1. Gulxayridoshlar oilasining gul formulasini aniqlang a gk(3)+(5) Gt(5) Ch~ U~Download 21,04 Kb.
Sana13.06.2022
Hajmi21,04 Kb.
#660687
Bog'liq
nxnd, Задание, 2018 МТБ рағбат 06.28.2018, 11-DMTT, harbiy talimda gumanitar ijtimoiy-iqtisodiy fanlar va chet tillarini oqitish metodikasi, Anorboyeva, Afrika mamlakatlari aholisi soni dinamikasi va joylashishi, Afrika mamlakatlari aholisi soni dinamikasi va joylashishi, 45 ta mavzu., 1521187121 70252, . Landshaftlarning chegaralari., Mavzu. Landshaftlardagi aloqadorliklar va ta’sirlar., Qo`shimcha adabiyot. (2), DI 11 18 Ruzvonov evolyutsiya, Toshbulov Mahmudning 2-Mustaqil ishi

1 . Gulxayridoshlar oilasining gul formulasini aniqlang
A Gk(3)+(5) Gt(5) Ch~ U~
B Gk(5) Gt1 +2+(2)Ch(9)+1 U1
C Gk(3)+(5) Gt5 Ch(~) U(~)
D Gk(5) Gt(2)+(2)+1 Ch(9)+1 U1
2. Gulxayridoshlar oilasi asosan qaysi mintaqalarda
tarqalgan
A tropic, subtropik B tropic, mo`tadil
C subtropik, mo`tadil D tropic, subtropik, mo`tadil
3. Yer yuzida gulxayridoshlarning qancha turkum va turi
bor
A 400; 1 2000 B 900 C 80; 300 D 1 1 ; 600
4. Gulxayridoshlar oilasida asosan qaysi hayotiy shakl hukmronlik qiladi?
A daraxt B o`tlar C butalar D yarim butalar
5. Gulxayridoshlar oilasida qaysi hayotiy shakllar
uchraydi
1 . daraxt 2. buta 3. yarim buta 4. 1 yillik o`t
5.ko`p yillik o`t
A barchasi B 2,3,4,5 C 1 ,2,4,5 D 3,4,5
6. Gulxayridoshlar oilasida qaysi hayotiy shakllar
uchramaydi
A daraxt B buta C yarim buta D 1 yillik o`t
7. Gulxayridoshlarning poyasi fazoda qanday joylashgan A tik B ko`tarilib o`suvchi
C o`raluvchi D o`rmalovchi
8. Gulxayridoshlar oilasi barglari xususiyatlari keltirilgan
qatorni toping
1 . oddiy 2. murakkab 3.bandsiz 4. uzun bandli
5. butun 6. o`yilgan 7. panjasimon tomirli 8.parallel
tomirlangan 9.ko`pincha panjasimon bo`lakli 10.ko`pincha yumaloq
A 1,3,5,6,7,9 D 1,4,5,6,8,10 B 2,4,5,8,10 C 1,4,5,6,7,9
9. Gulxayridoshlar oilasining gullar –
A barg qo`ltig`ida joylashgan B to`pgulda joylashgan
C to`g`ri, 2 jinsli D barchasi
1 0. Gulxayridoshlarning mevasi –
A 3-5 uyli ko`sak meva
B 1 urug`li yig`ma meva , ko`sak meva
C ko`p urug`li yig`ma meva va ko`sak meva
D ko`p urug`li yig`ma meva
1 1 . Yerbag`ir tugmachagulga tegishli xususiyatlarni
aniqlang
1 . bo`yi 1 0-40 sm 2. bo`yi 1 0-30 sm 3.1 yillik o`t 4.
ko`p yillik o`t 5.poyasi sershox yer bag`irlab o`sadi 6.
poyasi yonboshlab o`sadi 7. yaprog`I uzun bandli
8.yaprog`I bandsiz 9.yaprog`I deyarli yumaloq 1 0.
yaprog`ining cheti 5-7 ga bo`lingan 1 1 . gullari barg
qo`ltig`ida joylashgan 1 2.gullari to`pgulda o`rnashgan
1 3. gulkosachabarglari gultojbarglaridan 2 marta uzun
1 4. gultojbarglari gulkosachabarglaridan 2 marta uzun
1 5. changchi iplari birikib urug`chini o`rab turadi 1 6.
changchilari gultojida joylashgan 1 7.martdan
aprelgacha gullaydi 1 8. apreldan sentabrgacha
gullaydi 1 9. mevasi 1 4-1 6 mevachadan tashkil topgan
20. O`zbekistonda 7 ta turi bor 21 . O`zbekistonda 6 ta
turi bor
A 1 ,4,5,6,8,1 0,1 2,1 3,1 5,1 7,1 9,20
B 1 ,3,5,6,7,9,1 0,1 1 ,1 4,1 5,1 8,21
C 2,3,5,6,7,9,1 0,1 2,1 4,1 5,1 7,1 9,20
D 2,4,8,1 2,1 3,1 6,1 7,1 9,20
1 2. Tugmachagulga xos bo`lmagan belgilarni aniqlang
1 . bo`yi 1 0-40 sm 2. bo`yi 1 0-30 sm 3.1 yillik o`t 4.
ko`p yillik o`t 5.poyasi sershox yer bag`irlab o`sadi 6.
poyasi yonboshlab o`sadi 7. yaprog`I uzun bandli
8.yaprog`I bandsiz 9.yaprog`I deyarli yumaloq 1 0.
yaprog`ining cheti 5-7 ga bo`lingan 1 1 . gullari barg
qo`ltig`ida joylashgan 1 2.gullari to`pgulda o`rnashgan
1 3. gulkosachabarglari gultojbarglaridan 2 marta uzun
1 4. gultojbarglari gulkosachabarglaridan 2 marta uzun
1 5. changchi iplari birikib urug`chini o`rab turadi 1 6.
changchilari gultojida joylashgan 1 7.martdan
aprelgacha gullaydi 1 8. apreldan sentabrgacha
gullaydi 1 9. mevasi 1 4-1 6 mevachadan tashkil topgan
20. O`zbekistonda 7 ta turi bor 21 . O`zbekistonda 6 ta
turi bor
A 1 ,4,5,6,8,1 0,1 2,1 3,1 5,1 7,1 9,20
B 1 ,3,5,6,7,9,1 0,1 1 ,1 4,1 5,1 8,21
C 2,3,5,6,7,9,1 0,1 2,1 4,1 5,1 7,1 9,20
D 2,4,8,1 2,1 3,1 6,1 7,1 9,20
1 3. Tugmachagul xalq tabobatida nimaga ishlatiladi?
A yo`talga qarshi B ichni yumshatuvchi dori
C qon bosimini tushirishda
D oshqozon ichak kasalliklarida
1 4. Tugmachagulning qaysi qismlari tabobatda
ishlatiladi
A guli, mevasi, bargi
C bargi, poyasi, to`pguli B ildizi, bargi, poyasi
D bargi, guli, urug`i
1 5. Tugmachagul turkumining nechtasi yovvoyi,
nechtasi begona
A 3 ta yovvoyi;3 ta begona
B 4 ta yovvoyi;2 ta begona
C 4ta yovvoyi;3 ta begona D barchasi begona
1 6. Gulxayridoshlarga kiruvchi turkumlarni belgilang
1 . tugmachagul 2. bo`ritaroq 3. dag`al kanop
4.gulxayri 5. g`o`za
A barchasi B 1 ,2,3,4 D 2,3,4 C 2,3,4,5
17. Gulxayri qaysi turkumga kiradi
A bo`ritaroq B kanop C gulxayri D t.j.yo`q
1 8. Dorivor gulxayri –
1 .70-1 50 sm keladigan 1 yillik o`t 2. 70-1 50 sm keladigan ko`p yillik o`t 3.yo`talga qarshi ishlatiladi 4.ichni yumshatuvchi dori sifatida ishlatiladi
5.oshqozon ichak kasalliklarida 6. ildizi tabobatda
ishlatiladi 7. ildizi, bargi, poyasi tabobatda ishlatiladi A 1 ,3,6 B 2,3,6 C 1 ,4,7 C 2,4,5,6
19. O`zbekistonda g`o`za turkumiga mansub nechta
o`simlik o`sadi
A 1 ta B 2 ta C 3ta D 6ta
20. Barbadoss go`za necha yillik o`simlik
A ko`p yilik B 2 yillik C 1 yillik D t.j.yo`q
21 . G`o`zaning qaysi turini ko`saklari mayda, tolasi
mallarang, qisqa va dag`al
A oddiy g`o`za C) A,D B )misr g`o`zasi
D jaydari g`o`za
22. Jaydari g`o`zaning vatani qayer
A Markaziy Amerika B Janubiy Amerika
C O`rta Osiyo D Afrika
23. Qaysi g`o`zaning gultojbarglari och sariq, tubi qizil
dog`siz
A oddiy go`za B misr g`o`zasi
C A,D D jaydari go`za
24. Qaysi g`o`zaning gultojbarglari sap-sariq- limon
rangida tubida qizil dog`I bor
A oddiy g`o`za B misr g`o`zasi
C A,B D jaydari g`o`za
25. Qaysi g`o`zaning tolasi uzun, ipakka o`xshash,
mayin, och sariq
A oddiy g`o`za C misr g`o`zasi
B Barbadoss g`o`za D B,C
26. Qaysi g`o`zaning tolasi mayin, uzun oq, ba’zan
qo`ng`ir rangda
A oddiy g`o`za B Barbadoss g`o`za
C misr g`o`zasi D) B,C
27. Hozirda O`zbekistonda qaysi tur asosida
yetishtirilgan ko`plab g`o`za navlari ekiladi
A oddiy g`o`za
C meksika g`o`zasi B misr g`o`zasi D A,C
28. Barcha ingichka tolali g`o`za navlari qaysi turga
taalluqli
A oddiy g`o`za
C meksika g`o`zasi B misr g`o`zasi D A,C
29. Qaysi g`o`za 1 925-yildan beri O`zbekiston
dehqonchiligida asosiy o`rinni egallab kelmoqda
A oddiy g`o`za B misr g`o`zasi C meksika g`o`zasi D) A,C
30. Jaydari g`o`zaga xos xususiyatlarni aniqlang
1 . vatani Markaziy Amerika 2. vatani Afrika 3.
gultojbarglari och sariq, tubi qizil, dog`siz
4.gultojbarglari sap-sariq-limon rangida, tubi qizil,
dog`siz 5. ko`saklari 4-5 chanoqli 6.ko`saklari 3-4
chanoqli yaxshi ochiladi 7. gultojbarglari och sariq,
tubida qizil dog`I bor 8.gultojbarglari sap-sariq –limon
rangida tubida qizil dog`I bor 9. tolasi mallarang 1 0.
tolasi oq, ba’zan qo`ng`ir 1 1 .tolasi och sariq 1 2. tolasi
qisqa va dag`al 1 3. tolasi mayin va uzun 1 4. 1 925-
yildan keyin ekilmagan 1 5. Hozirgi vaqtda umuman
ekilmaydi 1 6. Hozir O`zbekistonda shu navlar asosida
yaratilgan ko`plab navlar ekiladi 1 7. barcha ingichka
tolali g`o`za navlari shu turga tegishli 1 8.
O`zbekiston dehqonchiligida asosiy o`rinni egallaydi 1 9.
hozirda faqat tajriba maydonlarida uchraydi
A 2,1 0,1 2,1 4,1 5 C 2,9,1 2,1 4,1 9
B 1 ,9,1 2,1 6,1 9 D 2,9,1 2,1 5,1 6
Ituzumdoshlar oilasi.
1 . Ituzumdoshlar oilasining formulasi aniqlang
A) Gk(4-5) Gt5 Ch(5) U2-6 \
B) Gk4-5 Gt5,(5) Ch5 U(2-6)
C) Gk5 Gt5 Ch5 U1 D) Gk(5) Gt(5) Ch5U1
2. Ituzumdoshlar oilasi asosan qaysi mintaqalarda
tarqalgan
A tropik, mo`tadil C tropik, subtropik
B ekvatorial, tropik D ekvatorial, tropik,subtropik
3. Ituzumdoshlar oilasining ko`pchilik vakillari qanday
hayotiy shaklga ega
1 . 1 yillik o`t 2. 2 yillik o`t 3. ko`p yilik o`t 4.buta 5.
yarim buta 6. daraxt
A 1 ,2,3 B 3,4 C 1 ,3 D 3,4,6
4. Ituzumdoshlar oilasida qanday hayotiy shakllar
uchramaydi
A daraxt B buta C yarim buta D barchasi uchraydi
5. Ituzumdoshlarning poyasi fazoda qanday joylashadi
1 . o`raluvchi 2. o`rmalovchi 3.ilashuvchi 4. tik
o`suvchi 5. yotib o`suvchi 6. yonboshlab o`suvchi
A 1 ,3,4 B 1 ,2,3,4 C 4,5,6 D barchasi
6. Ituzumdoshlarning barglari –
1 . oddiy 2. murakkab 3. yonbargchali 4. yonbargchasiz 5. butun 6. bo`lingan
A 1 ,3,5 B 2,3,5 C 2,4,6 D 1 ,5,6
7. Ituzumdoshlarning gullari –
1 .qiyshiq 2, to`g`ri 3.1 jinsli 4. 2 jinsli 5.barg
qo`ltig`ida yakka-yakka joylashgan 6 to`pgulda
joylashgan 7. to`pguli shingil 8. to`pguli gajak
A 1 ,3,5,6,7 B 1 ,2,4,5,6,8 C 2,4,5 D 1 ,4,5,6,7,8
8. Ituzumdoshlar gulidagi nay nimani o`zgarishidan hosil bo`ladi
A gulkosacha B gultoj C changchi D urug`chi
9. Ituzumdoshlarning mevasi –
A ko`sakcha yoki yig`ma meva
B qo`zoq yoki qo`zoqcha
C rezavor yoki ko`sakcha D dukkak
10.Ituzumga xos xususiyatlarni aniqlang
1 .Paxtazor, polizlarda, ekinzorlarda uchratish mumkin
2.yo`l yoqalarida tashlandiq yerlarda uchratish mumkin
3. bo`yi 25-50 sm 4. bo`yi 40-50sm 5. poyasi
shoxlangan 6.poyasi shoxlanmagan 7. ko`p yillik o`t 8.
1 yillik o`t 9.barglari oddiy uzunchoq tuxumsimon 1 0.
barglari murakkab uzunchoq tuxumsimon 1 1 .gullari
oqish 1 2. gullari och sariq 1 3. gullari yakka-yakka 3-
1 0 tagacha bo`lib joylashadi 1 4.gullari gajak to`pgulda
3- 1 0tagacha bo`lib joylashadi 1 5.gulqo`rg`on
bo`laklari qo`shilgan 1 6. gulqo`rg`on bo`laklari
qo`shilmagan 1 7. changchi iplari qo`shilib nay hosil
qiladi 1 8.chanchilari qo`shilmagan 1 9. iyuldan tupini
sovuq urib ketguncha gullaydi 20. iyundan tupini
sovuq urib ketguncha gullaydi 21 . mevasi sentabrda
pishadi 22. mevasi avgustda pishadi 23.mevasi “C”
vitaminiga boy 24.mevasi “K” vitaminiga boy
25.mevasidan tabobatda foydalaniladi
26.O`zbekistonda 9 ta turi bor 27.O`zbekistonda 1 0 ta
turi bor
A 1 ,2,3,5,7,9,1 1 ,1 4,1 6,1 8,1 9,22,23,25,27
B 1 ,2,3,5,7,1 0,1 2,1 3,1 5,1 7,20,21 ,23,23,24,26
C 1 ,4,6,8,1 0,1 1 ,1 3,1 6,1 7,1 9,21 ,23,24,27
D 1 ,2,3,5,8,9,1 1 ,1 4,1 5,1 8,20,22,23,25,27


Download 21,04 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
covid vaccination
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
vaccination certificate
sertifikat ministry
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti