet

4.

Ozodalik va saranjomlikKrosvord , klaster , topshiriqlar , rasmlar , o’yinlar

54-bet

5.

Tejamkorlik. Bobolarimiz tejamkorligi haqidaKrosvord , klaster , topshiriqlar , rasmlar , o’yinlar

56-bet

6.

Nonning ushog’i ham – nonKrosvord , klaster , topshiriqlar , rasmlar , o’yinlar

58-bet

7.

Suv – hayot manbaiKrosvord , klaster , topshiriqlar , rasmlar , o’yinlar

61-bet

8.

TakrorlashKrosvord , klaster , topshiriqlar , rasmlar , o’yinlar

64-bet

9.

Nazorat darsiTest kitobchasi

Takrorlash

IV chorak (9soat)

Takrorlash (1soat)

IVbo’lim. Tabiat – go’zallik ramzi………….

1.

Biz yashayotgan olamKrosvord , klaster , topshiriqlar , rasmlar , o’yinlar

66-bet

2.

Men tabiatni qanday asrashim mumkin?Krosvord , klaster , topshiriqlar , rasmlar , o’yinlar

68-bet

3.

Hayvonlarga munosabat. O’zbekistondagi qo’riqxonalarKrosvord , klaster , topshiriqlar , rasmlar , o’yinlar

71-bet

4.

Tabiat qo’yniga sayohatKrosvord , klaster , topshiriqlar , rasmlar , o’yinlar

74-bet

5.

Takrorlash. Nazorat darsiTest kitobchasi

77-bet

V bo’lim. Rivoyatlar tariximizdan so’zlaydi.

Xalq o’yinlari…………

6.

Navro’z haqida rivoyatKrosvord , klaster , topshiriqlar , rasmlar , o’yinlar

79-bet

7.

Sumalak haqida rivoyatKrosvord , klaster , topshiriqlar , rasmlar , o’yinlar

81-bet

O’yin odobi. Harakatli o’yinlar – sog’liq garovi.

8.

Tez fikrlash , chaqqonlik musobaqalari.Krosvord , klaster , topshiriqlar , rasmlar , o’yinlar

85-bet

Umumlashtiruvchi dars………………………………

Odobnoma I chorakMavzular

Dars soati

Uyga vazifa

1.

Vatan muqaddas O’zbekiston Respublikasi – mustaqil davlat.

1

3-7- bet

2.

Konstitutsiyamizda bolalar huquqi.

1

9-12- bet

3.

Men O’zbekiston Respublikasi fuqarosiman.

1

13-15- bet

4.

Vatan muqaddas. Vataning-onang.

1

16-18- bet

5.

Vatanni sevish nima?

1

19-21- bet

6.

Vatanimizdagi tarixiy obidalar.

1

22-25- bet

7.

Nazorat darsi.

1+1

takrorlash

8.

Takrorlash.

1

26-27-bet


Download 106.46 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat