1 – mavzu yuzasidan test savollariDownload 72.42 Kb.
bet1/3
Sana16.01.2020
Hajmi72.42 Kb.
  1   2   3
1 – mavzu yuzasidan TEST savollari
5. Yupiter planetasining tabiiy yo’ldoshlari soni nechta?

A) 4


B) 8

C) 16


D) 32
6. Quyosh sistemasidagi qaysi planetaning orbital tezligi eng katta?

A) Merkuriy

B) Venera

C) Mars


D) Yupiter

9. Metagalaktikaning radiusi qancha?

A) 3000 Mpk

B) 3500 Mpk

C) 4000 Mpk

D) 4500 Mpk


10. Titsius-Bode qoidasi nimani aniqlaydi?

A) Quyoshdan planetalargacha bo’lgan masofani

B) Yulduzlargacha bo’lgan masofani

C) Galaktikalargacha bo’lgan masofani

D) Quyoshdan planetalargacha bo’lgan masofani
11. Asteroid bilan meteor orasidagi farq nimada?

A) Ichki tuzilishida

B) Ximiyaviy tarkibida

C) O’lchamida

D) Shaklida
12. Bir yorug’lik yili necha astronomik uzunlik birlikka teng?

A) 63040


B) 63240

C) 63340


D) 63440
13. Metagalaktikaning radiusi necha km?

A) 11,24·1023

B) 1,12·1023

C) 1,24·1023

D) 1,32·1023
14. Metagalaktikadagi eng uzoq obyekt nomini ayting.

A) Pulsarlar

B) Radiogalaktikalar

C) Kvazarlar

D) Galaktikalar

2 – mavzu yuzasidan TEST savollari

8. Gorizontdan yuqorida qurollanmagan ko’z bilan nechta yulduzni ko’rish mumkin?

A) 3000

B) 5000


C) 4000

D) 6000


3 – mavzu yuzasidan TEST savollari


4 – mavzu yuzasidan TEST savollari

3. Quyosh 10 oktaybr kunida qachon chiqadi?

A) *06 soat 22 minut

B) 07 soat 15 minut

C) 09 soat 07 minut

D) 08 soat 32 minut


4. Quyosh 5 dekabr kunida qachon chiqadi?

A) *09 soat 18 minut

B) 08 soat 32 minut

C) 05 soat 42 minut

D) 07 soat 15 minut
5. Quyosh 8 oktyabr kunida qachon botadi?

A) *18 soat 18 minut

B) 20 soat 22 minut

C) 16 soat 32 minut

D) 19 soat 30 minut
6. Quyosh 8 oktaybr kunida qachon chiqadi?

A) *07 soat 15 minut

B) 06 soat 22 minut

C) 09 soat 07 minut

D) 08 soat 32 minut
7. Quyosh 20 avgust kuni qachon botadi?

A) *20 soat 22 minut

B) 08 soat 32 minut

C) 19 soat 28 minut

D) 18 soat 18 minut

5 – mavzu yuzasidan TEST savollari

10. Yulduz kulminatsiyalari orasida o’tgan vaqt Quyosh kulminatsiyalari orasida o’tgan vaqtdan qanchaga farq qiladi?

A) 4 minut

B) 5 minut

C) 6 minut

D) 7 minut6 – mavzu yuzasidan TEST savollari

10. Umar Xayyom kalendari va uning aniqligi qanday?

A) *Har 33 yil davrda 25 ta oddiy (365 sutka) va 8 ta kabisa yili (366 sutka), natijada 1 yil 365+8/33 = 365,2422 sutka. Xatolik 4500 yilda 1 sutkaga teng.

B) Har 36 yil davrda 27 ta oddiy (365 sutka) va 9 ta kabisa yili (366 sutka), 1 yil 365,2522 sutka. Xatolik 3500 yilda 1 sutkaga teng.

C) Har 39 yil davrda 30 ta oddiy (365 sutka) va 9 ta kabisa yili (366 sutka), 1 yil 365+9/39 sutka. Xatolik 1500 yilda 1 sutkaga teng.

D) Har 13 yil davrda 9 ta oddiy (365 sutka) va 4 ta kabisa yili (366 sutka),1 yil 365+1/33 sutka. Xatolik 2500 yilda 1 sutkaga teng.7 – mavzu yuzasidan TEST savollari

10. Umumiy holda refraksiyani hisoblash formulasini toping?

A) *

B)

C)

D)9 – mavzu yuzasidan TEST savollari

10 – mavzu yuzasidan TEST savollari


11 – mavzu yuzasidan TEST savollari

12 – mavzu yuzasidan TEST savollari

8. Oyda birinchi kosmik tezlik nechaga teng?

A) *1,68 km/sek

B) 2,375 km/sek

C) 7,9 km/sek

D) 11,2 km/sek


9. Oyda ikkinchi kosmik tezlik nechaga teng?

A) *2,375 km/sek

B) 1,68 km/sek

C) 7,9 km/sek

D) 11,2 km/sek
10. Yerda birinchi kosmik tezlik nechaga teng?

A) *7,9 km/sek

B) 1,68 km/sek

C) 2,375 km/sek

D) 11,2 km/sek
11. Yerda ikkinchi kosmik tezlik nechaga teng?

A) *11,2 km/sek

B) 1,68 km/sek

C) 2,375 km/sek

D) 7,9 km/sek

13 – mavzu yuzasidan TEST savollari


14 – mavzu yuzasidan TEST savollari

A)

B)

C)

D)

15 – mavzu yuzasidan TEST savollari
1. Pretsessiya jarayoni nima taasirida ro’y beradi va davri qancha?

A) Oy va Quyoshni Yerning ekvatori qismidagi qo’shimcha massaga gravitasion ta’siri bo’lib, Yer o’qi Ekliptika o’qi atrofida 26000 yil davr bilan aylanadi

B) Oyning Yer yadrisiga taasiri bo’lib, Yer o’qi har bir oy davrda Oy o’qi atrofida aylanishi

C) Pretsessiya yaqin yulduzlarning gravitasiya maydoni tufayli sodir bo’lib, davri 1 yuduz yiliga teng

D) Faqat Quyoshning Yer o’qiga taasiri bo’lib, davri Quyoshning o’z o’qi atrofidagi aylanish davriga teng

4. Pretsessiya jarayoning bahorgi tengkunlik nuqtasiga taasiri qanday?

A) Bahorgi tengkunlik nuqtasi yiliga 50,2 yoy sekundiga tinimsiz ekliptika bo’ylab siljib boradi

B) Bahorgi tengkunlik nuqtasiga taasiri yo’q

C) Bahorgi tengkunlik nuqtasi 20,5 yoy sekundiga siljiydi

D) Bahorgi tengkunlik nuqtasi 2 tomonga tebranadi


5. Pretsessiyaning davri qanchaga teng?

A) 26000 yil

B) 16000 yil

C) 13000 yil

D) 15000 yil


16 – mavzu yuzasidan TEST savollari

8. Oyning orbital tezligi necha km/s?

A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


17 – mavzu yuzasidan TEST savollari

5. Kosmik apparatning markaziy jism (Yer) dan eng uzoq nuqtasi qanday nomlanadi?

A) Perisentr

B) Aposentr

C) Apogey

D) Perigey

7. Kosmik apparatlar Yerdan qanday balandliklarda uchiriladi?

A) 120 km dan yuqori

B) 5-7- km

C) 90-100 km

D) 10-20 km

10. Mars planetasiga uchish uchun minimal nazariy tezlik nechaga teng?

A) 11,57 km/sek

B) 13,49 km/sek

C) 14,22 km/sek

D) 11,46 km/sek


11. Yupiter planetasiga uchish uchun minimal nazariy tezlik nechaga teng?

A) 14,22 km/sek

B) 11,46 km/sek

C) 13,49 km/sek

D) 11,57 km/sek
18 – mavzu yuzasidan TEST savollari
1. Nima uchun Yer atmosferasi astronomik kuzatuvlarga halaqit beradi?

A) Yuqorida aytilganlarning hammasi to'g'ri

B) Ob-havo kuzatuvlarni qilib bo'lmaydigan darajaga olib kelishi mumkin

C) Atmosfera shaffofligi o'zgaradi va unda turbulent hodisalar ro’y beradi

D) To'lqin uzunliklarining ayrimlari atmosferada yutiladi
2. Elektromagnit nurlanish spektrining har xil nurlari qanday tartibda joylashgan bo'ladi?

A) Radio, infraqizil, optik, ultrabinafsha, rentgen, gamma nurlar

B) Radio, optik, ultrabinafsha, infraqizil, rentgen, gamma nurlar

C) Gamma, radio-, optik, ultrabinafsha, rentgen, infraqizil nurlar

D) Optik, radio-, infraqizil, ultrabinafsha, gamma, rentgen nurlar
3. Agarda spektroskopda uzluksiz spektr kuzatilayotgan bo'lsa, u nimaga tegishli?

A) Shaffof bo'lmagan qizigan modda (qattiq, suyuq yoki gazsimon)

B) Siyraklashgan sovuq gaz

C) Siyraklashgan o’rtacha haroratdagi gaz

D) Siyraklashgan qizigan gaz
4. Yorug`likning atmosferadan o`tishida susayishini nima uchun hisobga olinadi?

A) Aniq yulduz kattaligini topish uchun

B) Yer atmosferasini ta`sir kuchini aniqlash uchun

C) Yer tortishish kuchini hisoblash uchun

D) Yorug`likning atmosferadan o`tishida susaymaydi
5. Yer yuzasidan turib rentgen va gamma-nurlanishlarni kuzatish mumkinmi?

A) Mumkin emas, chunki bu nurlarni Yer atmosferasi o`zidan o`tkazmаydi

B) Qisman mumkin

C) Faqat rentgen nurlarini kuzatish mumkin

D) Faqat gamma-nurlarini kuzatish mumkin
6. Hozirgi paytda Yer atmosferasi o`tkazmaydigan elektromagnit nurlanishlarni qanday teleskoplarda kuzatiladi? (1-gamma-teleskop, 2-infraqizil nurlarni qabul qiladigan teleskop, 3-optik teleskop, 4-ulтrabinafsha nurlarni qabul qiladigan teleskop, 5-rentgen teleskopi, 6-radioteleskop, 7-neytron teleskоp)

A) 1, 2, 4, 5, 7

B) 1, 2, 3, 5, 7

C) 1, 2, 3, 5, 6

D) 2, 3, 4, 6
7. Infraqizil va optik teleskoplar asosan nima bilan biri biridan farqlanadilar?

A) Qo'llaniladigan detektor turi bilan

B) Reflektorda qo'llaniladigan ko'zguning shakli bilan

C) Infraqizil teleskopda SO2 yutgichi bilan

D) Infraqizil teleskoplarning kattaroq uzunligi bilan
8. Astrofizika fani nimalarni o'rganadi?

A) Osmon jismlarda sodir etiladigan fizik holatlar va jarayonlarni

B) Osmon jismlarning koordinatalarini va azimutlarini

C) Osmon jismlarning harakatlarini

D) Osmon ob'ektlardan kelayotgan yorug'lik nurlarining yo'nalishlarini
9. Quyidagilarning qaysi biri mumtoz astronomik kuzatishlariga kiradi?

A) Vizual kuzatish, fotografik kuzatish, fotometrik kuzatish

B) Dog`li-interferometr usuli, golografik usuli, fotografik usuli

C) Moslashuv usuli, fotometrik kuzatish usuli, vizual kuzatish usuli

D) Golografik kuzatish usuli, fotografik kuzatish usuli, dog`li-interferometr usuli;
19 – mavzu yuzasidan TEST savollari

2. Nima uchun astronomlar obektivi diametri katta teleskoplar qurishga intilishadi?

A) Jismdan kelayotgan nurlarning ko’proq yig’ish va xira ob’ektlarni ham ko'rishga muyassar bo'lish uchun

B) Yaxshiroq ko'rish va rasmga olganda tasvir aniq bo'lishi uchun

C) Tasvirni kattaroq hosil qilishi uchun

D) Keng to'lqin uzunliklarini o'rganish uchun


3. Infraqizil va optik teleskoplar orasidagi asosiy farq nimadan iborat?

A) Qo'llanilayotgan detektor turida

B) Oyna shakli va o`lchamlarida

C) Infraqizil teleskopning ajrata olishi yuqoriligida

D) Optik teleskoplarning kattalashtirishi yuqoriligida
5. Teleskop ob’ektivining fokus masofasi 10 m, okulyarniki esa undan 40 marta kam bo'lsa, bu teleskopning kattalashtirilishi nimaga teng?

A) 40


B) 100

C) Kattalashtirmaydi

D) 10
6. Refraktor teleskopining xususiyati va astronomiyadagi asosiy o’rni nima?

A) Optik qismida linza ishlatilib, samo jismlarining aniq koordinatalarini aniqlashda muxim axamiyatga ega

B) Menisk ishlatilib, sayyoralar nurlanishi tabiyatini o’rganishda muxim

C) Nurlarni qaytarib, asteroidlarni o’rganishda muximdir

D) Optik sistemasi oddiy bo’lib, faqat kometalarga mo’ljallangan
7. Reflektor teleskopining xususiyati va astronomiyadagi o’rni qanday?

A) Optik qismida egri oynali ko’zgu ishlatilib, bu ko’zgu barcha to’lqin uzunlikdagi nurlarni qaytarib bir nuqtaga yig’adi va shuning uchun u astrofizik masalalarda ishlatiladi

B) Linza ishlatilib, sayyoralar koordinatasini aniqlashda muxim

C) Optik sistemasi oddiy bo’lib, faqat asteroidlarga mo’ljallangan

D) Nurlarni qaytarish imkoni yuq va qo’shaloq optika sistemasidan iboratligi sababli kometalarga mo’ljallangan

9. Dunyodagi eng katta refraktor teleskop qachon va kim tomonidan yaratilgan?

A) 1896-yil, Klark

B) 1973-yil, Saxarov

C) 1894-yil, Klark

D) 1896-yil, Plank


10. Agar teleskopning obyektivi faqat yig’uvchi linzalardan iborat bo’lsa, u qanday teleskop bo’ladi?

A) Refraktor

B) Radioteleskop

C) Reflektor

D) Meniskli
20 – mavzu yuzasidan TEST savollari

2. Dengizda kemadan yoki havoda samolyotdan kuzatuvlar olib borish zaruriyati tug’ilsa ishlatilishi mumkin bo’lgan ko’chma asbob nima deb ataladi?

A) Sekstant

B) Teodalit

C) Kvadrant

D) Meridian doira

5. Elektron optik o`zgartirgich (EOP) tuzilishidagi asosiy elementlari nimadan iborat?

A) Fotokatod, fokuslovchi elektrod, fosforli ekran

B) Monitor, fotokatod, anod

C) Termoelement, fosforli ekran

D) Fotoanod, fosforli ekran
6. Fotoelektrik nurlanish qabul qilgichlariga qanday asboblar kiradi?

A) Fotoelement, fotodiod, FEK, fototranzistor

B) Bolometr, termometr, FEK

C) Termoelement, radiometr, fotodiod

D) Radiometr, FEK, fototranzistor

9. Koronograf teleskopi astrofizikada nima uchun ishlatiladi?

A) Tutilishdan tashqari paytlarda Quyosh tojini kuzatish uchun

B) Quyoshning ichki tuzilishini o`rganish uchun

C) Quyoshning xromosfera va fotosferasini kuzatish uchun

D) Quyoshning tashqi ko`rinishini o`rganish uchun


10. Spektrografik kuzatuvlarida taqqoslash spektri nima uchun kerak bo`lаdi?

A) Kuzatilayotgan va laboratoriyadagi spektrlarini biri-biri bilan taqqoslab, osmon jismlarining kimyoviy tarkibini va harakatlanish tezliklarini aniqlash uchun

B) Spektrlaridan ob`ektlarining o`lchamlarini aniqlash uchun

C) Spektrlaridan ob`ektgacha masofani chamalash uchun

D) Ob`ektning tasvirini olish uchun

12. Spektrofotometr qanday asbob?

A) Spektrofotograf bilan olingan tasvirni fotometr bilan o`lchаsh

B) Astrograf bilan olingan tasvirni polyarimetr bilan o`lchаsh

C) Fotoelektrik yo`li bilan olingan tasvirni interferometr bilan o`lchаsh

D) Spektrofotometr bilan olingan tasvirni polyarimetr bilan o`lchаsh


13. Astrofotometriya nimani o`rgatadi?

A) Osmon ob`ektlarini tasvirga olib, ularning nurlanishini hamda Quyosh va Oyning nurlanish qonunlarini o`rganish

B) Osmon ob`ektlarini faqat tasvirga oladi

C) Osmon ob`ektlarining faqat nurlanishini o`rganadi

D) Faqat Quyosh va Oyning nurlanish qonunlarini o`rganadi
14. Quyidagi asboblardan qaysilari astrofizik qurilmalarga kiradi? (1-teleskop, 2-goroskop, 3-elektroskop, 4-kolorimetr, 5-fotometr, 6-elektrofotometr, 7-mikrometr, 8-mulтimetr, 9-interferometr, 10-radioteleskop, 11-radiometr, 12-polyarimetr)

A) 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12

B) 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

C) 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

D) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
15. Dog`li - interferometriya deganda nimani tushunasiz va kim tomonidan kashf qilingаn?

A) Dog`li tasvirni fazoviy interferometr usulida aniqlash va Labeyri tomonidan

B) Dog`li interferometrik tasvirni planimtriya asosida aniqlash va Braun Tviss tomonidan

C) Dog`li tasvirni polyarimetriya asosida aniqlash va Plank tomonidаn

D) Dog`li tasvirni mikrofotometriya asosida aniqlash va Labeyri tomonidan
16. Qanday spektral asboblarni bilasiz?

A) Spektrometr, Fabri-Pero etaloni va ob`ektivli prizma

B) Radiometr, spektrometr va ob`ektivli prizma

C) Interferometr, Fabri-Pero etaloni va spektroteleskop

D) Radioteleskop, spektrometr, spektroteleskop, Fabri-Pero etaloni va ob`ektivli prizma


Download 72.42 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar