# Hisoblang 9, x18-19, 9x16+30, 1х18-30, 1x16Download 25,49 Kb.
Sana11.04.2022
Hajmi25,49 Kb.
#543076
Bog'liq
BMKN
Утегенова , Утегенова , Утегенова , Утегенова , Байкунусова Г.Ю., авто, Фарходга охиргиси, Байкунусова Г.Ю., авто, Фарходга охиргиси, Animatsion komp, ОНА ТИЛИ ЎҚИТИШ МАХСУС МЕТОДИКАСИ» ФАН ДАСТУРИ ТАҲЛИЛИ., ОНА ТИЛИ ЎҚИТИШ МАХСУС МЕТОДИКАСИ» ФАН ДАСТУРИ ТАҲЛИЛИ., ОНА ТИЛИ ЎҚИТИШ МАХСУС МЕТОДИКАСИ» ФАН ДАСТУРИ ТАҲЛИЛИ., ОНА ТИЛИ ЎҚИТИШ МАХСУС МЕТОДИКАСИ» ФАН ДАСТУРИ ТАҲЛИЛИ., ОНА ТИЛИ ЎҚИТИШ МАХСУС МЕТОДИКАСИ» ФАН ДАСТУРИ ТАҲЛИЛИ., o'qish darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish, тест, тест

# Hisoblang 19, 9 x18-19, 9x16+30, 1х18-30, 1x16

+ 100
- 98
- 110
- 102

# Hisoblang 13, 5x5, 8-8, 3x4, 2-5, 8x8, 3+4, 2x13, 5

+ 52
- 42
- 48
- 54

#


+
-
-
-

#


+ 100
- 102
- 10
- 98

#


+
-
-
- 4

#


-
+
-
-

#


+
- 1, 4
- 1, 6
- 1, 7

#


+
-
-
-

#


+
-
-
-

# Barcha tomonlari teng bo‘lgan parallelogramm ... deyiladi.

+ Romb
- Kvadrat
- To‘g‘ri to‘rtburchak
- Teng tomonli uchburchak

# Kvadratning yuzini 25 marta kamaytirish uchun, uning asosini necha marta kamaytirish kerak?

+ 5
- 9
- 8
- 7

# Agar to‘g‘ri burchakli to‘rtburchakning perimetri 74 dm, yuzi 3m2 bo‘lsa, uning tomonlarini toping

+ 25;12
- 24;16
- 26;10
- 26;15

# To‘g‘ri burchakli uchburchakning katetlari 40 sm va 42 sm, unga ichki chizilgan aylana radiusini toping

+ 12
- 15
- 14
- 13

# Trapesiyaning o‘rta chizig‘i 7 sm, asoslarining biri ikkinchisidan 4 sm- ga uzun. Trapesiyaning asoalarini toping

+ 5;9
- 10;4
- 11;3
- 11;4

# Teng yonli uchburchakning asosiga parallel bo‘lgan o‘rta chizig‘i 3 sm- ga teng. Agar uchburchakning perimetri 16 sm bo‘lsa, uchburchakning yon tomonlarini toping

+ 5
- 4
- 7
- 6

# Uchburchakning tomonlari 8 sm, 10 sm, 12 sm –ga teng.Uchlari shu uchburchakning tomonlarining o‘rtalarida bo‘lgan uchburchakning tomonlarining uzunligini toping

+ 4, 5, 6
- 3, 4, 5
- 5, 6, 7
- 2, 3, 4

# Uchburchakning perimetri 12 sm ga teng; asoslarining o‘rtalari kesmalar bilan tutashtirilgan. Shunda xosil bo‘lgan uchburchakning perimetrini toping

+ 3
- 4
- 5
- 7

# Trapesiyaning o‘rta chizig‘i 10 sm, asoslarining biri ikkinchisidan 6 sm ga kichik. Trapesiyaning asoalarini toping

+ 13;7
- 14;6
- 11;9
- 12;8

# To‘g‘ri burchakli uchburchakning katetlari 30 sm va 40 sm, unga ichki chizilgan aylana radiusini toping

+ 10
- 13
- 12
- 14

# To‘g‘ri burchakli uchburchakning katetlaridan biri 12 sm, ikkinchi kateti birinchisidan 7 sm qisqa. Gipotenuza uzunligini toping

+ 13
- 14
- 15
- 16

# To‘g‘ri burchakli uchburchakning katetlaridan biri 12 sm, gipotenuzasi ikkinchi katetidan 6 sm uzun. Gipotenuza uzunligini toping

+ 15
- 9
- 10
- 14

# To‘g‘ri to‘rtburchakning yeni 7 sm, bo‘yi undan 3 sm ortiq. To‘g‘ri to‘rtburchakning perimetrini toping

+ 34
- 68
- 21
- 10

# To‘g‘ri to‘rtburchakning tomonlari 72 sm va 8 sm. Unga tengdosh bo‘lgan kvadratning tomonlarini toping

+ 24
- 14
- 15
- 16

# To‘g‘ri to‘rtburchakning perimetri 60 sm –ga teng, bir tomoni boshqa tomanidan 6 sm- ga uzun. To‘g‘ri to‘rtburchakning yuzini toping

+ 216
- 256
- 306
- 250

# Teng yonli trapesiyaning yon tomoni 5 sm, balanligi 4 sm va katta asosi 9 ga teng.Uning o‘rta chizig‘ini toping

+ 6
- 2
- 3
- 5

# Teng yonli trapesiyaning asoslari 8 sm va 14 sm, yon tomonlari esa 5 sm – ga teng. Trapesiyaning yuzini toping

+ 44
- 22
- 36
- 80

# Trapesiyaning o‘rta chizig‘i 3sm – ga, balanligi 8 sm – ga teng. Uning yuzini toping

+ 24
- 12
- 16
- 32

# Doiraga ichki chizilgan to‘g‘ri to‘rtburchakning tomonlari 12 sm va 16 sm – ga teng. Doiraning yuzini toping

+
-
-
-

# Trapesiyaning yuzi 30 sm2, balangligi 6 sm – ga teng bo‘lsa, uning o‘rta chizig‘i qanchaga teng?

+ 5
- 2
- 7
- 4

# Rombning yuzi 18sm2, diagonallaridan biri 9 ga teng. Ikkinchi diagonalining uzunligini toping

+ 4
- 5
- 5,5
- 4,5

# Rombning yuzi 24 sm2, diagonallaridan biri 6 ga teng. Uning tomonlarining uzunligini toping

+ 5
- 4
- 8
- 12

# To‘g‘ri to‘rtburchakning tomonlari 28 sm va 7 sm. Unga tengdosh bo‘lgan kvadratning tomonlarini toping

+ 14
- 15
- 13
- 12

# To‘g‘ri burchakli parallelepipedning uch ulchami bo‘yicha uning diagonallarini toping: 1, 2, 2; 2) 2, 3, 6; 3) 6, 6, 7

+ 3;7;11
-
4;5;7
- 12;25;36
- 8;11;25

# To‘g‘ri burchakli parallelepipedning asosining tomonlari 7 dm va 24 dm, balandligi 8 dm. Diagonal kesimining yuzini toping

+ 200
- 450
- 320
- 560

# Berilgan uch ulchami bo‘yicha: 10 sm, 22 sm va 16 sm to‘g‘ri burchakli parallelepipedning to‘liq yuzini toping

+ 1464
- 1894
- 1756
- 1354

# Piramidaning asosi to‘g‘ri burchakli to‘rtburchak, uning asosining tomonlari 6 sm va 8 sm. Uning xar bir yon qiri 13sm –ga teng. Piramidaning balandligini toping

+ 12
- 9
- 10
- 11

# Muntazam to‘rtburchakli piramidaning balandligi 24 sm, asosining tomoni 14 sm teng. Uning apofemasini toping

+ 25
- 18
- 27
- 32

# Muntazam piramidaning yon sirtining yuzi 96 sm2, asosining perimetri 24 teng. Piramidaning apofemasini toping

+ 8
- 10
- 6
- 12

# Piramidaning asosi tomonlari 6sm va 8 sm – ga teng bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchakdan iborat. Piramidaning har bir yon qirrasi sm –ga teng bo‘lsa, uning balanligini toping

+ 10
- 12
- 15
- 14

# To‘rtburchakli muntazam piramida asosining yuzi 36 sm2, yon sirtining yuz esa 60 sm2 – ga teng. Piramida hajmini toping

+ 48
- 72
- 144
- 120

# Kub to‘la sirtining yuzi 96 sm2 – ga ten. Kubning hajmini toping

+ 64
- 62
- 66
- 68

# Kubning barcha qirralarining yig‘indisi 48 sm teng. Kub sirtining yuzini toping

+ 96
- 24
- 36
- 48

# Kubning barcha qirralarining yig‘indisi 96 sm teng. Kub hajmini toping

+ 512
- 64
- 256
- 216

# To‘g‘ri burchakli parallelepipedning asosining tomonlari 14 sm va 48 sm – ga tng. Balandligi 8 sm – ga teng. Diagonal kesimining yuzini toping

+ 400
- 610
- 200
- 520

# Parallelepipedning uchta yon sirti 1m2, 2 m2 va 3 m2. Parallelepipedning to‘liq sirtini toping

+ 12
- 24
- 36
- 6

# To‘g‘ri burchakli parallelepipedning asosining tomonlari 3 sm va 4 sm, yon qirrasi 12 sm. Parallelepipedning diagonallarini toping

+ 13
- 16
- 14
- 15

# Konusning hajmini topish formulasini ko`rsating?

+
-
-
-

# Silindr asosining radiusi 2 m, balandligi 3 m. Silindr oq kesimining dioganalini toping?

+ 5
- 4
- 6
- 7

# Konus asosining radiusi 3 m, balandligi 4 m. Konusning yasovchisini toping?

+ 5
- 6
- 7
- 12

# Konus asosining radiusi 3 m, yasovchisi 5 m. Konusning balandligini toping?

+ 4
- 4,5
- 3,5
- 3

# Konus asosining radiusi 3 m, balandligi 4 m. Konusning o’q kesimining yuzini toping?

+ 12
- 24
- 28
- 36

# Konus balanligi 20 m, asosining radiusi 15 m. O‘q kesimininig yuzini toping

+ 300
- 360
- 420
- 512

# Kesik konusning asoslarinig radiusi 3 m va 6 m, balandligi 4 m. Yasovchisini toping

+ 5
- 7
- 9
- 6

# Konus asosining radiusi 6 m, balandligi 8 m. Konusning yasovchisini toping?

+ 10
- 12
- 14
- 16

# Berilgan nuqtadan bir xil masofada joylashgan nuqtalar to‘plami ..... deyiladi

+ Sfera
- Shar
- Konus
- Silindr

# Fazoning har bir nuqtasidan berilgan nuqtagacha bo‘lgan masofadan katta bo‘lmagan barcha nuqtalar to‘plami ... deyiladi.

+ Shar
- Silindr
- Konus
- Aylana

# To‘g‘ri burchakli uchburchakni uning katetini o‘z ichiga oluvchi o‘q atrofida aylanishidan hosil bo‘lgan figura .... deyiladi.

+ Konus
- Shar
- Silindr
- aylana

# To‘g‘ri to‘rtburchakni uning bir tomonini o‘z ichiga olgan o‘q atrofida aylanishdan hosil bo‘lgan figura ..... deyiladi.

+ Silindr
-
Shar
- Aylana
- Konus

# Silindr asosining radiusi 5 m, balandligi 4 m. Silindr hajmini toping?

+
-
-
-

# Qo’shni burchaklarning yigindisi necha gradusga teng?

- 360
+ 180
- 240
- 380

# Burchak bissektrissasi nima?

+ Burchakni teng ikkiga bo`luvchi nur;
- Burchakni 1:3 nisbatda bo`luvchi nur
-
-

# Burchak bissektrissasi nima?

+ Burchakni teng ikkiga bo`luvchi nur;
- Burchakni teng uchga bo`luvchi nur;
- Burchakni beshga bo`luvchi nur;
- Burchakni 1:3 nisbatda bo`luvchi nur;

# Uchinchi to`gri chiziqqa parallel bo`lgan 2 to`gri chiziq

+ parallel;
- perpendikulyar;
- ayqash
- egri

# Uchburchak ichki burchaklarining yig`indisi necha

+ 180
- 280
- 360
- 240

# Agar to`rtburchakning diagonallari kesishsa va kesishish nuqtasida teng ikkiga bo`linsa, bu to`rtburchak … bo`ladi.

+ parallelogram;
- uchburchak
- beshburchak
- trapetsiya

# Ikkita qarama –qarshi tomonlarigina parallel bo`lgan

+ parallelogramm;
- to`g`ri to`rtburchak
- trapetsiya.
- silindr

# Aylana uzunligi … ga teng.

+ 2πR;
- 2π;
- 2R;
- πR;

# Kubning barcha qirralari yig`indisi 96 sm ga teng.Uning hajmini toping.

+ 512
- 256
- 648
- 484

# Matematikada masalalarni yechishning qanday usullari mavjud?

+ arifmetik va algebraik 
- arifmetik va sintetik 
- arifmetik va analitik
- sintetik va analitik

# Masalani yechish - bu ............ demakdir.

+ masalada bevosita yoki bilvosita mavjud bо‘lgan sonlar, miqdorlar, munosabatlar usida amallar va operatsiyalarning mantiqiy tо‘g‘ri ketma-ketligi orqali masalalarning talabini bajarish (uning savoliga javob berish)
- masalada bevosita yoki bilvosita mavjud bо‘lgan sonlar, miqdorlar, mantiqiy tо‘g‘ri ketma-ketligi orqali masalalarning talabini bajarish 
- masalalarni yechishning asosiy usullari sifatida arifmetik va algebraik usullar
- masalaning savoliga javob tenglama, tengsizlik, tenglamalar (tengsizliklar) sitsemasini tuzish va yechish

# Masalani qisqa yozish - bu.......

+ Masala teksti ustida og‘zaki ishlagandan keyin uning mazmunini matematik terminlar tiliga о‘tkazish va qisqa yozuv shaklidagi matematik ifodasini belgilash kerak (chizmalar, sxemalar, jadvallar).
- Masala teksti ustida og‘zaki ishlagandan keyin uning mazmunini matematik terminlar tiliga о‘tkazish
- eng muhim malakalardan biri, bunday malakaga ega bо‘lmay turib, masalalarni mustaqil yechishga о‘rganib bо‘lmaydi.
- Ma’lumni noma’lumdan, muhimni nomuhimdan ajratish, masalada berilganlar bilan izlanayotganlar orasidagi bog‘lanishni ochish

# Masalaning sintetik tahlili deyilganda nimani tushunasiz?

+ mulohazalarning shunday rivoji tushuniladiki, bunda ikkita ma’lumotni birlashtirish natijasida bu ma’lumotlardan nimani bilish mumkinligi aniqlanadi, shundan keyin yangi topilgan ma’lumot bilan boshqa ma’lumot birlashmasiga о‘tiladi va masala savoliga javob topilguncha shu ish davom ettirilaveradi.
- mulohazalar zanjiridan iboratki, bu zanjir boshida masalada berilgan savol turadi. Masala savoliga javob topish uchun zarur ma’lumotlar tanlanadiki, bu ma’lumotlarni boshqa ma’lumotlardan foydalanib topish mumkin.
- mulohazalarning shunday rivoji tushuniladiki, bunda ikkita ma’lumotni birlashtirish natijasida bu ma’lumotlardan nimani bilish mumkinligi aniqlanadi
- masala tahlilini amalga oshirish, sо‘ngra yechish rejasini tuzish malakasi. Oldin sodda masalani yechishda amal tanlash masalasini qarab chiqishga tо‘xtalamiz. Bu malaka birinchi sinfdan boshlab tarkib topa boshlaydi, ikkinchi va uchinchi о‘quv yillarida yanada rivoj toptiriladi, ya’ni ba’zi tanish masalalarga nisbatan amal tanlash ishini bajarish asosi о‘zgartiriladi.

# Ikki idishga 1480 litr suv sig’adi. Birinchi idishga ikkinchi idishga qaraganda 760 litr suv ko’p sig’sa, har qaysi idishga necha litr suv sig’adi?

+ 1120, 360
- 1120, 720
- 1120, 720
- 760, 720

# Bitta daftar va bitta bloknot hamda bitta qalam uchun 2,2 so’m to’landi. Qalam daftarga qaraganda to’rt marta arzon, bloknot esa daftarga qaraganda 0,4 so’m qimmat. Har qaysi buyumning narxini toping.

+ Qalam narxi
0,2 so’m, daftar narxi 0,8 so’m, bloknot narxi 1,2 so’m.
- Qalam narxi
0,2 so’m, daftar narxi 2,8 so’m, bloknot narxi 1,2 so’m.
- Qalam narxi
0,2 so’m, daftar narxi 0,8 so’m, bloknot narxi 2,2 so’m.
- Qalam narxi
0,2 so’m, daftar narxi 3,8 so’m, bloknot narxi 1,2 so’m.

# Bir sabzovot omborida 21 t ikkinchida 18 t kartoshka bor edi.


Birinchi omborga kuniga 9 tonnadan, ikkinchisiga 12 tonnadan kartoshka
keltirilsa, necha kundan keyin birinchi ombordagi kartoshka ikkinchisidan 1,2
marta kam bo’ladi?

+ 6 kun
- 8 kun


- 5 kun
- 7 kun

# Tomosha zali 100 ta elektr lampochka bilan yoritiladi. Bir katta


lampochkaning bir hafta davomida yonishi 15 tiyinga, kichik lampochkaning
yonishi esa 10 tiyinga tushadi. Agar zalni bir hafta yoritish 13,50 so’mga tushsa,
zalga nechta katta lampochka va kichik lampochka o’rnatilgan?

+ 30-kichik lampochkalar soni


70- katta lampochkalar soni
- 20-kichik lampochkalar soni
70- katta lampochkalar soni
- 30-kichik lampochkalar soni
60- katta lampochkalar soni
- 30-kichik lampochkalar soni
50- katta lampochkalar soni

# Ikki traktor birgalikda ishlab bir maydonni 6 soatda haydab bo’ladi. Agar I traktorchining yolg’iz o’zi ishlasa, bu maydonni II traktorchiga nisbatan 5 soat tez haydab bo’ladi. Bu maydonni har qaysi traktorchining yolg’iz o’zi necha soatda haydab bo’ladi?

+ birinchi traktorning yerni hayday oladigan vaqti–10 soat
ikkinchi traktorning yerni hayday oladigan vaqti– 15 soat
- birinchi traktorning yerni hayday oladigan vaqti–20 soat
ikkinchi traktorning yerni hayday oladigan vaqti– 15 soat
- birinchi traktorning yerni hayday oladigan vaqti–20 soat
ikkinchi traktorning yerni hayday oladigan vaqti– 25 soat
- birinchi traktorning yerni hayday oladigan vaqti–10 soat
ikkinchi traktorning yerni hayday oladigan vaqti– 35 soat

# Turist paraxodda 72 km suzdi, paraxodda o’tgan yo’lidan 25% ortiq masofani avtomashinada yurdi. Avtomobil tezligi paraxod tezligidan soatiga 21 km ortiq. Turist avtomobilda paraxodda yurganiga qaraganda 1 soat kam yurgan bo’lsa, avtomobilning tezligi qancha?

+ x=24 km/s paraxod tezligi, x=45 km/s, avtomobil tezligi.
- x=16 km/s paraxod tezligi, x=53 km/s, avtomobil tezligi.
- x=24 km/s paraxod tezligi, x=35 km/s, avtomobil tezligi.
- x=34 km/s paraxod tezligi, x=45 km/s, avtomobil tezligi.

# Teplovoz ma’lum vaqt ichida 325 km masofosani o’tish kerak, shu


yo’lning
5
2
qismini o’tgandan keyin u 24 minut ushlanib qoldi. Keyin muddatida
manzilga etib borish uchun tezligini soatiga 10 km oshirdi. Teplovozning tezligini
toping?

+ 65 km/s – avvalgi tezlik, 75 km/s – keyingi tezlik


- 45 km/s – avvalgi tezlik, 55 km/s – keyingi tezlik
- 65 km/s – avvalgi tezlik, 55 km/s – keyingi tezlik
- 45 km/s – avvalgi tezlik, 75 km/s – keyingi tezlik

# Agar savdogar molining 1 kg ini 16,5 so`mdan sotsa, 81,4


so`m zarar ko`radi. Agar 1 kg ini 19,8 so`mdan sotsa, 162,8 so`m foyda ko`radi.
Savdogarda necha kg mol bor?

+ 74 kg
- 68 kg


- 78 kg
- 54 kg

# Oltin va durdan yasalgan bezakning ogìrligi 8 misqol,


bahosi 72 dinor. 1 misqol oltin 6 dinor, 1 misqol dur 18 dinor bo`lsa, bezakda
necha misqoldan oltin va dur bor?

+ 2 misqol dur va 6 misqol oltin bor.


- 3 misqol dur va 4 misqol oltin bor.
- 3 misqol dur va 5 misqol oltin bor.
- 2 misqol dur va 5 misqol oltin bor.

# To‘g‘ri to‘rtburchak shakliga ega bo‘lgan tomorqaning


bir tomoni ikkinchi tomonidan 10 m katta. Shu tomorqani devor bilan o‘rab
chiqish talab etiladi. Agar tomorqa maydonining yuzi 1200 m2 ekani ma’lum
bo‘lsa, devorning uzunligini aniqlang.

+ 140 m.
- 90 m.


- 180 m.
- 70 m.

# O‘tqazish uchun 600 tup o‘rik va 400 tup olma ko‘chatlari keltirildi. Ular qatorlarga baravardan o‘tqazildi. Bunda o‘rik o‘tqazilgan qator olma o‘tqazilgan qatordan 5 ta ko‘p bo‘ladi. O‘rik, olma o‘tqazilgan qatorlar alohida nechtadan bo‘ladi?

+ Olma 10 qator va o‘rik 15 qator.
- Olma 20 qator va o‘rik 5 qator.
- Olma 30 qator va o‘rik 25 qator.
- Olma 20 qator va o‘rik 15 qator.

# Men bir son o`yladim. Uning 3 baravariga 10 ni qo`shdim va natijani 10 ga bo`ldim. Bo`linmaning 4/5qismiga 3 ni qo`shdim. Shunda 11 hosil bo`ldi. Men o`ylagan sonni toping

+ 30
- 40
- 35
- 45

# Terimchi 8 soatda 96 kg paxta terdi. U 5 soatda necha kg paxta teradi?

+ 60
- 70
- 80
- 115

# Yer maydonini qo‘l kuchi yordamida brigada 10 kunda, traktorda esa 1 kunda haydash mumkin. Bu maydon qo‘l kuchi va traktorda birgalikda necha kunda haydab bo‘linadi?

+ 10/11
- 11/10
- 12/11
- 11/12

# Sayyoh poyezdda 56 km/coat tezlik bilan 6 soat yurdi. Shundan so‘ng unga yurganidan yana 4 marta ko‘p yo‘l yurish qoldi. U hammasi bo‘lib necha kilometr yo‘l yurishi kerak edi?

+ 1680
- 1236
- 1860
- 1280

# Bir bo‘lakda 5 m gazlama bor, ikkinchisida shunday gazlamadan 7 m bor. Agar ikkala bo‘lak uchun 36 so‘m to‘langan bo‘lsa, har bir bo‘lak qancha turadi?

+ birinchi bo‘lak 15 so‘m, ikkinchisi esa 21 so`m turadi.
- birinchi bo‘lak 25 so‘m, ikkinchisi esa 11 so`m turadi.
- birinchi bo‘lak 35 so‘m, ikkinchisi esa 13 so`m turadi.
- birinchi bo‘lak 13 so‘m, ikkinchisi esa 21 so`m turadi.

# Qadimgi og‘irlik o’lchov birliklarini ko’rsating.

+ botmon, mann, daksari, dirxam, misqol, paysa, ser /sir/, chaksa, chorak, kirot, karat, arpa, kadok
- botmon, mann, daksari, dirxam, misqol, tanob, paysa, ser /sir/, chaksa, chorak, kirot, karat, arpa, kadok
- botmon, mann, daksari, gaz, dirxam, misqol, paysa, ser /sir/, chaksa, chorak, kirot, karat, arpa, kadok
- botmon, mann, daksari, kari, dirxam, misqol, paysa, ser /sir/, chaksa, chorak, kirot, karat, arpa, kadok

# Qadimgi uzunliklik o’lchov birliklarini ko’rsating.

+ gaz , jarib, mitl, qadam, olchin, farsah, angusht, bо‘g‘in, jav, qadam, qarich , suyak
- gaz , jarib, mitl, qadam, olchin, farsah, angusht, botmon,bо‘g‘in, jav, qadam, qarich , suyak
- gaz , jarib, mitl, qadam, olchin, farsah, angusht, bо‘g‘in, jav, karat, qadam, qarich , suyak
- gaz , jarib, mitl, qadam, olchin, farsah, angusht, chaxsa, bо‘g‘in, jav, qadam, qarich , suyak

# tengsizlikni yeching+ [-6: +∞)
- [-3: +∞)
- [-2: +∞)
- [-2: +3) va [-6: +∞)
Download 25,49 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
pedagogika instituti
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
tashkil etish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
toshkent davlat
vazirligi muhammad
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
saqlash vazirligi
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
fanidan tayyorlagan
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
coronavirus covid
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
vaccination certificate
covid vaccination
sertifikat ministry
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
moliya instituti
ishlab chiqarish
fanining predmeti