10-sinf O'zbekiston tarixidan mavzulashtirilgan testlar 1-7 &Download 22.53 Kb.
Sana14.01.2020
Hajmi22.53 Kb.
10-sinf O'zbekiston tarixidan mavzulashtirilgan testlar 1-7 &

 1. Petrogradda … muvaqqat komitet tuzildi.

 1. Davlat dumasining B) Kadedlarning S) Eserlarning D) Bolsheviklarning

 1. Kuropatkin qaysi okrug qo’mondoni.

 1. Turkiston B) Yettisuv S) Sirdaryo D) Zarafshon

 1. To’qqiz kishidan iborat komitet qayerda faoliyat ko’rsatdi?

 1. Toshkent B) Samarqand S) Turkiston D) Qo’qon

 1. “Sho’roi islom” gazetasi qayerda chiqdi?

 1. Toshkent B) Samarqand S) Turkiston D) Qo’qon

 1. Karavichenko kimlar tomonidan Turkiston komissari qilib tayinlangan.

 1. Muvaqqat hukumat B) Kaded S) Eser D) Bolshevik

 1. Tuskiston XKS raisi Feodor Kalesov qachon bu lavozimga o’tirgan.

 1. 1917-y 15-22 noyabr B) 1917-y 12-15 noyabr S) 1917-y 27-29 oktyabr D) 1917-y 26-28 noyabr

 1. 1917-y XKS xarbit komissari qilib …… tayinlandi.

 1. Kurapatkin B) Perfilev S) Karavichenko D) Turor Riskulov

 1. Turkiston muxtoriyati ichki ishlar vaziri o’rinbosari?

 1. Obidjon Maxmudov B) Muxammadjon Tinishboyev S) Islom Sulton Sho Axmedov D) Abduraxmon O’razayev

 1. Turkiston Muxtoriyati a’zolari (sakkiz kishi) imzolagan murajaatnoma qachon e’lon qilindi.

 1. 1917-y 27 noyabr B) 1917-y 28 noyabr S) 1917-y 1-dekabr D) 1917-y 26 noyabr

 1. Kim Kavkazdan Orenburg orqali g’alla keltirdi?

 1. Fazulla Xo’jayev B) O. Maxmudov S) Ubaydulla Xo’jayev D) Mustafo Cho’qayev

 1. Nashr ishlarini yaxshilash uchun …… bosmaxonasi hukumat ixtiyoriga o’tdi?

 1. Fazulla Xo’jayev B) O. Maxmudov S) Ubaydulla Xo’jayev D) Mustafo Cho’qayev

 1. Qayerda bo’lib o’tgan Sovetlar syezdi Turkiston muxtoriyatiga qo’shilishga qaror qildi va millat majlisiga besh vakil sayladi?

 1. Toshkent B) Samarqand S) Turkiston D) Qo’qon

 1. 1917-y dekabrda ….. raxbarligida 60 ming kishilik miting o’tkazildi?

 1. Pervilef B) Ivan Tabolin S) Munavvar Qori D) Fitrat

 1. Sovetlarning qaysi syezdi Tuskiston muxtoriyatini tugatishga qaror qildi?

 1. II syezd B) III syezd S) IV syezd D) V syezd

 1. 1918-y 22 fevralda Qo’qonda ……… da Bolsheviklar bilan “Tinchlik shartnomasi” imzolandi?

 1. Muvaqqat hukumat binosida B) Bachqir qishlog’ida S) Rus Osiyo bankida D) Pomirning Ergash tom ovulida.

 1. Kim O’rta Osiyoning favfqulodda komissari?

 1. Pervilef B) Ivan Tabolin S) Feodor Kolesov D) Pyotr Kabozev

 1. Qaysi syezd “Rossiya Sovet Federatsiyasining Turkiston Sovet Respublikasi xaqida Nizom”ni qabul qildi?

 1. II syezd B) III syezd S) IV syezd D) V syezd

 1. Qachon RKP tarkibida TKP (Turkiston Kommunistik Partiyasi) rasmiylashtirildi?

 1. 1918-y 30 aprel B) 1918-y 17-25 iyun S) 1918-y mart D) 1918-y 20 noyabr

 1. Tuskiston bolsheviklarining Toshkentdagi o’lka syezdida …….. raisligida yetti kishilik markaziy komitet saylandi?

 1. Pervilef B) Ivan Tabolin S) Feodor Kolesov D) Pyotr Kabozev

 1. TKP MK tarkibiga maxalliy kommunistlardan …… kiritildi?

 1. T. Riskulov B) N. Xo’jayev S) A. Muxiddinov D) Yu. Aliyev

 1. Kim bosmachilikka qarshi kurash o’ziga xos dushman bilan kurash demakdir degan?

 1. Perfilev B) Veryovkin Ro’xalskiy S) Feodr Kolesov D) M. Frunze

 1. Qaysi sanada Madaminbek boshchiligida Farg’ona muvaqqat Muxtoriyati tuzildi?

 1. 1912-y 12 oktyabr B) 1920-y 6 mart S) 1920-y 3 may D) 1920-y 12 yanvar

 1. Shermuxammadbek boshchiligida Turkiston-Turk Mustaqil Islom Jumxuriyati ………. tashkil topdi?

 1. 1912-y 12 oktyabr B) 1920-y 6 mart S) 1920-y 3 may D) 1920-y 12 yanvar

 1. ……….da Farg’onada favfqulodda xolat e’lon qilindi?

 1. 1921-y 13 sentyabr B) 1920-y 6 mart S) 1920-y 3 may D) 1921-y 12 oktyabr

 1. Madaminbek Skobelovda kim bilan yarash bitimi imzoladi?

 1. Perfilev B) Veryovkin Ro’xalskiy S) Feodr Kolesov D) M. Frunze

 1. Shermuhammadbek Afg’onistonga o’tgach Farg’onadagi qo’shinga ….. lar qildi?

 1. Baxrombek va Ochilbek B) Baxrombek va Xamroqulbek S) Islom Polvon va Yormat Maxsum D) Baxrombek va Shaxriyor

 1. Kim Samarqandning Past qishloqda tug’ilgan?

 1. Baxrombek B) Ochilbek S) Xamroqulbek D) Shaxriyor

 1. Kim “Turkiston milliy birligi” tashliloti ko’rdatmalari asosida faoliyat ko’rsatgan?

 1. Baxrombek B) Ochilbek S) Xamroqulbek D) Shaxriyor

 1. Kim e’tirof etishicha muvaqqat hukumat Buxoro mustaqilligini tan olgan?

 1. Fitrat B) F. Xo’jayev S) Said Olimxon D) S. Ayniy

 1. Mosini toping?

 1. Abdulvoxid Burxonov-Munzin 2. Sadriddin Ayniy. 3. Abdurauf Fitrat. 4. Fayzulla Xo’jayev. 5. Said Olimxon.

 1. 1878-1954 b) 1896-1938 s) 1881-1944 d) 1875-1934 e) 1886-1938

 1. 1a 2b 3s 4d 5e B) 1a 2b 3d 4s 5e S) 1d 2a 3e 4b 5s D) 1s 2e 3a 4d 5b

 1. Qayerda bo’lgan Sovetlarning II syezdi amirlik tuzimini ag’darish va hokimiyatni F. Xo’jayev boshchiligidagi yosh Buxoroliklarga berishga qaror qildi?

 1. Toshkent B) Fatx Obod S) Qiziltepa D) Kogon

 1. F.Xo’jayev raisligida …… kishilik inqilobiy qo’mita (revkom) tuzildi?

 1. 7 B) 15 S) 8 D) 12

 1. Kolesov 5-mart kuni qayerga chekindi?

 1. Toshkent B) Samarqand S) Turkiston D) Qo’qon

 1. Qiziltepa bitimini …… Mirza Salimbek imzoladi.

 1. Bosh kotib B) Qushbegi S) Bosh zakotchi D) Bosh mirob

 1. 1920-y 6-8 oktyabrda Abdulqodir Muxiddinov …….. lavozimini egalladi?

 1. BXSR nozirlar sho’rosi raisi B) BXSR kotibi S) Markaziy inqilobiy qo’miya raisi D) BXSR BKP raisi

 1. Mosini toping?

 1. Fayzulla Xo’jayev 2. Usmon Xo’ja. 3. Najib Xusainov. 4. M. Burxonov. 5. Shihobuddinov. 6. M.Mansurov.

7. Qori Yo’ldosh P’olatov. 8. M. Saidjonov. 9. Yu. Ibroximov

a) Maorif b) Ichki ishlar s) Moliya d) adliya e) Xarbiy ishlar f) savdo sanoat g) tashqi ishlar h) favfqulodda rais

i) davlat nazorati

A) 1a 2b 3s 4d 5e 6f 7g 8h 9i B) 1i 2b 3s 4d 5f 6e 7g 8h 9aS) 1a 2b 3d 4s 5e 6g 7f 8h 9i D) 1g 2s 3i 4d 5e 6f 7a 8b 9h

 1. BXSR konstitutsiyasi qabul qilindi?

A)1921-y 16-18-sentabr B)1921-y 18-23-sentabr S)1921-y 12-oktabr D)1921-y 6-8-oktabr

 1. Butunbuxoro MIK rais ? A) Fayzulla Xo’jayev B) Abdulqodir Muxiddinov S) . Usmon Xo’ja D)Yu. Ibroximov

 2. Kim 1922-y Berlinga Iqtisodiy shartnoma tuzishga bordi?

 1. Fayzulla Xo’jayev B) Abdulqodir Muxiddinov S) . Usmon Xo’ja D)Yu. Ibroximov

 1. BXSR qachon BSSRga o’zgartirildi?

A) 1924-y 12-16 sentabr B)1924-y 18-20-sentabr S)1924-y 2-6-fevral D)1924-y 18-oktabr

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa