10-sinf jahon tarixi 2017-yil darslik asosida mavzulashgan test savollariDownload 458 Kb.
bet6/8
Sana13.03.2020
Hajmi458 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

23-mavzu (26 ta)

1. II jahon urushining Yaponiya uchun oqibatlari to’g’ri berilgan qatorni belgilang?

1. Yaponiya mag‘lubiyatga uchradi. 2. Urushda 6,5 mln. yaponlar halok bo‘ldi; 3. Yaponiya o‘zining barcha mustamlakalaridan ayrildi 4. Mamlakat AQSH tomonidan okkupatsiya qilindi 5. Mayda bo’laklarga bo’linib ketdi

A) 1,2,3,5 @B) 1,2,3,4 C) 1,3,5 D) 1,2,3,4,5

2. Yaponiyadagi AQSH okkupatsion qo‘shinlari shtabiga kim rahbar edi?

A) Jonni Verdi B) Jon Uayt @C) Duglas Makartur D) lord Dafferin

3. Yaponiya hukumati AQSH okkupatsion qo‘shinlari shtabi tomonidan qachongacha nazorat qilindi?

A) 1953-yil B) 1958-yil @C)1952-yil D)1955-yil

4. Qachon Yaponiyada kasaba uyushmalari to‘g‘risida qonun qabul qilindi?

@A) 1946-yil B) 1948-yil C)1952-yil D)1950-yil

5. Yaponiyada kasaba uyushmalari to‘g‘risida qonun nima maqsadda qabul qilindi?

A) ijtimoiy qatlamni himoya qilish @B) mehnat munosabatlarini demokratlashtirish

C) ishchilardagi milliy ruhni oshirish D) harbiylarni xalq xo’jaligiga o’tkazish

6. Qachon Yaponiyada kadrlar tayyorlashning amerikacha standartlari joriy qilindi?

A) 1946-yil B) 1948-yil C)1952-yil @D)1950-yil

7. Yaponiya iqtisodiy tomondan qachon to’liq tiklandi?

A) 1960-1970-yillar @ B) 1950-1960-yillar C) 1980-1990-yillar D) 1970-1990-yillar

8. «Yapon iqtisodiymo‘jizasi» qaysi davrlarni o’z ichiga oladi?

@A) 1956-1970-yillar B) 1956-1960-yillar C) 1957-1970-yillar D) 1970-1977-yillar

9. «Yapon iqtisodiymo‘jizasi» davrida qaysi sohalarda ishlab chiqarish ayniqsa yuksaldi?

A) avtomobilsozlik va mashinasozlikda @B) og’ir sanoat va kimyo ishlab chiqarishda C) tog’-kon sanoatida D) yengil sanoatda

10. Qachon Yaponiya yalpi ichki mahsulotning hajmi bo‘yicha dunyoda AQSHdan keyin ikkinchi o‘ringa chiqib oldi?

A) 1950-yillar oxiri @B) 1960-yillar oxiri C)1980-yillar boshi D)1970-yillar

11. «EKSPO–70»ko‘rgazmasida qaysi shaharda bo’lib o’tdi?

@A) Tokio B) Pekin C) Bankok D) London

12. Yaponiyani o‘z iqtisodiy tizimini keskin o‘zgartirishga majbur qilgan sababni ko’rsating?

A) II jahon urush B) iqtisodiy inqiroz @ C) 1970-yillardagi neft inqirozi D) yuqori qatlamning qatiy talabi

13. 1980-yillardan Yaponiyada nechta texnopolislar tashkil qilindi?

A) 29 ta @ B) 26 ta C) 27 ta D) 23 ta

14. Qaysi davrdan Janubiy Koreyada og‘ir sanoat, avvalo, metallurgiya, mashinasozlik, kimyo sanoati rivojlantirildi?

@A) 1970-yillar B) 1960-yillar C)1980-yillar D)1990-yillar

15. Qachonga kelib Janubiy Koreya iqtisodiy rivojlangan industrial davlat sifatida shakllandi va postindustrial taraqqiyot elementlariga ega bo‘ldi?

A) 1970-yillar B) 1960-yillar C)1980-yillar @D)1990-yillar

16. Osiyodagi qaysi davlatlar Yaponiya modeli asosida kapitalistik taraqqiyot yo‘lidan rivojlanayotgan va bunda yuqori natijalarga erishayotgan ikkinchi to‘lqin davlatlari hisoblanadi?

A) Tayland, Nepal, Indoneziya, Filippin @B) Tayland, Malayziya, Indoneziya, Filippin

C) Tayland, Malayziya,Vetnam, Filippin D) Vetnam, Malayziya, Indoneziya, Filippin

17. Yuqori tashkilotning unga bo‘ysunuvchi tashkilotlarga beradigan ko‘rsatmasi, bajarilishi lozim bo‘lgan hujjat?
A) Texnopolis B) Investitsiya @C) Direktiva D) Militarizm

18. Jamiyatda harbiylar qatlami va harbiy ruhning ustuvorligiga, harbiy kuchga tayanuvchi siyosiy tizim?

A) Texnopolis B) Investitsiya C) Direktiva @D) Militarizm
19. Texnopolis bu ?

@A) texnologik yangiliklarni samarali qo‘llash maqsadida tashkil qilingan erkin iqtisodiy hudud.

B) Jamiyatda harbiylar qatlami va harbiy ruhning ustuvorligiga, harbiy kuchga tayanuvchi siyosiy tizim

C) Yuqori tashkilotning unga bo‘ysunuvchi tashkilotlarga beradigan ko‘rsatmasi, bajarilishi lozim bo‘lgan hujjat

D) iqtisodiyotning biron-bir sohasiga uzoq muddatli kapital kiritish.
20. Biron turdagi ishlab chiqarishni tashkil qilish uchun zarur bo‘lgan texnik, tijorat va boshqa bilimlar majmuyi?

A) Militarizm B) Dizayn @C) Nou-xau D) Direktiva

21.Hujjatlar almashinuvi, ishchilarni o‘qitish, mutaxassislar ishtiroki ko‘zda tutilgan xalqaro kelishuv va shartnomalarda qo‘llaniladigan atama?

A) Militarizm B) Dizayn @C) Nou-xau D) Direktiva


1.1989-yilning bahorida Pekinda ko`tarilgan norozilik harakatini kimlar tashkil etgan? A)talabalar* B)dehqonlar C)ishchilar D)davlat xizmatchilari

2. Xitoy kommunistik partiyasi qo`shinlari qanday nom bilan atalgan? A)Milliy ozodlik armiya B)Vatanparvarlar armiya C)Xalq-ozodlik armiyasi* D)Milliy armiya

3.Xitoy Kommunistik partiyasi tomonidan qachon mamlakatda “sotsializm qurish” rejasi qabul qilindi? A)1947-yil B)1952-yil* C)1949-yil D)1945-yil

4.Xitoy kommunistik partiyasi tomonidan ilgari surilgan “sotsializm qurish” rejasiga mos keluvchi javoblarni belgilang. 1)mamlakatni industrlashtirish; 2)SSSR bilan aloqalarni rivojlantirish; 3)mamlakatda xususiy mulkchilikka barham berish; 4)ishlab chiqarish munosabatlarini qayta qurish; 5)mamlakat iqtisodiyotini davlatga bo`ysundirish; 6)siyosiy demokratiyani rivojlantirish; 7)bozor munosabatlariga asoslangan jamiyat qurish: A)1,3,5 B)1,4,6* C)2,3,5 D)1,6,7

5. Xitoyda amalga oshirilishi kerak bo`lgan “sotsializm qurish” rejasi qancha vaqt ichida bajarilishi kerak edi? A)10 yil B)15 yil* C)12 yil D)20 yil

6. Nima sababdan tashqi siyosatda Xitoy ko`p yillar davomida ikkinchi darajali davlat maqomiga ega bo`lib qoldi? A)Tashqi siyosatda SSSRning ta`siriga tushib qolgani uchun B)Iqtisodiy jihatdan hali hamon qoloqligi uchun C)AQSh bilan munosabatlarining yaxshi emasligi D)Xalqaro munosabatlarda Tayvandagi Chan Kayshi hukumati tan olingani uchun*

7. Quyidagilardan xato javobni belgilang? A)II Jahon urushi yillarida Xitoyda rasmiy hokimyat Chan Kayshi boshchiligidagi Gomindan qo`lida edi B)”Sovuq urush”ning boshlanib ketishi va AQSh va SSSR o`rtasidagi qarama-qarshilik Xitoydagi fuqorolar urushining boshlanishi sabab bo`ldi C)Gomindan hokimyatining yengilishining asosiy sababi AQSh qo`llab-quvvatlashidan mahrum bo`lganligi edi* D)Paragmatiklar hokimyat tepasiga kelishgan bo`lsa-da, siyosiy rivojlanishda kommunizm saqlanib qoldi

8. BMT Xavfsizlik Kengashining dooimiy a’zolari soni nechta? A)3 B)6 C)5* D)4

9. Qaysi davlatlar vositachiligida XKP va Gomindan o`rtasida muzokaralar o`tkazilib, dushmanlik harakatlari to`xtatildi? A)AQSh va SSSR* B)AQSh va Yaponiya C)AQSh va Buyuk Britaniya D)SSSR va Buyuk Britaniya

10. II Jahon urushidan keyin XKP va Gomindan o`rtasida dushmahlik harakatlarini to`xtatish to`g`risidagi kelishuv qachon imzolandi? A)1945-yil B)1949-yil C)1947-yil D)1952-yil

11. Bir yilda sodir bo`lgan voqealarni belgilang? A)II jahon urushidan keyin XKP va Gomindan o`rtasida kelishuv imzolandi; II Jahon urushi jinoyatchilarini jazolagan sud jarayonlari nihoyasiga yetdi B)hech kim kutmagan holda XKP va Gomindan o`rtasida fuqarolar urushi boshlanib ketdi; Yaponiyada kasaba uyushmalari to`g`risida qonun qabul qilindi* C)Gomindan armiyasi XKP ning markazini egallashga muvaffaq bo`ldi; Italiyada yangi konstitutsiya qabul qilindi D)Xitoydagi fuqarolar urushi XKP ning g`alabasi bilan yakunlandi; Marshall rejasi qabul qilindi

12. AQSh madadiga tayangan Gomindan armiyasi qachon Xtoy kommunistlarining poytaxtini egallashga muvaffaq bo`ldi? A)1946-yil B)1947-yil* C)1948-yil D)1949-yil

13. Komumunistlar butun Xitoyda hokimyatni kiritmasdan oldin qayerni o`zlariga poytaxt qilib belgilashgan edi? A)Yanszi B)Nankin C)Szyan D)Yanan*

14. 1947-yil iyul oyiga kelib Xitoy kommunistlari mamlakatning qaysi qismlarini o`z qo`llariga kiritdilar? A)Markaziy va Sharqiy Xitoy B)G`arbiy va Shimoliy Xitoy C)Markaziy va Shimoliy Xitoy* D)G`arbiy va Janubiy Xitoy

15. Quyidagi voqealarni xronologik jihatdan moslashtiring? 1)“Madaniy inqilob” amalga oshirildi; 2)“Katta sakrash” amalga oshirildi; 3)XKP hukumati “Sotsializm qurish” rejasini qabul qildi; 4)Qishloq xo`jaligini keng miqyosida qayta qurish boshlandi A)1,2,3,4 B)3,1,2.4* C)3,2,1,4 D)1,3,4,2

16. Xitoy Xalq Respublikasi asoschisini belgilang? A)Xua Go-Fen B)Chan Kayshi C)Den Syaopin D)Mao Szedun*

17. Kommunistlar hukumati tomonidan qachon Pekinda Milliy siyosiy maslahatlar kengashi ochildi? A)1946-yil B)1947-yil C)1948-yil D)1949-yil*

18.Xitoy hukumati tomonidan qabul qilingan “Madaniy inqilob”, “Katta sakrash” dasturlari….? A)Xitoyda kommunistlar hokimyatini mustahkamladi B)Xitoyning iqtisodiy ahvolini yanada og`irlashtirib yubordi* C)Xalqning savodxonligini oshirib, iqtisodiy jihatdan rivojlanishiga olib keldi D)G`arb mamlakatlar bilan aloqalarining normallashuviga olib keldi

19. Xitoyda hokimyat tepasiga kelgan pragmatiklar guruhiga kim rahbarlik qilgan? A)Xua Go-Fen B)Chan Kayshi C)Den Syaopin* D)Mao Szedun

20. Nisbatan avvalroq bo`lgan voqeani belgilang? A)Xitoyda islohotlarning yangi strategiyasi qabul qilindi* B)Xitoy yadro quroliga ega davlatga aylandi C)SSSR bilan aloqalar yaxshilana boshladi D)Xalqning noroziligi oshib, mamlakatda g`alayonlar boshlandi

21. Qachon Xitoyda qishloq xo`jaligida keng miqyosda qayta qurish boshlandi? A)1970-yillaridan boshlab B)1981-yil * C)1952-yil D)1949-yil

22. XX asrning 80-yillarida AQSh tomonidan Xitoy hukumatiga qarshi kiritilgan sanksiyalar o`z samarasini bermadi? A)SSSR ning moliyaviy va harbiy jihatdan yordami B)Xitoy xalqining fidokorona mehnati tufayli C)Bu paytga kelib Xitoy qudratli davlatga aylanganligi uchun* D)G`arb mamlakatlarining iqtisodiy yordami

23. 1989-yilda qayerdagi namoyishchilarning tarqatib yuborish, natijasida bir necha odamlar qurbon bo`lishiga olib keldi? A)Nankin B)Xarbin C)Shanxay D) Tyananmin maydonidagi*

24. Kmmunistlar Xitoyni to`liq egallagach, Chan Kayshi boshchiligidagi Gomindan partiyasi qayerda qo`nim topdi? A)Birma B)Tailand C)Tayvan* D)AQSh

25. Qachondan boshlab Xitoy g`arb mamlakatlari bilan yaxshi munosabatlarini yo`lga qo`ya boshladi? A)1950-yillardan B)1960-yillardan C)1970-yillardan* D)1980-yillardan

26. XX asrning 80-yillaridan boshlab Xitoyning qaysi davlat bilan aloqalari yaxshilana boshlandi? A)Yaponiya B)Hindiston C)AQSh D)SSSR*25-mavzu (44 ta)

1. Hindistonda sodir bo’lgan qaysi holat Buyuk Britaniyani bu yerni tezroq tark etishga majbur etdi?

A) “Hindiston milliy kongressi” yetakchiligida boshlanib ketgan milliy-ozodlik harakati o’zining yuqori cho’qqisiga chiqqanligi

B) AQSH va SSSRning o’z siyosiy maqsadlari yo’lida dunyoda mustamlakachi imperiyalar saqlanib qolishiga jiddiy qarshi chiqqanligi

С) Ikkinchi jahon urushidan keyin Buyuk Britaniyaning zaiflashganligi va Hindistonni idora etishga yetarli e’tibor bermaganligi

D) *Hind va musulmon diniy jamoalari o’rtasidagi kelishmovchiliklar va oziq-ovqat inqirozi natijasida ocharchilik holatini vujudga kelganligi


2. Buyuk Britaniya qanday asos bo’yicha Hindistonni ikki qismga bo’lib yubordi?

A)*Aholining hind va musulmon diniy jamoalariga mansubligi asosida

B) Mamlakatda islohotlarni amalga oshirishda murakkabliklarni hisobga olgan holda

С) Parlamentning Hindiston haqidagi yangi deklaratsiyasi bo’yicha milliy mansublik asosida

D) Hindistonni bo’lishda sobiq SSSR va AQSHnin aralashi va ta’siri asosida
3. 1946 yil 9-dekabrda ochilgan Ta’sis majlisida......

A) Hindiston va Pokiston tashkil topganligi e’lon qilindi

B) *Hindistonni ikki davlatga bo’lish rejasi ishlab chiqildi

С) Bombey harbiy dengiz matroslari talablari ko’rib chiqildi

D) Hindistonda kuchayib ketgan milliy-ozodlik harakatini bartaraf etish
4. Maxatma Gandi kimlar tomonidan o’ldirildi?

A) Hindistonda boshlangan ommaviy g’alayonlar vaqtida musulmon ayirmachilari vakili tomonidan

B) Britaniya ma’murlari ishlab chiqqan reja asosida musulmon libosidagi ingliz askari tomonidan

С) *Maxatma Gandi qarashlariga qarshi bo’lgan hind mutaasibi tomonidan

D) Ommaviy qo’zg’alonlar vaqtida o’ldirilgan, qotil ma’lum emas
5. Eron shohi Nodirshoh o’ldirilgan yildan 200 yil o’tib jahon tarixida qanday muhim voqea ro’y berdi?

A)* Hindiston va Pokiston tashkil topganligi e’lon qilindi

B) Hindistonning yangi konstitutsiyasi ishlab chiqildi

С) Hindiston va Pokiston o’rtasida urush boshlandi

D) Moxandas Karamchand Gandi o’ldirildi
6. Hindiston va Pokiston davlatlari tashkil topgan vaqtda ularni birinchi rahbarlari kimlar edi?

A) Hindistonda Maxatma Gandi, Pokistonda Ayubxon

B) *Hindistonda J.Neru, Pokistonda Liikat Alixon

С) Hindistonda J,Neru, Pokistonda Ayubxon

D) Hindistonda M.Gandi, Pokistonda Liikat Alixon
7. Quyidagi voqealar va ularning sanalari to’g’ri ko’rsatilgan qatorlarni aniqlang?

1. Toshkent deklaratsiyasi qabul qilindi

2. Hindiston va Pokiston o’rtasida urush boshlandi

3. Hindiston yangn konstitutsiyasi qabul qilindi

4. Pokistonda harbiy to’ntarish yuz berdi

5. Hindiston va Pokiston davlatlari tashkil topdi

a) 1947 yil b) 1949 yil s) 1965 yil d) 1966 yil ye) 1977 yil

A) 1-s, 2-d, 3-b, 4-a, 5-e B) 1-b, 2-a, 3-e, 4-d, 5-s

С) *1-d, 2-s, 3-b, 4-e, 5-a D) 1-a, 2-b, 3-e, 4-s, 5-d
8. Hindiston va Pokistonni bo’linish paytidagi mojorolarda odamlarning ommaviy o’ldirilishi......

A)* Hindiston va Pokiston o’rtasida o’zaro dushmanelik hissini shakllantirdi

B) Buyuk Britaniya ma’murlarini rejasi asosida amalga oshirildi

С) SHovinist hind burjuaziyasini shakllantirishga xizmat qildi

D) Ikki mamlakat mustaqilligi bir necha o’n yilga ortga surdi
9. Qanday ayblov Maxatma Gandi o’ldirilishiga baxona bo’ldi?

A)* Musulmonlarni himoya qilishda ayblanishi

B) Yagona Hindistonni saqlab qolish uchun qilgan sa’yi harakatlari

С) Kashmir viloyatini Hindistonda qoldirilishga qarshi harakati

D) Musulmonlarga qarshi tashviqoti uchun
10. Hindiston tashkil etilgandan keyin o’tkazilgan eng katta islohot qaysi sohada amalga oshirildi?

A) Sanoat B) *Agrar С) Sog’liqni saqlash D) Ta’lim


11.Mustaqillik e’lon qilingandan keyin Hindistonda iqtisodiyot sohasida qanday ishlar amalga oshirildi?

A) *Iqtisodning barcha sohalarini erkin bozor siyosatiga jalb qilinib, ular asosini xususiy tadbirkorlik va xususiy investitsiyalar tashkil qildi

B) Iqtisodiyotda davlat sektori ustuvor bo’lib, xususiy mulk shakllariniga barham berildi

С) Izdan chiqqan iqtisodiyotni tiklash va AQSH ko’magida yangi korxonalar tashkil qilish

D) Iqtisodiyotda davlat va xususiy sektorlarni tenglik asosida shakllantirish
12. Agrar islohot natijasida qanday tizim bekor qilindi?

A) Ko’p asrlardan beri yerga egalik qilish va avlodlarga meros qoldirish tizimi

B) *Yerni ijaraga berib, undan foyda olishga asoslangan tizim bekor qilindi

С) Yerdan olingan foydaning 1/3 qismi davlat g’aznasiga topshirish majburiyligi tizimi

D) Ma’lum bir ekinlarga qo’yilgan davlat monopoliyasi bekor qilindi
13. Hindistonda o’tkazilgan agrar islohot natijasida,,,,

1.Mehnat unumdorligi oshib bordi

2. Mehnat unumdorligi oshmadi

3. Aholining turmush darajasi ko’tarildi

4. Yuqori hosil olish kuzatildi

5. Hosildorlik juda sekin o’sdi

6. Iqtisodiy o’zgarishlar yuz berdi

7. Oziq-ovqat muammosi uzoq vaqt saqlanib qoldi

8. Dehqonlar huquqlari tiklandi

A) 1.4.8 B)* 2.5.7 С) 3.6.8 D) 2.6.7


14.Hindistonda jadal industrlashtirish qachon boshlandi?

A)* 1950-yillarning ikkinchi yarmi- 1960 yillar

B) 1960-yillarning ikkinchi yarmi- 1970 yillar

С) 1950-yillarning ikkinchi yarmi- 1970 yillar

D) 1950-yillarning birinchi yarmi- 1960 yillar
15. Hindistonda jadal industrlashtirish natijasida,,,

A) G’arb mamlakatlari namunasi asosida xususiy korxonalar soni oshib bordi

B) Yirik burjuaziya va monopolistik unsurlar noroziligi kuchaydi

С) Mamlakatda ishlab chiqarish yuksak su’ratda oshib bordi

D) * Davlatga qarashli yirik sanoat korxonalari qurildi
16. 1960 yillarda Hindistonda sog’liqni saqlash, ta’lim, fan va madaniyatda erishilgan yutuqlar, iqtisodiyotda o’zgarishlarga qaramasdan nima uchun aholining yashash darajasi, turmush madaniyati pastligicha qolaverdi?

A) Mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning asosiy qismi tashqi bozorga yo’naltirilgan edi

B) *Iqtisodiyotdagi o’sish natijalari aholining o’sish sur’atlari oldida juda past edi

С) Mamlakat aholisining savodxonlik darajasi past bo’lib, kadrlar asosini horijlik mutaxasislar tashkil qilar edi

D) Mamlakatda Pokiston bilan boshlangan urush holati, tashqi qarzlarning o’sib borishi
17. XX asrda mustaqillikka erishgan Osiyo va Afrika mamlakatlari ichida qaysi davlat muqim parlament demokratiyasini shakllantira olgan yagona davlat bo’ldi?

A) Pokiston B) *Hindiston С) Misr D) Eron


18. Hindiston konstitutsiyasiga binoan qanday asosiy printsiplar e’lon qilindi?

1.Dinlar erkinligi

2. Demokratik erkinliklar

3. Jamiyatda ayollar ishtiroki

4. Inson huquqlari

5. Kastalar tengligi

6. Siyosiy huquqlar

7. Hokimiyatning bo’linishi

8. Iqtisodiy va ijtimoiy erkinliklar

A) 1.3.6.7 B)* 2.4.5.7 С) 1.2.7.8 D) 2.3.6.8


19. Hindiston konstitutsiyasi qachon qabul qilindi?

A) 1947 yil B) 1948 yil С)* 1949 yil D) 1950 yil


20. Hindiston va Pokiston o’rtasida urushni to’xtatish uchun muzokaralar qaysi shaharda bo’lib o’tdi?

A) Moskva B)* Toshkent С) London D) Boku


21. Hindiston va Pokitson o’rtasida urushni to’xtatish uchun muzokaralar qachon bo’lib o’tdi?

A) *1966 yil B) 1965 yil С) 1951 yil D) 1949 yil


22. Hindiston va Pokiston o’rtasida urushni to’xtatish uchun muzokaralar qanday yakunlandi?

A)* Muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanib, Toshkent deklaratsiyasi qabul qilindi

B) Urush harakatlari 10 yilga to’xtatilib, muzokaralar o’tkazish davomiyligi kelishib olindi

С) Muzokara shartlari har ikki tomonni qoniqtirdi va Moskva deklaratsiyasi qabul qilindi

D) Muvaffaqiyatsiz yakunlandi, ikki tomonlama muzokaralar davom etmadi
23. Hindiston va Pokiston o’rtasida urush haraktlari qachon boshlandi?

A) 1960 yil B) 1963 yil С)* 1965 yil D) 1966 yil


24. Hindiston iqtisodiyotidagi turg’unlik holati qachon yuz berdi?

A) 1950-1960 yillar B) 1965-1966 yillar

С)* 1966-1967 yillar D) 1960-1970 yillar
25. Hindistonda 1960 yillarda o’tkazilgan agrar islohoti natijasida,,,,,,

1. Ahvol sezilarli yaxshilanmadi

2. Qishloq xo’jaligi muvaffaqiyatli tarzda o’sib bordi

3. Ijara tizimi shakllantirildi

4. Hind dehqonlari ochlik darajasida kun kechirdi

5. Oziq-ovqat muammosi o’z yechimini topdi

6. Horijiy investitsiyalar jalb etildi

7. Mehnat unumdorligi oshib bordi

8. Bozor munosabatlari shakllantirildi

A) 2.5 B) 6.8 С) 3.7 D)* 1.4


26. 1970 yillari Indira Gandi o’tkazgan islohotlar asosan nimaga qaratilgan edi?

A) CHet el kapitalini Hindiston iqtisodiyotiga jalb etish

B) Iqtisodiyotda davlat sektorini ustuvor qilish

С)* Iqtisodiyotga davlat aralashuvini kamaytirish

D) Davlat va xususiy sektorlarni rivojlantirish
27. 1970 yillari Indira Gandi o’tkazgan islohotlar qanday natijalar berdi?

1. Iqtisodiy qiyinchiliklar ortib bordi

2. Sanoat va qishloq xo’jaligi yillik o’sishi keskin oshdi

3. Islohotlar natijasi muvaffaqiyatsiz yakunlandi

4. Mamlakat g’alla bilan o’z-o’zini ta’minlay boshladi

5. Hindistonda uysizlar va ochlar safi kengayib bordi

6. Aholi yashash darajasida ijobiy o’zgarishlar kuzatilmadi

7. CHet el investitsiyalari ko’paydi

8. Turmush madaniyati pastligicha qolaverdi

A) 1.3.6 B) 1.5.6 С) 2.5.8 D)* 2.4.7


28. Qachondan Hindiston o’zini o’zi g’alla bilan ta’minlay boshladi?

A) 1950 yillar oxirlaridan

B) 1960 yillar o’rtalaridan

С) 1970 yillar oxirlaridan

D)* 1980 yillar o’rtalaridan
29. 1990 yillar boshlaridan Hindiston iqtisodiy ahvoliga ko’ra,,,,,
1. Iqtsiodiy o’sish sur’atlari oshib bordi

2. Iqtisodiy ahvol yomonlashdi

3. Turg’unlik holati kuzatildi

4. Ishlab chiqarish hajmi kengaydi

5. Iqtisodiy o’sish deyarli to’xtadi

6. Iqtisodiy o’sish oshib bordi

7. Inflyatsiya kuchaydi

8. Ish tashlashlar mamlakatni qamrab oldi

9. Yalpi milliy mahsulot ulushi ko’paydi

10. Ishsizlik oshib bordi

A) 1.4.6.9 B) *2.5.7.10 С) 3.5.8.10 D) 1.6.8.9
30. “J,Neru kursi” qachon shakllandi?

A) *1950 yillari B) 1960 yillarning o’rtalaridan

С) 1960 yillar oxirlari D) 1970 yillar
31. “J.Neru kursi” nima?

A)*Buyuk davlatlar o’rtasidagi mojorolardan chetda turish siyosati

B) Mavjud partiyalar va harakatlar orasida “Hindiston milliy kongressi”ning ustuvorligni

ta’minlash siyosati

С) Xalqaro maydonda Hindiston obro’sini oshirish

D) Tashqi siyosatda sobiq SSSRni qo’llab-quvvatlash siyosati


32. Qo’shilmaslik siyosatining tashabbuskorini aniqlang?

A) I.Gandi B) *J.Neru С) Ziyo ul-Haq D) Benazir Bxutto


33. Qanday harakat Hindistonni butun XX asrda tashqi siyosatini belgilab berdi?

A)* Qo’shilmaslik B) Hamkorlik С) Diniy mojorolar D) Ayirmachilik


34. Qanday omil Pokiston uchun millatni jipslashtiruvchi omil bo’ldi?

A) Tenglik va ozodlik B) *Islom dini

С) Tolerantlik D) Millatparvarlik
35. Hindiston va Pokiston o’rtasida o’zaro dushmanlik hissini shakllanishiga qanday voqealar sabab bo’ldi?

A) Diniy mansublikka qarab aholini ikki qismga bo’linishi

B) * Odamlarni ommaviy o’ldirilishi

С) Hindistonda asrlar davomida yashab kelgan musulmonlarni majburiy ravishda Pokistonga ko’sirtirish

D) Kashmir masalasi
36. Hindistonning ikki qismga bo’linishi qanday muammolarni keltirib chiqardi?

1.Iqtisodiyotning xonavayron bo’lishi

2. Odamlarning ommaviy o’ldirilishi

3. Uysiz va ishsizlarning paydo bo’lishiga

4. Ochlar safini kengayishiga

5. O’z yurtini tashlab boshqa hududlarga ko’chish

6. Diniy mutaasiblar sonini oshishi

A) 1.4 B)* 2.5 С) 3.6 D) 1.6


37. Qanday omil yangi Pokiston davlatining siyosiy va iqtisodiy jihatdan rivojlanishiga halaqit berdi?

A)* Diniy va hududiy mojorolar

B) Hindistondan ommaviy aholining ko’chib kelishi

С) Mamlakatda ishsizlik soning keskin oshib ketishi

D) Hikimiyat uchun turli guruhlarning kurash olib borishi
38. Pokistonda harbiy to’ntarish qachon ro’y berdi?

A) 1966 yil B) 1970 yil С)* 1977 yil D) 1988 yil


39. Pokistonda harbiy to’ntarish natijasida hakimiyatga qaysi siyosiy arbob keldi?

A) Liikat Alixon B) *Ziyo ul-Haq С) B,Bxutto D) Ayubxon


40. 1988 yilda Pokistonda saylovlar natijasida qaysi siyosiy arbob keldi?

A) Zulfiqor Ali Bxutto B)* Benazir Bxutto

С) Biloval Zardoriy D) Navoz SHarif
41. Pokistonda Ziyo ul-Haq hokimiyatga kelgach, qanday ishlarni amalga oshirdi?

1.Parlamentni tarqatib yubordi

2. Ayollar huquqlari to’g’risida bayonot berdi

3. Premer-ministrni vazifasidan ozod qildi

4. Agrar islohot o’tkazdi

5. Erkin saylovlar tayinladi

6. Hindiston bilan muzokaralarga kirishdi

A) 2.4.6 B) 1.2.5 С) 1.3.5 D) 3.4.6


42. Benazir Bxutto nomzodi qaysi partiyadan ko’rsatilgan edi?

A) Musulmon ligasi B)* Pokiston xalq partiyasi

С) Adolat uchun harakat D) Belujiston Avomi
43. Benazir Bxutto dastlab hokimiyatga kelgach,,,,,

A) Mamlakatda erkin saylovlar tayinladi

B) *Ziyo ul-Haq davrida qamoqqa olingan barcha siyosiy arboblarga amnitstiya berdi

С) Ziyo ul-Haq tarafdorlarini qamoqqa oldi va mamlakat parlamentini tarqatib yubordi

D) Hindiston bilan yarashish bitimini amalga oshirishga kirishdi
44. 1990 yili Pokiston prezidenti bosh vazir B.Bxuttoga qanday ayblovlar qo’ydi va vazifasidan ozod qildi?

A) *Hukumatni korruptsiyada aybladi

B) Mamlakatda ishsizlikni kuchayib ketishida aybldadi

С) Mamlakatda siyosy tarqoqlikni kuchayib ketishida aybladi

D) Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi keskin choralar qo’llamaganlikda aybladi


Download 458 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar