1. Yaxudiya podsholigi qaysi davlat tomonidan bosib olingan? A misr b ossuriya c bobil d midiyaDownload 2,03 Mb.
Sana31.12.2021
Hajmi2,03 Mb.
#237880
Bog'liq
6-sinf 12- 16 mavzulardan yangi rasmli test


1. Yaxudiya podsholigi qaysi davlat tomonidan bosib olingan?

A) Misr B) Ossuriya C) Bobil D) Midiya

2. Mesopatamiya donga ayirboshlab Kavkazorti, Erondan nimalar keltirilgan?

A)kedr yog`ochi,mis,yong`oq

B)qalay,kedr,qo`rg`oshin,kulolchilik buyumlari

C)Oltin,mis,kumush,qalay noyob toshlar

D)mis,kulolchilik buyumlari,zeb-ziynat buyumlari

3.Mesopotomiyada davlatdagi hokimiyat markazi……….bo`lgan

A. podsho saroyi B.xudolar ibodatxonasi

C. xalq yig`inlari binosi D.A.B

4.Quyidagilardan xato berilgan javobni belgilang?

A) Gilgamesh Urukshaxri podshosi bo`lgan

B)mil.av 3 ming yillik boshlarida Sargon I butun shummer akkadni yagona davlatga birlashtradi

C)4-ming yillikda Mesopotamiyada Shumer manzilgohlari vujudga kelgan

D)Shumerliklar uchi o`tkirlangan tayoqchalar loy taxtachalarga yozishgan

5.Qaysi hukmdor turor-joy va mudofaa devorlarini qurishda pishgan g`isht ishlatish to`g`risida farmon beradi?

A.Salamansar B.Sardur C.Xammurapi D.Navoxodonosor II

6. Rasm da ko'rastilgan iloxaga xos hususiyat xato berilgan javobni aniqlang?

A) Sevgi iloxasi

B) Xosildorlik iloxasi

C) Urush iloxasi

D) ovchilik iloxasi

7.Qaysi davlatda hukmdorlar saroylari va ibodatxonalarda zadogonlar va badavlat odamlar oilalari farzandlari ta`lim oluvchi maktablar bo`lgan?

A. Bobilda B.Misrda C.Qadimgi Rimda D.Afinada

8.Qaysi hukmdor Iyerusalimni vayron qilib tashlashdi?

A.Sardur B.Salamansar C.Sargon D.Novoxodonosor

9.Yangi Bobil podsholigi vujudga kelganidan 4 asr avval sodir bo`lgan voqeani aniqlang?

A.Xet podsholigi kuchaydi

B.Isroil podsholigi tashkil topdi

C.Urartu Sardur I va Menua davrida yuksaladi

D.Doriylar Janubiy Yunonistonni bosib oldi

10.Mil.av 605-yilda………..

A.Bobil va Midiya birlashib Oshshur va Nineviyani zabt etdi B.Dastlab Bobil so`ng Midiya Ossuriyadan ajralib chiqdi

C.Ossurlar Urartlar armiyasini tor-mor etdi

D.Ossuriya davlati tugatildi

11. Rasimda ko'rsatilgan ko'p zinapoyali inshoat qanday nomlangan-1, bu inshoat qaysi shaxarda joylashgan-2?

A) 1- Mino, 2- Uruk

B) 1- Zikkurat, 2-Ur

C) 1-Parfenon,2- Lagash

D) 1-Zikkurat, 2-Uruk

12.ma 327-yilda….?

A)Yunon –Makedon qo`shinlari Hindistondan haydab yuboriladi

B)Maurya podsholigi yuksaladi

C)Iskandar Zulqarnayn Hindistondan Bobilga qaytadi

D)Iskandar Hindistonga bostirib kiradi

13.Bir vaqtda sodir bo`lgan voqeani aniqlang?

A) Hind daryosi vodiysida yagona davlatga birlashgan katta shaharlar vujudga keldi, Eronning g`arbiy qismida Elam davlati vujudga keldi

B) Old Osiyoda ilk davlatlar vujudga keldi ,Sargon I butun Shummer_Akkadni yagona davlatga birlashtiradi

C) Xett podsholigi vujudga eldi, Ossuriya davlati tugatiladi

D) Hindistonda ilk davlatlar vujudga keldi, Orta Osiyoda ilk temir asriga o`tish boshlandi

14. Sidxartxa Gautama qachon yangi din ,,Buddaviylik” diniga asos solgan

A) mil av VIII asrda B) Mil av VII asrda

C) mil av VI asrda D) mil av IX asrda.

15. Milodiy III asrda Xitoy imperiyasi 3 ta podsholikka parchalinib ketishining sababi?

A) aholining tez-tez qo’zg’olon ko’tarishi B) xunnlarning hujumi

C) ko’p yillar qurg’oqchilikning davom etishi D) zilzila

16. Rasmda ko'rsatilgan shaxs asos slogan davlat to'g'ri berilgan javobni toping?

A) Mouriya

B) Shummer-Akkad

C) Midiya

D) Magadxa

17. Bobilning bosqinchilar tomonidan bosib olinish

tartibi to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping.

A) forslar, kassitlar, makedonlar, parfiyaliklar

B) gutiylar, makedonlar, misrliklar, parfiyaliklar

C) kassitlar, makedonlar, geksoslar, ossuriyaliklar

D) kassitlar, forslar, makedonlar, salavkiylar

18. Misrni qo`shib olganYangi Bobil hukumdorini aniqlang.

A) Nabopalasar I B) Salmanasar I

C) Xammurapi D) Navuxodonosor II

19. Kimlar xettlar paytaxtini bosib olib butunlay vayronaga aylantirgan edilar?

A) Axeylar B) Skiflar C) dengiz xalqlari. D)oriylar

20. Qadimda savdo- sotiqni rivojlantirish maqsadida barcha shaharlar uchun yagona bo`lgan uzunlik, maydon va og`irlik o`lchov birliklarini joriy etgan Akkad podshosini toping.

A) B)

C) D)

21. Uruk shahri podshosi bo`lgan va keyinchalik ko`pgina afsonalarga kiritilgan hukumdorni aniqlang.

A) Sargon B) Naram-Suen C) Enkidu D) Gilgamesh

22. Yomon ishlari uchun odamlarni sud qilgan oily hakam hisoblangan ilohini belgilang.

A) Shamash B) Sina C) Ishtar D) Ea

23. Mesopotamiyada shumerlar manzilgohlari vujudga kela boshlagan vaqtini aniqlang.

A) mil. avv. III mingyillikda B) mil.avv. IV mingyillikda

C) mil. avv. II mingyillik oxirida D) mil.avv. III mingyillik o`rtalarida

24. Qadimgi dunyo tarixida Old osiyoda tashkil topgan qaysi davlat xozirgi Turkiya xududida (yoTurkiyaning bir qisimida) joylashgan?


1.Midiya, 2.Urartu , 3.Ossuriya , 4. Xett, 5.Finikiya

A) 1,5 B) 1,2,3 C ) 2D) 3,5

25. Hozirgi Suriya davlati hududida vujudga kelgan qadimgi podsholikni aniqlang.

A) Xett B) Bobil C) Mitanni D)Midiya

26. Rasimdagi janggovor aravadan qaysi xalq jang paytida foydalangan?

A) Xett B) Bobil C) Mitanni D)Midiya


27. Qadimda Old Osiyada eng yirik, sopol taxtachalardan iborat kutubxona tashkil qilgan hukumdorni aniqlang?

A) Xammurapi B) Navuxodonosor II

C) Sargon I D) Oshshurbanipal

28. Elam davlatining poytaxti, -bu…

A) Suza B) Persepol C) Sard D) Ekbatan

29. Chandragupta Mauriya davlatiga asos solgan paytda Hindistonning qaysi qismidagi davlatlarni birlashtirgan edi?

A) janub B) g’arb C) sharq D) shimol

30. Falastin hududida m.av.XI asrda vujudga kelgan davlatni aniqlang.

A) Tir-Sidon B) Isroil C) Yahudiya D) Mitanni

31. Quyidagilardan to’g’ri tarixiy ma’lumotni aniqlang.

A) Xammurapi qonunlari nomigagina podshoning qarori bo’lmasdan, balki hudolarning xohish irodasi sifatida talqin etilgan.

B) Bobilliklar tomonidan matematikada nolni anglatuvchi son birinchi bo'lib qo'llanilgan

C)Hindlar tomondan turli xil dori-darmonlar tayyorlash bo'yicha dastur-ul amal tuzilgan

D) Forislar yozuvda Finikiya alifbosidan foydalangan

32. … hukmronligi davrida Hindiston shimolidan O’rta yer dengiziga qadar yastangan ulkan davlat barpo etildi.

A) B)

C) D)

33. Budda diniga oid ma’lumotlardan xatosini aniqlang.

A) inson har qanday xohish-istaklardan voz kechishi zarur, negaki har qanday xohish-istak azob-uqubatga olib keladi.

B)buddaviylar yolg’on so’zlamasligi, mol-davlat to’plamasligi lozim deb hisoblaydilar.

C)buddaviylar fikricha, hamma narsa xudolar xohishiga bog’liq.

D)keyingi hayotda odamning kim bo’lib tug’ilishi uning sa’yi-harakatlari va amallariga bog’liq.

34. Qaysi yildan boshlab Yangi Bobil podsholigi Fors davlati tarkibiga kirdi?

A) mil.avv. 552-yildan B) mil.avv. 540-yildan

C) mil.avv. 539-yildan D) mil.avv. 530-yildan
35.Fors viloyati Eronning qaysi tarafida joylashgan?

A) Janubida B) shimolida C) sharqida D) G’arbida

36. Quyidagi qaysi hudud Forslar hukumdori Doro I tomonidan egallangan?

A) Midiya B) Finikiya C) Bobil D)Frakiya

37. Qaysi xalq diniy etiqodiga kora Quyosh hudosi har kuni oltin aravada osmonga ko’tarilgan?

A) Misr B) Mesopodamiya C) Hind D) Fors

38. rasmdagi shaxs tomonidan amalga oshirilgan isloxat xato berilgan javobni toping?

A) Qo'shinni qayta tashkil qiladi

B) Saltanatni Satrapliklarga bo’ladi

C) Darik deb nomlangan kumush va mis tanga zarp ettiradi

D) Persepol shaxridan boshlanadigan shox yo’lini qurdiradi

39. Qadimgi dunyo halqlari ichida qaysi birida Turli tuman dori-darmonlar tayyorlash bo’yicha dastur amal tuzilgan?

A) Misr B) Mesopodamiya C) Hind D) Fors

40. Qaysi davlatlar ittifoqi ossuriyani bosib olgan


A) Midiya va Urartu

B) Bobil Va Isroil

C) Midiya va Bobil

D) Bobil Va Finikiya

40.mil –avva lgi XI-VIII asr qaysi davlatning gullab yashnagan davri xisoblanadi?

A) Midiya B)Urartu C) Ossuriya D) Xett

41. Quyidagi qaysi davlat Kavkazortidagi, hozirgi Turkiyaning sharqiy qisimida va Armaniston hududida joylashgan edi?

A) Mitanni B)Urartu C) Ossuriya D) Xett

42. Quyidagi qaysi davlat urushlarda otliq qo’shinlardan foydalangan?

A) Mitanni B)Urartu C) Ossuriya D) Xett

43. Quyidagi qaysi voqea Finikiya alifbosi yaratilishidan oldin sodir bo’lgan?

A) Isroil potshiligi tashkil toppish

B) Midiya qudratli davlatga aylanishi

C) Ossuriya davlatining bosibolinishi D) A va C

.Teyshibani shaxri qoldiqlari qaysi davlatda joylashgan?

44 rasmda korsatilgan shaxr qaysi davlatda joylashgan edi?

A) Ossuriya B) Mitanni C) Urartu D) Finikiya

45. Elam davlari Eronning qaysi qisimida joylashgan edi?

A) Eroning janubiy g’arbida

B) Eronning shimoliy sharqida

C) Eronning markazi va janubida

D) Eronning shimoliy G’arbida

46. Elam haqida bildirilgan qaysi fikir xato?

A) poytaxti suza bo’lgan

B) mil avva 3- ming yillikda paydo bo’lgan

C) Elamda jahondagi eng qadimgi yozuvlardan biri yartilgan

D) Elam davlari Kaspiy dengizining janubiy g’arbida joylashgan

47.Hind daryosi vodisida katta shaxarlar qachon paydo bo’la boshlagan?

A) Mil avva lgi 2- ming yyda

B) Mil avv 3- ming yyda

C) Mil avvalgi 4- mng yyda

D) Mil avvalgi 1- ming yillikda

48. Hind daryosi vodiysi zavolga yuz tutgan asrda sodir bo’lgan voqeani toping

A) Bobilda Navohodonosor II hukumdorlik qiladi

B) Falastin hududida Isroil podsholigi vujudga keladi

C)Misrga Giksoslar hujum qiladi

D) Tutmos II katta harbiy yurishlar tshkillashtradi

49 . rasmda ko'rsatilgan hudo qanday hudo bo’lgan?

A) Quyosh B) Donishmandlik C) Momoqaldroq D) Hosildorlik

50. Quyidagilar orasida qaysi birlari donishmandlik hudosi bo’lgan?

A) Tot va Indra B) Indra Va Maat C) Ptax va Mitra D) Tot va Ganesha

51. Qadimgi hindlarda aholi qanday tamoilga ko’ra 4 guruhga bo’lingan?

A) Boyligiga qarab

B) Shug’illanadigan yumushiga qarab

C) Braxmanning huhishiga qarab

D) yashash joyiga qarab

52. Makedonyalik Aleksandr hind vodiysini egallagandan keyin qaysi shaxarga qaytadi?

A) Baqtriyaga B)Maroqandaga C) Bobilga D) Iskandariya

53. Mouriya davlati qaysi asrda yuksak taraqqiyotga erishgan?

A) Mil avv III asrda

B) Mil avv IV asrda

C) Mil avv II asrda

D) Mil avv I asrda

54. Hindlar tuzgan taqvimda necha kun mavjud bo’lgan?

A) 354 B) 360 b) 365 D) 366

55. Ramayana va Mahabharata dastonlari qaysi tilda yozilgan?

A) Qadimgi Hind B) Yunon-makedon C) Sankskrit D) fors

56. Siddhartha Goutama 20 yoshga to’lgan vatida nima uchun dunyo bo’ylab sayohatga chiqadi


A) Hayot mazmunini izlab

B) Umurboqiy hayor beruvchi gulni izlab

C)Kassalliklarga davo izlab

D) Hudolarni izlab

57. Budda so’zning manosi qanday?

A) hudosiz din B) Kitob C) Marifatlangan D)chin din

58. Quyidagi qaysi halq yozuvda mixxatdan foydalangan?

A) hindlar B) Xitoy C)Forslar D) So’g’diylar

59. rasmda ko'rsatilgan xudo qanday ilox bo'lgan?

A) Quyosh B) Donishmandlik C) Momoqaldroq D) Hosildorlik

60. Jaxonda birinchi bo’lib muntazam qo’shin tuzgan hukumdor tuzgan davlat qachon parchalanadi?

A) Mil avv 3- ming yillikda

B) Mil avv 2- ming yillikoxirida

C) Mil avv 2- ming yillik boshlarida

D) Mil avv 2- ming yillik o’rtalarida

61. Bobil Mesopatamiyaning qaysi qisimida joylashgan?

A) Janub B) shimol C)sharq D) g’arb

62. Qaysi hukumdor davrida Bobilning 8 ta darvozasi bo’ladi?

A)Hammurappi B) Sargon I C) Novohodonosor II D) Oshshurbonopal

63. Gilgamishning dosti kim edi?

A)Ashoka B) Enkidu C)Edigu D) Endigu

64.Quyidagi davlatlarning vujudga kelgan davri bilan to`g`ri belgilang?

a-Xett podsholigi b-Ossuriya podshpligi c-Isroil podshaligi d-Yangi Bobil podsholigi

1-XX asr 2-VII-asr 3-XI –asr 4-XVIII asr

A)a-4,b-1,c-3,d-2

B)3-a, 4-c,2-b, 1-d

C)4-c,1-b,2-d,3-e

D)2-a, 3-b, 4-e,1-d,

65. rasmdako'rsatilgansherlartsviribilanqaysixalqdaibodatxonaustunlaribezatilgan?

A) Misr b) Bobil C) Hindlar D) Forslar

66.Quydagi qaysi davlat qadim zomonlarda Dajla va Frot daryosi yuqori oqimidagi kichik bir hududni egallagan?

A) Bobil B) Ossuriya C) Finikiya D) Xett

66. Xaritada chiziqcha bilan ko'rsatilgan davlat tarixida miloddan avvali VII-VI asrlarda bo'lgan voqeani aniqlang?A) Yirik shaxarlar vujudga keladi

B) Temir asriga o'tish boshlanadi

C) Magadxa , Ko'shala , Malla kabi davlatlar vujudga keladi

D) Bobil Podsholigi tomonidan bosib olinadi


67. Xaritada qaysi qadimda mavjud bo'lgan qaysi davlat xududi ko'rsatilgan?

A) Ahamoniylar

B) Ossuriya

C) Xett


D) Urartu
68. Yuqoridagixaritadaqaysidavlatxududiko'rsatilgan?
A) Ahamoniylar

B) Ossuriya

C) Xett

D) Urartu


69. Quyidagi tasvir qaysi shaxar xarobalarida saqlanib qolgan?


A) Oshshur B) Nineviya

C) Teyshebaini

D) Xattusa
70. Quyidagi rasmdagi shaxar qaysi davlat poytaxti bo'lgan?

A) Xett B) Urartu C) Ossuriya D) FinikiyaDownload 2,03 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish