1-m Quyidagi ildizlari XIXI asr oxiri – XX asr boshlariga borib taqaluvchi so’zlar muallifi kim? “ … dunyoda, yon atrofimizda jamiyatimizdagi barqaror vaziyatni izdan chiqarish, o’rtasiga nifoq solish, dushmanlik urug’ini sepishDownload 46,64 Kb.
bet1/9
Sana01.06.2022
Hajmi46,64 Kb.
#628032
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Bog'liq
o\'chirmang iltimos! Birovni mehnati
ДМММэлементлари29.04, Рекурсии, Р Мухитдинов ва М Абдуллаева маколаси апрель 2021 йил(1), БухДУ халкаро конференция туплам 15 04 2021Dinamics, Science and Education Volume 2 Issue 11 ноябрь 2021 йил, 2. Nazorat uchun savоllar, 3. Adabiyotlar, Axborot xavfsizligi, Majmua, Olimova Shaxina ., lecture-5-7-prop-calculus, «axborot xavfsizligi» fаnidаn tеst sаvоllаri vа jаvоblаri, stereometrik-masalalarda-tengsizliklarni-qo-llash, namuna, namuna

1-m
1. Quyidagi ildizlari XIXI asr oxiri – XX asr boshlariga borib taqaluvchi so’zlar muallifi kim?
“ … dunyoda , yon atrofimizda jamiyatimizdagi barqaror vaziyatni izdan chiqarish, o’rtasiga nifoq solish, dushmanlik urug’ini sepish, turli mojarolarnikeltirib chiqarish va hatto qon to’kilishini istayotgan kuchlar ham, afsuski, yo’q emas”
A) Napaleon I B) I.A.Karimov C) Sh. Mirziyoyev D) J.Ferri
2.XIX asr oxiri – XX asr boshlarida kapitalizm taraqqiyotida qaror topgan yangi bosqich qanday ataladi?
A) oligarxiya B) monopolistik kapitalizm C) monopoliya D) industrializm
3. Kapitalizm iqtisodiy hayotida monopoliyalar rivojlangan, moliya oligarxiyasi shakllangan, ishlab chiqarish konsentratsiyalashgan va millatlararo korporatsiyalar vujudga kelgan, siyosiy hayotda esa ularning jamiyat hayoti ustidan hukmronligi o’rnatilgan bosqichi qachon qaror topdi?
A) monopolistic kapitalizm B)XIX asr oxiri – xx asr boshlarida C) industrializm D) sindikat
4. Monopolistik kapitalizm erkin kapitalizmdan quyidagi qaysi belgilar bilan ajralib turadi?
1) sanoat korxonalarining ko’pligi 2) dunyoni industrial davlatlar tomonidan hududiy jihatdan taqsimlab olish kuchayishi 3) arzon ishchi kuchi 4) xalqaro monopoliyalarning dunyoni iqtisodiy jihatdan bo’lib olishi 5) XIX asr oxirida urushlar kuchayishi 6) ishlab chiqarish sohasida monopoliyalarning vujudga kelishi 7) moliya oligarxiyasining vujudga kelishi 8)chetga kapital chiqarish muhim ahamiyat kasb etishi
A) 1,2,3,4,5,6,7,8 B) 2,4,6,7,8 C) 1,3,5,7 D) 2,4,6,8
5. Monopoliya atamasiga mos keluvchi atamalarni toping
1) yunoncha, mono – tanho, poleo- sotaman so’zlaridan kelib chiqqan 2) yunoncha – ozchilik hokimiyati 3)iqtisodiyotning bir sohasidagi hukmronlik 4) maqsadli pul jamg’armalarini vujudga keltirish, jamlash, taqsimlash va ishlatish bilan bog’liq munosabatlar 5) ishlab chiqarish yoki bir sohasida yakka hukmronlikni egallab turgan ulkan korxona yoki korxonar birlashmasi 6) iqtisodiy va siyosiy hukmronlikning bir hovuch ulkan kapital egalari qo’lida to’planishi 7) italyancha – qog’oz, hujjat 8) XIX asr oxirlarida industrial davlarning barchasida vujudga kelgan edi 9) bir tarmoqdagi mustaqil kompaniyalar, firmalarning ishlab chiqarish va sotishning umumiy hajmlari , narxlari, sotish bozorlari, har bir ishtirokchining ulushi va boshqalar tog’risidagi bitim asosida tashkil etilgan tuzilma 10) lotincha – birlashtirish 11) ishlab chiqarish va savdoni o’zlaricha emas, markaziy boshqaruv qarori asosida olib boradigan korxonalar birlashmasi 12) bir davlat hududini butunlay yoki qisman egallab olish 13) yunoncha – birgalikda ishlash 14) ishlab chiqarishning bir yerga (bir qo’lga) to’planishi 15) bir turdagi mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonalar birlashmasi 16) manfaatlar umumiyligi asosida uyushgan korxonalar birlashmasi 17) kapitalizm jamiyatining eng yuqori va oxirgi davri 18) kartel, sindikat, trest va konsern shaklida mamlakat xo’jaligining u yoki bu sohasida hukmron edi
A) 1,3,5,8,18 B) 7,9 C) 16 D) 13,15 E) 1,3
6. “ Kartel” atamasiga mos keluvchi ta’rif(lar)ni toping
1) yunoncha, mono – tanho, poleo- sotaman so’zlaridan kelib chiqqan 2) yunoncha – ozchilik hokimiyati 3)iqtisodiyotning bir sohasidagi hukmronlik 4) maqsadli pul jamg’armalarini vujudga keltirish, jamlash, taqsimlash va ishlatish bilan bog’liq munosabatlar 5) ishlab chiqarish yoki bir sohasida yakka hukmronlikni egallab turgan ulkan korxona yoki korxonar birlashmasi 6) iqtisodiy va siyosiy hukmronlikning bir hovuch ulkan kapital egalari qo’lida to’planishi 7) italyancha – qog’oz, hujjat 8) XIX asr oxirlarida industrial davlarning barchasida vujudga kelgan edi 9) bir tarmoqdagi mustaqil kompaniyalar, firmalarning ishlab chiqarish va sotishning umumiy hajmlari , narxlari, sotish bozorlari, har bir ishtirokchining ulushi va boshqalar tog’risidagi bitim asosida tashkil etilgan tuzilma 10) lotincha – birlashtirish 11) ishlab chiqarish va savdoni o’zlaricha emas, markaziy boshqaruv qarori asosida olib boradigan korxonalar birlashmasi 12) bir davlat hududini butunlay yoki qisman egallab olish 13) yunoncha – birgalikda ishlash 14) ishlab chiqarishning bir yerga (bir qo’lga) to’planishi 15) bir turdagi mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonalar birlashmasi 16) manfaatlar umumiyligi asosida uyushgan korxonalar birlashmasi 17) kapitalizm jamiyatining eng yuqori va oxirgi davri 18) kartel, sindikat, trest va konsern shaklida mamlakat xo’jaligining u yoki bu sohasida hukmron edi
A) 1,3,5,8,18 B) 7,9 C) 16 D) 13,15 E) 1,3
7. “Oligarxiya” atamasiga mos keluvchi ta’rif(lar)ni toping
1) yunoncha, mono – tanho, poleo- sotaman so’zlaridan kelib chiqqan 2) yunoncha – ozchilik hokimiyati 3)iqtisodiyotning bir sohasidagi hukmronlik 4) maqsadli pul jamg’armalarini vujudga keltirish, jamlash, taqsimlash va ishlatish bilan bog’liq munosabatlar 5) ishlab chiqarish yoki bir sohasida yakka hukmronlikni egallab turgan ulkan korxona yoki korxonar birlashmasi 6) iqtisodiy va siyosiy hukmronlikning bir hovuch ulkan kapital egalari qo’lida to’planishi 7) italyancha – qog’oz, hujjat 8) XIX asr oxirlarida industrial davlarning barchasida vujudga kelgan edi 9) bir tarmoqdagi mustaqil kompaniyalar, firmalarning ishlab chiqarish va sotishning umumiy hajmlari , narxlari, sotish bozorlari, har bir ishtirokchining ulushi va boshqalar tog’risidagi bitim asosida tashkil etilgan tuzilma 10) lotincha – birlashtirish 11) ishlab chiqarish va savdoni o’zlaricha emas, markaziy boshqaruv qarori asosida olib boradigan korxonalar birlashmasi 12) bir davlat hududini butunlay yoki qisman egallab olish 13) yunoncha – birgalikda ishlash 14) ishlab chiqarishning bir yerga (bir qo’lga) to’planishi 15) bir turdagi mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonalar birlashmasi 16) manfaatlar umumiyligi asosida uyushgan korxonalar birlashmasi 17) kapitalizm jamiyatining eng yuqori va oxirgi davri 18) kartel, sindikat, trest va konsern shaklida mamlakat xo’jaligining u yoki bu sohasida hukmron edi
A14 B) 2,6 C) 10,12 D) 11
8. “Moliya” atamasiga mos keluvchi ta’rif(lar)ni toping
1) yunoncha, mono – tanho, poleo- sotaman so’zlaridan kelib chiqqan 2) yunoncha – ozchilik hokimiyati 3)iqtisodiyotning bir sohasidagi hukmronlik 4) maqsadli pul jamg’armalarini vujudga keltirish, jamlash, taqsimlash va ishlatish bilan bog’liq munosabatlar 5) ishlab chiqarish yoki bir sohasida yakka hukmronlikni egallab turgan ulkan korxona yoki korxonar birlashmasi 6) iqtisodiy va siyosiy hukmronlikning bir hovuch ulkan kapital egalari qo’lida to’planishi 7) italyancha – qog’oz, hujjat 8) XIX asr oxirlarida industrial davlarning barchasida vujudga kelgan edi 9) bir tarmoqdagi mustaqil kompaniyalar, firmalarning ishlab chiqarish va sotishning umumiy hajmlari , narxlari, sotish bozorlari, har bir ishtirokchining ulushi va boshqalar tog’risidagi bitim asosida tashkil etilgan tuzilma 10) lotincha – birlashtirish 11) ishlab chiqarish va savdoni o’zlaricha emas, markaziy boshqaruv qarori asosida olib boradigan korxonalar birlashmasi 12) bir davlat hududini butunlay yoki qisman egallab olish 13) yunoncha – birgalikda ishlash 14) ishlab chiqarishning bir yerga (bir qo’lga) to’planishi 15) bir turdagi mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonalar birlashmasi 16) manfaatlar umumiyligi asosida uyushgan korxonalar birlashmasi 17) kapitalizm jamiyatining eng yuqori va oxirgi davri 18) kartel, sindikat, trest va konsern shaklida mamlakat xo’jaligining u yoki bu sohasida hukmron edi
A14 B) 2,6 C) 10,12 D) 11
9. “Sindikat” atamasiga mos keluvchi ta’rif(lar)ni toping
1) yunoncha, mono – tanho, poleo- sotaman so’zlaridan kelib chiqqan 2) yunoncha – ozchilik hokimiyati 3)iqtisodiyotning bir sohasidagi hukmronlik 4) maqsadli pul jamg’armalarini vujudga keltirish, jamlash, taqsimlash va ishlatish bilan bog’liq munosabatlar 5) ishlab chiqarish yoki bir sohasida yakka hukmronlikni egallab turgan ulkan korxona yoki korxonar birlashmasi 6) iqtisodiy va siyosiy hukmronlikning bir hovuch ulkan kapital egalari qo’lida to’planishi 7) italyancha – qog’oz, hujjat 8) XIX asr oxirlarida industrial davlarning barchasida vujudga kelgan edi 9) bir tarmoqdagi mustaqil kompaniyalar, firmalarning ishlab chiqarish va sotishning umumiy hajmlari , narxlari, sotish bozorlari, har bir ishtirokchining ulushi va boshqalar tog’risidagi bitim asosida tashkil etilgan tuzilma 10) lotincha – birlashtirish 11) ishlab chiqarish va savdoni o’zlaricha emas, markaziy boshqaruv qarori asosida olib boradigan korxonalar birlashmasi 12) bir davlat hududini butunlay yoki qisman egallab olish 13) yunoncha – birgalikda ishlash 14) ishlab chiqarishning bir yerga (bir qo’lga) to’planishi 15) bir turdagi mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonalar birlashmasi 16) manfaatlar umumiyligi asosida uyushgan korxonalar birlashmasi 17) kapitalizm jamiyatining eng yuqori va oxirgi davri 18) kartel, sindikat, trest va konsern shaklida mamlakat xo’jaligining u yoki bu sohasida hukmron edi
A) 1,3,5,8,18 B) 7,9 C) 16 D) 13,15 E) 1,3
10. “Trest” atamasiga mos keluvchi ta’rif(lar)ni toping
1) yunoncha, mono – tanho, poleo- sotaman so’zlaridan kelib chiqqan 2) yunoncha – ozchilik hokimiyati 3)iqtisodiyotning bir sohasidagi hukmronlik 4) maqsadli pul jamg’armalarini vujudga keltirish, jamlash, taqsimlash va ishlatish bilan bog’liq munosabatlar 5) ishlab chiqarish yoki bir sohasida yakka hukmronlikni egallab turgan ulkan korxona yoki korxonar birlashmasi 6) iqtisodiy va siyosiy hukmronlikning bir hovuch ulkan kapital egalari qo’lida to’planishi 7) italyancha – qog’oz, hujjat 8) XIX asr oxirlarida industrial davlarning barchasida vujudga kelgan edi 9) bir tarmoqdagi mustaqil kompaniyalar, firmalarning ishlab chiqarish va sotishning umumiy hajmlari , narxlari, sotish bozorlari, har bir ishtirokchining ulushi va boshqalar tog’risidagi bitim asosida tashkil etilgan tuzilma 10) lotincha – birlashtirish 11) ishlab chiqarish va savdoni o’zlaricha emas, markaziy boshqaruv qarori asosida olib boradigan korxonalar birlashmasi 12) bir davlat hududini butunlay yoki qisman egallab olish 13) yunoncha – birgalikda ishlash 14) ishlab chiqarishning bir yerga (bir qo’lga) to’planishi 15) bir turdagi mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonalar birlashmasi 16) manfaatlar umumiyligi asosida uyushgan korxonalar birlashmasi 17) kapitalizm jamiyatining eng yuqori va oxirgi davri 18) kartel, sindikat, trest va konsern shaklida mamlakat xo’jaligining u yoki bu sohasida hukmron edi
A14 B) 2,6 C) 10,12 D) 11
11. “Anneksiya” atamasiga mos keluvchi ta’rif(lar)ni toping
1) yunoncha, mono – tanho, poleo- sotaman so’zlaridan kelib chiqqan 2) yunoncha – ozchilik hokimiyati 3)iqtisodiyotning bir sohasidagi hukmronlik 4) maqsadli pul jamg’armalarini vujudga keltirish, jamlash, taqsimlash va ishlatish bilan bog’liq munosabatlar 5) ishlab chiqarish yoki bir sohasida yakka hukmronlikni egallab turgan ulkan korxona yoki korxonar birlashmasi 6) iqtisodiy va siyosiy hukmronlikning bir hovuch ulkan kapital egalari qo’lida to’planishi 7) italyancha – qog’oz, hujjat 8) XIX asr oxirlarida industrial davlarning barchasida vujudga kelgan edi 9) bir tarmoqdagi mustaqil kompaniyalar, firmalarning ishlab chiqarish va sotishning umumiy hajmlari , narxlari, sotish bozorlari, har bir ishtirokchining ulushi va boshqalar tog’risidagi bitim asosida tashkil etilgan tuzilma 10) lotincha – birlashtirish 11) ishlab chiqarish va savdoni o’zlaricha emas, markaziy boshqaruv qarori asosida olib boradigan korxonalar birlashmasi 12) bir davlat hududini butunlay yoki qisman egallab olish 13) yunoncha – birgalikda ishlash 14) ishlab chiqarishning bir yerga (bir qo’lga) to’planishi 15) bir turdagi mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonalar birlashmasi 16) manfaatlar umumiyligi asosida uyushgan korxonalar birlashmasi 17) kapitalizm jamiyatining eng yuqori va oxirgi davri 18) kartel, sindikat, trest va konsern shaklida mamlakat xo’jaligining u yoki bu sohasida hukmron edi
A)14 B) 2,6 C) 10,12 D) 11
12. “Imperializm” atamasiga mos keluvchi ta’rif(lar)ni toping
1) yunoncha, mono – tanho, poleo- sotaman so’zlaridan kelib chiqqan 2) yunoncha – ozchilik hokimiyati 3)iqtisodiyotning bir sohasidagi hukmronlik 4) maqsadli pul jamg’armalarini vujudga keltirish, jamlash, taqsimlash va ishlatish bilan bog’liq munosabatlar 5) ishlab chiqarish yoki bir sohasida yakka hukmronlikni egallab turgan ulkan korxona yoki korxonar birlashmasi 6) iqtisodiy va siyosiy hukmronlikning bir hovuch ulkan kapital egalari qo’lida to’planishi 7) italyancha – qog’oz, hujjat 8) XIX asr oxirlarida industrial davlarning barchasida vujudga kelgan edi 9) bir tarmoqdagi mustaqil kompaniyalar, firmalarning ishlab chiqarish va sotishning umumiy hajmlari , narxlari, sotish bozorlari, har bir ishtirokchining ulushi va boshqalar tog’risidagi bitim asosida tashkil etilgan tuzilma 10) lotincha – birlashtirish 11) ishlab chiqarish va savdoni o’zlaricha emas, markaziy boshqaruv qarori asosida olib boradigan korxonalar birlashmasi 12) bir davlat hududini butunlay yoki qisman egallab olish 13) yunoncha – birgalikda ishlash 14) ishlab chiqarishning bir yerga (bir qo’lga) to’planishi 15) bir turdagi mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonalar birlashmasi 16) manfaatlar umumiyligi asosida uyushgan korxonalar birlashmasi 17) kapitalizm jamiyatining eng yuqori va oxirgi davri 18) kartel, sindikat, trest va konsern shaklida mamlakat xo’jaligining u yoki bu sohasida hukmron edi
A)14 B) 2,6 C) 10,12 D) 11 E)17
13. “Konsentratsiya” atamasiga mos keluvchi ta’rif(lar)ni toping
1) yunoncha, mono – tanho, poleo- sotaman so’zlaridan kelib chiqqan 2) yunoncha – ozchilik hokimiyati 3)iqtisodiyotning bir sohasidagi hukmronlik 4) maqsadli pul jamg’armalarini vujudga keltirish, jamlash, taqsimlash va ishlatish bilan bog’liq munosabatlar 5) ishlab chiqarish yoki bir sohasida yakka hukmronlikni egallab turgan ulkan korxona yoki korxonar birlashmasi 6) iqtisodiy va siyosiy hukmronlikning bir hovuch ulkan kapital egalari qo’lida to’planishi 7) italyancha – qog’oz, hujjat 8) XIX asr oxirlarida industrial davlarning barchasida vujudga kelgan edi 9) bir tarmoqdagi mustaqil kompaniyalar, firmalarning ishlab chiqarish va sotishning umumiy hajmlari , narxlari, sotish bozorlari, har bir ishtirokchining ulushi va boshqalar tog’risidagi bitim asosida tashkil etilgan tuzilma 10) lotincha – birlashtirish 11) ishlab chiqarish va savdoni o’zlaricha emas, markaziy boshqaruv qarori asosida olib boradigan korxonalar birlashmasi 12) bir davlat hududini butunlay yoki qisman egallab olish 13) yunoncha – birgalikda ishlash 14) ishlab chiqarishning bir yerga (bir qo’lga) to’planishi 15) bir turdagi mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonalar birlashmasi 16) manfaatlar umumiyligi asosida uyushgan korxonalar birlashmasi 17) kapitalizm jamiyatining eng yuqori va oxirgi davri 18) kartel, sindikat, trest va konsern shaklida mamlakat xo’jaligining u yoki bu sohasida hukmron edi

Download 46,64 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
covid vaccination
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
vaccination certificate
sertifikat ministry
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti