1. Biror turdagi (issiq,mexnik va h k) energiyani elektr energiyasiga aylantirib beruvchi qurilmalar nima deb ataladi?Download 219 Kb.
Sana27.01.2020
Hajmi219 Kb.
1. Biror turdagi (issiq,mexnik va h.k) energiyani elektr energiyasiga aylantirib beruvchi qurilmalar nima deb ataladi?

a)kondensatorlar

b)generatorlar

c)transfarmatorlar

d)ekektr dvigatellar

2. Magnit maydonini hosil qiluvchi elekromagnit yoki doimiy magnitdan iborat generatorning qismi nima deb antaladi?

a)kollektor

b)yakor


c)induktor

d)stator


3. Generatorning elktr yurutuvchi kuchi induksiyalanadigan cho’lg’amdan iborat qismi nima deb ataladi?

a)stator


b)induktor

c)kollektor

d)yakor

4. O’zgaruvchan tok generatorning qo’zg’almas cho’tkalarga tegib turadigan xalqalari nima deb ataladi?a)kollektor

b)yakor


c)stator

d)induktor

5. Generatorning qo’zg’almas qismi nima deb ataladi?

a)rotor


b)yakor

c)induktor

d)stator

6. Generatorning aylanuvchi qismi nima deb ataladi?

a)stator

b)yakor


c)rotor

d)induktor

7. Elektrotexnikada va radiotexnikada qanday diodlar eng ko’p qo’llanadi?

a)mis(II)oksidli, selenli

b)germaniyli, kremniyli

c)A va B javolar to’g’ri

d)faqat kremniyli

8. Induktiv g’altakning vazifasi nimalardan iborat?

a)magnit maydonni kuchaytirish

b)magnit maydonni susaytirish

c) magnit maydoniga qarshilik qilish

d)magnit maydonni uyg’otish

9. Peredatchikdan priyomnikka tarqalayotgan radioto’lqin parametrlaridan birini uzatilayotgan axborotga moslab o’zgartirish nama deb ataladi?

a)modulyatsiya

b)raioto’lqin

c)radiosignal

d)detektorlash

10. Bir biridan dielektrik bilan ajraladigan o’tkazgichlar sistemasiga nima deyiladi?

a)kondensator

b)to’k kuchi

c)kuchlanish

d)qarshilik

11. Kondensatorlar tuzilishiga qarab necha turga bo’linadi?

a) 3 ta


b) 5 ta

c) 4 ta


d) 2 ta

12. O’tkazgichdan elektr toki o’tishiga qarshilik qiluvchi va undagi tok kuchiga to’g’ri, kuchlanishiga esa teskari proporsional bo’lgan kattalik nima deb ataladi?

a) solishtirma qarshilik

b) elektr o’tkazuvchanlik

e) elektr sig’imi

d) elektr qarshiligi

13. O’zgaruvchan tokni o’zgarmas tokka aylantirib beruvchi qurilma nima deb atladi?

a)akkumlator

b)transformator

c)elektromator

d)kondensator

14. Transformatorning birlamchi o’ram uchlaridagi kuchlanishning ikkilamchi o’ram uchlaridagi kuchlanishga nisbati nima deb ataladi?

a)F I K (foydali ish koeffisenti)

b)ishqalanish koeffisenti

c)temperatura koeffisenti

d)transformatsiya koeffisenti

15. Agar K>1 bo’lsa, transformator qanday vazifasini bajaradi

a) kuchaytirgich

b) susaytiruvchi

c) muvozanatlashtiruvchi

d) hech qanday vazifani bajarmaydi

16. Agar K<1 bo’lsa, transformator qanday vazifasini bajaradi?

a) muvozanatlashtiruvchi

b) susaytiruvchi

c) kuchaytirgich

d) hech qanday vazifani bajarmaydi

17. Elektr qarshiligi tuzilishiga qarab necha turga bo’linadi?

a) 2 ta


b) 5 ta

c) 3 ta


d) 4 ta

18.Diodning vazifasi nimadan iborat?

a)tokni bir tomonlama o’tkazadi

b)tokni to’plab beradi

c)tokni kuchaytiradi

d)hech qanday vazifani bajarmaydi

19.Quydagi ifodalardan qaysi biri o’tkazgichning indektiv qarshiligini ifodalaydi?

a) Xc =WL

b) Xc=1/wc

c) R=U/I


d) R=l/s

20. Quyidagilarning qaysi biri o’tkazgichlarning sig’im qarshiligini ifodalaydi?

a) Xc =WL

b) Xc=1/wc

c) R=U/I

d) R=l/s

21. Quyidagi ifodalardan qaysi biri yassi kondensator qismini ifodalaydi?

a) s=q/u


b) s=4п0

c) c=(0S)/d

d) c=(2п0l)/ln(R/r)

22. G’altakni induktivligi ifodasini toping?

a) B=µµ0I/2пR

b) B=µµ0I/2R

c) L=µµ0n2ls

d) L=Ф/I


23. Elektr qarshiligini matematik ifodasi quydagilarning qaysi biriga teng?

a) Xc =WL

b) Xc=1/wc

c) R=U/I


d) R=ρl/s

24. G’altakning induktivligi qanday harf bilan belgilanadi va uning birligi qanday?

a) B(tesla)

b) Ф(veber)

c) H=(A/m)

d) L(genre)

Узбек тили

Инглис

тили


Рус тили

Формула

Бирлик

1

Зичлик

densty

плотностъ

P=Kg/

2

Куч

pover

сило

F=m*a

N

3

Солиштирма огирлик

Speeific

weight


Уделъний все

D=

N=

4

Тезлик

speed

скорост

V=

M=/

5

Тезланиш

Acceleration

ускорение

А=

m/

6

Куч инпулсиPower impulse

Импулс сили

F *t

N*s

7

Ток кучи


power

Сило токо

I=

v

8

Электор ток зичлиги

Electrical power

density


Электиричиское напряжение тока

J=

a/

9

Электор қаршилг

Electirikal resistance

Электиричиское сопротивление

R=p*l/s

Om

10

Солиштирма қаршилик

Comparative resistanke

Иделное сопротивление

P=R

Om*m

11

Электор ток иши

Electric current case

Электротоковое дело

A=i*u*t

j

12

Электор ток қуввати

Electric current capacity

Электрическая сила токо

P=i*u

w

13

Магнит оқими

Magnetic flux

Магнитний потокwb

14

Индуктивлик

inductiveness

индиктиност

I=

H

15

Електор майдон кучланганлиги

The strength of the sieve area

Напряжение электрического поля

f=16

Електир сигими

Electrical capacity

Электирическая йомкост

C=

F


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa