1-variant Qaysi mamlakatda yuridik pretsedent huquqiy tizimda qo’llanilmaydi?Download 79,38 Kb.
Pdf ko'rish
Sana04.02.2020
Hajmi79,38 Kb.
#38747
Bog'liq
Huquq-8-sinf-uzb


BAXTIYOR.UZ - o'quvchi va o'qituvchilar uchun eng yaxshi portal!

Huquq fanidan testlar. 8-sinf

1-variant 

1. Qaysi mamlakatda yuridik pretsedent huquqiy tizimda qo’llanilmaydi?

A) Buyuk Britaniya

   B) AQSH

C) Kanada   D) O’zbekiston

2. Huquq manbalaridan qaysi biri, huquq va majburiyatlarni belgilovchi, o’zgartiruvchi yoki

bekor qiluvchi hujjat hisoblanadi?

 A) Huquqiy odat 

    B) Yuridik pretsedent

 C) Xalqaro shartnoma

    D) Normativ-huquqiy hujjat3.Mustaqillikning asl mohiyati nimada ochib berilgan?

A) Mustaqillik Dekloratsiyasida

           B) Konstitutsiya muqaddimasida 

C) Konnstitutsiyaviy qonunlarda 

 D) Mustaqillik asoslari to’g’risidagi qonunda 

4. Davlat dastlab qanday boshqaruvga asoslangan?

A) Qonuniy      B) Siyosiy          C) Majburlash             D) Huquqiy5.“Davlat   va   jamiyatning   qonuniy   manfaaatlari,   huquqlari   va   erkinliklariga   putur

yetkazmasliklari   shart”   –   ushbu   so’zlar   konstitusiyaning   nechanchi   moddasida

mustahkamlangan?

A) 15-modda          B) 16-modda        

C) 14-modda    

D) 20-modda 6.Quyidagilardan qaysi biri davlatning ichki fuksiyalariga kiradi:

 1. fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta’minlash; 2. aholining ijtimoiy himoyasi; 3. tinchlik va 

osoyishtalikni ta’minlash; 4. mamlakatda siyosiy sohadagi rivojlanishini ta’minlash; 5. tashqi xavf 

xatardan mudofaa; 6. mulkchilik asoslarini himoyalash; 

A) 1,2,3    B) 3,5,6    C) 2,4,6    D) 1,2,6

7. Insonning ma’rifat va ma’naviyat darajasiga jamiyatda amal qilayotgan huquqiy talab va

normalarning mazmunini tushunish va mohiyatini anglashga nima deyiladi?

A) huquqiy ong 

                                 B) huquqiy madaniyat 

C) yuksak huquqiy madaniyat 

          D) huquqiy ong va madaniyat 

 8. Dunyoda birinchi sivilizatsiyalshgan davlatlar Qadimgi SHarqda qaysi davga to’g’ri 

keladi?

A) mil. avv. IV-III asrlar  

  B) mil. avv. I ming yilliklar

C) mil. avv. VII-VI asrlar 

  D) mil. avv. IV-III ming yilliklar

9.O’zbekiston   Respublikasi   Prezidenti   konstitutsiyaga   muvofiq   Respublikaning   butun

hududida majburiy kuchga ega bo’lgan nimalar chiqaradi?

A) Qonun, qaror,farmon 

                      B) Qaror, farmon, farmoyish 

C) qaror, buyruq, farmoyish           D) qonun, qaror, farmoyish10.O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi bobi Oliy Majlisga bagishlangan

A) 17                     B) 18 

C) 19           D) 20

11.Quyidagilardan qaysi biri davlatning ichki fuksiyalariga kiradi:

1.  fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta’minlash; 2. aholining ijtimoiy himoyasi; 3. tinchlik va 

osoyishtalikni ta’minlash; 4. mamlakatda siyosiy sohadagi rivojlanishini ta’minlash; 5. tashqi xavf 

xatardan mudofaa; 6. mulkchilik asoslarini himoyalash; 

 A) 1,2,3    B) 3,5,6    C) 2,4,6    D) 1,2,6

 12. Davlat funksiyasi nima?

 A) Davlat organlarining normativ huquqiy hujjatlar chiqarishga doir faoliyati

 B) Davlat faoliyatining asosiy yo’nalishlari bo’lib, ularda davlatningmijtimoiy jihatlari ro’yobga 

chiqariladi

 C) Davlatnig o’z fuqarolari huquqlarini kafolatni amalga oshirishga doir faoliyati

 D) davlat organlarining qonun ustunligini ta’minlashga doir faoliyati13.118-modda to’g’ri berilgan qatorni toping

A)O’zbekiston Respublikasi hududida qonunlarning aniq va bir xilda bajarilishi ustida nazoratni      

O’zbekiston Respublikasi bosh prokurori va unga bo’ysunuvchi prokurorlar amalga oshiradi

B)O’zbekiston Respublikasi hududida qonunlarning aniq va bir xilda bajarilishi ustida nazoratni 

O’zbekiston Respublikasi Ichki ishlar boshqarmasi va unga bo’ysinuvchi xodimlar  amalga oshiradi


C)O’zbekiston Respublikasi hududida qonunlarning aniq va bir xilda bajarilishi ustida nazoratni 

Oliy Sud amalga oshiradi

D)O’zbekiston Respublikasi hududida qonunlarning aniq va bir xilda bajarilishi ustida nazoratni 

mahalliy boshqaruv organlari amalga oshiradi;14. Quyidagilardan qaysi biri noto’g'ri: 

A) Huquqiy munosabat ishtirokchilarining harakati nimaga qaratilgan bo’lsa, ushbu narsa huquqiy 

munosabatlarning subyekti hisoblanadi

B) Huquq layoqati asosan kishining tug’ilishi bilan paydo bo’ladi, va vafot etishi bilan tamom 

bo’ladi

C) Muomala layoqati o’z harakatlari asosida huquqlarni amalgam oshirish va yuridik majburiyatlarni bajara olish imkoniyatidir

D) Ayrom shaxslar o’rtasida vujudga keladigan va huquq normalari bilan tartibga solinadigan 

ijtimoiy munosabat huquqiy munosabatlar deyiladi.

15.Senat raisi va uning o’rinbosarlarini kim saylaydi?

A) Senat o’z tarkibidan 

              B) Prezident 

C) prezidentlik insituti 

              D) markaziy saylov komissiya raisi 

16.Amir Temur davlatida amaldorlar sudi qanday qozi deb atalgan?

A) Xizmatchilar qozisi 

       B) Islom qozisi         C) Aholi qozisi           D)Lashkar qozisi

17.Abu Ali ibn Sinoning yashab o’tkan yillari?

A)988-1048    B) 980-1037    

C) 873-910  D) 987-1030

18.Quyidagilardan huquqiy davlat belgilarini aniqlang;

1. qonun o’rnini ko’pincha qat’iy buyruq va farmoyishlar egallaydi; 2. inson huquq va 

erkinliklarining ta’minlanishi va himoyalanishi; 3. hokimiyatning qonuniyligi 4. davlat va 

fuqaroning bir-biri oldida o’zaro ma’suliyati; 5.davlat organlari va mansabdor hsaxslariga haddan 

tashqari ko’p vakolatlar berildi

 A) 1, 3 5    B) 2, 5 ,4     C)  2,3,4      D) 1,4,519.Abu Rayhon Beruniyga tegishli fikrlarni toping.

A) Odil hokimning asosiy vazifasi olimlarga g’amxo’rlik qilishdir

B) Boshsiz mamlakat jonsiz tanaga o’xshaydi.

C) Inson tarbiyasining darajasi boshqaning huquqini hurmat qilish bilan belgilanadi.

D) Podshoh o’zlarini adolat bilan bezatishlari kerak

20. O’zbekiston Respublikasida viloyat, tuman nomlarini, chegarasini o’zgartirishga kim haqli?

A) Oliy Majlis

B) Prezident     C) Vazirlar Mahkamasi     D) Jo’qorg’i Kengesi

21.“O’zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalari to’g’risidagi” Qonun qabul qilingan

 yil mamlakatda          …..

A) “Siyosiy partiyalar to’g’risidagi” Qonun qabul qilindi

B) “Ommaviy axborot vositalari to’g’risidagi qonun qabul qilindi.

C) Mamlakatda lotin tiliga asoslangan alifbo yaratildi.

D) Mamlakatdagi barcha to’lov va hisob-kitoblar so’mda amalga oshirila boshlandi.

22.   Har   qanday   mamlakat   Konstitutsiyasida   huquq   normalarining   qaysi   biri   ko’proq

uchraydi?

A) Gipoteza

       B) Sanksiya; gipoteza

C) Sanksiya D) Despozitsiya; gipoteza

23.Huquqiy odat qadimgi davrlarda asosiy huquq manbai hisoblangan. Hozirgi davrda  qaysi

davlatda mavjud?

A)Braziliya 

      B) Fransiya      C) Buyuk Britaniya   D) Gollandiya

24.Quyidagilardan to’g’ri fikrni toping 

A) O’zb. Resp. Bosh vaziri Dvalat qo’mitalarining faoliyatini tashkil etadi va unga rahbarlik qiladi;

B)  Bosh vazir Vazirlar mahkamasiga raislik qiladi va uning qarorlarini imzolaydi

C)  O’zb. Resp prezidenti Vazirlar mahkamasi faoliyatini tashkil etadi

D) Vazirlar Mahkamasi a’zolari O’zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tayinlanadi


25.O’zbekiston Respublikasining qaysi moddalari Oliy Majlis haqidagi moddalarni o’z ichiga 

oladi?

A) 76- 86 moddalar

B) 56- 68 moddalar    C) 76-88 moddalar     D) 89-99 moddalar 

26. Qaysi so’z lotinchadan tarjima qilinganda, “qoida”, “namuna ” degan ma’nolarni 

anglatadi?

27. Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqliligi Konstitutsiyaning qaysi moddasida bayon 

etilgan?

28.  Hokimiyatlarning  bo`linishi?

29. O`zbekiston hududida ilk bor davlat uyushmalari qachon paydo bo`lgan?

30. Fuqarolarning huquq va erkinlklarini ta’minlash Davlat funksiyalarining qaysi biriga 

kiradi?

31. Qaysi so’z lotinchadan tarjima qilinganda “ g’amxo’rlik qilish” degan ma’noni anglatadi?

32. Amir Temur davrida qozilar sudi nima deb atalgan?

33. Saylash huquqi nechchi yoshdan boshlanadi?

34. Amir Temurning fikriga ko`ra qaysi uchta narsa bilan mustahkam bo`lishi mumkin?

35. Huquqiy layoqat nima?

36. Davlatning belgilari?

37. Oliy Majlisning qonunchilk palatasini kim boshqaradi.

38. Jamiyatdagi huquqiy madaniyatni oshirish to`g`risidagi dastur qachon qabul qilingan?

39. Emansipatsiya-?

40. Jamiyat uchun xavfli harakat yoki harakatsizlik nima deb ataladi?


Huquq fanidan testlar. 8-sinf

2-variant 

1.O`zbekiston Respublikasining eng oily qonun chiqaruvchi davlat organi qaysi biri 

hisoblanadi?

A) Prezident B) Oliy Sud C) Oliy Majis D) Vazirlar Mahkamasi

2.Konstitutsiyaga muvofiq davlatimizning nomi:

A).O’zbekiston demokratik respublika   В).O’zbekiston Respublikasi

С).Mustaqil demokratik respublika         D).O’zbekiston huquqiy demokratik respublika

3.»O’zbekiston davlati va huquqi asoslari» fani xaftasiga hamda yiliga necha soat o’qitiladi.

A).1.soat jami 30 soat В).1.soat jami 32 soat С).2 soat jami 34 soat D).1.soat jami 34 soat4.O’rta Osiyoda ilk davlat uyushmalari qachon paydo bo’ldi?

A).Miloddan avvalgi 2 ming yillikda      В).Miloddan avvalgi 1 ming yillikda

С).Miloddan avvalgi 3 ming yillikda       D).Miloddan avvalgi 4 ming yillikda

5.O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi qachondan qabul qilingan?

A).1992 yil 8- dekabrdan                          В).Qabul kilinganidan 10 kun keyin

С).Fuqarolar muhokamasidan so’ng          D).1991 yil 8- dekabr

6.Axloq normalarining tushunchalarini aniqlang?

A).Yaxshilik,vijdon,qonun,norma                    В).Baxt,burch davlat,qonun,jinoyat,va jazo

С).Yaxshilik,vijdon,baxt,burch,adolat,sevgi    D).Yaxshilik,adolat,qonun ,jazo.

7.»Fozil odamlar shahri» asarini kim yozgan?

A)Ibn Sino        В) Al Marginoniy           С)Abu Nasr Farobiy     D)Al Beruniy8.Davlat funksiyasi deganda nimani tushinasiz?

A).Davlat hokimiyatini amalga oshiruvchi shakildir    

В).Davlat ijtimoiy hokimiyatdir.Umumiy funksiyalardan iborat

С).Davlat faoliyatinig asosiy yo’nalishlarini ichki va tashki funksiyalaridan iborat

D).Davlatning iqtisodiy,ijtimoy huquqiy vazifalarini tartibga soladi.

9.Konstituttsiya qancha bo’lim,bob va moddadan iborat?

A).Muqaddima,6 bo’lim 24 bob 128 moddadan    

В).Muqaddima ,6 bo’lim 26 bob 128 modda ,yakuniy qisim

С).Muqaddima ,6 bo’lim 26 bob 128 moddadan

D).Muqaddima ,6 bo’lim ,128 modda,26 bob

10.Davlatning tashki funksiyasi deganda nimani tushinasiz?

A).Davlatning xalqaro maydondagi faoliyatining asosiy yo’nalishidir.

В).Davlatning mudofaa va xavfsizlik faoliyatidir

С).Davlatning bojxona nazorati,soliq olish va tashqi siyosiy faoliyati

D).Davlatni qo’riqlash,moliyaviy,madaniy faoliyati.

11.Yuridik normaning davlat jazosi me'yorini belgilab beradigan tarkibiy qismini ko'rsating.

А)  gipoteza             B) dispozitsiya            С) prezumpsiya             D) sanksiya12.O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi necha nafar deputatlardan 

tashkil topgan?

A) 100 nafar                  B) 120 nafar                С) 150 nafar              D) 250 nafar13.O'zbekiston Respublikasi   1992 yilgi Konstitutsiyasining  I bobi nimaga bag'ishlangan?

А)  inson va fuqaroning huquq va erkinliklariga

B) O'zbekiston Respublikasining davlat qurilishiga

С) konstitutsiyaviy tuzumning asosiy prinsiplariga

D) O'zbekiston Respublikasi sud hokimiyatining konstitutsiyaviy asoslariga

14.Preambula nima ?

A). Mundarija              B). Muqaddima            C). Bo’lim                D). Xulosa.15.O’zbekiston Respublikasida Prezidentlik lavozimi qachon joriy qilingan

A.1989- yil 20- oktyabrda          B.1990-yil 20-Martda 

C.1990- yil 24- martda             D.1991 yil 20 iyunda

16.O’zbekiston Respublikasining Oliy majlisi qanday hokimiyatni amalga oshiradi?

A. qonun chiqaruvchi hokimiyat              B.qonun chikaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat

C.ijro etuvchi hokimiyat                           D.qonunlarning bajarilishini nazorat qiladi.


17.O’zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to’g’risidagi kodeksi qachon kuchga 

kirgan?

  A.1995-yil 1-aprel      B.1994-yil 22-sentabr    C.1996-yil 1-yanvar     D.1996-yil 29-avgust 18. O’zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi qachon qabul qilingan?

  A. 1992 yil 10- dekabr B. 1991 yil 18-noyabr C. 1992 yil 2 iyun D.1992 yil 8-dekabr 19.Necha yoshda O'zbekiston Respublikasining prezidentligiga  nomzod bo'lishi mumkin?

А)  30 yoshda             B) 35yoshda            С) 40 yoshda             D) 45 yoshda20. Jamiyat va shaxs Konstitutsiyaning nechanchi bo’limi hisoblanadi?

  A. 5-bo’lim                    B 6- bo’lim                C. 3- bo'lim       D. 4-bo’lim21.Fuqarolik jamiyatida asosiy andoza va hal qiluvchi bo'g'in....

A.Siyosiy partiyalar.      B.Fuqarolar.              C.Davlat.            D.Oila22.Fuqarolar yig'ini raisi (oqsoqol) va maslahatchilari qancha muddatga saylanadi?

   A.5 yil.                           B.2,5 yil.                    C. 7yil.               D.4yil23.Quyidagi davlatlardan konfederativ tuzilishga ega bo'lgan davlatni aniqlang?

   A. Shvetsiya.                  B.Islandiya.                C.O'zbekiston.     D. Shvetsariya.24.Davlatning ichki funksiyalarini toping?

   A.Soliqlar yig'ish.          B.Bojxona nazorati.    C.Xalqaro hamkorlik.   D.Mudofaa.25.Davlatning paydo bo'lishidagi eng muhim omillar?

  A. Ishlab chiqarish va texnikaning rivojlanishi.

  B.Qabilalar o'rtasidagi o'zaro urushlar. 

  C.Ijtimoiy mehnat taqsimoti va xususiy mulkchilikning paydo bo'lishi.  D.Dastlabki diniy e'tiqodlar va madaniyatning shakllanishi.

26.Plyuralizm……

27.Davlat Suvereniteti nima?

28.Quyidagi qoidani tugating: Davlat bu- …..

29. Davlat boshqaruv shakliga ko`ra nechta turga bo`linadi?

30. Davlatning Vazirlar Mahkamasini kim boshqaradi?

31. Senat nima?

32.O`zbekiston Davlat tuzilish shakliga ko`ra qanday davlat?

33.Demokratiya nima?

34. O`zbekiston Republikasining hokimiyat manbayi…

35.Davlat tuzilishi bu…..

36.Oliy Majlis qaysi nechta palatadan tashkil topgan?

37.Prezident so`zining ma`nosi?

38.Etatik davlatning belgilari?

39. Saylash, saylanish va siyosiy partiyaga a`zo bo`lish qaysi huquqlar jumlasiga kiradi. 

40. O`zbekiston Republikasining Prezidenti Oliy Majlisning xalq deputati bo`lishga xaqlimi?

Download 79,38 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish