1. Konstitutsiya so’zi lotinchadan tarjima qilinganda qanday manoni anglatadi?Download 38.31 Kb.
Sana20.01.2017
Hajmi38.31 Kb.
Test sinovi.

1.Konstitutsiya so’zi lotinchadan tarjima qilinganda qanday manoni anglatadi?

A) Nizom,qoida. B) O’rnatish, belgilash. D) Asosiy qonun. E) Barcha javob to’g’ri.

2. Oila kodeksi nechta moddadan iborat?

A) 1198 modda B) 238 modda. D) 128 modda. E) 328 modda.

3. Quyidagi qaysi qonun 45 ta moddadan tashkil topgan?

A) O’zbekiston Respublikasi fuqoroligi to’g’risidagi. B) “Mustaqillik asoslari to’g’risida” gi.

D) “Konstitutsiyaviy sud to’g’risida” gi. E) “ O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis to’g’risida”

4. Konstitutsiyamizning nechanchi bobi fuqorolikka bag’ishlanadi?

A) III bobi B) IV bobi D) VII bobi E) VI bobi

5. Yangi konstitutsiyani tayyorlash masalasi qachon kun tartibiga qo’yilgan?

A) 1990 – yil 24 – martda. B) 1990 – yil 20 – iyunda.

D) 1991 – yil 31 – avgustda E) 1990 – yil 20 – martda.

6. Islom Karimov boshchiligidagi konstitutsiyaviy komissiya qachon tuzildi?

A) 1990-yil 24-martda. B) 1990-yil 20-iyunda. D) 1991-yil 31-avgustda. E) 1990-yil 20-martda.

7. Davlat xokimyatining birdan bir manbayi bu……

A) Konstitutsiya. B) Xalq. D) Prezident. E) Oliy Maklis.

8. Konstitutsiyamizning 9-bobida nechta modda bor? A) 7 ta. B) 35 ta. D) 51 ta. E) 8 ta.

9. Davlatning o’z ichki hayotida va tashqi munosabatlarda boshqa davlatlarda mustaqilligi…..

A) Emansipatsiya. B) Demokratiya. D) Referendum. E) Suvereniyet.

10. Quyidagi hujjatlardan qaysi biri Konstitutsiya qabul qilingunga qadar Asosiy qonun ro’lini bajargan?

A) “O’zbekiston Respublikasi fuqoroligi to’g’risida”gi. B) “Mustaqillik asoslari to’g’risida” gi.

D) “Konstitutsiyaviy sud to’g’risida” gi. E) “ O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis to’g’risida”

11. Demokratiya bu…

A) Fuqarolarning davlatni boshqarishda ishtirok etishi. B) Har kimning qonun oldida tengligi.

D) Jamiyat va inson xafvsizligi. E) Barcha javob to’g’ri.

12. Demokratiya nechca xil ko’rinishda bo’ladi?

A) 2 xil. B) 3 xil. D) 4 xil. E) 5 xil.

13. Konistitutsiyamizning nichanchi moddasida tashqi siyosat haqida yozilgan?

A) 13-modda. B) 17-modda. D) 31-modda. E) 18-modda.

14. Quyidagilardan konistitutsiyaning asosiy prinsiplari noto’g’ri berilgan qatorni toping?

A) Davlat suvereniteti. B) Xalq xokimyatchiligi. D) Tashqi siyosat. E) Fuqarolar xavfsizligi.

15. “Mustaqillik Deklaratsiyasi” qachon qabul qilingan?

A) 1990-yil 20-iyunda. B) 1991-yil 31-avgustda D) 1991-yil 20-iyunda. E) 1991-yil 24-martda.

16. O’zbekiston qachon Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a’zo bo’lgan?

A) 1995-yil 22-dekabrda. B) 1989-yil 21-oktyabrda. D) 1991-yil 21-dekabrda. E) 1992-yil 2-mart.

17. “O’zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari to’grisida”gi Qonun qachon qabul qilingan?

A) 1996-yil 25-sentabr. B) 1995-yil 22-dekabr. D) 1992-yil 22-dekabr. E) 2001-yil 13-may.

18. O’zbekiston Respublikasi Konistitutsiyasining tamal g’oyasi…

A) xalq-hokimiyatning yagona manbayi. B) davlat-inson huquqlari va erkinliklari kafili.

D) umum insoniy qadiryatlarga sodiqlik. E) barcha javoblar to’g’ri.

19. O’zbekiston Respublikasi davlat hokimiyati tizimi qaysi prinsipga asoslanadi?

A) xalq deputatlari kengashining yalpi hukumronligi.

B) hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ilro etuvchi sud hokimiyatlariga bo’linishi.

D) qonun chiqaruvchi hokimiyatning ustunligi. E) barcha javob to’g’ri.

20. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qachon qabul qilingan?

A) 1948-yil 10-dekabrda. B) 1948-yil 10-oktabrda. D) 1992-yil 2-martda.E) 1990-yil 10-dekabrda.

I – yarim-yillik uchun monitoring testi.
1. Suverenitet- bu:

A) ichki ishlarda davlat mustaqilligi.

B) tashqi ishlarda davlat mustaqilligi.

D) davlatning boshqa davlatlardan to’la mustaqilligi.

E) davlat ramzlari va qonunlari mavjudligi.

2. “O’zbekiston Respublikasining Davlat bayrog’I to’g’risida”gi Qonun qachon qabul qilingan?

A) 1989-yil 15-sentabrda.

B) 1992-yil 27-dekabrda.

D) 1991-yil 29-dekabrda.

E) 1991-yil 18-noyabrda.

3. “O’zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi to’g’risida”gi Qonun qachon qabul qilingan?

A) 1991-yil 31-avgust.

B) 1992-yil 8-dekabr.

D) 1992-yil 29-dekabr.

E) 1990-yil 29-dekabr.

4. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining II bo’limi qaysi muammoga bag’ishlangan?

A) insonning asosiy huquq va erkinliklariga.

B) inson va fuqaro huquq hamda erkinliklari kafolatlariga.

D) fuqarolarning burchlariga.

E) jamiyat va shaxsning o’zaro munosabatlatiga.

5. Vijdon erkinligi – fuqarolarning quyidagi huquqlaridir:

A) istalgan dinga mansub bo’lish yoki hech qanday dinga e’tiqod qilmaslik.

B) istalgan mafkuraga ishonish yoki hech qanday mafkuraga ishonmaslik.

D) ish va yashash joyini tanlash erkinligi.

E) e’tiqod va xoxish-istaklarga muvofiq ish tutish.

6. O’zbekiston Respublikasida din va diniy tashkilotlar davlatdan ajiratilgandir, bu narsa quyidagini anglatadi:

A) davlatning bu tashkilotlar faoliyatida aralashmasligini.

B) diniy tashkilotlar davlatning vazifasini bajarmaydilar.

D) davlat ularga qandaydur vazifani yuklamaydi, ularning fsoliyatiga aralashmaydi.

E) davlatda diniy tashkilotlar taqiqlangan.

7. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida barcha fuqarolar uchun mehnat qilish burchi belgilanganmi?

A) yo’q, belgilanmagan.

B) ha, “ishlamagan-tishlamaydi” prinsipi asosida.

D) ha, barcha mehnatga layoqatli shaxslarga nisbatan belgilangan.

E) to’g’ri javob Ava B

8. Kim fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlar bilan mustahkamlab qo’yilgan huquq va erkinliklarini ta’minlaydi?

A) Prezident.

B) Oliy Majlis.

D) huquqni muhofaza qiluvchi organlar.

E) davlat.

9. Kim O’zbekiston fuqarolari huquq va erkinkiklari kafili sifatida ish ko’radi?

A) Prezident B) Oliy Majlis. D) Oliy sud. E) hokimiyat.

10. Konstitutsiyaga muvofiq Respublikada fikrlash erkinligi cheklanganmi?

A) yo’q. B) ha, hukumat organlarini taqib qilish.

D) ha, agar bu narsa davlat siridan iborat bo’lsa. E) to’g’ri javoblar A va D.

11. Jinoiy javobgarlik qaysi yoshdan boshlanadi?

A) 18 yoshdan. B) 21 yoshdan. D) 16 yoshdan, ayrim jinoyatlar uchun 13 yoshdan.

E) 13 yoshdan, ayrim jinoyatlar uchun 12 yoshdan.

12. Qaysi yoshdan boshlab bolaning fuqarolikni o’zgartirishga yozma roziligi talab etiladi?

A) 14 yoshdan. B) 15 yoshdan. D) 16 yoshdan. E) 17 yoshdan.

13. Apatridlar – bu:

A) fuqaroligi bo’lmagan shaxslar.

B) mamlakatning tub ahliga mansub bo’lmagan aholisi.

D) fuqarolikni qabul qilgan boshqa davlatlardan ko’chirilganlar.

E) ikkinchi fuqarolikni qabul qilgan ajnabiy fuqarolar.

14. Qaysi hujjat fuqarolik mavjudligini tasdiqlaydi?

A) shaxs guvohnomasi. B) passport. D) tug’ilganlik to’g’risidagi guvohnoma.

E) yashash joyidan ma’lumotnoma.

15. Ombudsmsn – bu:

A) BMTning O’zbekistondagi vakili.

B) Oliy Majlisning inson huquqlari bo’yicha vakili.

D) barcha xakqaro tashkilotlarning O’zbekistondagi vakili.

E) Prezidentning inson huquqlari bo’yicha vakili.

16. “O’zbekiston Respublikasi fuqaroligi to’g’risida”gi Qonun qachon qabul qilingan?

A) 1992-yil 2-may. B) 1992-yil 2 iyun. D) 1993-yil 2-iyul. E) 1994-yil 2-iyul.

17. O’zbekiston Respublikasi fuqaroligining asosiy jihatlarini ko’rsating:

A) qonun oldida barcha fuqarolar tengdurlar.

B) O’zbekiston Respublikasi fuqarosi bo’lgan shaxslarning xorijiy davlat fuqaroligiga mansubligi tan olinmaydi.

D) O’zbekiston Respublikasi fuqarosi bo’lgan shaxslarning xorijiy davlat fuqaroligiga mansubligi tan olinadi.

E) 5 yil muddatda muqim yashaganlik senzi mavjud.

18. Fuqarolik – bu:

A) insonning o’zi yashaydigan davlat bilan siyosiy va iqtisodiy aloqalari.

B) insonning o’zi yashaydigan davlat bilan faqat iqtisodiy aloqalari.

D) insonning o’zi yashaydigan davlat bilan siyosiy va huquqiy aloqalari.

E) insonning millatiga bog’liq holda davlatga mansubligi.

19. Ota-onalardan har ikkalasi ham O’zbekiston Respublikasidan tashqarida yashagan, ammo O’zbekiston fuqaroligida bo’lsa, bolaning fuqaroligi to’g’risidagi masala qanday hal etiladi?

A) bola O’zbekiston Respublikasi fuqarosi hisoblanadi.

B) bola ota-onasi u tug’ilgan kundan yashagan davlatining fuqarosi hisoblanadi.

D) bola 7 yoshga to’lganidan keyin o’z xohish-istagiga ko’ra fuqarolikka ega bo’ladi.

E) 12 yoshgacha bolalarning fuqaroligi belgilanmaydi.

20. Xorijiy davlat fuqaroligiga ega bo’lgan shaxs O’zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilinishi mumkinmi?

A) xorijiy davlat fuqaroligidan voz kechish sharti bilan.

B) 5 yil davomida respublika hududida muqim yashaganlik sharti bilan.

D) tirikchiligining qonuniy manbalari bo’lgan taqdirda.

E) O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi talablarini e’tirof etgan va bajargan taqdirda.
Test sinovi.

1. 53 fasldan iborat bo’lgan “Hidoya” (To’g’ri yo’l) asari kimning qalamiga mansub?

A) Burhonoddin al-Marg’inoniy. B) Al-Farobiy. D) Moturudiy. E) Imom al- Buxoriy.

2. Apatridlar bu –

A) Og’ir jinoyat sodir etgan shaxslar. B) Fuqoroligi bo’lmagan shaxslar.

D) Chet el fuqorolari.E) Ikki davlat fuqorolari.

3.”Ommaviy axborot vositalar erkinligi” insonni qaysi huquq turiga kiradi?

A) Shaxsiy. B) Siyosiy. D) Iqtisodiy. E) Ijtimoiy.

4. O’zbekiston fuqoroligi masalalari bo’yicha qarorlar ijrosi ustidan nazorat quyidagi qaysi o’rgan tomonidan amalga oshiriladi?

A) O”zbekiston Prezidenti. B) Vazirlar mahkamasi.

D) Prezident huzuridagi Fuqorolik masalalari bo’yicha komissiya. E) Oliy sud.

5. Fuqorolik to’g’risidagi qonun qachon qabul qilingan?

A) 1992-yil 2-sentabr. B) 2000-yil 14-dekabr. D) 1992-yil 2-iyul. E) 1999-yil 14-may.

6) O’zbekiston Respublikasida jinoiy jazo sifatida o’lim jazosi qachondan bekor qilindi?

A) 1998-yil 1-yanvardan. B) 2005-yil 15-avgustdan. D) 2005-yil 27-dekabrdan. E) 2008-yil 1-yanvardan.

7. “Har kimga ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Davlat jamiyatning, madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishiga g’amxo’rlik qiladi.” Ushbu jumla konistitutsiyaning nechanchi moddasiga tegishli?

A) 37-modda. B) 41-modda. D) 42-modda. ) 54-modda.

8. Ombudsman bu-

A) Inson huquqlari bo’yicha Milliy markaz. B) Oliy Majlisning inson huquqlari bo’yicha Vakili.

D) Prezident huzuridagi amaldagi qonunchilik hujjatlari monitoring institute.

E) BMTni inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti.

9. O’zbekiston Respublikasida inson huquqlari bo’yicha Milliy markaz qachon ochilgan?

A) 1996-yil 31-oktabr. B) 1995-yil 1-dekabr. D) 1995-yil 31-oktabr. E) 1997-yil 26-dekabr.

10. O’zbekistonda 1996-yildan faoliyat yuritayotgan Ombudsman lavozimi qaysi organ huzurida tashkil qilingan?

A) Vazirla mahkamasi. B) Konistitutsiyaviy sud. D) Prezident devonxonasi. E) Oliy Majlis.

11. “Fuqarolarnung murojaatlari to’g’risida” gi yangi tahrirdagi Qonun qachon qabul qilingan?

A) 2002-yil 13-dekabrda.B) 1996-yil 25-dekabrda.

D) 1999-yil 14-dekabrda.

E) 1995-yil 26-yanvar.

12. Konistitutsiyamizning nechanchi bobi fuqarolarning burchlariga bag’ishlangan?

A) XI-bob.

B) VII-bob.

D) XIII-bob.

E) XXIV-bob.

13. Qaysi yoshdan boshlab bolaning fuqarolikni o’zgartirishga yozma roziligi talab etiladi?

A) 14 yoshdan.

B) 15 yoshdan.

D) 16 yoshdan.

E) 17 yoshdan.

14. Qaysi hujjat fuqarolik mavjudligini tasdiqlaydi?

A) Shaxs guvohnomasi.

B) Tug’ilganlik to’g’risida guvohnoma.

D) Yashash joyidan ma’lumotnoma.

E) Barcha javob to’g’ri.

15. Xorijiy davlat fuqaroligiga ega bo’lgan shaxs O’zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilinishi mumkunmi?

A) xorijiy davlat fuqaroligida voz kechish sharti bilan.

B) 5 yil davomida respublikada muqim yashaganlik sharti bilan.

D) tirikchligining qonuniy manbalari mavjud bo’lgan taqdirda.

E) konistitutsiya talablarini e’tirof etgan taqdirda.

16. Qaysi hollarda fuqarolikdan chiqishga yo’l qo’yilmaydi?

A) agar shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan bo’sa.

B) agar shaxs oilasi bilan ajirashgan bo’lsa.

D) agar shaxs moddiy jihatdan javobgar lavozimni egallab turgan bo’lsa.

E) barcha javob to’g’ri.

17. Konistitutsiyaga muvofiq shaxsiy huquq va erkinliklar jumlasiga kiradi:

A) yashash huquqi.

B) davolanish huquqi.

D) mulkdor bo’lish.

E) referendumda ioshtirok etish.

18. Hokimiyat o’rganlari mitinglar, yig’ilishlar yoki fuqarolar namoyishlarini o’tkazishni taqiqlashga haqlimi?

A) ha, xavfsizlik nuqtayi nazaridan.

B) O’zbekiston Respublikasi fuqarolariga barcha hollarda so’z erkinligi kafolatlangan.

D) yo’q.

E) to’g’ri javob berilmagan.

19. O’zbekiston Respublikasida konistitutsiyaviy tuzumni ag’darib tashlash, davlat yaxlitligi va xavfsizligiga tahdid solish maqsadlariga ega bo’lmagan maxfiy tashkilotlar tashkil qilishga ruxsat etiladimi?

A) ruxsat etiladi.

B) faqat O’zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun.

D) faqat davlat xizmatida bo’lmagan va sudlanmagan shaxslar uchun?

E) mumkun emas.

20. Shaxsni aybi isbotlanmagunga qadar ayibdor deb hisoblamaslik bu-

A) emansipatsiya.

B) ayibsizlik prezumpsiyasi.D) ayibsizlik akti.

E) ayibi isbotlangunga qadar ayibdor xisoblanadi.

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa